อัปเดต: ขยายระยะเวลาการคุ้มครองในกรณีฉุกเฉินอันเนื่องมาจากโรคโควิด-19 ดังต่อไปนี้ออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2021: พักชำระหนี้เนื่องจากการหยุดให้บริการสำหรับลูกค้าที่พักอาศัยและธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน

English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

คุณมีทางเลือกมากมาย

คุณเป็นผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนียที่กำลังต่อสู้กับช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้หรือไม่ เราพร้อมช่วยเหลือคุณในฐานะผู้ให้บริการและเพื่อนบ้านของคุณ. โครงการช่วยเหลือทางการเงินเหล่านี้จะมอบแนวทางเพื่อช่วยเหลือในการชำระเงินค่าพลังงานและไฟฟ้าที่เลยกำหนดเวลาชำระเงินในตอนนี้ และมีโครงการสนับสนุนต่าง ๆ เพิ่มเติมที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลดค่าใช้จ่ายในบ้านในอนาคต.


ทั้งนี้ คุณสามารถเข้าร่วมโครงการได้หลายโครงการในครั้งเดียว คุณสามารถสมัครหรือลงทะเบียนได้ตอนนี้ - คุณไม่ต้องรอจนถึงฤดูร้อน.

general customer service

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

หากคุณมีคำถาม โปรดโทรติดต่อที่หมายเลข 1-800-743-5000.

general business

ทรัพยากรสำหรับธุรกิจต่าง ๆ

นอกจากนี้ ยังมีทรัพยากรช่วยเหลือทางการเงินสำหรับธุรกิจต่าง ๆ


มีให้บริการเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น