การช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดไฟป่าให้ได้มากขึ้น


ปุ่มเล่นรถบรรทุกบริการ

เพื่อช่วยปกป้องลุกค้าและลดความเสี่ยงของการเกิดไฟป่าได้มากขึ้นระหว่างฤดูกาลที่ร้อนและแห้งเป็นประวัติการณ์นี้ เราได้ปรับเปลี่ยนระดับความไวในอุปกรณ์ของเรา เพื่อให้สามารถปิดการจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบอัตโนมัติได้เร็วยิ่งขึ้น หากระบบตรวจพบปัญหา กระบวนการนี้เรียกว่า Enhanced Powerline Safety Settings (EPSS) การตั้งค่าใหม่เหล่านี้ได้ช่วยปกป้องลูกค้าของเราจากภัยพิบัติไฟป่าในพื้นที่ High Fire-Threat District (HFTD) ระดับ 2 และ 3 ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงสุด ตั้งแต่เริ่มนำมาใช้ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ปี 2021 PG&E พบว่าตัวเลขการเกิดประกายไฟซึ่งอาจส่งผลให้เกิดไฟป่ารุนแรงลดลงถึง 50% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยสามปีก่อนหน้านี้ และอัตราการเกิดไฟดับที่ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้บนวงจร EPSS ลดลง 90%

ในบางสถานที่ การปรับเปลี่ยนเหล่านี้ยังได้ส่งผลให้เกิดไฟดับบ่อยครั้งมากขึ้น เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องตรวจตราวงจรไฟฟ้า– และดำเนินการซ่อมแซมที่จำเป็น–ก่อนจะเปิดใช้กระแสไฟฟ้าอีกครั้ง ระยะเวลาที่ไฟดับจะแตกต่างกันอย่างมากตามช่วงเวลาและสถานที่เกิดเหตุ รวมถึงระดับความรุนแรงของความเสียหาย อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เราเริ่มต้นโปรแกรมในเดือนกรกฎาคม เราได้ทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าไปแล้ว ซึ่งทำให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากความผิดพลาดเท่านั้นที่จะเกิดเหตุไฟดับ แทนที่จะเป็นการดับทั่วทั้งวงจร ด้วยเหตุนี้ การดำเนินการเช่นนี้จึงมักจะช่วยลดขนาดของพื้นที่ที่ต้องตรวจตราลง ลดจำนวนลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการไม่มีไฟฟ้าใช้ และลดระยะเวลาโดยรวมของการเกิดไฟดับ

ความพยายามที่ต่อเนื่องของเราในการพัฒนาปรับปรุงระบบ ควรช่วยลดขนาดของพื้นที่และระยะเวลาที่จะเกิดในไฟดับในอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพต่อการทำให้ไฟดับครอบคลุมพื้นที่น้อยลงและกินเวลาสั้นลง ทั้งยังช่วยปกป้องลูกค้าของเราจากไฟป่าที่เป็นภัยพิบัติรุนแรง ระหว่างเดือนกรกฎาคมและตุลาคม ปี 2021 ตัวเลขเฉลี่ยของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบลดลง 43% และระยะเวลาการเกิดไฟดับโดยเฉลี่ยลดลง 25%

เรากำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อลดผลกระทบของปัญหาไฟดับเหล่านี้ให้ได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการดูแลลูกค้าและชุมชนของเราให้ปลอดภัยอยู่เสมอ เราจะปิดการตั้งค่าที่ปรับไว้เหล่านี้มื่อสิ้นสุดฤดูไฟป่าและเมื่อมีปริมาณฝนตกมากขึ้น


ดูวิดีโอของเราเกี่ยวกับ Enhanced Powerline Safety Settings

ความมุ่งมั่นของเราต่อความปลอดภัยของคุณ

Enhanced Powerline Safety Settings

วิดีโอนี้มีคำอธิบายแบบเสียงและการถอดเสียง:

เข้าถึงคำอธิบายในรูปแบบเสียง
ดาวน์โหลดการถอดเสียง (PDF, 150 KB)

Enhanced Powerline Safety Settings

1OF1

วิดีโอนี้มีคำอธิบายแบบเสียงและการถอดเสียง:

เข้าถึงคำอธิบายในรูปแบบเสียง
ดาวน์โหลดการถอดเสียง (PDF, 150 KB)