English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

หาข้อมูลเกี่ยวกับ PSPS กระแสไฟฟ้าขัดข้องได้ที่ไหน


เมื่อมีประกาศเหตุการณ์การปิดระบบกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ (PSPS) เราจะมีการรีเฟรชหน้าอัปเดต PSPS เป็นประจำเพื่อแจ้งข้อมูลให้คุณทราบ ในหน้านั้น สามารถค้นหาเวลาปิดระบบกระแสไฟฟ้าและระยะเวลาในซ่อมแซมโดยประมาณสำหรับที่อยู่ของคุณและแสดงแผนที่ของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ และยังสามารถค้นหารายชื่อแหล่งข้อมูลชุมชนที่พร้อมอำนวยความสะดวก เช่น น้ำแข็งบรรจุถุงฟรี Wi-Fi และการชาร์จอุปกรณ์ระหว่างเกิดเหตุการณ์ PSPS


ไปยังการอัปเดต PSPS
SST Stop Service

เพื่อรายงานหรือดูกระแสไฟฟ้าขัดข้องในปัจจุบัน เข้าชมแผนที่แสดงกระแสไฟฟ้าขัดข้องของเรา

comment box

และยังอัปเดตข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน บนโซเชียลมีเดียของเราอีกด้วย

ติดตามเราผ่าน Twitter

ติดตามเราผ่าน Facebook

การแจ้งเตือน ทางโทรศัพท์ ข้อความ และอีเมล

Check mark

คุณลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

หากคุณเป็นเจ้าของบัญชี PG&E คุณไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใช้งาน “การแจ้งเตือนกระแสไฟฟ้าของ PSPS ขัดข้อง”  หากเราคาดว่าบริเวณที่อยู่ของคุณจะได้รับผลกระทบจาก PSPS กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เราจะส่งการแจ้งเตือนผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความและอีเมลอัตโนมัติโดยจะแจ้งเตือนก่อนจะมีการปิดระบบกระแสไฟฟ้า 2 วันทำการ (หากเป็นไปได้) และจะมีการแจ้งเตือนในแต่ละวันจนกว่ากระแสไฟฟ้าจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

Open account

ยืนยันข้อมูลของคุณ

เพื่อตรวจสอบหรืออัปเดตที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์บ้านหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ ให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี PG&E ของคุณและไปที่ โปรไฟล์และการแจ้งเตือน

Building

การแจ้งเตือนทางธุรกิจ

หากคุณเป็นลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ เราจะติดต่อผ่านหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมลทั้งหมดที่บันทึกไว้ หากมีพนักงานหลายคนที่จำเป็นต้องระวังเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องที่อาจเกิดขึ้น คุณสามารถเพิ่มข้อมูลติดต่อของพวกเขาลงไปในบัญชีได้

General Restriction

การตั้งค่าไม่รับข้อมูลการแจ้งเตือน

หากคุณเป็นเจ้าของบัญชี PG&E คุณจะไม่สามารถปิดรับการแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ คุณสามารถยกเลิกการอัปเดตได้หลังจากกระแสไฟฟ้าตัดแล้ว การตั้งค่าเลือกรับข้อมูลข่าวสารนี้จะมีผลกับเหตุการณ์ PSPS ที่เฉพาะเจาะจงและจะไม่ส่งผลต่อเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้องในอนาคต

General Notification

การสนับสนุนข้อมูลที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ

นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนข้อมูลสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้ภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ

outage alertจะส่งการแจ้งเตือนกระแสไฟฟ้าของ PSPS ขัดข้องไปยังเจ้าของบัญชีในพืนที่ที่ได้รับผลกระทบ หากคุณไม่ใช่เจ้าของบัญชีในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ คุณยังคงได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการประกาศกระแสไฟฟ้าของ PSPS ขัดข้องในพื้นที่ของคุณ
zip code pinFสำหรับการอัปเดต PSPS เฉพาะที่อยู่เพื่อดูว่าบ้านหรือธุรกิจของคุณจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ใช้เครื่องมือค้นหาที่อยู่ของเราfolded mapการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสถานที่


การแจ้งเตือนเกี่ยวกับสถานที่จะช่วยให้คุณปลอดภัยโดยการแจ้งให้คุณทราบทางโทรศัพท์หรือทางข้อความเกี่ยวกับเหตุการณ์การปิดระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ (Public Safety Power Shutoff, PSPS) ที่เกิดขึ้นในสถานที่ที่สำคัญสำหรับคุณ สถานที่ดังกล่าว ได้แก่ โรงเรียนของลูก บ้านของบิดามารดาของคุณ หรือจุดที่รถบ้านของคุณจอดอยู่ หรือห้องเช่าของคุณที่ผู้ให้เช่าเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียม PG&E ให้แก่คุณ การแจ้งเตือนเหล่านี้มีให้บริการในหลายภาษา คุณไม่จำเป็นจะต้องมีบัญชี PG&E ของสถานที่ที่คุณได้รับการแจ้งเตือน


หมายเหตุ: เจ้าของบัญชีจะได้รับการแจ้งเตือน PSPS สำหรับสถานที่ต่าง ๆ ของตนโดยอัตโนมัติ


  • ถ้าคุณลงทะเบียนที่อยู่ต่าง ๆ เหล่านั้น (เช่น บ้านของมารดา สถานที่ทำงาน โรงเรียนลูก) โดยระบุหมายเลขโทรศัพท์เดียวกันและต้องการจะลบที่อยู่ใดที่อยู่หนึ่งออก คุณจำเป็นจะต้อง ยกเลิกการลงทะเบียนทั้งหมดและลงทะเบียนใหม่ สำหรับสถานที่ต่าง ๆ ที่คุณต้องการจะบันทึกไว้  
  • คุณสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทุกเมื่อ


ลงชื่อสมัคร

ขั้นตอนการแจ้งเตือน


เราทราบดีว่าเหตุการณ์ PSPS อาจรบกวนและคุณต้องการทราบข้อมูลโดยเร็วที่สุดเพื่อเตรียมพร้อม เราจะส่งการแจ้งเตือนทางอีเมล โทรศัพท์ หรือข้อความโดยเร็วที่สุด รวมถึงเวลาปิดระบบกระแสไฟฟ้าโดยประมาณและระยะเวลาในการซ่อมแซม เพื่อให้คุณเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ PSPS


การพยากรณ์อากาศสามารถเปลี่ยนแปลงได้ อาจมีการเลื่อนเวลาปิดระบบกระแสไฟฟ้าหรือมีความเปลี่ยนแปลงของจำนวนลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ ด้วยเหตุนี้ ในบางกรณีเราอาจไม่ได้ส่งการแจ้งเตือนครั้งแรกจนกว่าจะปิดระบบกระแสไฟฟ้าในวันเดียวกัน


ลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล โทรศัพท์ หรือข้อความตลอดเหตุการณ์ PSPS

watchจะส่งการแจ้งเตือน PSPS Watch ทั้งสองวันก่อนและหนึ่งวันก่อนปิดระบบกระแสไฟฟ้า หากเป็นไปได้ พร้อมเวลาปิดระบบกระแสไฟฟ้าและเวลาในการซ่อมแซมโดยประมาณ

warningจะส่งการแจ้งเตือนเหตุการณ์ PSPS เมื่อได้รับการตัดสินใจอย่างเป็นทางการในการปิดระบบกระแสไฟฟ้า โดยทั่วไปจะส่งการแจ้งเตือนนี้หลายชั่วโมงก่อนปิดระบบกระแสไฟฟ้า

updatesจะส่งการแจ้งเตือนการอัปเดต PSPS ในขณะที่ปิดระบบกระแสไฟฟ้าพร้อมกับเวลาการแก้ไขซ่อมแซมโดยประมาณrestoredจะส่งการแจ้งเตือนการอัปเดต PSPS ในขณะที่ปิดระบบกระแสไฟฟ้าพร้อมกับเวลาการแก้ไขซ่อมแซมโดยประมาณลูกค้าความช่วยเหลือพื้นฐานทางการแพทย์

หากคุณเป็นลูกค้ารับความช่วยเหลือพื้นฐานทางการแพทย์  คุณอาจได้รับโทรศัพท์เพิ่มเติมหรือการเยี่ยมบ้านเพื่อให้แน่ใจว่าคุณรับรู้และปลอดภัย และเราจะขอให้คุณยืนยันว่าคุณได้รับการแจ้งเตือนจากเรา

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

การเตรียมพร้อมสำหรับ PSPS

พบกับคำแนะนำด้านความปลอดภัยและเรียนรู้วิธีเตรียมพร้อมรับมือ PSPS

ทำไมจึงเกิด PSPS

ค้นพบว่าปัจจัยใดที่ใช้ในการตัดสินใจปิดระบบไฟฟ้าเมื่อช่วยป้องกันไฟป่า และพบกับเครื่องมือด้านสภาพอากาศที่จะแสดงว่าจะเกิด PSPS ในบริเวณที่คุณพักอยู่หรือไม่