ทรัพยากรการสนับสนุนและการเตรียมความพร้อม

การดับไฟเพื่อความปลอดภัย

การปรับปรุงระบบ