เราทำงานตลอดทั้งปีเพื่อลดผลกระทบของ Public Safety Power Shutoffs


เพื่อดูแลให้ลูกค้าของเราปลอดภัย เราอาจต้องตัดกระแสไฟเพื่อช่วยป้องกันไฟป่า เนื่องจากลมแรงอาจทำให้กิ่งไม้และเศษสิ่งของถูกพัดไปโดนสายไฟที่มีการปล่อยกระแสไฟ การดำเนินการนี้เรียกว่าปฏิบัติการ Public Safety Power Shutoff เรารู้ดีว่าการไม่มีไฟฟ้าใช้ย่อมรบกวนการใช้ชีวิตของคุณ ดังนั้น เราจึงพยายามพัฒนาและปรับปรุงเพื่อดูแลให้ลูกค้าของเราปลอดภัยและลดผลกระทบดังกล่าว

เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุง Public Safety Power Shutoffs


เรารับฟังลูกค้าของเราและตอบสนองต่อข้อเสนอแนะโดยการให้ข้อมูลเพิ่มเติมและทรัพยากรที่ดีขึ้น:


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ทำไมจึงต้องมี Public Safety Power Shutoff

ค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของเราในการงดจ่ายกระแสไฟ

การสนับสนุนเกี่ยวกับ Public Safety Power Shutoff

ค้นหาทรัพยากรในช่วงก่อน ระหว่าง และหลัง Public Safety Power Shutoff