ภาพรวมของโปรแกรม


เรานำเสนอการสนับสนุนเพิ่มเติมพิเศษเพื่อช่วยลดผลกระทบของการไม่มีไฟฟ้าใช้สำหรับลูกค้าในกลุ่ม Medical Baseline Portable Battery Program (PBP) ของ PG&E มอบแบตเตอรี่สำรองให้แก่ลูกค้าที่มีสิทธิ์ตามเกณฑ์คุณสมบัติ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับ PBP (PDF, 196 KB)ข้อมูลเกณฑ์คุณสมบัติ

คุณอาจมีสิทธิ์เข้าร่วม PBP หากคุณเป็นลูกค้า Medical Baseline ที่:

 • อาศัยอยู่ใน High Fire-Threat District (ตามที่กำหนดไว้ใน CPUC Fire Map)

หรือ

 • เคยประสบกับเหตุการณ์ Public Safety Power Shutoffs (PSPS)สองครั้งขึ้นไปนับตั้งแต่ปี 2020

ในปี 2022 เราได้ขยายเกณฑ์คุณสมบัติสำหรับโปรแกรมเพิ่มเติม และจะไม่มีข้อกำหนดสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยอีกต่อไป


การดำเนินการ

หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ โปรแกรมของเราจะติดต่อคุณเพื่อทำการประเมินผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมล จากนั้นเราจะจับคู่คุณกับแบตเตอรี่สนับสนุนที่ดีที่สุดที่เหมาะกับความต้องการเฉพาะด้านของคุณ หากได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโปรแกรม เราจะส่งแบตเตอรี่ไปที่บ้านของคุณ ผู้รับจ้างที่จัดส่งแบตเตอรี่จะมอบวิธีใช้งานให้คุณ

พันธมิตรทรัพยากรของโปรแกรม

องค์กรพื้นที่ให้บริการข้อมูลการติดต่อ

Butte Community Action Agency

Butte

Central Coast Energy Services

Marin, Monterey, San Benito, San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz

Community Resource Project

Yuba

North Coast Energy Services

Lake, Mendocino, Napa, Solano, Sonoma, Yolo

Redwood Community Action Agency

Humboldt

Richard Heath and Associates

Alameda, Alpine, Amador, Butte, Calaveras, Colusa, Contra Costa, El Dorado, Fresno, Glenn, Kern, Lassen, Madera, Mariposa, Nevada, Placer, Plumas, San Joaquin, San Luis Obispo, Santa Barbara, Shasta, Sierra, Siskiyou, Stanislaus, Tehama, Trinity, Tulare, Tuolumne

ทางเลือกการสนับสนุนอื่น ๆ


ทรัพยากร PSPS เพิ่มเติมสำหรับคุณ หากคุณต้องใช้ไฟฟ้าเพื่อความจำเป็นทางการแพทย์หรือการใช้ชีวิตด้วยตนเอง สำหรับตัวเลือกพลังงานสำรอง และหากต้องการค้นหาการสนับสนุนด้านการเงินและผู้ค้าปลีก โปรดไปที่หน้าพลังงานสำรองของเรา


Disability Disaster Access and Resources Program

Disability Disaster Access and Resources (DDAR) Programคือ ความร่วมมือระหว่าง PG&E และ California Foundation for Independent Living Centers โปรแกรมจะให้การสนับสนุนแก่ผู้ที่มีความจำเป็นทางการแพทย์หรือการใช้ชีวิตด้วยตนเอง โดยจะรวมถึงการสนับสนุนพลังงานสำรอง หากคุณอาศัยอยู่ใน High Fire-Threat District ระดับ 2 หรือ 3 หรือคุณเคยประสบกับ PSPS ตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปนับตั้งแต่ปี 2020 เราอาจจะส่งต่อไปคุณไปยัง DDAR Program หาก:

 • คุณขาดคุณสมบัติสำหรับ PBP แต่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์การแพทย์ที่ต้องใช้งานในระยะยาว

หรือ

 • ความจำเป็นที่จะต้องใช้พลังงานสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ของคุณเกินขีดความสามารถของแบตเตอรี่แบบพกพา

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลสำหรับ DDAR Program (PDF, 99 KB)เคล็ดลับสำหรับการใช้งานแบตเตอรี่อย่างปลอดภัย


โปรดดูที่คู่มือการใช้งานและเตรียมแบตเตอรี่ให้พร้อมสำหรับการใช้กับอุปกรณ์การแพทย์ หากคุณประสบกับภาวะไฟดับ โปรดติดต่อผู้รับจ้างที่จัดส่งแบตเตอรี่ให้กับคุณหากมีคำถามเกี่ยวกับวิธีการใช้งาน โปรดปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้เพื่อใช้แบตเตอรี่อย่างปลอดภัย:

 • อย่าเสียบปลั๊กอุปกรณ์ที่ใช้กำลังไฟสูง เช่น ฮีทเตอร์แบบเคลื่อนที่ได้ ไดร์เป่าผม หรือเครื่องดูดฝุ่น อุปกรณ์เหล่านี้อาจะทำให้แบตเตอรี่ของคุณหมดเร็วและอาจทำให้แบตเตอรี่ได้รับความเสียหาย
 • สังเกตการเชื่อมต่อสำหรับไฟเข้า/ไฟออกและสายพ่วง ขั้นตอนนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงการเกิดไฟช็อตหรือเพลิงไหม้
 • ใช้งานในบริเวณที่อากาศถ่ายเทและไม่วางสิ่งของกีดขวางช่องเปิดพัดลมบนแบตเตอรี่
 • ห้ามเก็บเแบตเตอรี่ไว้ใต้ฝาปิด เนื่องจากอาจเกิดความร้อนได้เมื่อใช้งาน
 • ดูแลอุปกรณ์ให้สะอาดและแห้งอยู่เสมอ อย่าใช้งานในสภาวะที่เปียกแฉะ ห้ามทำของเหลวหกกระเด็นบนแบตเตอรี่
 • ตรวจควบคุมอุณหภูมิของแบตเตอรี่ หากอุณหภูมิสูงเกินไป (113°F) อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือระเบิดได้ หากอุณหภูมิต่ำเกินไป (32°F) ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่อาจจะลดลง หรืออาจจะหยุดทำงาน
 • ห้ามสอดวัตถุแปลกปลอมเข้าไปในช่องต่อไฟฟ้าหรือระบบระบายอากาศ


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับ PSPS

ทำความเข้าใจว่าการตัดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยตามแผนงานคืออะไร และเหตุใดจึงเกิดขึ้น

ข้อมูลอัปเดตและการแจ้งเตือนสำหรับ PSPS

สมัครรับการแจ้งเตือน PSPS และเรียนรู้ว่าจะได้รับแจ้งเตือนได้อย่างไรและเตือนเมื่อใด

Medical Baseline Program

เรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ Medical Baseline Program

การสนับสนุนสำหรับกลุ่มลูกค้า Access and Functional Needs (AFN)

ค้นหาทรัพยากร PSPS สำหรับผู้สูงวัย รวมถึงผู้พิการหรือผู้ที่มีความจำเป็นทางการเงินและภาษา