English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

เราเข้าใจดีว่าการไม่มีไฟฟ้าใช้ในชุมชนก่อให้เกิดความยุ่งยากมากเพียงใด เราจึงพยายามทำให้เหตุการณ์ PSPS ง่ายขึ้นสำหรับลูกค้า โดยการให้ข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่ดีขึ้นแก่ลูกค้าและชุมชน ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังเหตุการณ์เหล่านี้ ดูวิดีโอด้านล่างเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

PSPS คืออะไร

มีคำบรรยายเสียงและการถอดเสียงสำหรับวิดีโอนี้:


เข้าถึงเวอร์ชันคำอธิบายเสียง  
ดาวน์โหลดการถอดเสียง (PDF, 146 KB)

การตัดสินใจ PSPS

มีคำบรรยายเสียงและการถอดเสียงสำหรับวิดีโอนี้:


เข้าถึงเวอร์ชันคำอธิบายเสียง  
ดาวน์โหลดการถอดเสียง (PDF, 196 KB)

PSPS: การกู้คืน

มีคำบรรยายเสียงและการถอดเสียงสำหรับวิดีโอนี้:


เข้าถึงเวอร์ชันคำอธิบายเสียง
ดาวน์โหลดการถอดเสียง (PDF, 104 KB)