อัปเดต: ขยายระยะเวลาการคุ้มครองในกรณีฉุกเฉินอันเนื่องมาจากโรคโควิด-19 ดังต่อไปนี้ออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2021: พักชำระหนี้เนื่องจากการหยุดให้บริการสำหรับลูกค้าที่พักอาศัยและธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน

คุณมีทางเลือกมากมาย

คุณเป็นผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนียที่กำลังต่อสู้กับช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้หรือไม่ เราพร้อมช่วยเหลือคุณในฐานะผู้ให้บริการและเพื่อนบ้านของคุณ. โครงการช่วยเหลือทางการเงินเหล่านี้จะมอบแนวทางเพื่อช่วยเหลือในการชำระเงินค่าพลังงานและไฟฟ้าที่เลยกำหนดเวลาชำระเงินในตอนนี้ และมีโครงการสนับสนุนต่าง ๆ เพิ่มเติมที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลดค่าใช้จ่ายในบ้านในอนาคต.


ทั้งนี้ คุณสามารถเข้าร่วมโครงการได้หลายโครงการในครั้งเดียว คุณสามารถสมัครหรือลงทะเบียนได้ตอนนี้ - คุณไม่ต้องรอจนถึงฤดูร้อน.

แผนการชำระเงินเพื่อบรรเทาทุกข์จากโควิดของ PG&E


ลูกค้าของ PG&E มีตรงตามเกณฑ์จะได้รับการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติในแผนการชำระเงินเพื่อบรรเทาทุกข์จากโควิดของเรา หากคุณได้ลงทะเบียนแล้ว แผนจะช่วยคุณชำระยอดคงเหลือที่ยังคงติดค้าง นอกจากนี้คุณยังจะได้รับการป้องกันไม่ให้ถูกตัดกระแสไฟหลังจากช่วงการพักชำระหนี้สิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2021 แต่เฉพาะในกรณีที่คุณชำระค่าไฟตามแผนการแบ่งชำระและค่าใช้จ่ายปัจจุบันของคุณในแต่ละเดือนเท่านั้น


สิ่งที่คุณสามารถคาดหวังได้:


ลูกค้าที่พักอาศัย:

  • คุณสามารถชำระยอดคงค้างที่ตรงตามเกณฑ์ทั้งหมดได้ภายใน 24 เดือน
  • จำนวนเงินในการผ่อนชำระตามแผนการชำระเงินรายเดือน ซึ่งเป็นยอดค้างชำระของคุณจะถูกหารเท่ากันตลอด 24 เดือน จะครบกำหนดชำระทุกเดือนพร้อมกับค่าบริการเดือนปัจจุบันทั้งหมดของคุณ 
  • สามารถดูค่าใช้จ่ายรวมของคุณในปัจจุบันได้ในหน้าหนึ่งของใบแจ้งหนี้ของ PG&E
  • หากคุณไม่ชำระตามแผนผ่อนชำระมากกว่า 2 งวด คุณจะถูกยกเลิกจากการลงทะเบียนในแผน

ลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก:

  • การผ่อนชำระรายเดือนของคุณจะมาจากการคำนวณไม่เกิน 10% ของค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของคุณในช่วง 24 เดือนที่ผ่านมา
  • จำนวนเงินที่ต้องผ่อนชำระตามแผนการชำระเงินต่อเดือนของคุณจะครบกำหนดทุกเดือนพร้อมกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคุณในเดือนปัจจุบัน
  • สามารถดูค่าใช้จ่ายรวมของคุณในปัจจุบันได้ในหน้าหนึ่งของใบแจ้งหนี้ของ PG&E
  • หากคุณขาดผ่อนชำระมากกว่าหนึ่งงวดภายในระยะเวลา 12 เดือน คุณจะถูกยกเลิกจากการลงทะเบียนในแผน

ลูกค้าธุรกิจขนาดเล็กในชุมชนผู้ด้อยโอกาส:
ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 5% ของค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของคุณในช่วง 24 เดือนที่ผ่านมา หมายเหตุ: ชุมชนผู้ด้อยโอกาสหมายถึงเฉพาะชุมชนที่ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการสาธารณูปโภคแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (CPUC) ว่าต้องการการลงทุนมากที่สุดเพื่อปรับปรุงในด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิต และโอกาสทางเศรษฐกิจ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชุมชนผู้ด้อยโอกาส

general customer service

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

หากคุณมีคำถาม โปรดโทรติดต่อที่หมายเลข 1-800-743-5000.

general business

ทรัพยากรสำหรับธุรกิจต่าง ๆ

นอกจากนี้ ยังมีทรัพยากรช่วยเหลือทางการเงินสำหรับธุรกิจต่าง ๆ


มีให้บริการเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น