เราปกป้องข้อมูลของคุณอย่างไร


ที่ PG&E เราเข้าใจว่าการปกป้องข้อมูลที่คุณมอบให้กับเรามีความสำคัญเพียงใด นี่เป็นภาระหน้าที่ที่เราให้ความสำคัญอย่างจริงจัง อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราด้านล่างเพื่อทำความเข้าใจว่าเรานำเอาความมุ่งมั่นในการปกป้องข้อมูลของคุณไปสู่การปฏิบัติอย่างไร

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ PG&E

เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่เก็บรวบรวมบนเว็บไซต์และบริการออนไลน์ของเรา

การแจ้งพนักงาน ผู้สมัครงาน และผู้รับเหมา

ดูว่าข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และแบ่งปันเกี่ยวกับพนักงาน ผู้สมัครงาน และผู้รับเหมาของเรา

California Consumer Privacy Actคำถามที่พบบ่อย

เรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อ "ความช่วยเหลือ" ที่ถามบ่อยที่สุด

นโยบายการสื่อสารดิจิทัล

เรียนรู้วิธีการวางแผนการสื่อสารกับคุณผ่านทางข้อความเสียง ข้อความตัวอักษร อีเมล และการสื่อสารดิจิทัลในรูปแบบอื่น ๆ ของเรา