English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

ทำให้เหตุการณ์ PSPS เกิดขึ้นน้อยที่สุด ใช้เวลาสั้นลง และฉลาดมากขึ้น


เหตุการณ์การปิดระบบกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ของกลยุทธ์ระยะยาวของเราในการช่วยป้องกันไฟป่า. เรารู้ว่านี่เป็นภาระและต้องคำนึงถึงปัญหาความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้. ในระยะเวลา อันใกล้นี้ เรากำลังปรับปรุงแลเพิ่มความพยายามเพื่อให้แน่ใจว่าเหตุการณ์ PSPS จะส่งผลกระทบต่อลูกค้าน้อยกว่าเดิมและใช้เวลาน้อยลง.ความเสียหายจากสภาพอากาศและอันตรายอื่นๆ

Worker working on a power line

หลังจากที่สภาพอากาศเลวร้ายผ่านพ้นไปแล้ว เราจะดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยซึ่งมีการประเมินอันตรายจากไฟป่าและความเสียหายจากสภาพอากาศ. ความเสียหายต่อไปนี้อาจเป็นสาเหตุของไฟป่าลุกลามที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้ดับกระแสไฟ:


 • กิ่งไม้พาดผ่านสายไฟฟ้า
 • สายไฟฟ้าพันกัน
 • ต้นไม้ล้มทับสายไฟฟ้า
 • เสาสัญญาณโทรศัพท์ล้ม

เรียนรู้เกี่ยวกับ การเฝ้าติดตามและการตรวจสอบ

ความมุ่งมั่นของเราในการลดเหตุการณ์ PSPS

PG&E worker working on a power line

ลดผลกระทบของเหตุการณ์ PSPS

 • ลดจำนวนลูกค้าที่ได้รับผลกระทบระหว่างเกิดเหตุการณ์นี้
 • กระแสไฟฟ้าสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติภายใน 12 ชั่วโมงหลังจากสภาพอากาศเลวร้ายผ่านไป
 • จัดหาแหล่งข้อมูลและข้อมูลที่ดีขึ้นให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบก่อน ระหว่าง และหลังการเกิดเหตุการณ์ PSPS
Helicopter flying over a forest

ลดความเสี่ยงไฟป่า

 • ติดตั้งเสาที่แข็งแรงกว่า ปกคลุมสายไฟและสายใต้ดิน
 • ปฏิบัติตามหรือเกินมาตรฐานของรัฐในด้านความปลอดภัยของพืชและอัคคีภัย
 • ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
Computer

เพิ่มการรับรู้สภาพอากาศ

 • ติดตั้งสถานีตรวจสภาพอากาศเพิ่มเติมเพื่อคาดการณ์ถึงความต้องการเหตุการณ์ PSPS ได้ดีขึ้น
 • ติดตั้งกล้องความละเอียดสูงเพื่อระบุไฟป่าที่อาจเกิดขึ้น
 • ตรวจสอบความเสี่ยงไฟป่าแบบเรียลไทม์

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม


เรากำลังดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงที่ต้นไม้ กิ่งก้านสาขาจะสัมผัสกับสายไฟในพื้นที่ที่มีไฟไหม้ลุกลามสูง


เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการพืช

ความคืบหน้าของเรา ณ สิ้นเดือนกรกฎาคมในการป้องกันไฟป่าและลดผลกระทบ PSPS:


การสลับสาย


การติดตั้งสวิตช์สายเพื่อเปลี่ยนเส้นทางไฟฟ้าและให้ชุมชนมีกระแสไฟฟ้าใช้งาน

การติดตั้งสวิตช์สายเพื่อเปลี่ยนเส้นทางไฟฟ้าและให้ชุมชนมีกระแสไฟฟ้าใช้งาน


สวิตช์ 43 จาก 39 (110%) เสร็จสมบูรณ์


การจัดการพืช


ตรวจสอบและกำจัดพืชที่อาจเสี่ยงต่อไฟป่า

ตรวจสอบและกำจัดพืชที่อาจเสี่ยงต่อไฟป่า


1,819 จาก 1,800 ไมล์ (101%) เสร็จสมบูรณ์


การแยกกริดกระแสไฟฟ้า


การแยกกริดกระแสไฟฟ้าออกเป็นส่วนเล็กๆ เพื่อลดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจาก PSPS

การแยกกริดกระแสไฟฟ้าออกเป็นส่วนเล็กๆ เพื่อลดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจาก PSPS


อุปกรณ์ 603 จาก 592 (102%) เสร็จสมบูรณ์


สถานีไฟฟ้าย่อยพร้อมสำหรับ การผลิตไฟฟ้าชั่วคราว


เพิ่มกำลังไฟให้กับลูกค้าด้วยไฟฟ้าสำรองในช่วง PSPS

เพิ่มกำลังไฟให้กับลูกค้าด้วยไฟฟ้าสำรองในช่วง PSPS


สร้างไซต์ชั่วคราว 62 จาก 62 แห่ง (100%) เสร็จสมบูรณ์


การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน (เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับระบบ)


ติดตั้งเสาโทรศัพท์ที่แข็งแรงกว่า พันสายไฟและสายใต้ดินเพื่อป้องกัน

ติดตั้งเสาโทรศัพท์ที่แข็งแรงกว่า พันสายไฟและสายใต้ดินเพื่อป้องกัน


369 จาก 241 ไมล์ (153%) เสร็จสมบูรณ์


เพิ่ม สถานีสภาอากาศ


เพิ่มความสามารถในการคาดการณ์และตอบสนองต่อสภาพอากาศที่รุนแรง

เพิ่มความสามารถในการคาดการณ์และตอบสนองต่อสภาพอากาศที่รุนแรง


สถานี 371 จาก 400 แห่ง (93%) เสร็จสมบูรณ์


การปรับปรุงกล้องความละเอียดสูง


พัฒนาการตรวจสอบพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงและสภาพอากาศแบบเรียลไทม์ด้วยกล้องความละเอียดสูง

พัฒนาการตรวจสอบพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงและสภาพอากาศแบบเรียลไทม์ด้วยกล้องความละเอียดสูง


กล้อง 167 จาก 200 ตัว (83.5%) เสร็จสมบูรณ์


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ทำไมจึงเกิดเหตุการณ์ PSPS

ค้นพบว่าปัจจัยใดบ้างที่มีผลในการตัดสินใจประกาศการเกิดเหตุการณ์ PSPS และดูเครื่องมือตรวจสอบสภาพอากาศที่แสดงว่าเหตุการณ์ PSPS จะเกิดขึ้นในพื้นที่ของคุณหรือไม่

การสนับสนุนเมื่อเกิดเหตุการณ์ PSPS

ค้นหาแหล่งข้อมูลรวมถึงการชาร์จอุปกรณ์ น้ำแข็งบรรจุถุง และ Wi-Fi ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับคุณในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ PSPS