เราทำงานตลอดทั้งปีเพื่อลดผลกระทบของ PSPS


เป้าหมายของเราคือรักษาความปลอดภัยของคุณ เราทราบดีว่าการไม่มีไฟฟ้าย่อมส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต ด้วยเหตุนี้ เราจึงรับฟังข้อเสนอแนะของลูกค้าและค้นหาวิธีการลดผลกระทบของ การปิดระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของสาธารณะ (Public Safety Power Shutoffs, PSPS) ขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาความปลอดภัยสภาพอากาศที่ทำให้เกิดความเสียหายได้และอันตรายอื่นๆ

Worker working on a power line

หลังจากสภาพอากาศเลวร้ายได้ผ่านพ้นไป เราตรวจสอบดูความเสียหายจากลมและเศษซากต่าง ๆ ในระบบไฟฟ้า เพื่อทำให้แน่ใจว่าปลอดภัยที่จะกลับมาเปิดใช้ไฟฟ้าอีกครั้ง หากไม่ทำการปิดระบบไฟฟ้า อาจมีความเสียหายที่ทำให้เกิดไฟป่าปะทุขึ้นตามมา


 • กิ่งไม้พาดผ่านสายไฟฟ้า
 • สายไฟฟ้าพันกัน
 • ต้นไม้ล้มทับสายไฟฟ้า
 • เสาสัญญาณโทรศัพท์ล้ม

เรียนรู้เกี่ยวกับ การเฝ้าติดตามและการตรวจสอบ

ความมุ่งมั่นของเราในการพัฒนาปรับปรุง PSPS

พนักงาน PG&E กำลังทำงานกับสายไฟ

การดำเนินการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ลูกค้า

เพื่อลดผลกระทบของเหตุการณ์ PSPS เราได้เปิดรับฟังข้อเสนอแนะจากลูกค้าของเราและตอบสนองโดยการให้ข้อมูลเพิ่มเติมและทรัพยากรที่ดีขึ้นสำหรับก่อนหน้า ระหว่างและหลังจาก PSPS


แหล่งข้อมูลสำหรับลูกค้ารวมไปถึง:


 • การขยายการเข้าถึงเพิ่มเติมสำหรับลูกค้า Medical Baseline
 • แบตเตอรี่พกพา
 • การเข้าพักในโรงแรม
 • การสนับสนุนการขนส่ง
 • การแจ้งเตือนไฟดับสำหรับผู้ที่ไม่มีบัญชี
 • ส่วนลดค่าไฟสำรองต่างๆ
 • ข้อมูลฉุกเฉินใน 16 ภาษา
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินหลายภาษา
 • ผลิตภัณฑ์ทดแทนอาหาร
บินเฮลิคอปเตอร์เหนือผืนป่า

การปรับปรุงโปรแกรม PSPS ของเรา

เรากำลังพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าของเรามีความปลอดภัยและลดผลกระทบจาก PSPS การลดปัญหาความเสี่ยงจากไฟป่าไม่สามารถทำได้ในวิธีเดียว และนี่คือเหตุผลที่เราดำเนินการ:

 

 • เดินหน้ายกระดับโครงข่ายไฟฟ้าด้วยการเสริมความแข็งแรงให้กับสายไฟฟ้าเพื่อลดความเสี่ยงจากไฟป่า
 • การติดตั้งอุปกรณ์แบ่งส่วนเพื่อจำกัดขอบเขตของ PSPS เพื่อให้มีลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไม่มีไฟฟ้าใช้น้อยลง
 • ใช้เทคโนโลยีนำร่องใหม่ๆ เพื่อตรวจจับภัยคุกคามต่อโครงข่ายไฟฟ้าและลดหรือตัดกระแสไฟอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยลดความจำเป็นที่ต้องดำเนินการ PSPS ในขณาดที่ใหญ่ขึ้น
 • การติดตั้งไมโครกริดที่ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อกักเก็บไฟฟ้าไว้ใช้ในระหว่างเหตุการณ์ PSPS
Computer

เพิ่มการรับรู้สภาพอากาศ

 • ติดตั้งสถานีตรวจสภาพอากาศเพิ่มเติมเพื่อคาดการณ์ถึงความต้องการเหตุการณ์ PSPS ได้ดีขึ้น
 • ติดตั้งกล้องความละเอียดสูงเพื่อระบุไฟป่าที่อาจเกิดขึ้น
 • ตรวจสอบความเสี่ยงไฟป่าแบบเรียลไทม์

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม


เราได้ดำเนินการปรับปรุงความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้าของเราทุกวันเพื่อความปลอดภัยของสาธารณะ


เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการต้นไม้

โปรแกรมความปลอดภัยจากไฟป่าของเราได้รับการพัฒนาทุกปีเพื่อสะท้อนถึงบทเรียนที่ได้เรียนรู้และนำข้อมูลใหม่มาใช้ การดำเนินการเฉพาะที่เรากำลังทำในปีนี้รวมไปถึง:


อุปกรณ์การแบ่งส่วน


ช่วยให้ชุมชนยังคงมีพลังงานในระหว่างเหตุการณ์ PSPS โดยการแยกกริดออกเป็นส่วนย่อย

ช่วยให้ชุมชนยังคงมีพลังงานในระหว่างเหตุการณ์ PSPS โดยการแยกกริดออกเป็นส่วนย่อย


เป้าหมายปี 2021: 250 อุปกรณ์


เพิ่มความแข็งแรงให้กับระบบ


อัปเกรดระบบด้วยเสาที่แข็งแรง แนวป้องกัน และเป้าหมายการลงใต้ดินเพื่อลดความเสี่ยงจากไฟป่า

อัปเกรดระบบด้วยเสาที่แข็งแรง แนวป้องกัน และเป้าหมายการลงใต้ดินเพื่อลดความเสี่ยงจากไฟป่า


เป้าหมายปี 2021: เพิ่มความแข็งแรงให้กับสายไฟ 180 ไมล์


สวิตช์การส่ง


การเปลี่ยนเส้นทางพลังงานให้กับลูกค้าระหว่างเหตุการณ์ PSPS โดยการติดตั้งสวิตช์บนสายไฟฟ้าแรงสูง

การเปลี่ยนเส้นทางพลังงานให้กับลูกค้าระหว่างเหตุการณ์ PSPS โดยการติดตั้งสวิตช์บนสายไฟฟ้าแรงสูง


เป้าหมายปี 2021: สวิตช์ 29 ตัว


ปรับปรุงการจัดการต้นไม้


เกินมาตรฐานของรัฐสำหรับระยะห่างขั้นต่ำเพื่อจัดการกับต้นไม้ที่มีความเสี่ยงสูงในพื้นที่มีความเสี่ยงอันตรายจากไฟไหม้

เกินมาตรฐานของรัฐสำหรับระยะห่างขั้นต่ำเพื่อจัดการกับต้นไม้ที่มีความเสี่ยงสูงในพื้นที่มีความเสี่ยงอันตรายจากไฟไหม้


เป้าหมายปี 2021: เคลียร์พื้นที่ 1,800 ไมล์


สถานีตรวจอากาศ


การป้องกันและตอบสนองต่อความเสี่ยงจากไฟป่าโดยการปรับปรุงความสามารถด้านการพยากรณ์

การป้องกันและตอบสนองต่อความเสี่ยงจากไฟป่าโดยการปรับปรุงความสามารถด้านการพยากรณ์


เป้าหมายปี 2021: 300 สถานี


กล้องความละเอียดสูง


ติดตั้งกล้องเพื่อปรับปรุงความสามารถของเราในการตรวจสอบพื้นที่ให้บริการและการตอบสนองต่อไฟป่าในเชิงรุก

ติดตั้งกล้องเพื่อปรับปรุงความสามารถของเราในการตรวจสอบพื้นที่ให้บริการและการตอบสนองต่อไฟป่าในเชิงรุก


เป้าหมายปี 2021: กล้อง 135 ตัว


แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ทำไมจึงเกิด PSPS

ค้นพบว่าปัจจัยใดที่ใช้ในการตัดสินใจปิดระบบไฟฟ้าเมื่อช่วยป้องกันไฟป่า และพบกับเครื่องมือด้านสภาพอากาศที่จะแสดงว่าจะเกิด PSPS ในบริเวณที่คุณพักอยู่หรือไม่