English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

โปรแกรมและการสนับสนุนสำหรับลูกค้า


จากการระบาดใหญ่ COVID-19 ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อชุมชนของเรา เราเข้าใจถึงความลำบากซึ่งเพิ่มมากขึ้นที่ลูกค้าของเราต้องเผชิญ เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือลูกค้าของเราตลอดช่วงวิกฤตการณ์นี้ โดยการมอบโปรแกรมความช่วยเหลือทางการเงิน เครื่องมือ และเคล็ดลับในการประหยัดพลังงาน หากคุณเพิ่งตกงาน แม้ว่าคุณจะได้รับผลประโยชน์จากสิทธิ์การว่างงาน คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับอัตราพลังงานที่ลดลงผ่านโปรแกรม CARE หรือ FERA ของเรา


ลูกค้าที่อยู่อาศัย: เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมและเครื่องมือที่สามารถช่วยคุณได้

ลูกค้าธุรกิจ: เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลที่สามารถช่วยคุณได้

การทำงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องของ PG&E ตลอดช่วงการระบาดใหญ่ COVID-19


การสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับลูกค้าที่อยู่อาศัย


เราทราบถึงความยากลำบากที่คุณกำลังเผชิญ ในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนนี้ เราต้องการที่จะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับคุณด้วยการให้การสนับสนุนดังต่อไปนี้


สำหรับลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ เราเสนอความช่วยเหลือเพิ่มเติมที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายจากบิล:

โปรแกรมอัตราทางเลือกสำหรับพลังงานของแคลิฟอร์เนีย (CARE)

สำหรับครัวเรือนที่ผ่านคุณสมบัตินั้น สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ถึง 20 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่าในแต่ละเดือน การสมัครนั้นง่ายและใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น เกณฑ์การคัดเลือกจากรายได้ของคุณจะคิดจากรายได้ปัจจุบันนับจากตอนนี้เป็นต้นไป ไม่ใช่จากรายได้ที่ผ่านมา ดังนั้นหากสถานการณ์ของคุณเปลี่ยนแปลงไปคุณอาจจะเข้าเกณฑ์การคัดเลือกได้

โปรแกรมความช่วยเหลืออัตราค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับครอบครัว (FERA)

นอกเหนือจาก CARE แล้ว ครัวเรือนที่ผ่านเกณฑ์รายได้และมีผู้อยู่อาศัยตั้งแต่สามคนขึ้นไปสามารถสมัครรับส่วนลดค่าไฟรายเดือนได้ เช่นเดียวกับโปรแกรม CARE รายได้ปัจจุบันจากขณะนี้เป็นต้นไปจะถูกนำมาพิจารณา ดังนั้นหากสถานการณ์ของคุณเปลี่ยนแปลงไปคุณอาจจะเข้าเกณฑ์การคัดเลือกได้

การแบ่งเบาภาระพลังงานผ่านโครงการช่วยเหลือชุมชน (REACH)

มอบความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่ลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์รายได้ในช่วงเวลาของความยากลำบากนี้ ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 จะได้รับความช่วยเหลือชำระบิลสูงสุดถึง $100 จนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2021

ความช่วยเหลือพื้นฐานทางการแพทย์

ลูกค้าที่อยู่อาศัยซึ่งมีความต้องการพลังงานพิเศษเนื่องจากสภาวะทางการแพทย์ที่ผ่านเกณฑ์บางชนิด สามารถรับสิทธิ์ค่าบิลพลังงานรายเดือนในอัตราที่ต่ำกว่า รายได้ของคุณไม่เป็นปัจจัยสำหรับการคัดเลือกคุณสมบัติสำหรับโปรแกรมนี้ เนื่องจากความจำเป็นในการพักพิงภายในบ้านและลำดับความสำคัญของผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ได้เปลี่ยนแปลงไปในช่วง COVID-19 นี้ ลูกค้าของ PG&E จึงสามารถรับรองคุณสมบัติด้วยตนเองสำหรับการสมัครเข้าโปรแกรมความช่วยเหลือพื้นฐานทางการแพทย์นี้ได้ ไม่จำเป็นต้องมีลายมือชื่อของผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์กำกับ สำหรับการสมัคร แต่อาจต้องใช้ลายมือชื่อหากยังต้องการอยู่ในโปรแกรมหลังจากผ่านไปแล้ว 1 ปี

โปรแกรมความช่วยเหลือด้านพลังงานแก่ครัวเรือนรายได้ต่ำ

บุคคลผู้ประสบปัญหาทางการเงินอาจได้รับความช่วยเหลือทางการเงินสูงถึง $1,000 สำหรับใช้กับบิลพลังงานภายใต้โปรแกรมความช่วยเหลือด้านพลังงานแก่ครัวเรือนรายได้ต่ำ (LIHEAP)


หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการชำระบิลค่าแก๊สหรือไฟฟ้า LIHEAP อาจสามารถช่วยเหลือคุณได้ด้วยการชำระแบบครั้งเดียว เกณฑ์คุณสมบัติของโปรแกรมนี้ขึ้นอยู่กับแนวทางรายได้จากรัฐบาลกลาง ซึ่งอาจมีความช่วยเหลือให้สำหรับครัวเรือนรายได้ต่ำและบุคคลธรรมดาที่ผ่านคุณสมบัติ

การลดหย่อนการเรียกเก็บเงินและบริการ


เราเข้าใจว่าลูกค้าหลายรายของเรากำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงเนื่องมาจากวิกฤตการณ์นี้ หลังจากที่เราพิจารณาถึงเหตุผลดังกล่าวแล้ว เราจึง:


นำเสนอแผนการชำระเงินแบบยืดหยุ่น คุณสามารถวางแผนการชำระเงินยอดคงเหลือของคุณได้โดยแบ่งชำระหลายเดือน เพื่อช่วยแบ่งเบาความตึงเครียดด้านการเงินที่เกิดขึ้นขณะนี้


ระงับการตัดการให้บริการสำหรับผู้ขาดการชำระเงินและละเว้นการเรียกเก็บเงินค่ามัดจำ PG&E จะระงับการตัดการให้บริการสำหรับผู้ขาดการชำระเงินทั้งลูกค้าที่อยู่อาศัยและลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก และจะมีผลต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติม


ระงับการถอนความช่วยเหลือพื้นฐานทางการแพทย์ ลูกค้าในโปรแกรมความช่วยเหลือพื้นฐานทางการแพทย์จะไม่ต้องขอการรับรองซ้ำจากแพทย์หรือผู้มีสิทธิ์ให้บริการทางการแพทย์สูงสุดถึงหนึ่งปี

Alert icon

ระมัดระวังการหลอกลวง

มิจฉาชีพอาจฉวยโอกาสจากสถานการณ์นี้โดยการขู่ว่าจะตัดไฟหากไม่ได้รับการชำระเงิน

Plug iconc

ประหยัดพลังงานขณะอยู่บ้าน

คุณอาจใช้พลังงานมากกว่าเดิมในช่วงของคำสั่งให้พักอาศัยอยู่กับบ้าน เรียนรู้วิธีประหยัดพลังงานและประหยัดเงิน

Electric Pole Icon

การทำงานด้านความปลอดภัยและการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง

การทำงานตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน การบำรุงรักษาที่สำคัญ และการบรรเทาไฟป่ายังต้องดำเนินต่อไป เรียนรู้ว่าเราจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างไร และส่งผลต่อคุณอย่างไร

การสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับลูกค้าธุรกิจ


เราเข้าใจถึงความยากลำบากที่เพิ่มมากขึ้นของธุรกิจที่ต้องเผชิญหน้ากับการระบาดใหญ่ของ COVID-19 PG&E ยังคงมุ่งมั่นที่จะมอบแนวทางหลากหลายสำหรับลูกค้าธุรกิจของเราในการประหยัดทั้งพลังงานและเงินในช่วงเวลาแห่งความลำบากนี้ ต่อไปนี้คือโปรแกรมความช่วยเหลือ เคล็ดลับการดำเนินงาน อัปเดตโปรแกรมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และแหล่งข้อมูลที่ใช้งานง่ายหลากหลาย เพื่อช่วยจัดการการใช้พลังงานและบิลพลังงานของคุณ ทั้งในสถานที่ทำงานและระยะไกล


แหล่งข้อมูลและโปรแกรมความช่วยเหลือ


ระงับการตัดการให้บริการ

PG&E ได้ระงับการตัดการให้บริการสำหรับลูกค้าที่ไม่ได้ชำระเงิน และยกเว้นการเก็บเงินประกัน การระงับนี้ใช้กับลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก และยังคงมีผลต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติม


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตเหล่านี้


ความช่วยเหลือทางการเงินและทางเทคนิคสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

สำนักงานพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจของผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย (GO-Biz) ได้รวบรวมแนวทางสำหรับให้ทั้งนายจ้างและลูกจ้างใช้งาน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับไวรัสโคโรนา (COVID-19)


อ่านเรื่องการอัปเต


เงินกู้ความช่วยเหลือสำหรับธุรกิจขนาดเล็กของรัฐบาลกลาง (SBA)

SBA เสนอโปรแกรมแบ่งเบาภาระซึ่งรวมถึงการปล่อยเงินกู้ภัยพิบัติรัฐบาลกลางดอกเบี้ยต่ำให้กับธุรกิจขนาดเล็กในแคลิฟอร์เนีย


เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมการกู้เงิน


หลักสูตรออนไลน์ฟรี ที่ศูนย์พลังงานของ PG&E

เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ และเติมพลังให้กับอนาคตของคุณด้วยหลักสูตรออนไลน์และห้องสมุดการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ


ลงทะเบียนวันนี้


บริการโทรศัพท์ลดราคา

คุณอาจผ่านเกณฑ์การคัดเลือกสำหรับการรับบริการโทรศัพท์ลดราคาเมื่อพิจารณาจากระดับรายได้ของคุณ หรือจากโปรแกรมที่คุณมีส่วนร่วม โปรแกรม California LifeLine มอบส่วนลดให้กับบริการโทรศัพท์บ้านหรือโทรศัพท์มือถือสำหรับครัวเรือนที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ นอกเหนือจากนั้น ผู้เข้าร่วมโปรแกรม CARE ของ PG&E ยังสามารถประหยัด $15 ต่อเดือนสำหรับการใช้แผนโทรศัพท์มือถือแบบชำระล่วงหน้า Boost Mobile ผ่านทาง โปรแกรมนำร่องของ CARE และ Boost Mobile

รับแผนและเครื่องมือประหยัดเงินแบบกำหนดเองเพื่อให้คุณทันต่อข้อมูลการใช้พลังงาน และรับเคล็ดลับสำหรับการจัดการพลังงานทั้งหมดภายใต้บัญชีออนไลน์ของคุณ คุณสามารถเข้าถึงบัญชีของคุณได้ทุกที่ แม้ว่าจะอยู่นอกสถานที่ทำงานของคุณ

 • ระบบการแจ้งเตือน: ตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อรับการแจ้งเตือนที่สำคัญเกี่ยวกับการใช้พลังงานและเหตุไฟฟ้าดับของธุรกิจคุณ ผ่านทางอีเมล SMS และโทรศัพท์ ตั้งค่าการแจ้งเตือนวันนี้
 • การชำระเงินออนไลน์: ชำระบิลพลังงานของคุณทางออนไลน์ ติดตั้งการชำระเงินแบบเกิดซ้ำ และเข้าร่วมใช้การรับใบเสร็จแบบไร้กระดาษ ตรวจสอบทางเลือกเหล่านี้ทันที
 • เครื่องมือดูแนวโน้มค่าใช้จ่ายและการใช้งาน: วิเคราะห์การใช้งานของคุณ เปรียบเทียบและคาดหมายค่าใช้จ่ายในอนาคต ค้นหาวิธีการลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็นในที่ทำงานของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติม
 • รายงานวิธีการประหยัด:รับคำแนะนำเพื่อการประหยัดเงินและพลังงานจัดทำเฉพาะสำหรับธุรกิจของคุณ กรอกโปรไฟล์สถานที่ทำงานออนไลน์ของคุณเพื่อรับรายงานจัดทำเฉพาะสำหรับคุณ เริ่มวันนี้

ในช่วงเวลาของผลกระทบจาก COVID-19 ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนั้น PG&E ยังคงมุ่งมั่นที่จะมอบวิธีการประหยัดเงินให้กับธุรกิจของคุณด้วยโปรแกรมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเช่น การรับส่วนลด ความช่วยเหลือทางการเงิน และชุดติดตั้งเพิ่มเติมเฉพาะคุณ พิจารณาถึงความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานของเรา เราได้มีการอัปเดตดังต่อไปนี้:


ใช้ประโยชน์จากการสื่อสารเสมือน PG&E ใช้ประโยชน์จากการประชุมและการตรวจสอบเสมือนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยให้โครงการสำเร็จ


จัดตารางเวลาการเข้าเยี่ยมไซต์งานใหม่ จะมีการจัดตารางเวลาการเข้าเยี่ยมไซต์งานใหม่ หลังจากองค์ประกอบของโปรแกรมแบบพบกันต่อหน้าสามารถทำได้อีกครั้ง


การประมวลผลการสมัคร การสมัครส่วนลดและความช่วยเหลือทางการเงิน รวมถึงสิ่งจูงใจแบบกำหนดเองจะยังดำเนินการประมวลผลได้อย่างต่อเนื่องหลังจากส่งใบสมัคร


การสรุปการชำระเงินจูงใจ โครงการที่สำเร็จจะถูกประมวลผลสำหรับการชำระเงินจูงใจ หากเอกสารต่างๆ ถูกส่งทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว


การติดต่อด้วยตนเองจะถูกหยุดชั่วคราว การติดต่อด้วยตนเองกับผู้ให้คำแนะนำด้านพลังงานของ PG&E และพันธมิตรของโปรแกรมจะถูกหยุดไว้ชั่วคราว มีการสนับสนุนให้ผู้รับเหมาทางการค้ามืออาชีพของเราหยุดกิจกรรมที่ต้องพบด้วยตนเองด้วย

Bill Schedule

เงินกู้ผัดผ่อนได้สำหรับสินเชื่อในบิลที่ใช้งานอยู่

ภายใต้โปรแกรมช่วยเหลือทางการเงินเพื่อประสิทธิภาพพลังงานของ PG&E การชำระเงินที่ดอกเบี้ย 0% การกู้เงินในบิลสามารถผัดผ่อนได้สูงสุดถึงหกเดือน ลูกค้าที่ผ่านคุณสมบัติจะเห็นจำนวนที่ลดลงในการชำระเงินรายเดือน และสามารถชำระเงินเพียง $0.01 ต่อเดือน ในช่วงของการผัดผ่อนหกเดือนนี้ กำหนดการชำระเงินกู้จะถูกขยายออกไปหกเดือน ดังนั้นเงินกู้จะได้รับชำระเต็มจำนวน

Bill Rebates

อัตราการพัฒนาเศรษฐกิจ

PG&E เสนอโอกาสการลดค่าใช้จ่ายให้กับธุรกิจที่ผ่านคุณสมบัติ ผ่านตัวเลือกอัตราค่าไฟลดลงสามตัวเลือก อัตราดังกล่าวคือส่วนลด 12%, 18% หรือ 25% สำหรับบิลค่าไฟส่วนใหญ่เป็นเวลาห้าปี

เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในด้านการดำเนินงานรายวัน ธุรกิจอาจจำเป็นต้องมีการตัดสินใจกระทำอย่างเร่งด่วน ต่อไปนี้คือเคล็ดลับเร่งด่วนเพื่อการพิจารณาสำหรับการปรับปรุงสถานที่ทำงานและอุปกรณ์การทำงาน

ดาวน์โหลด PDF รายการตรวจสอบเพื่อการประหยัดเงินและพลังงาน (PDF, 181 KB)

สิ่งอำนวยความสะดวกทั่วไป

 • ปิดระบบที่ให้บริการในเขตที่ไม่มีการใช้งาน
 • ปิดม่านหน้าต่างเพื่อจำกัดความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
 • ปิดป้ายภายนอกหากธุรกิจปิดทำการ
 • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าระบบรักษาความปลอดภัยได้รับไฟเลี้ยงอยู่

HVAC และระบบไฟ

 • ปิดระบบทำความร้อน ระบายอากาศ และเครื่องปรับอากาศ (HVAC) ในสถานที่ทำงานที่ว่างอยู่และไม่มีอุปกรณ์สำคัญ
 • โปรแกรมเครื่องประหยัดพลังงาน HVAC ให้ปิด เมื่อระบบอากาศปิดลง
 • ปิดไฟซึ่งไม่ใช่ไฟฉุกเฉินในเขตที่ไม่มีคนอยู่ด้วยสวิตช์ที่ปิดด้วยตนเอง
 • หรี่หรือปิดไฟส่วนที่ปิดได้ลงหากไม่มีสวิตช์แบบควบคุมด้วยตนเอง

ตู้เย็นและอุปกรณ์อื่นๆ

 • รวมของเข้าไว้ด้วยกันและปิดระบบตู้เย็นที่ว่าง
 • ลดการใช้งานตู้เย็นให้เหลือเฉพาะช่วงกลางคืนเท่านั้น หากไม่ต้องการปิดเครื่อง
 • ปิดไฟในตู้เย็นที่ว่าง
 • ปิดอุปกรณ์ทั้งหมดโดยถอดปลั๊กออก

การแจ้งเตือนการหลอกลวง

เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยส่วนบุคคลและออนไลน์อย่างจริงจัง หากคุณสงสัยความถูกต้องของอีเมล โทรศัพท์ SMS หรือการเข้าพบใดๆ จาก PG&E ให้โทรหาเราทันทีที่ 1-800-743-5000.การทำงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องของ PG&E ตลอดช่วงการระบาดใหญ่ COVID-19


ความมุ่งมั่นของเราในการมอบบริการแก๊สและไฟฟ้าที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ให้กับลูกค้าของเรา


เนื่องจากทั้งรัฐแคลิฟอร์เนียกำลังอยู่ภายใต้คำสั่งให้อยู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดใหญ่ COVID-19 PG&E ให้ความสำคัญกับการจัดลำดับการทำงานด้านความปลอดภัยและการบำรุงรักษาที่สำคัญและจำเป็นก่อน ความปลอดภัยของชุมชนที่เราให้บริการอยู่นั้นเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญที่สุดของเรา โครงการเหล่านี้มีความสำคัญต่อความปลอดภัยทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของแคลิฟอร์เนียเหนือและกลาง


งานที่สำคัญและมีความจำเป็นนี้รวมถึงภารกิจต่อเนื่องหลักในแผนบรรเทาไฟป่าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของบริษัทเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดไฟป่าก่อนที่จะถึงฤดูไฟป่าที่กำลังจะมาถึง PG&E จะยังคงปฏิบัติงานอื่นที่มีความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า แก๊ส และโครงการพัฒนาอื่นๆ ที่มีความสำคัญต่อระบบความปลอดภัยและการบำรุงรักษา ตลอดจนภารกิจฟื้นฟูหรือภารกิจฉุกเฉิน


PG&E จะประเมินดำเนินการสำหรับงานไฟฟ้าและแก๊สใหม่ที่ลูกค้าร้องขอซึ่งไม่มีเหตุผลที่จะเลื่อนงานออกไปได้และเป็นงานซึ่งจะสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและธุรกิจที่มีความสำคัญ งานนี้รวมถึงโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนสำหรับการก่อสร้าง การบำรุงรักษา การดำเนินงานที่มีความน่าเชื่อถือ หรือการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ โครงการที่อยู่อาศัยราคาไม่แพง บ้านพักคนไร้บ้าน การดำเนินงานด้านสุขภาพ โดยการก่อสร้างนี้จะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการตอบสนอง COVID-19 รวมถึงกสิกรรมและการบริการอาหารที่มีคุณสมบัติ โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญยังรวมถึงเครื่องอำนวยความสะดวกเช่นการสื่อสารโทรคมนาคมที่สำคัญและการบำบัดน้ำ PG&E จะปฏิบัติตามข้อจำกัดการก่อสร้างของเขตท้องถิ่นที่มีอยู่ทั้งหมด จะแสวงหาข้อมูลเขตอำนาจศาลท้องถิ่นเกี่ยวกับการประเมินโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น และจะสร้างความสมดุลความจำเป็นต้องตัดกระแสไฟตามแผนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างธุรกิจใหม่


ขณะที่ PG&E ดำเนินการตามโครงการเพื่อความปลอดภัยและการบำรุงรักษาที่สำคัญและจำเป็น เราจะพยายามให้เกิดผลกระทบต่อลูกค้าน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ถึงแม้ว่าการระงับการให้บริการจะมีความจำเป็นสำหรับการทำงานที่สำคัญและจำเป็นได้อย่างปลอดภัย แต่ PG&E ขอรับรองว่าจะจำกัดจำนวนและระยะเวลาของการตัดกระแสไฟตามแผนที่วางไว้ให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เราเข้าใจในผลกระทบของการบริการที่สะดุดไม่ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในสถานการณ์คำสั่งให้หยุดอยู่บ้านสำหรับชุมชนของเรา และเราขออภัยสำหรับการหยุดชะงักหรือความลำบากที่การตัดกระแสไฟอาจทำให้เกิดขึ้น


ความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานของเรายังเป็นความรับผิดชอบหลักของ PG&E อยู่เสมอ ขณะที่ทีมงานภาคสนามของเรากำลังทำงานความปลอดภัยและการบำรุงรักษาที่สำคัญอยู่นั้น เราขอให้ลูกค้าเคารพแนวทางการเว้นระยะห่างทางสังคมและรักษาระยะห่างหกฟุตตลอดเวลา การรักษาทีมงานของเราให้มีสุขภาพดีและปลอดภัยนั้นมีความสำคัญต่อการบำรุงรักษาและดำเนินงานบริการแก๊สและไฟฟ้าอย่างปลอดภัยให้กับลูกค้าของเรา ตามคำสั่งให้พักอยู่บ้าน เราเตรียมทีมงานของเราให้ปรับตัวเข้ากับสภาวะต่างๆ และรักษาตัวให้ปลอดภัยในขณะที่กำลังทำงานสำคัญ


อาจมีความจำเป็นที่จะต้องเลื่อนกำหนดการก่อสร้างสำหรับลูกค้าธุรกิจใหม่ในสองสามสัปดาห์ต่อจากนี้ งานที่มีการตัดกระแสไฟตามแผนรวมอยู่ด้วยนั้นมีแนวโน้มที่จะถูกเลื่อนออกไปเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้า


เราขอบคุณในความอดทนของท่านรวมถึงการสนับสนุนทีมงานของเราในระหว่างที่เราทำงานความปลอดภัยและการบำรุงรักษาที่สำคัญและจำเป็น

เราได้เริ่มใช้งานทีมรับมือเหตุการณ์สำหรับทั้งองค์กร และเฝ้าติดตามศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) และองค์การอนามัยโลกอย่างระมัดระวังเพื่ออัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับไวรัส เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้อำนวยการแพทย์ของ PG&E เพื่อขอแนวทางปฏิบัติที่เราควรทำ


สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานคือหนึ่งในความรับผิดชอบที่สำคัญที่สุดของเราทั้งในและนอกเวลาทำงาน เราเฝ้าติดตามการระบาดใหญ่นี้อย่างใกล้ชิด และให้แนวทางพนักงานของเราในการป้องกันตนเองจาก COVID-19 ก่อนหน้าการออกคำสั่งพักอยู่บ้านทั่วทั้งรัฐจากผู้ว่าการรัฐตามคำสั่งของเขาก่อนหน้านั้น เราได้ขอให้พนักงานที่อายุเกิน 65 ปี และผู้ที่มีโรคเรื้อรังให้พักอยู่บ้านและแยกตัวอยู่ต่างหากแล้ว ทีมงานในสำนักงาน PG&E ใน Bay Area ได้ถูกสั่งให้ทำงานจากบ้านก่อนหน้าที่จะมีคำสั่งพักอยู่บ้านสำหรับเขต Bay Area เสียอีก

 • PG&E บริจาคหน้ากาก N95 จำนวน 480,000 ชิ้น และหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 470,000 ชิ้น ให้กับสำนักงานบริการฉุกเฉินของผู้ว่าการรัฐ (Cal OES) สำหรับการแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลในแคลิฟอร์เนียและผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นที่ต้องเผชิญกับการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) เนื่องจากการระบาดใหญ่ COVID-19
 • PG&E และมูลนิธิบริษัท PG&E ได้บริจาคหนึ่งล้านเหรียญสหรัฐให้กับองค์กรไม่แสวงหากำไรที่มุ่งสนับสนุนบุคคลและครอบครัวที่ต้องเผชิญกับปัญหาขาดแคลนอาหาร รวมถึงการช่วยเหลือบริษัทขนาดเล็กจากความไม่แน่นอนและผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากเหตุฉุกเฉินด้านสุขภาพสาธารณะนี้ การบริจาคเหล่านี้มาจากกองทุนผู้ถือหุ้น ไม่ได้มาจากลูกค้า
 • เราใช้มาตรการทำความสะอาดขั้นสูงในที่ทำงานของเรา และสื่อสารอย่างสม่ำเสมอกับพนักงานและผู้รับเหมาของเราเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับบุคคลและในที่ทำงาน
 • เราสั่งให้พนักงานที่มีการติดต่อกับลูกค้าโดยตรงให้ใช้มาตรการป้องกันเว้นระยะห่างทางสังคม เช่นหลีกเลี่ยงการจับมือ และให้สวมถุงมือไนไตรแบบใช้แล้วทิ้งขณะอยู่ในบ้านของลูกค้า เรายังมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการด้านการบริการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง