ระวังการหลอกลวงทางโทรศัพท์และอีเมลที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การหลอกลวงทางโทรศัพท์และอีเมลเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้เกี่ยวกับการหลอกลวงเหล่านี้เพื่อการป้องกันตนเองของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการหลอกลวงด้วยชื่อเรียกเข้า (Caller ID)

ลูกค้าของ PG&E รายงานการหลอกลวงทางโทรศัพท์โดยเป็นการโทรเข้าที่แสดงชื่อเรียกเข้าเป็นหมายเลขของ PG&E 1-800-743-5000 1-800-743-5000 หรือผู้โทรเข้าอาจอ้างว่าเป็นตัวแทนของ PG&E


โทรศัพท์หลอกลวงบางส่วนอาจรวมถึง:

 • การแจ้งลูกค้าว่าค้างชำระใบเรียกเก็บเงินเกินกำหนดและจะมีการตัดไฟฟ้าภายในหนึ่งชั่วโมง เว้นแต่จะมีการชำระเงินในทันที
 • การขอให้ดำเนินการชำระเงินให้กับ PG&E โดยใช้บัตรของขวัญ บัตร MoneyPak® หรือผ่านแอปสำหรับการชำระเงินเช่น Venmo หรือ Zelle® หมายเหตุ: หากต้องการตรวจสอบวิธีการชำระเงินที่ได้รับอนุญาตของ PG&E ให้ดูที่หน้าวิธีการจ่ายเงินของเรา
 • การขอหมายเลขบัญชี PG&E ล็อกอิน หรือหมายเลขประกันสังคมเพื่อให้ทราบถึงปริมาณการใช้พลังงานขณะเสนอขายการให้บริการหรือให้การประเมินพลังงานให้กับคุณ ผู้ขายไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อรับข้อมูลการใช้งานของคุณ PG&E ได้เสนอโปรแกรมการแชร์ข้อมูลของฉันให้กับผู้ขายโดยได้รับการอนุญาตจากคุณ เพื่อใช้ในการรับข้อมูลการใช้งานแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น (ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล)
 • การบอกลูกค้าว่าเลยกำหนดชำระค่าบริการแล้ว หรือลูกค้าได้รับสิทธิ์การคืนภาษี
 • การอ้างว่ากำลังจะเกิดการปิดกระแสไฟฟ้าและถามหาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อพิจารณาว่าจะมีผลกระทบในเขตที่อยู่ของลูกค้าหรือไม่
 • อ้างว่าเป็นตัวแทนโครงการริเริ่มของ PG&E เพื่อที่พวกเขาจะได้ขายสินค้าหรือเพื่อเข้าไปที่บ้านของคุณ

ระวังว่าผู้หลอกลวงเหล่านี้สามารถปกปิดหมายเลขโทรศัพท์ที่แท้จริงได้ หรืออาจอ้างว่ามาจาก PG&E ได้ PG&E ไม่ได้เป็นผู้โทรติดต่อคุณในลักษณะนี้


เราไม่จะขอข้อมูลทางการเงินของคุณผ่านทางโทรศัพท์ การขอข้อมูลทางการเงินในลักษณะนี้เป็นการหลอกลวง


ฝ่ายรักษาความปลอดภัยองค์กรของ PG&E และเจ้าหน้าที่ของรัฐกำลังสืบสวนการหลอกลวงที่ได้รับรายงานมาทั้งหมด


ดำเนินการกับการหลอกลวงด้วยชื่อเรียกเข้า

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการโทรเข้าจาก PG&E ให้วางหูโทรศัพท์แล้วโทรหมายเลขบริการลูกค้าของ PG&E: 1-833-500-7226


หลีกเลี่ยงการหลอกลวงที่มุ่งเป้าไปที่ธุรกิจเชื้อสายละตินอเมริกา

ลูกค้าธุรกิจเชื้อสายละตินอเมริการายงานการหลอกลวงทางโทรศัพท์ว่าบริการไฟฟ้าของพวกเขาจะถูกตัด ถ้าหากพวกเขาไม่ชำระค่าบริการผ่านทางบัตรเติมเงินเช่นบัตร Green Dot PG&E ไม่ได้เป็นผู้โทรติดต่อคุณในลักษณะนี้ เราจะไม่ขอให้คุณชำระเงินในทันทีด้วยบัตรเติมเงินผ่านทางโทรศัพท์หรือด้วยตนเอง การขอข้อมูลทางการเงินในลักษณะนี้เป็นการหลอกลวง


ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหลอกลวงที่มุ่งเป้าไปยังธุรกิจเชื้อสายละตินอเมริกา เข้าชม PG&E เตือนลูกค้าเกี่ยวกับการหลอกลวงทางโทรศัพท์ที่มุ่งเป้าไปที่ธุรกิจเชื้อสายละตินอเมริกา{3][4}เปิดในหน้าต่างใหม่


ปกป้องตัวคุณเองจากการหลอกลวงทางอีเมล

ลูกค้าของ PG&E รายงานว่าได้รับอีเมลที่น่าสงสัยซึ่งมีลักษณะเป็นบิลที่ส่งมาจาก PG&E บิลเหล่านี้เป็นของปลอมและถือว่าเป็นอีเมลหลอกลวง


ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหลอกลวงทางอีเมล เข้าชมคำเตือนของ PG&E เกี่ยวกับอีเมลและโทรศัพท์หลอกลวง{3][4}เปิดในหน้าต่างใหม่

หากคุณได้รับอีเมลที่สงสัยว่าหลอกลวง ให้อีเมลไปยัง: ScamReporting@pge.com


ป้องกันโอกาสการเกิดความสูญเสียจากการหลอกลวง

ต่อไปนี้คือเคล็ดลับที่จะช่วยปกป้องคุณจากการหลอกลวงที่อาจเกิดขึ้น:

 • ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและหมายเลขบัตรเครดิตของคุณโดยการหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางโทรศัพท์ หากคุณให้ข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัญชีกระแสรายวันกับใครก็ตามผ่านทางโทรศัพท์ ให้คุณรายงานเรื่องดังกล่าวกับบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารและแจ้งตำรวจ
 • ระวังอีเมลที่ขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ PG&E ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของคุณอย่างจริงจัง เราไม่ส่งอีเมลไปหาใครเพื่อขอข้อมูลส่วนบุคคลโดยที่เขาผู้นั้นไม่ต้องลงทะเบียนเข้าบัญชีออนไลน์ของ PG&E หรือโทรหาเราก่อน
 • โทรหา PG&E ที่ 1-833-500-7226 หากคุณสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องของการโทรเข้าเกี่ยวกับบิลที่เลยกำหนด การขอรับบริการ หรือการขอข้อมูลส่วนบุคคล
 • เรียกดูบัตรแสดงตนก่อนให้ใครก็ตามที่อ้างว่าเป็นตัวแทนของ PG&E เข้ามาในบ้านของคุณ พนักงานของ PG&E จะพกบัตรแสดงตนติดตัวอยู่เสมอและจะยินดีให้คุณดูบัตรนั้น
 • โทรหาหมายเลขบริการลูกค้าของ PG&E ที่ 1-833-500-7226 หากบุคคลที่อ้างว่าเป็นพนักงานแสดงบัตรแสดงตนแล้วแต่คุณยังรู้สึกไม่สบายใจอยู่ เราจะตรวจสอบรายการนัดหมาย และ/หรือการมีอยู่ของเจ้าหน้าที่ PG&E ในชุมชนขณะนั้น หากคุณยังรู้สึกว่าถูกคุกคาม ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 • คุณจะได้รับโทรศัพท์อัตโนมัติหรือโทรศัพท์ส่วนตัวจากตัวแทนบริการแก๊สจาก PG&E ก่อนที่จะถึงวันนัดหมาย
 • เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปกป้องบ้านหรือธุรกิจของคุณ เข้าชมการตรวจสอบการติดต่อของ PG&E