หากไม่มีภาษาของคุณอยู่ในรายชื่อตัวเลือกด้านบน โปรดโทรไปที่ 1-833-208-4167 สำหรับความช่วยเหลือในภาษาอื่นๆ กว่า 250 ภาษาค้นหาข้อมูล PSPS ในภาษาที่คุณต้องการ


เราต้องการให้ลูกค้าทุกคนได้รับข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้ได้ทราบข้อมูลล่าสุดในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังเหตุการณ์การตัดกระแสไฟเพื่อความปลอดภัยของสาธารณะ (PSPS) ดูวิธีค้นหาแหล่งข้อมูล PSPS ในภาษาที่คุณต้องการอัปเดต PSPS บนเว็บไซต์การแจ้งเตือนของเรา


เมื่อมีประกาศถึงการดำเนินการเกี่ยวกับ PSPS หน้าอัปเดต PSPS ของเราจะรีเฟรชเป็นประจำเพื่อแจ้งข้อมูลให้คุณทราบ


  • ดูเวลาตัดกระแสไฟและกลับมาจ่ายไฟตามปกติโดยประมาณเฉพาะสำหรับที่อยู่ของคุณ
  • ดูแผนที่แสดงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
  • ค้นหาศูนย์ทรัพยากรชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจาก PSPS ซึ่งแต่ละแห่งมีห้องสุขาและจุดล้างมือสำหรับคนพิการตามมารฐาน ADA, Wi-Fi, ที่ชาร์จอุปกรณ์มือถือและการรองรับอื่นๆ

เว็บไซต์แจ้งเตือน PSPS จัดทำในภาษาต่อไปนี้: อังกฤษ, อาหรับ, จีน, ฟาร์ซี, ฮินดี, ม้ง, ญี่ปุ่น, เขมร, เกาหลี, โปรตุเกส, ปัญจาบ, รัสเซีย, สเปน, ตากาล็อก, ไทย และเวียดนาม


ดูเว็บไซต์ในภาษาที่คุณต้องการ


มุมมองเดสก์ท็อป

จากด้านบนของหน้าใดๆ ในเว็บไซต์แจ้งเตือนของเรา เลือกภาษาที่คุณต้องการจากรายการแบบเลื่อนลงที่ด้านบนขวาของหน้าจอ


มุมมองเดสก์ท็อป

มุมมองมือถือ

1. เลือกเมนู

2. เลือกภาษาที่คุณต้องการจากรายการแบบเลื่อนลงที่ด้านบนขวาของหน้าจอ


มุมมองมือถือ

หากต้องการความช่วยเหลือในภาษาอื่นๆ มากกว่า 250 ภาษา โปรดโทรติดต่อที่ 1-833-208-4167


ไปที่การอัปเดต PSPS

หากคุณเป็นเจ้าของบัญชี PG&E และเราคาดว่าที่อยู่ของคุณจะได้รับผลกระทบจากการตัดกระแสไฟของ PSPS เราจะส่งการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์ ข้อความ และอีเมลถึงคุณโดยอัตโนมัติเริ่มตั้งแต่สองวันก่อนการตัดกระแสไฟ (ถ้าเป็นไปได้) และทุกวันจนกว่าจะจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ตามปกติ เข้าสู่ระบบเพื่ออัปเดตข้อมูลติดต่อของคุณรับการสื่อสาร PSPS ในภาษาที่คุณต้องการ


หากเลือกภาษาที่ต้องการในส่วนโปรไฟล์ของการตั้งค่าบัญชีของคุณ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับ PSPS ในภาษาที่เลือกโดยอัตโนมัติ


เข้าสู่ระบบเพื่ออัปเดตการตั้งค่าภาษาของคุณ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
หรือโทร 1-866-743-6589 สำหรับความช่วยเหลือในภาษาอื่นๆ มากกว่า 250 ภาษาเพื่อตั้งค่าภาษาของคุณจะทำอย่างไรถ้าคุณได้รับการแจ้งเตือน PSPS เป็นภาษาอังกฤษ


หากคุณได้รับข้อความ PSPS การโทรศัพท์ หรืออีเมลแจ้งเตือนเป็นภาษาอังกฤษ คุณสามารถขอรับข้อมูลในภาษาอื่นๆ ได้ หากต้องการทราบถึงวิธีการ ให้ทำตามขั้นตอนสำหรับประเภทการแจ้งเตือนที่คุณได้รับ:

การแจ้งเตือนสำหรับที่อยู่ PSPS สำหรับผู้ที่ไม่มีบัญชี PG&E


การแจ้งเตือนสำหรับที่อยู่จะช่วยให้คุณเกิดความปลอดภัย โดยจะมีการแจ้งให้คุณทราบผ่านทางโทรศัพท์หรือข้อความเกี่ยวกับเหตุการณ์ PSPS ตามที่อยู่ใดก็ตามที่สำคัญสำหรับคุณ


สถานที่ดังกล่าว ได้แก่ โรงเรียนของบุตรหลาน บ้านของบิดามารดาของคุณ หรือจุดที่รถบ้านของคุณจอดอยู่ หรือห้องเช่าของคุณที่ผู้ให้เช่าเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียม PG&E ให้กับคุณ การแจ้งเตือนเหล่านี้มีให้บริการในหลายภาษา คุณไม่จำเป็นจะต้องมีบัญชี PG&E ของที่อยู่ที่คุณได้รับการแจ้งเตือนเรียนรู้เพิ่มเติม

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ PSPS