คำเตือน: การแจ้งเตือนการตัดกระแสไฟเนื่องจากไม่ชำระค่าบริการซึ่งดำเนินการโดย California Public Utilities Commission (CPUC) ในเดือนมีนาคม 2020 ได้สิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการแล้ว เรายังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนลูกค้า เราพร้อมให้ความช่วยเหลือ นอกเหนือจากส่วนลดของโปรแกรม CARE และ FERA แล้ว ยังมีทรัพยากรให้ความช่วยเหลือทางการเงินและการสนับสนุนอื่น ๆ อีก เรียนรู้เพิ่มเติม

เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมส่วนลดของเรา

CARE และ FERA คือโปรแกรมส่วนลดของ PG&E ที่ช่วยชำระบิลพลังงานให้กับลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ ลูกค้ากว่า 1.4 ล้านรายได้รับส่วนลดนี้ผ่านทางสองโปรแกรมนี้ เพียงแค่กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน CARE/FERA ออนไลน์ แล้วเราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อคุณได้รับสิทธิ์

  • โปรแกรมอัตราทางเลือกสำหรับพลังงานของแคลิฟอร์เนีย (CARE) ส่วนลดรายเดือนตั้งแต่ 20% ขึ้นไปสำหรับค่าแก๊สและไฟฟ้า ผู้เข้าร่วมจะได้รับคัดเลือกโดยพิจารณาแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับรายได้ หรือได้รับพิจารณาหากลงทะเบียนผ่านโปรแกรมความช่วยเหลือสาธารณะบางโปรแกรม
  • โปรแกรมความช่วยเหลืออัตราค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับครอบครัว (FERA) ส่วนลดรายเดือน 18% สำหรับค่าไฟฟ้าเท่านั้น ต้องมีผู้อาศัยตั้งแต่สามคนขึ้นไปในครัวเรือน ผู้เข้าร่วมจะได้รับคัดเลือกโดยพิจารณาแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับรายได้

สมัครออนไลน์ได้ทันที

ดูแบบฟอร์มสำหรับส่งจดหมายและใบสมัครภาษาสเปน จีน และเวียดนามจากลิงค์ “กรอกใบสมัคร” ด้านล่างนี้


ลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรม CARE หรือ FERA เรียบร้อยแล้วหรือไม่

ต่ออายุได้ทันทีหากคุณได้รับคำร้องขอต่ออายุเรียบร้อยแล้ว คุณยังสามารถต่ออายุได้หากอยู่ภายในระยะเวลา 90 วันก่อนถึงวันหมดอายุการลงทะเบียนรอบปัจจุบัน


ต่ออายุทันที

ได้รับคำร้องการตรวจสอบสิทธิ์แล้วหรือไม่

ส่งเอกสารของคุณทันที หากคุณได้รับคำร้องการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทางการตรวจสอบหลังการลงทะเบียนหรือกระบวนการตรวจสอบการใช้งานปริมาณมาก


ตรวจสอบทันที

ค้นหาว่าคุณเป็นผู้ได้รับสิทธิ์หรือไม่

ตรวจสอบแนวทางด้านล่างนี้เพื่อดูว่าคุณมีคุณสมบัติหรือไม่

      • CARE – ส่วนลดสำหรับค่าแก๊สและไฟฟ้า
      • FERA – ส่วนลดสำหรับค่าไฟฟ้าเท่านั้น หากมีผู้อาศัยในครัวเรือนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป

รายได้รวมของครัวเรือนตลอดทั้งปี*

หมายเหตุเกี่ยวกับโควิด-19: รายได้ครัวเรือนจะถูกคำนวณเป็นรายได้ของคุณในวันที่ที่คุณสมัคร คุณสมบัติด้านรายได้ของคุณจะคิดจากรายได้ปัจจุบันของทุกคนที่อยู่อาศัยในครัวเรือนนับจากนี้เป็นต้นไป และจะไม่ได้คิดจากรายได้ที่ผ่านมาของคุณ เพราะฉะนั้นหากมีความเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ของคุณเช่น ตกงานหรือเงินเดือนลดลง อาจทำให้คุณมีคุณสมบัติผ่านแล้ว


คุณอาจมีคุณสมบัติผ่านสำหรับ CARE ได้ หากคุณเข้าร่วมในโปรแกรมความช่วยเหลือสาธารณะบางประเภท ดูรายการของ โปรแกรมการคัดเลือกคุณสมบัติ

จำนวนผู้อยู่อาศัยในครัวเรือน
CAREFERA
1-2

$34,840 หรือต่ำกว่า

คุณสมบัติไม่ผ่าน

3

$43,920 หรือต่ำกว่า

$43,921–$54,900

4

$53,000 หรือต่ำกว่า

$53,001–$66,250

5

$62,080 หรือต่ำกว่า

$62,081–$77,600

6

$71,160 หรือต่ำกว่า

$71,161–$88,950

7

$80,240 หรือต่ำกว่า

$80,241–$100,300

8

$89,320 หรือต่ำกว่า

$89,321–$111,650

9

$98,400 หรือต่ำกว่า

$98,401–$123,000

10

$107,480 หรือต่ำกว่า

$107,481–$134,350

ผู้อยู่อาศัยแต่ละคน เพิ่มคนละ

$9,080

$9,080–$11,350

*ก่อนหักภาษี คิดจากแหล่งรายได้ปัจจุบัน ข้อมูลในตารางใช้กับลูกค้าบ้านที่อยู่อาศัย ครอบครัวเดี่ยว แนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายได้ใช้อ้างอิงได้จนถึง 05/31/22
การมีส่วนร่วมในโปรแกรมความช่วยเหลือสาธารณะบางโปรแกรมกรอกใบสมัคร (หลายภาษา)

ใช้เวลาเพียงสองสามนาทีเท่านั้นในการกรอกใบสมัคร ไม่จำเป็นต้องใช้หลักฐานรายได้ และคำตอบของคุณจะเป็นความลับ หากต้องการความรวดเร็วที่สุด ให้ใช้ใบสมัครออนไลน์ของเรา

ขอข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้แหล่งข้อมูลเหล่านี้เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม


CARE

แนวปฏิบัติสำหรับโปรแกรม CARE
คำถามที่ถามบ่อยของ CARE

FERA

แนวปฏิบัติสำหรับโปรแกรม FERA
คำถามที่ถามบ่อยของ FERA