เราเข้าใจดีว่าการถูกตัดกระแสไฟฟ้าจะส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร ดังนั้นเราจึงพยายามทำให้ลูกค้ามีชีวิตที่ง่ายขึ้นหากมีเหตุการณ์การตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ (Public Safety Power Shutoff (PSPS)) ด้วยการให้ข้อมูลและทรัพยากรที่ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้าและชุมชนทั้งในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังเหตุการณ์เหล่านี้ ดูวิดีโอด้านล่างเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

PSPS คืออะไร

มีคำบรรยายเสียงและการถอดเสียงสำหรับวิดีโอนี้:


เข้าถึงเวอร์ชันคำอธิบายเสียง  
ดาวน์โหลดการถอดเสียง (PDF, 146 KB)

การตัดสินใจ PSPS

มีคำบรรยายเสียงและการถอดเสียงสำหรับวิดีโอนี้:


เข้าถึงเวอร์ชันคำอธิบายเสียง  
ดาวน์โหลดการถอดเสียง (PDF, 196 KB)

ไมโครกริด

มีคำบรรยายเสียงและการถอดเสียงสำหรับวิดีโอนี้:


เข้าถึงเวอร์ชันคำอธิบายเสียง  
ดาวน์โหลดการถอดเสียง (PDF, 77 KB)

PSPS: การกู้คืน

มีคำบรรยายเสียงและการถอดเสียงสำหรับวิดีโอนี้:


เข้าถึงเวอร์ชันคำอธิบายเสียง
ดาวน์โหลดการถอดเสียง (PDF, 104 KB)