สาเหตุของ PSPS


แคลิฟอร์เนีย โอเรกอน วอชิงตัน และรัฐทางตะวันตกอื่น ๆ ยังคงเผชิญกับความเสี่ยงจากไฟป่ามากขึ้นและฤดูไฟป่าที่ยาวนานขึ้น เมื่ออากาศแห้งพร้อมกับมีกับลมแรงอาจทำให้ต้นไม้และเศษสิ่งของสัมผัสกับสายไฟฟ้าที่มีกระแสไฟ ทำให้อุปกรณ์ของเราได้รับความเสียหายและทำให้เกิดไฟป่าได้ เราอาจจำเป็นต้องตัดกระแสไฟในช่วงที่สภาพอากาศเลวร้ายเพื่อช่วยป้องกันไฟป่า การดำเนินการนี้เรียกว่าตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ (PSPS)ตัดสินใจทำ PSPS อย่างไร


เนื่องจากสภาพอากาศในแต่ละสถานการณ์แตกต่างกัน เราจึงตรวจสอบปัจจัยต่าง ๆ ร่วมกันอย่างรอบคอบเมื่อตัดสินใจว่าจะต้องตัดกระแสไฟฟ้าหรือไม่ ปัจจัยเหล่านี้ได้แก่ :


ความชื้นระดับความชื้นต่ำ
โดยทั่วไปอยู่ที่ 30% และต่ำกว่า

กระแสลมแรงกระแสลมแรง
สูงกว่า 20 ไมล์ต่อชั่วโมงและลมกระโชกสูงกว่า 30-40 ไมล์ต่อชั่วโมง

สภาพของวัสดุแห้งสภาพของวัสดุแห้ง
สภาพของวัสดุแห้งบนพื้นดินและต้นไม้ใกล้สายไฟ

คำเตือนคำเตือนให้ระวัง
คำเตือนให้ระวังที่ออกโดยกรมอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติ

การสังเกตการสังเกต
การสังเกตการณ์บนพื้นดินแบบเรียลไทม์
เราได้เปลี่ยนแปลงกระบวนการตัดสินใจเพื่อให้ครอบคลุมไปถึงการมีต้นไม้สูงพอที่จะล้มทับสายไฟได้เมื่อพิจารณาว่าจำเป็นต้องใช้ PSPS หรือไม่


ข้อมูลสภาพอากาศและไฟฟ้าดับสำหรับพื้นที่ของคุณ


เพื่อช่วยให้คุณปลอดภัยและได้รับข้อมูลข่าวสาร เราได้สร้างเครื่องมือนี้ขึ้นมาติดตาม PSPS และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

แผนที่พยากรณ์อากาศ PSPS เจ็ดวัน

แผนที่พยากรณ์อากาศ PSPS เจ็ดวัน

ดูข้อมูลสดด้านสภาพอากาศ รวมทั้งความเป็นไปได้ในการเกิด PSPS ใน 7 วันข้างหน้า

แผนที่สภาพอากาศปัจจุบัน

แผนที่สภาพอากาศปัจจุบัน

ดูสภาพอากาศปัจจุบัน รวมทั้งความชื้นสัมพัทธ์ ปริมาณฝน อุณหภูมิ ความเร็วลม ลมกระโชกแรง และสัญญาณเตือนภัยอันตราย

Outage map

แผนที่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

รายงานและดูกระแสไฟฟ้าขัดข้องตามพื้นที่ในปัจจุบันและค้นหาข้อมูลกระแสไฟฟ้าขัดข้องเฉพาะพื้นที่


เพื่อรายงานหรือดูกระแสไฟฟ้าขัดข้องในปัจจุบัน เข้าชมแผนที่แสดงกระแสไฟฟ้าขัดข้องของเรา.

General announcement

การอัปเดตแบบเรียลไทม์

ดูข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับ PSPS และเรียนรู้ว่าคุณอาจได้รับผลกระทบอย่างไร

พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง


คณะกรรมการสาธารณูปโภคของรัฐแคลิฟอร์เนียได้จัดหมวดหมู่ภูมิภาคตามความเสี่ยงของไฟป่า
พื้นที่ที่มีลมแรงในอดีตและพืชแห้งมักอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงสูง
บ้านและธุรกิจที่มีสายไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยงมีไฟป่าสูง (ระดับ 2) หรือรุนแรง (ระดับ 3) มีโอกาสสูงที่จะได้รับผลกระทบจาก PSPS
อาจต้องปิดระบบสายไฟทั้งหมดหากสภาพไฟป่าส่งผลกระทบต่อส่วนใดส่วนหนึ่งของสายไฟ


แม้ว่าคุณอาจไม่ได้อาศัยหรือทำงานอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อไฟป่าสูงหรือพื้นที่ที่มีลมแรงสูง แต่คุณอาจถูกตัดกระแสไฟฟ้าได้หากชุมชนของคุณอยู่ในแนวสายไฟฟ้าซึ่งเผชิญสภาพอากาศรุนแรง


CPUC Fire Mapพื้นที่ไฟลุกลามระดับที่ 3 แสดงถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง (รวมถึงความเป็นไปได้และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้คนและทรัพย์สิน) จากไฟป่า 

พื้นที่ไฟลุกลามระดับที่ 2 แสดงถึงพื้นที่ที่มีการประเมินความเสี่ยง (รวมถึงความเป็นไปได้และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้คนและทรัพย์สิน) จากไฟป่า

เขตอันตรายสูงระดับที่ 1 คือพื้นที่ที่มีต้นไม้ตายและยืนต้นตายเป็นจำนวนมาก

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่ที่มีไฟไหม้ลุกลามสูง โปรดไปที่เว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการสาธารณูปโภครัฐแคลิฟอร์เนีย.

Related links

ปรับปรุง PSPS

ศึกษาสิ่งที่เรากำลังทำทุกวันเพื่อทำให้ระบบของเรามีความปลอดภัยและยืดหยุ่นมากขึ้น นอกจากนี้ เรียนรู้ว่าเราได้ปรับปรุง PSPS เพื่อลูกค้าและชุมชนของเราอย่างไร