สาเหตการเกิดปฏิบัติการ Public Safety Power Shutoff


ลมแรงอาจนำกิ่งไม้และเศษสิ่งของมาสัมผัสกับสายไฟฟ้าที่มีกระแสไฟ ทำให้อุปกรณ์ของเราได้รับความเสียหายและทำให้เกิดไฟป่าได้ ด้วยเหตุนี้ เราอาจจำเป็นต้องตัดกระแสไฟในช่วงที่สภาพอากาศเลวร้ายเพื่อช่วยป้องกันไฟป่า การดำเนินการนี้เรียกว่าปฏิบัติการ Public Safety Power Shutoffวิธีที่ PG&E พิจารณากำหนดให้มีปฏิบัติการ Public Safety Power Shutoff


เนื่องจากสภาพอากาศในแต่ละสถานการณ์แตกต่างกัน เราจึงตรวจสอบปัจจัยต่าง ๆ ร่วมกันอย่างรอบคอบเมื่อตัดสินใจว่าจะต้องตัดกระแสไฟฟ้าหรือไม่ ปัจจัยเหล่านี้ได้แก่ :


ความชื้นความชื้น
ระดับความชื้นต่ำ อยู่ที่ 30% และต่ำกว่า

กระแสลมแรงกระแสลมแรง
กระแสลมแรงตามที่คาดการณ์สูงกว่า 19 ไมล์ต่อชั่วโมงโดยมีลมกระโชกแรงสูงกว่า 30-40 ไมล์ต่อชั่วโมง

สภาพของวัสดุแห้งสภาพของวัสดุแห้ง
สภาพของวัสดุแห้งบนพื้นดินและต้นไม้ใกล้สายไฟ

คำเตือนคำเตือนให้ระวัง
คำเตือนให้ระวังที่ออกโดยกรมอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติ

การสังเกตการสังเกต
การสังเกตการณ์บนพื้นดินแบบเรียลไทม์
เราได้เปลี่ยนแปลงกระบวนการตัดสินใจเพื่อให้ครอบคลุมไปถึงการมีต้นไม้สูงพอที่จะล้มทับสายไฟได้เมื่อพิจารณาว่าจำเป็นต้องใช้ PSPS หรือไม่


ข้อมูลสภาพอากาศและไฟฟ้าดับสำหรับพื้นที่ของคุณ


ขอให้ปลอดภัยและรอรับการแจ้งเตือน ตรวจสอบเครื่องมือต่อไปนี้ในระหว่างที่การดับไฟเพื่อปฏิบัติการ Public Safety Power Shutoff

แผนที่พยากรณ์อากาศ PSPS เจ็ดวัน

แผนที่การคาดการณ์ปฏิบัติการ Public Safety Power Shutoff เป็นระยะเวลา 7 วัน

ดูข้อมูลสดด้านสภาพอากาศ รวมทั้งความเป็นไปได้ในการเกิด PSPS ใน 7 วันข้างหน้า

แผนที่สภาพอากาศปัจจุบัน

แผนที่สภาพอากาศปัจจุบัน

ดูสภาพอากาศปัจจุบัน รวมทั้งความชื้นสัมพัทธ์ ปริมาณฝน อุณหภูมิ ความเร็วลม ลมกระโชกแรง และสัญญาณเตือนภัยอันตราย

Outage map

แผนที่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

รายงานแจ้งและดูกระแสไฟฟ้าดับตามพื้นที่และค้นหาข้อมูลไฟฟ้าดับเฉพาะเลขที่อยู่


เพื่อรายงานหรือดูกระแสไฟฟ้าขัดข้องในปัจจุบัน เข้าชมแผนที่แสดงกระแสไฟฟ้าขัดข้องของเรา.

General announcement

การอัปเดตแบบเรียลไทม์

ดูข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับ PSPS และเรียนรู้ว่าคุณอาจได้รับผลกระทบอย่างไร

พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง


California Public Utilities Commission (CPUC) ได้จัดแบ่งภูมิภาคตามความเสี่ยงจากไฟป่า บ้านและสถานประกอบการที่มีสายไฟในพื้นที่เสี่ยงไฟป่าที่สูง (ระดับ 2) หรือรุนแรง (ระดับ 3) มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะได้รับผลกระทบจากปฏิบัติการ Public Safety Power Shutoff


CPUC Fire Mapพื้นที่ไฟลุกลามระดับที่ 3 แสดงถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง (รวมถึงความเป็นไปได้และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้คนและทรัพย์สิน) จากไฟป่า 

พื้นที่ไฟลุกลามระดับที่ 2 แสดงถึงพื้นที่ที่มีการประเมินความเสี่ยง (รวมถึงความเป็นไปได้และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้คนและทรัพย์สิน) จากไฟป่า

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่ที่มีไฟไหม้ลุกลามสูง โปรดไปที่เว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการสาธารณูปโภครัฐแคลิฟอร์เนีย.

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

การปรับปรุงระบบปฏิบัติการ Public Safety Power Shutoff

ค้นหาดูว่าเรากำลังปรับปรุงประสบการณ์การตัดกระแสไฟสำหรับลูกค้าและชุมชนของเราอย่างไร