ขอความช่วยเหลือในการปรับปรุงการประหยัดพลังงาน

ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในบ้านสามารถลดค่าใช่จ่ายพลังงานได้อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ใช่ว่าทุกคนจะสามารถอัปเดตลักษณะนี้ได้ ดังนั้นเราจึงเสนอโปรแกรมช่วยเหลือการประหยัดพลังงาน ซึ่งจะช่วยลูกค้าที่มีคุณสมบัติด้วยการปรับปรุงการประหยัดพลังงานโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

โปรแกรมช่วยเหลือการประหยัดพลังงาน

1OF 3

ตรวจสอบหลักเกณฑ์

ผู้เข้าร่วมต้องอาศัยอยู่ในบ้าน บ้านเคลื่อนที่ หรืออพาร์ทเม้นต์ที่มีอายุอย่างน้อยห้าปี ต้องมีรายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดียวกับ CARE โปรแกรมอัตราทางเลือกสำหรับพลังงานของแคลิฟอร์เนีย

จำนวนผู้อยู่อาศัยในครัวเรือน                รายได้รวมของครัวเรือนประจำปี

1–2

ไม่เกิน $34,840

3

ไม่เกิน $43,920

4

ไม่เกิน $53,000

5

ไม่เกิน $62,080

6

ไม่เกิน $71,160

7

ไม่เกิน $80,240

8

ไม่เกิน $89,320

9

ไม่เกิน $98,400

10

ไม่เกิน $107,480

ผู้อยู่อาศัยแต่ละคน เพิ่มคนละ

$9,080

*ก่อนหักภาษี คิดจากแหล่งรายได้ปัจจุบัน
ใช้ได้จนถึง 31 พฤษภาคม 2022

2OF 3

สมัครออนไลน์

ใช้เวลาเพียงสองสามนาทีเท่านั้นในการกรอกใบสมัครออนไลน์ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักฐานรายได้ในการสมัคร และคำตอบของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับ
สมัครทันที
Solicite ahora
申請

3OF 3

กำหนดการประเมินบ้าน

เมื่อเราได้ตรวจสอบใบสมัครของคุณแล้ว ผู้เชี่ยวชาญพลังงานจะติดต่อคุณเพื่อนัดวันประเมินบ้านของคุณ ในการไปที่บ้านของคุณ ผู้เชี่ยวชาญจะประเมินว่าบ้านของคุณผ่านเกณฑ์สำหรับโปรแกรมนี้หรือไม่ และถ้าผ่าน จะต้องมีการปรับปรุงอย่างไรบ้าง ในเวลานี้ คุณจะต้องแสดงหลักฐานรายได้ครัวเรือน เช่น ต้นขั้วเช็ค ประกันสังคม รายการเดินบัญชีธนาคาร หรือหลักฐานรายได้ตามกฎหมายอื่นๆ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักฐานรายได้ หากคุณแสดงเอกสารยืนยันว่าคุณเป็นผู้เข้าร่วมหนึ่งในโปรแกรมดังต่อไปนี้


  • Bureau of Indian Affairs General Assistance
  • CalFresh Benefits (เป็นที่รู้จักของรัฐบาลกลางว่า the Supplemental Nutrition Assistance Program หรือ SNAP และที่เคยรู้จักกันในชื่อ Food Stamps)
  • Healthy Families Category A & B
  • Head Start Income Eligible (ชนเผ่าเท่านั้น)
  • Low Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP)
  • Medicaid/MediCal
  • National School Lunch Program (NSL)
  • Supplemental Security Income (SSI)
  • Temporary Assistance for Needy Families (TANF)
  • Women, Infant, and Children Program (WIC)


หากคุณต้องการพูดกับผู้เชี่ยวชาญโปรแกรมของเรา โปรดโทร 1-800-933-9555.

คำถามที่ถามบ่อย