อัปเดตล่าสุด: 1 มกราคม 2020


ความเป็นส่วนตัวของคุณคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับ PG&E และเราจะพยายามทุกวิถีทางตามเหตุผลอันสมควรที่จะปกป้องข้อมูลการใช้พลังงานของคุณ คณะกรรมาธิการการสาธารณูปโภคของแคลิฟอร์เนีย (CPUC) ออก "กฎเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและการปกป้องความปลอดภัยสำหรับข้อมูลการใช้พลังงาน (PDF, 476 KB){3][4}PDF" เพื่อให้แน่ใจในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกค้า เราถือว่าข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเป็นความลับ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดที่กำหนดโดย CPUC และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ ประกาศฉบับนี้มีความมุ่งหมายที่จะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติของ PG&E ต่อข้อมูลการใช้พลังงานที่เรารวบรวมและประมวลผล ประกาศของ PG&E เกี่ยวกับการเข้าถึง การรวบรวม การจัดเก็บ การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลการใช้พลังงานครอบคลุมถึง Pacific Gas and Electric Company พนักงานของบริษัท ตัวแทน ผู้รับเหมา และบริษัทในเครือ

 

โปรดดู นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมได้ นโยบายความเป็นส่วนตัวถูกแก้ไขเพื่อให้สะท้อนถึงสิทธิ์ของลูกค้าแคลิฟอร์เนีย (ผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนีย) ภายใต้บัญญัติความเป็นส่วนตัวของลูกค้าในแคลิฟอร์เนียโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2020


คำจำกัดความ

"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึงข้อมูลใดๆ ที่เมื่อใช้เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับข้อมูลระบุตัวตนหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ สามารถใช้เพื่อแยกแยะหรือให้ได้มาซึ่งตัวตนของบุคคล ครอบครัว หรือครัวเรือนซึ่งเป็นหรือซึ่งรวมถึงลูกค้าของ PG&E ข้อมูลดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการรักษาความลับ


"ข้อมูลการใช้พลังงาน"หมายถึงข้อมูลการใช้งานใดๆ ที่ได้รับจากการใช้ Advanced Metering Infrastructure (AMI) ของ PG&E ที่รวมถึง SmartMeters™ ของ PG&E ด้วย ซึ่งเมื่อเชื่อมโยงเข้ากับข้อมูลที่สามารถใช้ได้อย่างสมเหตุสมผลเพื่อระบุตัวตน ครอบครัว ครัวเรือน ที่อยู่อาศัย หรือลูกค้าที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย


"บุคคลที่สาม" หมายถึงผู้ขาย ตัวแทน ผู้รับเหมาหรือบริษัทในเครือที่ให้บริการ PG&E หรือในนามของ PG&E


"คุณ" หมายถึงลูกค้าของ PG&E ใดๆ ผู้เข้าชมเว็บไซต์ หรือผู้ใช้แอปพลิเคชั่นมือถือ


ข้อมูลประเภทใดที่ PG&E รวบรวม

PG&E มุ่งมั่นที่จะเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการให้บริการคุณ หรือการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด เราได้รับ จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลการใช้พลังงาน โดยขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ทางธุรกิจของเรากับคุณและการใช้บริการสาธารณูปโภคของคุณ ตัวอย่างบางประการรวมถึง:

 • ข้อมูลการติดต่อซึ่งช่วยให้เราสื่อสารกับคุณได้ รวมถึงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของคุณ
 • ข้อมูลการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินที่ใช้เพื่อชำระบิลค่าสาธารณูปโภคของคุณ รวมถึงข้อมูลทางการเงิน ประวัติเครดิต และหมายเลขประกันสังคมของคุณ
 • ข้อมูลการใช้พลังงาน รวมถึงข้อมูลแก๊สและไฟฟ้าที่รวบรวมจากระบบมิเตอร์ของเรา
 • ข้อมูลที่รวบรวมได้เมื่อคุณเลือกเข้าร่วมโปรแกรมหรือบริการสาธารณูปโภค เช่นโปรแกรมประสิทธิภาพพลังงานหรือโปรแกรมตอบสนองความต้องการ หรือบริการทางเว็บเช่น บัญชีของคุณ

คุกกี้: เมื่อคุณเข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ของเรา เซิร์ฟเวอร์ของเราอาจสร้างคุกกี้ขึ้น ซึ่งคือชุดข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณและจะช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์การใช้งานที่สะดวกสบายกว่า เมื่อเรียกดูข้อมูลบัญชีทางออนไลน์ของคุณ คุณอนุญาตให้เราและหุ้นส่วนทางธุรกิจของเราเข้าถึงข้อมูลบางอย่างของคุณได้ แม้ว่าข้อมูลการใช้พลังงานของคุณจะไม่เกี่ยวข้องกับคุกกี้ที่ใช้ในเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ของเรา แต่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจเชื่อมโยงกับคุกกี้เหล่านี้เมื่อคุณใช้คุณสมบัติบางประการเช่น “จดจำชื่อผู้ใช้ของฉัน” สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของ PG&E และวิธีปิดการใช้งานคุกกี้ โปรดเข้าชม นโยบายความเป็นส่วนตัว.


ข้อมูลถูกเก็บรวมรวมอย่างไร

เราเก็บข้อมูลหลายวิธี รวมถึง:

 • เมื่อคุณใช้แก๊สและไฟฟ้า ข้อมูลการใช้พลังงานจะถูกเก็บโดยระบบมิเตอร์ของเรา
 • เมื่อคุณตั้งค่าบัญชีของคุณหรือมีปฏิสัมพันธ์กับเราเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ บริการสาธารณูปโภคของคุณ และการมีส่วนร่วมในโปรแกรมสาธารณูปโภคของคุณ ซึ่งอาจถูกรวบรวมโดยการใช้โทรศัพท์กับตัวแทนบริการลูกค้า โดยจดหมาย โดยการส่งข้อความ โดยอีเมล ผ่านทางเว็บไซต์ของเราที่ pge.com (ดู เงื่อนไขการใช้งาน), หรือโดยผู้ค้าซึ่งให้บริการในนามเรา
 • เมื่อเราทำงานกับบุคคลที่สาม เช่น ตัวแทนเครดิต นักวิจัยตลาด หรือผู้รับเหมาซึ่งให้บริการสาธารณูปโภคในนามเรา
 • จากแหล่งอื่นๆ: เราอาจทดแทนข้อมูลดังที่ได้อธิบายไปข้างต้นด้วยข้อมูลที่เราได้รับมาจากแหล่งอื่นๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลทั้งจากผู้ให้บริการออนไลน์และออฟไลน์ ข้อมูลทดแทนดังกล่าวอาจรวมข้อมูลการติดต่ออยู่ด้วย เช่นที่อยู่อีเมล ข้อมูลประชากร หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของคุณ

เราใช้งานข้อมูลการใช้พลังงานอย่างไร

เราใช้ข้อมูลการใช้พลังงานที่เรารวบรวมมาได้ เพื่อนำไปให้บริการสาธารณูปโภคแก่คุณ และเพื่อแจ้งคุณเกี่ยวกับโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคเช่นบริการที่คุณสามารถใช้ได้ ตัวอย่างบางประการรวมถึง:

 • เพื่อใช้สร้างใบเรียกเก็บเงินของคุณ และติดตามประวัติใบเรียกเก็บเงินและการชำระเงินบัญชีของคุณ
 • เพื่อช่วยให้คุณเห็นข้อมูลการใช้พลังงานของคุณในวันถัดไป โดยใช้การเข้าถึงที่ปลอดภัยผ่านอินเตอร์เน็ต
 • เพื่อติดต่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับการใช้พลังงานเพื่อช่วยให้คุณเลือกแผนอัตราที่ดีที่สุด หรือเพื่อช่วยคุณหากคุณต้องการ ในการรับข้อเสนอโปรแกรมราคาที่ดีกว่าที่ PG&E นำเสนอ เช่น โปรแกรม SmartRateTM
 • เพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและเคล็ดลับการจัดการพลังงานสำหรับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ สภาพภูมิอากาศ และการใช้พลังงานประจำวันของคุณโดยเฉพาะ
 • เพื่อปรับปรุงบริการสาธารณูปโภคของเราให้ดีขึ้นเพื่อคุณ

เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าและแก๊สของคุณเข้าในกลุ่มของข้อมูลการใช้งานอื่นๆ เพื่อให้กลายเป็นข้อมูลนิรนามและไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มข้อมูลนี้อาจใช้เพื่อให้ข้อสรุปการใช้พลังงานโดยรวมสำหรับบ้านและธุรกิจทั้งหมดในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์หรือเขตภูมิอากาศบางแห่ง ในกรณีนี้ ข้อมูลการใช้พลังงานจะทำให้เราสามารถจัดการ ให้และปรับปรุงการบริการและการดำเนินงานทางธุรกิจของเราได้ ตัวอย่างบางประการรวมถึง:

 • เพื่อวิเคราะห์อัตราและโครงสร้างอัตรา
 • เพื่อพยากรณ์รูปแบบการใช้และแผนเพื่อการเจริญเติบโตในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน
 • เพื่อปรับปรุงการวางแผนจัดหาพลังงานของเรา และเพื่อออกแบบและวิศวกรรมระบบแจกจ่ายพลังงานของเราให้ดียิ่งขึ้น

การแบ่งปันข้อมูลการใช้พลังงานกับบุคคลที่สาม

เพื่อให้บริการหรือเพื่อตอบสนองการร้องขอทางธุรกรรมจากคุณ เราอาจโอนย้ายข้อมูลการใช้พลังงานของคุณไปยังบุคคลที่สามซึ่งจะปฏิบัติงานในนามของเรา บุคคลที่สามที่ปฏิบัติงานในนามของ PG&E จะต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยเหมือนกับ PG&E และจะต้องผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างเข้มข้นในด้านการดูแลรักษาข้อมูลก่อนได้รับอนุญาตจาก PG&E ให้สามารถแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าได้


PG&E จะไม่เปิดเผยข้อมูลการใช้พลังงานของลูกค้าต่อบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณก่อน ยกเว้นว่าเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับ PG&E ในการ:

 • มอบบริการให้กับคุณ
 • ดำเนินงานและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและแก๊สของ PG&E
 • ปฏิบัติตามหมายจับ หมายศาล หรือคำสั่งศาล
 • ปฏิบัติตามการร้องขอของกรรมาธิการสาธารณูปโภคของแคลิฟอร์เนีย หรือการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐหรือของรัฐบาลกลางซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการขอข้อมูลจาก PG&E
 • มอบหมายให้บุคคลที่สามให้บริการเกี่ยวกับสาธารณูปโภคในนามของ PG&E แต่เฉพาะในกรณีที่จำเป็นเพื่อให้บริการเท่านั้น และจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการเก็บความลับและการรักษาความปลอดภัย
 • ช่วยเหลือผู้ตอบสนองเหตุฉุกเฉินในสถานการณ์เร่งด่วนที่มีอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ดังที่ได้ระบุไปข้างต้น PG&E อาจแบ่งปันข้อมูลการใช้พลังงานบางชนิดที่ไม่เจาะจงลูกค้าให้กับนิติบุคคลอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรมที่อาจช่วยปรับปรุงโปรแกรมบางชนิดเช่น ประสิทธิภาพพลังงานและการตอบสนองความต้องการ หรือเพื่อแจ้งนโยบายพลังงานของแคลิฟอร์เนียตามคำสั่งของ CPUC


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณและภาระหน้าที่ของบุคคลที่สามที่ใช้และเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อ PG&E ตามที่อยู่และลิงก์ด้านล่างนี้ หรือตรวจสอบ กฎความเป็นส่วนตัวของ CPUC.


การแบ่งปันข้อมูลการใช้พลังงานตามที่คุณเลือกเอง

คุณอนุญาตให้บริษัทหรือบุคคลอื่นรับข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงข้อมูลการใช้พลังงานแทนคุณได้ ก่อนที่จะแบ่งปันข้อมูลนั้น มีความสำคัญมากที่คุณจะต้องเข้าใจว่าบุคคลอื่นจะนำข้อมูลของคุณไปใช้อย่างไร หากพวกเขาต้องการจะแบ่งปันกันบุคคลอื่น และต้องเข้าใจสิทธิ์ของคุณในฐานะลูกค้า เราสนับสนุนให้คุณปกป้องความลับเกี่ยวกับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ รวมถึงข้อมูลระบุตัวตนอื่นๆ ของคุณที่เกี่ยวข้องกับบัญชี PG&E


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าชม pge.com/sharemydata.


การเก็บรักษา

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลการใช้พลังงาน ตามข้อกำหนดหรือคำแนะนำตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงจาก CPUC เป็นเวลาเจ็ดปีโดยทั่วไป โดยทั่วไปแล้ว เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อให้บริการสาธารณูปโภคแก่คุณตามที่ได้รับอนุญาตจาก CPUC หรือตามที่กฎหมายกำหนด เราใช้วิธีทำลายข้อมูลอย่างปลอดภัยหลังจากไม่มีความต้องการใช้ข้อมูลดังกล่าวแล้ว


การเรียกดูข้อมูลการใช้พลังงานของคุณ

สามารถเข้าถึงข้อมูลการใช้พลังงานโดยใบเรียกเก็บเงินรายเดือน หรือผ่านทางพอร์ทัลออนไลน์ บัญชีของคุณ บัญชีของคุณแสดงข้อมูลการใช้พลังงานหนึ่งวันหลังจากการใช้งานจริง และแสดงการใช้แบบรายชั่วโมงสำหรับลูกค้าที่อยู่อาศัย และข้อมูลราย 15 นาทีสำหรับลูกค้าที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย (ธุรกิจ)


เว็บไซต์ของ PG&E ยังให้การเข้าถึงข้อมูลด้านราคาอย่างปลอดภัย รวมถึงการประเมินใบเรียกเก็บเงินเมื่อสิ้นเดือน และอัตราค่าใช้จ่ายในช่วงเวลาสูงสุดและไม่ใช่ช่วงเวลาสูงสุด ลูกค้าที่อยู่ในแผนอัตรามาตรฐานยังมีตัวเลือกรับการแจ้งเตือนเมื่อต้องเลื่อนขั้นขึ้นไปยังระดับราคาที่สูงกว่า โดยการเข้าร่วมโปรแกรมตามความสมัครใจของ PG&E ที่เรียกว่าการแจ้งเตือนพลังงาน


การจัดการข้อมูลของคุณ

เราเสนอทางเลือกบางอย่างเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้สื่อสารกับคุณและข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างที่คุณให้กับเรา ในบางกรณี คุณจะมีสิทธิ์จำกัดข้อมูลที่คุณให้กับเราได้

 • หมายเลขประกันสังคม: เพื่อเริ่มต้นใช้บริการหรือเปิดใช้บริการอีกครั้ง เราอาจขอหมายเลขประกันสังคมของคุณเพื่อใช้ในการตรวจสอบตัวตนของคุณ คุณมีสิทธิ์ปฏิเสธการให้หมายเลขประกันสังคมได้ อย่างไรก็ตาม จะต้องมีการวางเงินมัดจำและเราจะขอเอกสารระบุตัวตนในรูปแบบอื่น (เช่น ใบขับขี่ พาสปอร์ต บัตรประจำตัวของรัฐ เป็นต้น) สามารถยกเว้นการวางมัดจำเพื่อเปิดบริการได้ หากบัญชีนั้นเข้าร่วมการเรียกเก็บเงินแบบไร้กระดาษและใช้การชำระเงินเป็นประจำผ่าน pge.com หรือได้รับการรับรองจากผู้ค้ำประกันการเรียกเก็บเงิน สามารถยกเว้นการวางมัดจำเป็นเปิดใช้บริการอีกครั้งหากได้รับการรับรองจากผู้ค้ำประกันการเรียกเก็บเงิน
 • บัญชีของคุณ: ในฐานะลูกค้า คุณอาจลงทะเบียนสำหรับบัญชีของคุณที่ pge.com ได้ เพื่อการเข้าถึงใบเรียกเก็บเงินของคุณได้ทันที เพื่อชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อรับการแจ้งเตือนที่สำคัญ หากคุณเลือกลงทะเบียนสำหรับบัญชีของคุณ คุณจะต้องกรอกที่อยู่อีเมลของคุณด้วย คุณมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้ที่อยู่อีเมลของคุณได้ อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่สามารถใช้บริการออนไลน์ของเราบางอย่างได้ เช่นใบเรียกเก็บเงินและการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
 • การสื่อสารทางอีเมล: หากคุณเลือกรับการสื่อสารทางอีเมลจากเรา คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับอีเมลเหล่านี้ได้ทุกเวลาโดยการปฏิบัติตามกระบวนการยกเลิกการสมัครที่ส่วนท้ายของอีเมลนั้น หรือโดยการติดต่อเราตามที่ได้อธิบายไปแล้วในส่วน “ติดต่อเรา” ของนโยบายนี้ หากคุณเป็นลูกค้าที่ลงทะเบียนใช้งานบัญชีของคุณเพื่อเข้าถึงบัญชีออนไลน์ของคุณ คุณสามารถเลือกไม่รับอีเมลที่จะส่งมาในอนาคตได้โดยการอัปเดตในส่วนการตั้งค่าของหน้าโปรไฟล์ & การแจ้งเตือน ซึ่งอยู่ภายในพอร์ทัลบัญชีของคุณใน pge.com

เพื่อช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณและให้บริการที่มีคุณภาพกับคุณ เราจำเป็นต้องพึ่งข้อมูลที่เที่ยงตรงและสมบูรณ์ที่คุณมอบให้กับเรา หากคุณคิดว่าข้อมูลที่เรามีอยู่เกี่ยวกับคุณนั้นไม่เที่ยงตรงหรือล้าสมัย เราสนับสนุนให้คุณติดต่อเราเมื่อคุณสะดวกที่สุดเพื่ออัปเดตหรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง คุณสามารถอัปเดตหรือแก้ไขข้อมูลของคุณได้โดยการโทรไปยังหมายเลขที่แจ้งไว้ในส่วน “ติดต่อเรา” ด้านล่างนี้ หรือโดยการเข้าสู่ระบบบัญชีออนไลน์ของคุณผ่านทางพอร์ทัลบัญชีของคุณใน pge.com เพื่อแก้ไขโปรไฟล์ของคุณ


การรักษาความปลอดภัย

การปกป้องข้อมูลลูกค้าของเราคือความสำคัญที่สุดของ PG&E เราใช้มาตรการที่ครอบคลุมเพื่อให้แน่ใจในความสมบูรณ์แข็งแรงในระบบของเรา และเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราปรับใช้และอัปเดตมาตรการรักษาความปลอดภัยในการดูแลระบบ เชิงเทคนิค และเชิงกายภาพอยู่เสมอเพื่อช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจากการเข้าถึง การทำลายหรือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนั้น ข้อมูลบัญชีใดๆ ที่คุณกรอกในขณะที่กำลังเข้าสู่บัญชีออนไลน์ของคุณ หรือที่กำลังแสดงอยู่ในเว็บไซต์ของเราผ่านทางหน้าต่างเบราว์เซอร์ของคุณ จะถูกปกป้องด้วยเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เรียกว่า Secure Sockets Layer (“SSL”) โดยการใช้ SSL เราตั้งใจที่จะปกป้องความลับในข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินของคุณ เบราว์เซอร์ของคุณต้องสามารถรองรับ SSL ได้ โปรดตรวจสอบกับผู้ผลิตเบราว์เซอร์ของคุณสำหรับรายละเอียด


ความเปลี่ยนแปลงในประกาศฉบับนี้

ความเปลี่ยนแปลงในประกาศฉบับนี้จะกระทำตามความจำเป็นและเมื่อจำเป็นโดย CPUC การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในประกาศฉบับนี้จะถูกสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของ PG&E pge.com เราจะแจ้งให้คุณทราบเป็นรายปีในใบแนบใบเรียกเก็บเงินเพื่อให้คุณเข้าชมเวอร์ชันอัปเดตที่สุดของประกาศฉบับนี้ในเว็บไซต์ของเรา


ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถาม ข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ และต้องการที่จะขอดูเวอร์ชันปัจจุบันหรือก่อนหน้า หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการอัปเดตประกาศนี้ คุณสามารถติดต่อเราโดยใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้


ฝ่ายบริการลูกค้าที่อยู่อาศัยและธุรกิจของ PG&E
ศูนย์จัดการจดหมายโต้ตอบ
ถึง: Customer Privacy Management
P.O. Box 997310
Sacramento, CA 95899-7310


ลูกค้าที่อยู่อาศัยของ PG&E: โทร 1-800-743-5000
ลูกค้าธุรกิจของ PG&E: เข้าชม ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ


pgeprivacy@pge.com