English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

หาข้อมูลเกี่ยวกับ PSPS กระแสไฟฟ้าขัดข้องได้ที่ไหน


เมื่อมีประกาศเหตุการณ์การปิดระบบกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ (PSPS) เราจะมีการรีเฟรชหน้าอัปเดต PSPS เป็นประจำเพื่อแจ้งข้อมูลให้คุณทราบ ในหน้านั้น สามารถค้นหาเวลาปิดระบบกระแสไฟฟ้าและระยะเวลาในซ่อมแซมโดยประมาณสำหรับที่อยู่ของคุณและแสดงแผนที่ของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ และยังสามารถค้นหารายชื่อแหล่งข้อมูลชุมชนที่พร้อมอำนวยความสะดวก เช่น น้ำแข็งบรรจุถุงฟรี Wi-Fi และการชาร์จอุปกรณ์ระหว่างเกิดเหตุการณ์ PSPS


ไปยังการอัปเดต PSPS
SST Stop Service

เพื่อรายงานหรือดูกระแสไฟฟ้าขัดข้องในปัจจุบัน เข้าชมแผนที่แสดงกระแสไฟฟ้าขัดข้องของเรา

comment box

และยังอัปเดตข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน บนโซเชียลมีเดียของเราอีกด้วย

ติดตามเราผ่าน Twitter

ติดตามเราผ่าน Facebook

การแจ้งเตือน ทางโทรศัพท์ ข้อความ และอีเมล

Check mark

คุณลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

หากคุณเป็นเจ้าของบัญชี PG&E คุณไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใช้งาน “การแจ้งเตือนกระแสไฟฟ้าของ PSPS ขัดข้อง”  หากเราคาดว่าบริเวณที่อยู่ของคุณจะได้รับผลกระทบจาก PSPS กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เราจะส่งการแจ้งเตือนผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความและอีเมลอัตโนมัติโดยจะแจ้งเตือนก่อนจะมีการปิดระบบกระแสไฟฟ้า 2 วันทำการ (หากเป็นไปได้) และจะมีการแจ้งเตือนในแต่ละวันจนกว่ากระแสไฟฟ้าจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

Open account

ยืนยันข้อมูลของคุณ

เพื่อตรวจสอบหรืออัปเดตที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์บ้านหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ ให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี PG&E ของคุณและไปที่ โปรไฟล์และการแจ้งเตือน

Building

การแจ้งเตือนทางธุรกิจ

หากคุณเป็นลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ เราจะติดต่อผ่านหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมลทั้งหมดที่บันทึกไว้ หากมีพนักงานหลายคนที่จำเป็นต้องระวังเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องที่อาจเกิดขึ้น คุณสามารถเพิ่มข้อมูลติดต่อของพวกเขาลงไปในบัญชีได้

General Restriction

การตั้งค่าไม่รับข้อมูลการแจ้งเตือน

หากคุณเป็นเจ้าของบัญชี PG&E คุณจะไม่สามารถปิดรับการแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ คุณสามารถยกเลิกการอัปเดตได้หลังจากกระแสไฟฟ้าตัดแล้ว การตั้งค่าเลือกรับข้อมูลข่าวสารนี้จะมีผลกับเหตุการณ์ PSPS ที่เฉพาะเจาะจงและจะไม่ส่งผลต่อเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้องในอนาคต

General Notification

การสนับสนุนข้อมูลที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ

นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนข้อมูลสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้ภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ

outage alertจะส่งการแจ้งเตือนกระแสไฟฟ้าของ PSPS ขัดข้องไปยังเจ้าของบัญชีในพืนที่ที่ได้รับผลกระทบ หากคุณไม่ใช่เจ้าของบัญชีในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ คุณยังคงได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการประกาศกระแสไฟฟ้าของ PSPS ขัดข้องในพื้นที่ของคุณ
folded mapการแจ้งเตือนที่อยู่ PSPS สำหรับผู้เป็นเจ้าของบัญชีที่ไม่ใช่ PG&E


รับโทรศัพท์หรือข้อความ SMS จาก PG&E ในกรณีที่อาจมีการปิดระบบไฟฟ้าเพื่อช่วยป้องกันไฟป่าเรียนรู้เพิ่มเติมตอนนี้zip code pinFสำหรับการอัปเดต PSPS เฉพาะที่อยู่เพื่อดูว่าบ้านหรือธุรกิจของคุณจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ใช้เครื่องมือค้นหาที่อยู่ของเรา


ขั้นตอนการแจ้งเตือน


เราทราบดีว่าเหตุการณ์ PSPS อาจรบกวนและคุณต้องการทราบข้อมูลโดยเร็วที่สุดเพื่อเตรียมพร้อม เราจะส่งการแจ้งเตือนทางอีเมล โทรศัพท์ หรือข้อความโดยเร็วที่สุด รวมถึงเวลาปิดระบบกระแสไฟฟ้าโดยประมาณและระยะเวลาในการซ่อมแซม เพื่อให้คุณเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ PSPS


การพยากรณ์อากาศสามารถเปลี่ยนแปลงได้ อาจมีการเลื่อนเวลาปิดระบบกระแสไฟฟ้าหรือมีความเปลี่ยนแปลงของจำนวนลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ ด้วยเหตุนี้ ในบางกรณีเราอาจไม่ได้ส่งการแจ้งเตือนครั้งแรกจนกว่าจะปิดระบบกระแสไฟฟ้าในวันเดียวกัน


ลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล โทรศัพท์ หรือข้อความตลอดเหตุการณ์ PSPS

watchจะส่งการแจ้งเตือน PSPS Watch ทั้งสองวันก่อนและหนึ่งวันก่อนปิดระบบกระแสไฟฟ้า หากเป็นไปได้ พร้อมเวลาปิดระบบกระแสไฟฟ้าและเวลาในการซ่อมแซมโดยประมาณ

warningจะส่งการแจ้งเตือนเหตุการณ์ PSPS เมื่อได้รับการตัดสินใจอย่างเป็นทางการในการปิดระบบกระแสไฟฟ้า โดยทั่วไปจะส่งการแจ้งเตือนนี้หลายชั่วโมงก่อนปิดระบบกระแสไฟฟ้า

updatesจะส่งการแจ้งเตือนการอัปเดต PSPS ในขณะที่ปิดระบบกระแสไฟฟ้าพร้อมกับเวลาการแก้ไขซ่อมแซมโดยประมาณrestoredจะส่งการแจ้งเตือนการอัปเดต PSPS ในขณะที่ปิดระบบกระแสไฟฟ้าพร้อมกับเวลาการแก้ไขซ่อมแซมโดยประมาณลูกค้าความช่วยเหลือพื้นฐานทางการแพทย์

หากคุณเป็นลูกค้ารับความช่วยเหลือพื้นฐานทางการแพทย์  คุณอาจได้รับโทรศัพท์เพิ่มเติมหรือการเยี่ยมบ้านเพื่อให้แน่ใจว่าคุณรับรู้และปลอดภัย และเราจะขอให้คุณยืนยันว่าคุณได้รับการแจ้งเตือนจากเรา

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

การเตรียมพร้อมสำหรับ PSPS

ดูวิธีเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ PSPS ที่กำลังจะเกิดขึ้นและคำแนะนำด้านความปลอดภัยที่ควรปฏิบัติตามหากมีการปิดระบบกระแสไฟฟ้า

ทำไมจึงเกิดเหตุการณ์ PSPS

ค้นพบว่าปัจจัยใดบ้างที่มีผลในการตัดสินใจประกาศการเกิดเหตุการณ์ PSPS และดูเครื่องมือตรวจสอบสภาพอากาศที่แสดงว่าเหตุการณ์ PSPS จะเกิดขึ้นในพื้นที่ของคุณหรือไม่

การสนับสนุนเมื่อเกิดเหตุการณ์ PSPS

ค้นหาแหล่งข้อมูลรวมถึงการชาร์จอุปกรณ์ น้ำแข็งบรรจุถุง และ Wi-Fi ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับคุณในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ PSPS