จะหาข้อมูลเกี่ยวกับ Public Safety Power Shutoff ได้ที่ใด


เมื่อมีการประกาศให้ทราบเกี่ยวกับ Public Safety Power Shutoff เราจะปรับข้อมูลในเว็บไซต์ของเราเป็นประจำเพื่อให้คุณทราบข้อมูลอยู่เสมอ คุณจะได้เห็นข้อมูลเวลาการตัดกระแสไฟและกลับมาจ่ายกระแสไฟฟ้าตามปกติโดยประมาณ และพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ Public Safety Power Shutoff ในพื้นที่ของคุณ โปรดไปที่หน้าข้อมูลอัปเดต

การแจ้งเตือนเรื่องการตัดกระแสไฟ


เราทราบดีว่าการตัดกระแสไฟ Public Safety Power Shutoff นั้นส่งผลกระทบต่อคุณ และคุณต้องการทราบข้อมูลโดยเร็วที่สุด เราจะส่งการแจ้งเตือนทางอีเมล โทรศัพท์ หรือข้อความโดยเร็วที่สุด ทั้งกลางวันและกลางคืน ตามความจำเป็น เพื่อช่วยคุณวางแผนและเตรียมรับมือกับ Public Safety Power Shutoff ข้อนี้เป็นข้อกำหนดจาก California Public Utilites Commision การแจ้งเตือนจะประกอบไปด้วยเวลาการตัดกระแสไฟและกลับมาจ่ายกระแสไฟฟ้าตามปกติโดยประมาณ เพื่อให้ลูกค้าพร้อมสำหรับ Public Safety Power Shutoff


การพยากรณ์อากาศอาจเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งจะเปลี่ยนเวลาการตัดกระแสไฟหรือจำนวนลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ ดังนั้นในบางกรณี เราจึงไม่อาจส่งการแจ้งเตือนครั้งแรกได้จนกว่าจะถึงวันที่มีการตัดกระแสไฟ


เป้าหมายเกี่ยวกับระยะเวลาในระหว่าง Public Safety Power Shutoff ที่จะมีการส่งการแจ้งเตือน:

  • 48-24 ชั่วโมงก่อนตัดกระแสไฟ
  • 4-1 ชั่วโมงก่อนตัดกระแสไฟ
  • เมื่อตัดกระแสไฟแล้ว
  • หลังจากผ่านพ้นสภาพอากาศ
  • หากเวลาการกลับมาจ่ายกระแสไฟฟ้าตามปกติโดยประมาณเปลี่ยนแปลงไป
  • เมื่อกลับมาจ่ายกระแสไฟฟ้าตามปกติแล้ว

ข้อมูลการตัดกระแสไฟของ PG&E


การแจ้งเตือนบัญชี PG&E

หากคุณมีบัญชี PG&E คุณไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับ Public Safety Power Shutoff หากเราคาดว่าพื้นที่ตามที่อยู่ของคุณจะได้รับผลกระทบจากการตัดกระแสไฟ เราจะส่งการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์ ข้อความ และอีเมลโดยอัตโนมัติ ทั้งกลางวันและกลางคืน ตามความจำเป็น การแจ้งเตือนจะเริ่มส่งก่อนมีการตัดกระแสไฟ 2 วัน (หากเป็นไปได้) และจะส่งทุกวันจนกว่าจะกลับมาจ่ายกระแสไฟฟ้าตามปกติ


ดูกระบวนการแจ้งเตือน

การแจ้งเตือนทางธุรกิจ

หากคุณเป็นลูกค้าธุรกิจขนาดย่อม กลาง หรือใหญ่ เราจะติดต่อหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมลทั้งหมดที่มีในระบบ ทั้งกลางวันและกลางคืน ตามความจำเป็น หากพนักงานหลายรายจำเป็นต้องทราบถึงการตัดกระแสไฟที่อาจเกิดขึ้น คุณสามารถเพิ่มข้อมูลติดต่อของพวกเขาในบัญชีของคุณได้


เข้าสู่ระบบ

การแจ้งเตือนตามที่อยู่

หากคุณมีบัญชี คุณจะได้รับการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับการตัดกระแสไฟที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อพื้นที่ตามที่อยู่ที่คุณรับบริการ การแจ้งเตือนตามที่อยู่จะแจ้งให้คุณทราบถึง Public Safety Power Shutoff ที่อาจเกิดขึ้นในที่อยู่อื่นใดที่สำคัญสำหรับคุณหรือคนที่คุณรัก การแจ้งเตือนเหล่านี้มีให้บริการในหลายภาษาผ่านช่องทางโทรศัพท์และข้อความ แม้ว่าคุณจะไม่มีบัญชี PG&E คุณก็สามารถลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งเตือนตามที่อยู่ได้


ลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งเตือนตามที่อยู่

Medical Baseline Program

หากคุณเป็นลูกค้า Medical Baseline คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์ ข้อความ และอีเมลก่อน Public Safety Power Shutoff คุณต้องยืนยันการรับการแจ้งเตือนเหล่านี้ หากคุณไม่ตอบกลับ เราจะพยายามส่งการแจ้งเตือนเพิ่มเติมทุกชั่วโมง หรือติดต่อคุณด้วยตนเอง จนกว่าเราจะติดต่อคุณได้


ดูว่าคุณมีสิทธิ์เข้าร่วม MEDICAL BASELINE PROGRAM

Vulnerable Customer Program หรือไม่

หากคุณไม่มีสิทธิ์เข้าร่วม Medical Baseline Program คุณสามารถรับรองตนเองสำหรับ Vulnerable Customer Status ได้ หากคุณหรือสมาชิกในครัวเรือนมีอาการป่วยหนักหรืออาการป่วยที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ หากมีการหยุดให้บริการไฟฟ้าเนื่องด้วยเหตุฉุกเฉิน คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการตัดกระแสไฟเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงการกดกริ่งเรียกที่หน้าบ้าน หากไม่มีการแจ้งรับทราบการแจ้งเตือน เพื่อให้แน่ใจว่าคุณทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการตัดกระแสไฟเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ


เรียนรู้เกี่ยวกับ VULNERABLE CUSTOMER PROGRAM

บริการสนับสนุนพร้อมคำแปล

เราให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ อีเมล และข้อความเกี่ยวกับช่วงเวลาที่จะตัดและจ่ายกระแสไฟอีกครั้ง บริการสนับสนุนในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษรวมถึงข้อมูลฉุกเฉินใน 15 ภาษา นอกจากนี้ เรายังร่วมมือกับองค์กรชุมชนเพื่อดำเนินการเผยแพร่ในหลายภาษา


ทราบรายละเอียดสำหรับข้อมูลในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

เตรียมรับมือกับ Public Safety Power Shutoff

ค้นหาคำแนะนำความปลอดภัย เรียนรู้วิธีเตรียมรับมือกับการตัดกระแสไฟ

ทำไมจึงต้องมี Public Safety Power Shutoff

ค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของเราในการงดจ่ายกระแสไฟ

การสนับสนุนเกี่ยวกับ Public Safety Power Shutoff

ค้นหาทรัพยากรในช่วงก่อน ระหว่าง และหลัง Public Safety Power Shutoff