เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากไฟป่าเพิ่มเติม


PG&E ได้มีการปรับแผนในการป้องกันไฟป่าเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและชุมชนของเรา ซึ่งรวมถึง Enhanced Powerline Safety Settings (EPSS) ดูวิดีโอที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ EPSS

ดีอย่างไร


 • EPSS คือการติดตั้งระบบให้มีความปลอดภัยสูงสุด
 • การติดตั้งระบบเหล่านี้จะช่วยให้สายไฟของเราตัดการจ่ายกระแสไฟโดยอัตโนมัติภายใน 0.1 วินาที
 • กรณีอาจเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุอันตราย อย่างเช่น กิ่งไม้หักพาดสายไฟ

ภาพอินโฟกราฟิกอธิบายถึงระบบการตัดกระแสไฟฟ้า หากวัตถุเกี่ยวพาดไปโดนสายไฟหรือเกิดข้อบกพร่อง ข้อความมีดังนี้: เพื่อช่วยป้องกันไฟป่าในระหว่างฤดูที่ร้อนและแห้งเช่นนี้ เราได้ปรับการตั้งค่าในอุปกรณ์ของเราบางรายการให้ตัดการจ่ายกระแสไฟฟ้าโดยอัตโนมัติได้รวดเร็วมากขึ้น หากระบบตรวจพบปัญหา หากวัตถุเกี่ยวพาดไปโดนสายไฟหรือเกิดข้อผิดพลาด อุปกรณ์จะตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้าและตัดการจ่ายกระแสไฟฟ้าภายใน 0.1 วินาที เราจะตรวจสอบความเสียหายของสายไฟก่อนที่จะปล่อยกระแสไฟฟ้าอีกครั้ง กระบวนการนี้อาจใช้ระยะเวลาหลายชั่วโมง ขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศ การตรวจตราจะดำเนินการโดยเฮลิคอปเตอร์ รถบรรทุก และการเดินเท้า ในระหว่างช่วงกลางวัน
สำหรับแสดงภาพประกอบเท่านั้น กราฟิกจะไม่ปรับขนาด

ยกระดับความปลอดภัย


 • การติดตั้งระบบเหล่านี้จะดำเนินการในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงไฟสูงต่อการเกิดเพลิงไหม้และบริเวณใกล้เคียง
 • การติดตั้งระบบเหล่านี้เป็นเครื่องมือป้องกันไฟป่าที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้ว ในปี 2022 สายไฟที่ได้รับการติดตั้งระบบ EPSS สามารถช่วยลดการติดไฟลงได้ 68%*
 • อัตราที่ลดลงของการติดไฟช่วยป้องกันไม่ให้มีจุดกำเนิดและการลุกลามของไฟป่า
 • หากเกิดการติดไฟ การเกิดเพลิงไหม้จะมีขนาดเล็กลงอย่างมากเนื่องจาก EPSS ในปี 2022 พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการติดไฟมีขนาดลดลงถึง 99% ถึงแม้ว่าสภาพอากาศจะแห้งก็ตาม**

* การติดไฟที่สามารถรายงาน CPUC ได้ในเขตพื้นที่ที่มีอันตรายจากอัคคีภัยในสายส่งกระแสไฟฟ้าสูง (เทียบกับค่าเฉลี่ยของสภาพอากาศปกติในปี 2018-2020)
** วัดจากขนาดของเพลิงไหม้ที่เกิดจากอุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้า (เทียบกับค่าเฉลี่ยในปี 2018-2020)สิ่งที่คาดหวัง


 • การติดตั้งระบบที่ละเอียดอ่อนเหล่านี้จะทำงานเมื่อมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งมีความเป็นไปได้มากที่สุดในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายน แต่ความเสี่ยงจากไฟป่าอาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีในบางพื้นที่
 • EPSS จะช่วยให้คุณมีความปลอดภัย แต่คุณอาจประสบปัญหาไฟฟ้าดับโดยไม่คาดคิด
 • เราทำการวิเคราะห์ทุกวันเพื่อให้ทราบถึงความเสี่ยงจากไฟป่าและหากจำเป็นต้องมีการติดตั้งระบบความปลอดภัยเพื่อปกป้องลูกค้า EPSS จะปิดการทำงาน หากเงื่อนไขไม่ตรงกับความต้องการ ซึ่งจะช่วยป้องกันการตัดกระแสไฟโดยไม่จำเป็น
 • เราคาดว่าการติดตั้งระบบเหล่านี้จะไม่กระทบต่อบิลค่าไฟฟ้าของลูกค้า


สาเหตุการตัดกระแสไฟ


 • การตัดกระแสไฟโดยไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ซึ่งรวมไปถึงกิ่งไม้พาดสายไฟฟ้า
 • ซึ่งอาจทำให้เกิดไฟฟ้าดับได้ โดยอาจจะเกิดกับสายที่ไม่มีการติดตั้งระบบความปลอดภัยด้วย สายไฟที่การติดตั้งระบบ EPSS ช่วยป้องกันไฟป่าโดยการตัดกระแสไฟได้เร็วขึ้น
 • ในบางกรณี เราอาจจะไม่สามารถระบุสาเหตุของการตัดกระแสไฟได้
 • สาเหตุที่ไม่ชัดเจนเหล่านี้อาจเป็นผลมาจากหลายอย่าง เช่น กิ่งไม้หรือสัตว์ที่สัมผัสกับสายไฟฟ้า บางครั้งอันตรายเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปหากทีมของเราทำการตรวจตราเพื่อให้กลับมาจ่ายกระแสไฟได้


การสนับสนุนลูกค้า


เราเข้าใจดีว่าการที่ไฟดับนั้นส่งผลกระทบต่อลูกค้าอย่างไร นั่นคือเหตุผลที่เราทำงานหนักเพื่อให้การสนับสนุนลูกค้าและชุมชนของเรา และลดผลกระทบจากการไฟฟ้าดับ ความช่วยเหลือเหล่านี้รวมถึงการจัดหา:
มาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติม


การปรับเปลี่ยนเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของมาตรการปรับปรุงความปลอดภัยของ PG&E การดำเนินการอื่น ๆ รวมไปถึง:
ดูวิดีโอของเราเกี่ยวกับ Enhanced Powerline Safety Settings

ความมุ่งมั่นของเราต่อความปลอดภัยของคุณ

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม


เรียนรู้เกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยอื่น ๆ เกี่ยวกับไฟป่าของ PG&E

รายงานข้อกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยที่ไม่ฉุกเฉินในแอป REPORT IT ของ PG’E

เตรียมรับมือกับการตัดกระแสไฟในศูนย์ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย

ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลการติดตั้งระบบความปลอดภัยบนสายไฟฟ้าที่อัปเดตล่าสุด (PDF, 278 KB)

ดูการสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟป่าในชุมชนของคุณ

ดาวน์โหลดคู่มือการเตรียมรับมือสำหรับที่พักอาศัยของเรา (PDF, 895 KB)

ดาวน์โหลดคู่มือการรับมือสำหรับผู้ให้เช่าที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย/มาสเตอร์มิเตอร์ (PDF, 894 KB)


EPSS ช่วยให้ลูกค้าของเรามีความปลอดภัยจากไฟป่าได้อย่างไร

การดับไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากไฟป่า – Enhanced Powerline Safety Settings (EPSS)

วิดีโอนี้มีคำอธิบายแบบเสียงและการถอดเสียง:  

 

เข้าถึงคำอธิบายในรูปแบบเสียง
ดาวน์โหลดการถอดเสียง (PDF, 88 KB)

การดับไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากไฟป่า – Enhanced Powerline Safety Settings (EPSS)

1OF2

วิดีโอนี้มีคำอธิบายแบบเสียงและการถอดเสียง:  

 

เข้าถึงคำอธิบายในรูปแบบเสียง
ดาวน์โหลดการถอดเสียง (PDF, 88 KB)

Enhanced Powerline Safety Settings

วิดีโอนี้มีคำอธิบายแบบเสียงและการถอดเสียง:  

 

เข้าถึงคำอธิบายในรูปแบบเสียง
ดาวน์โหลดการถอดเสียง (PDF, 109 KB)

Enhanced Powerline Safety Settings

2OF2

วิดีโอนี้มีคำอธิบายแบบเสียงและการถอดเสียง:  

 

เข้าถึงคำอธิบายในรูปแบบเสียง
ดาวน์โหลดการถอดเสียง (PDF, 109 KB)