ค้นหาโปรแกรมที่เข้ากับบ้านและไลฟ์สไตล์ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมของ PG&E และเริ่มประหยัดเงินและพลังงาน

โปรแกรม Energy Savings Assistance (ความช่วยเหลือด้านการประหยัดค่าพลังงาน)

โปรแกรม Energy Savings Assistance (ความช่วยเหลือด้านการประหยัดค่าพลังงาน)

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของครอบครัวที่สามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าได้เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถชำระค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเหล่านี้ได้ ขอรับการปรับปรุงเพื่อช่วยประหยัดพลังงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้คนที่หลากหลาย

โปรแกรม Energy Savings Assistance Northern Multifamily Whole Building

โปรแกรมนี้จะเสนอมาตรการประหยัดพลังงานและระบบประหยัดพลังงานที่เหมาะกับสภาพภูมิอากาศ (weatherization) ที่คุ้มค่าและครอบคลุมแก่เจ้าของบ้านและผู้เช่าแบบหลายครอบครัวที่ถูกจำกัดและไม่จำกัดในเรื่องสิทธิ์ถือครองโฉนด รวมทั้งมีรายได้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด


เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม ESA MULTIFAMILY WHOLE BUILDING ทั่วทั้งรัฐ
Home upgrades icon

สำรวจไอเดียการออกแบบและการก่อสร้างแบบก้าวหน้าสำหรับบ้านใหม่ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมนำร่องของเราเพื่อสนับสนุนเป้าหมายพลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Zero Net Energy) สำหรับบ้านใหม่ของแผนกลยุทธ์ประสิทธิภาพพลังงานระยะยาวของแคลิฟอร์เนีย

Lighting icon

ใช้ตัวเลือกหลอดไฟที่ดีกว่า สว่างกว่า

หลอดไฟแบบ LED ไม่เพียงแค่ใช้พลังงานน้อยกว่าหลอดไฟมาตรฐานถึง 75 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น แต่ยังมีอายุการใช้งานนานกว่า 20 เท่า และยังให้แสงสว่างที่มีคุณภาพมากกว่าอีกด้วย รับรายละเอียด

ไอคอนสัญลักษณ์ดอลลาร์

อัปเกรด AC ของคุณและรับความช่วยเหลือด้านการเงินเพิ่มเติมจากรัฐแคลิฟอร์เนีย

มาตรการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอาจจะมีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนทางการเงินในอัตราที่แข่งขันได้ผ่านโปรแกรม Residential Energy Efficiency Loan (เงินกู้สำหรับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับที่พักอาศัย) ที่รัฐแคลิฟอร์เนียเป็นผู้บริหารจัดการ ซึ่งมีอยู่ในทุกเคาน์ตี้

ร่วมกันรักษ์โลกและประหยัดเงินค่าไฟฟ้า

PG&E นำเสนอโปรแกรม Green Saver ที่จะช่วยให้ลูกค้าที่พักอาศัยที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์รายได้ในบางชุมชน สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 20% เมื่อสมัครใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 100%

PDF โครงการพลังงานราคาประหยัดของ San Joaquin Valley (SJV)

PG&E เสนอการเปลี่ยนเครื่องใช้โพรเพนและเผาไหม้ด้วยไม้ไปเป็นเครื่องใช้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าในชุมชนที่เลือก องค์กรช่วยเหลือตนเอง องค์ที่เป็นที่รู้จักระดับชาติ ได้ถูกคัดเลือกเป็นพันธมิตรการประหยัดพลังงานของเราเพื่อช่วยแนะแนวทางให้แก่ลูกค้าผ่านกระบวนการ

โครงการนำร่องความร่วมมือด้าน Distributed Energy Resources (การกระจายทรัพยากรพลังงาน)

ลงทะเบียน Distributed Energy Resources (DER) เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ที่จัดเก็บ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการตอบสนองความต้องการ ในโปรแกรมที่นำเสนอโดยผู้ให้บริการ DER ซึ่งเป็นบุคคลที่สาม คุณจะได้รับค่าตอบแทนสำหรับการเข้าร่วมโครงการที่จะช่วยให้สามารถยืดเวลาในเรื่องความจำเป็นของโครงการกระจายสาธารณูปโภคใหม่ ๆ ได้เช่นกัน