English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

แหล่งข้อมูล PG&E


เราเข้าใจถึงความสำคัญของการเปิดไฟทิ้งไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเมื่อเราได้รับคำสั่งให้อยู่ที่บ้าน เรามุ่งมั่นที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อแก้ไขทั้งผลกระทบในการแพร่ระบาดของโควิด-19 และภัยจากไฟป่าลุกลาม เป้าหมายของเราคือให้คุณปลอดภัยและเหตุการณ์การปิดระบบกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ (PSPS) เป็นเครื่องมือสำคัญในบรรลุเป้าหมายดังกล่าว


ศูนย์แหล่งข้อมูลชุมชนของ PG&E และศูนย์ทำความเย็นทั้งหมดปฏิบัติตามแนวทางของรัฐและเขต เพื่อลดการแพร่ระบาด COVID-19 รวมถึงการบังคับการสวมใส่หน้ากากอนามัย การตรวจอุณหภูมิร่างกาย [1}การเว้นระยะห่างทางสังคม


เรามีแหล่งข้อมูลต่อไปนี้เพื่อสนับสนุนคุณตลอดเหตุการณ์ PSPS

Community Resource Centers

ศูนย์แหล่งข้อมูลชุมชน

ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง PG&E จะเปิดศูนย์แหล่งข้อมลชุมชนในเวลากลางวัน แต่ละศูนย์จะมี ห้องน้ำรวมเคลื่อนที่และสถานที่ล้างมือ การชาร์จอุปกรณ์ทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน การชาร์จอุปกรณ์  Wi-Fi และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ

Medical Baseline program

โปรแกรมความช่วยเหลือพื้นฐานทางการแพทย์

คุณพึ่งพาแหล่งพลังงานไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการทางการแพทย์หรือไม่ ตรวจสอบว่าคุณมีคุณสมบัติเข้าร่วมโปรแกรมความช่วยเหลือพื้นฐานทางการแพทย์หรือไม่ วิธีการสมัครและประโยชน์ของโปรแกรมนี้

คุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่ในระหว่างการตัดระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของสาธารณะ

คุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่ในระหว่างการตัดระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของสาธารณะ

หากคุณหรือคนที่คุณรู้จักมีความทุพพลภาพหรือต้องการความสามารถในการเข้าถึง การช่วยเหลือทางการเงินหรือภาษา PG&E มีพันธมิตรที่สามารถจัดหาทรัพยากรให้กับผู้ที่ต้องการมากที่สุดได้


แหล่งข้อมูลสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นด้านการเข้าถึง การเงิน ภาษา ตลอดผู้สูงอายุ
Generators and backup power

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและแหล่งพลังงานสำรอง

ค้นหาว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือพลังงานสำรองรูปแบบอื่นเหมาะกับคุณหรือไม่ ค้นพบตัวเลือกแหล่งพลังงานสำรองและเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือกทางการเงิน

แหล่งข้อมูลบุคคลภายนอก


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

การลดการเกิดเหตุการณ์ PSPS

เรียนรู้ถึงสิ่งที่เรากำลังทำเพื่อลดผลกระทบของการเกิดเหตุการณ์ PSPS

การเตรียมพร้อมสำหรับ PSPS

ดูวิธีเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ PSPS ที่กำลังจะเกิดขึ้นและคำแนะนำด้านความปลอดภัยที่ควรปฏิบัติตามหากมีการปิดระบบกระแสไฟฟ้า

การอัปเดตและแจ้งเตือน PSPS

ค้นหาสถานะของเหตุการณ์ PSPS ปัจจุบัน ลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งเตือน PSPS จากเราและเรียนรู้วิธีรับการแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ PSPS