PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY


เงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์

(แก้ไขเมื่อเดือนกรกฎาคม 2020)

หมายเหตุ: การใช้เว็บไซต์นี้ หมายถึงคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ รวมถึงข้อกำหนดอ้างอิงของนโยบายความเป็นส่วนตัวของ PG&E และนโยบายความปลอดภัย หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ อย่าใช้เว็บไซต์นี้


ยินดีต้อนรับสู่pge.com. เว็บไซต์นี้ pge.com("เว็บไซต์") ดำเนินการโดย Pacific Gas and Electric Company ("PG&E," "บริษัท," "เรา," หรือ "ของเรา") เราตั้งอยู่ที่ 300 Lakeside Drive, Suite 210, Oakland, CA 94612; โทรศัพท์ 1-800-743-5000.


โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานบ่อยๆ เนื่องจากเราอาจแก้ไขเงื่อนไขการใช้งานฝ่ายเดียวเป็นครั้งคราวโดยการโพสต์ภาษาที่ปรับแก้ในเว็บไซต์ เงื่อนไขการใช้งานเวอร์ชันล่าสุดจะปรากฏในเว็บไซต์เสมอ เพื่อให้คุณได้ตรวจสอบ ฉบับแก้ไขจะมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อมีการโพสต์ในเว็บไซต์ การใช้งานเว็บไซต์หลังจากมีการโพสต์ฉบับแก้ไขเรียบร้อยแล้วจะหมายถึงคุณยอมรับในการแก้ไขดังกล่าว


เราอาจปรับแต่งหรือยกเลิกส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ได้ทุกเวลา หากพบว่ามีการละเมิดเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ เราสามารถตัดสิทธิ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณได้ หลังจากการตัดสิทธิ์ดังกล่าว คุณตกลงที่จะลบหรือทำลายเอกสารพิมพ์หรือดาวน์โหลดที่คุณได้จากเว็บไซต์นี้ทันที

 • ทั่วไป
  ตลอดทั้งเว็บไซต์นี้ เราให้ข้อมูลและบริการหลากหลายแก่ลูกค้าพลังงานของเราและผู้เข้าชมอื่นๆ ในเว็บไซต์ คุณสามารถใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายภายในของคุณเองเท่านั้น และเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ คุณสามารถดูและดาวน์โหลดเนื้อหาที่แสดงในเว็บไซต์นี้ได้ หากคุณปฏิบัติตามประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และประกาศกรรมสิทธิ์อื่นๆ ที่แสดงอยู่ในเนื้อหานั้นๆ ห้ามใช้เนื้อหาเหล่านี้ในสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์หรือการนำเสนออื่นๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก PG&E เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า
 • บัญชีผู้ใช้
  • เว็บไซต์นี้มอบการเข้าถึงบริการและคุณสมบัติที่หลากหลาย ซึ่งมีบริการหลายชนิดที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีลูกค้าและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ และเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัว เราอาจต้องให้คุณจัดทำบัญชีผู้ใช้อย่างน้อยหนึ่งบัญชีเพื่อเข้าถึงการบริการดังกล่าว (“บัญชีผู้ใช้”) เราขอสงวนสิทธิ์โดยไม่มีเงื่อนไขในการ (i) รับหรือปฏิเสธใบสมัครการเปิดบัญชีผู้ใช้ (ii) ปิดบัญชีผู้ใช้ และ (iii) ยกเลิกข้อกำหนดการให้บริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ดังกล่าว
  • ในด้านที่เกี่ยวกับการเปิดบัญชีผู้ใช้นั้น คุณจะต้องกำหนดหรือได้รับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน และ/หรือข้อมูลสำคัญบางอย่างเพื่อใช้พิสูจน์ตัวตนของคุณเมื่อคุณเข้าสู่ระบบเพื่อใช้บริการบางชนิด คุณตกลงที่จะ (i) ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์เมื่อคุณเปิดบัญชีผู้ใช้ (ii) อัปเดตข้อมูลของคุณหากมีความจำเป็นเพื่อให้ข้อมูลนั้นยังมีความถูกต้องและสมบูรณ์ และ (iii) ไม่แอบอ้างเป็นบุคคลอื่น ใช้นามแฝง ปกปิดตัวตนของคุณ หรือหลอกลวงให้เข้าใจผิด หรือใช้ข้อมูลของบุคคลอื่นในทางที่ผิดเพื่อเข้าถึงบริการต่างๆ
  • การสร้างบัญชีผู้ใช้และการเข้าถึงข้อมูลพลังงาน การเรียกเก็บเงิน และข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอื่นๆ หมายถึงคุณตกลงและแสดงให้เห็นว่าคุณเป็น (1) ลูกค้าของ PG&E สำหรับข้อมูลดังกล่าว หรือ (2) ตัวแทนลูกค้าของ PG&E ซึ่งได้รับความยินยอมจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างถูกต้องและชัดเจนให้สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ในนามของลูกค้านั้น ซึ่ง PG&E สามารถขอเอกสารการอนุญาตดังกล่าวได้ทุกเวลา
  • สิทธิ์ในการใช้บริการและคุณสมบัติต่างๆ ของบัญชีผู้ใช้ในเว็บไซต์นี้จำกัดเฉพาะคุณในฐานะผู้ลงทะเบียนเข้าใช้ คุณต้องรับผิดชอบต่อการเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอื่นๆ และตกลงที่จะไม่ให้ PG&E ได้รับปัญหาจากการเรียกร้องใดๆ ซึ่งมีผลมาจากการใช้งานชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอื่นๆ อย่างไม่ถูกต้อง คุณตกลงที่จะรับผิดชอบทุกการกระทำและการไม่กระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานบัญชีผู้ใช้ของคุณ หากคุณเชื่อว่าความปลอดภัยของชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ข้อมูลประจำตัวที่กำหนดอื่น ๆ หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของคุณถูกนำไปใช้โดยมิชอบ ถูกขโมย หรือตกอยู่ในความเสี่ยง ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม โปรดติดต่อ PG&E ที่ 1-833-500-7226 เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการหลอกลวงและการป้องกันการหลอกลวงได้ที่ pge.com/scams
  • ข้อมูลที่รวบรวมได้จากคุณในเว็บไซต์นี้ (รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีพลังงานของบริษัทคุณ และข้อมูลส่วนบุคคล) อยู่ภายใต้ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ PG&E และกฎหมายของรัฐบาลกลาง ของรัฐ และของท้องถิ่นที่ปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ.
 • บริการ
  • การจัดการพลังงานของลูกค้า เว็บไซต์นี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปรแกรมการอนุรักษ์พลังงานที่พัฒนาโดย หรือพัฒนาสำหรับบริษัทนี้ ซึ่งเปิดเผยสู่สาธารณะชน
  • ข้อมูลผู้ค้า เว็บไซต์นี้อาจมีการบริการที่ช่วยให้คุณค้นหาธุรกิจของบุคคลที่สามซึ่งให้บริการขายสินค้าและบริการเกี่ยวกับพลังงานในสถานที่ทางภูมิศาสตร์บางแห่ง PG&E ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามซึ่งให้บริการหรือขายสินค้าเกี่ยวกับพลังงานใดๆ และไม่ได้ให้การรับรองแก่ธุรกิจดังกล่าว ทั้งสินค้าและบริการ
  • โปรโมชัน บริษัทอาจนำเสนอโปรโมชัน สำรวจ แข่งขัน ชิงโชคเป็นครั้งคราว (รวมเรียกว่า “โปรโมชัน”) แก่ลูกค้าที่อยู่อาศัยหรือธุรกิจ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโมชันดังกล่าว โปรดดูกฎการสมัครที่ประกาศไว้กับหรือเกี่ยวข้องกับโปรโมชันนั้นๆ
 • การลิงก์ ใส่กรอบ บ็อต และแมงมุม
  • การลิงก์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม บริษัทแสดงลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่สนับสนุนโดยบุคคลที่สามซึ่งไม่ใช่บริการของ PG&E หรือจ่ายเงินให้โดย PG&E PG&E ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือการดำเนินการของเว็บไซต์หรือบริการอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่สามที่เข้าถึงได้โดยลิงก์หรือเนื้อหาดังกล่าว และการมีอยู่ของลิงก์หรือเนื้อหาดังกล่าวไม่ได้หมายความว่า PG&E ให้การรับรองหรือมีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ บริการ หรือตัวบุคคลที่สาม หรือบริการหรือสินค้าใดๆ ที่นำเสนอโดยบุคคลที่สามดังกล่าว บุคคลที่สามนั้น ไม่ใช่บริษัท จะรับผิดชอบโดยลำพังสำหรับโฆษณา ความคิดเห็น คำแนะนำ แถลงการณ์ บริการ ข้อเสนอ ข้อมูล เนื้อหา หรือเอกสารอื่นใดซึ่งบุคคลที่สามนั้นแสดงให้เห็นหรือทำให้เข้าถึงได้
  • ลิงก์มายังเว็บไซต์ เว็บไซต์นี้ไม่อนุญาตให้ลิงก์มาโดยการทำให้หน้าของเว็บไซต์นี้แสดงอยู่ภายในกรอบของเว็บไซต์บุคคลที่สาม หรือแสดงในหน้าจอเบราว์เซอร์ซึ่งประกอบด้วยโฆษณาหรือเนื้อหาอื่นใดที่ไม่ปรากฏในเว็บไซต์นี้เอง การที่บุคคลที่สามลิงก์มายังเว็บไซต์นี้ไม่ได้หมายความว่า PG&E ให้การรับรอง เป็นตัวแทน ร่วมทุน หรือมีความสัมพันธ์ใดๆ กับบุคคลที่สามนั้น
  • การขุดเหมืองข้อมูล ไม่มีการอนุญาตให้ผู้ใช้หรือบุคคลที่สามใดๆ ใช้ซอฟต์แวร์ บ็อต แมงมุม หรืออุปกรณ์รวบรวมข้อมูลอื่นใด หรือวิธีการทางโปรแกรมมิ่งใด เพื่อติดตาม คัดลอก หรือ “ขุดเหมือง” ข้อมูลที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์นี้เพื่อนำไปแสดงในเว็บไซต์หรือบริการอื่นใด เว้นแต่ว่าจะได้รับอนุญาตจาก PG&E หรือจากลูกค้าของ PG&E ที่เป็นเจ้าของข้อมูลดังกล่าว
 • ลิขสิทธิ์
  เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อความ กราฟิก งานฝีมือ โลโก้ ปุ่ม ไอคอน รูปภาพ คลิปเสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์และโค้ด เป็นสมบัติที่มีลิขสิทธิ์ของบริษัท หรือของผู้ให้บริการเนื้อหาอื่น และได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์และอนุสัญญาของสหรัฐอเมริกาและระหว่างประเทศ การใช้งานเนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า กฎหมายส่วนบุคคลและสาธารณะ และกฎระเบียบหรือกฎเกณฑ์การสื่อสาร หากไม่ได้มีการอนุญาตไว้ในเงื่อนไขการใช้งาน เนื้อหาดังกล่าวจะไม่สามารถนำไปผลิตซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ำ ดาวน์โหลด จัดแสดง โพสต์ ขาย หรือโอนย้ายได้ (ไม่ว่าส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด) ไม่ว่าจะโดยรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางกลไก การทำสำเนา การบันทึก หรือวิธีอื่นใด โดยไม่มีการอนุญาตอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรจาก PG&E หรือเจ้าของลิขสิทธิ์อื่นใด
 • เครื่องหมายการค้า
  • เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ โลโก้ กราฟิก หัวกระดาษ ไอคอน ปุ่ม สคริปต์ ชื่อโดเมน URL หรือเครื่องระบุตัวตนอื่นใด (“เครื่องหมายการค้า”) ที่ใช้และแสดงในเว็บไซต์นี้ถือเป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วและยังไม่ได้จดทะเบียนของบริษัท และของผู้อื่นในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามแสดงหรือใช้งานเครื่องหมายการค้าดังกล่าวหากไม่มีการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก PG&E หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าอื่น แล้วแต่กรณี คุณไม่สามารถใช้เมตาแท็กหรือ “ข้อความซ่อน” อื่นใด ที่ใช้ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของ PG&E โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนจาก PG&E
  • หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ละเมิดสิทธิ์เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น โปรดติดต่อเราทันที เพื่อให้ PG&E สืบสวนสถานการณ์ดังกล่าวและหากมีความเหมาะสมจะทำการบล็อกหรือลบเนื้อหาดังกล่าวออก
 • ความปลอดภัย
  เมื่อคุณเข้าสู่ระบบบริการที่ต้องใช้ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่านและข้อมูลพิสูจน์ตัวตนที่จำเป็นอื่นใด ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่คุณกรอกลงไปในฟิลด์หรือฟอร์มที่มีให้ในบริการเหล่านี้จะมีความปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยีความปลอดภัยมาตรฐานอุตสาหกรรมอันเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า Secure Sockets Layer (“SSL”) โดยการใช้ SSL เราตั้งใจรักษาข้อมูลความลับของชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ของคุณ เพื่อให้สามารถใช้งาน SSL ได้ เบราว์เซอร์ของคุณต้องรองรับ SSL ด้วย โปรดตรวจสอบกับผู้ผลิตเบราว์เซอร์ของคุณสำหรับรายละเอียด
 • พฤติกรรมผู้ใช้
  ขณะใช้งานเว็บไซต์นี้หรือบริการอื่นใด คุณไม่สามารถ:
  • ส่งต่อ เผยแพร่ใหม่ แจกจ่าย ใช้ใหม่ ขายต่อ โพสต์ซ้ำ ปรับรื้อระบบ หรือคัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้โดยไม่มีการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก PG&E
  • อัปโหลด โพสต์ เผยแพร่ ส่งต่อ ผลิตซ้ำ หรือแจกจ่ายเนื้อหาใดๆ ผ่านเว็บไซต์นี้ ซึ่งจะละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ชุดการค้า ความลับทางการค้า หรือกรรมสิทธิ์อื่นของบุคคลที่สามใดๆ หรือทำการใดที่ละเมิดข้อผูกพันตามสัญญาความไว้วางใจหรือการไม่เปิดเผยข้อมูลที่กำหนดตามกฎหมาย
  • มีส่วนร่วมในการประพฤติในระหว่างการใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งผิดกฎหมาย ข่มขู่ คุกคาม ล่วงละเมิด หลอกลวง หมิ่นประมาท ว่าร้าย หรือรุกรานสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวหรือสาธารณะของผู้อื่น
  • อัปโหลด โพสต์ เผยแพร่ ส่งต่อ ผลิตซ้ำ หรือแจกจ่ายเนื้อหาใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์นี้ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ประกอบด้วยการชักชวนโฆษณา อีเมลหรือสแปมชักชวนจำนวนมาก จดหมายลูกโซ่ โอกาสธุรกิจเครือข่ายปิรามิด หรือข้อเสนอซื้อขายสินค้าหรือบริการใดๆ
  • อัปโหลด โพสต์ เผยแพร่ ส่งต่อ ผลิตซ้ำ หรือแจกจ่ายเนื้อหาใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์นี้ หรือทำลิงก์ในเว็บไซต์นี้ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่หยาบคาย ลามก ดูหมิ่น เกลียดชัง โป๊เปลือย หรือน่ารังเกียจ
  • ดัดแปลง รบกวน ขัดจังหวะของเนื้อหาหรือคุณสมบัติของเว็บไซต์หรือบริการนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการอัปโหลด โพสต์ หรือส่งต่อเนื้อหาใดๆ ก็ตามที่ (i) มีไวรัส ม้าโทรจัน หนอน ระเบิดเวลา บ็อตยกเลิก หรือวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่จะสร้างความเสียหาย รบกวน ดักจับ ขัดจังหวะ หรือยึดเว็บไซต์นี้ หรือข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ หรือ (ii) สร้างภาระอันไม่สมส่วนต่อการดำเนินงานของเว็บไซต์นี้
  • ใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายอื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาต
  • “คัดลอก” เว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก PG&E อย่างชัดแจ้ง
  • แอบอ้างเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใด กล่าวเท็จหรือบิดเบือนความจริงในความเกี่ยวข้องของคุณกับบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ปลอมหัวจดหมาย หรือดัดแปลงสิ่งระบุตัวตนเพื่ออำพรางต้นกำเนิดของเนื้อหาที่คุณโพสต์หรือส่งต่อมาที่เราหรือผ่านเว็บไซต์นี้
  • อัปโหลด โพสต์ เผยแพร่ ส่งต่อ ผลิตซ้ำ หรือแจกจ่ายเนื้อหาใดๆ ผ่านเว็บไซต์นี้ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่สนับสนุนการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความผิดทางอาญา ก่อให้เกิดความเสียหายทางแพ่ง หรือฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดๆ ของรัฐบาล
 • การตัดสิทธิ์
  เราอาจจำกัดหรือตัดสิทธิ์การใช้งานเว็บไซต์นี้และบริการใดๆ บัญชีผู้ใช้ ชื่อผู้ใช้ หรือรหัสผ่านของบุคคลใดๆ ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ด้วยดุลพินิจของ PG&E แต่เพียงผู้เดียว หลังจากการตัดสิทธิ์ดังกล่าว คุณตกลงที่จะลบหรือทำลายเอกสารพิมพ์หรือดาวน์โหลดที่คุณได้จากเว็บไซต์นี้ทันที การจำกัดหรือตัดสิทธิ์ดังกล่าวจะไม่เป็นการปลดเปลื้องบุคคลนั้นต่อความรับผิดชอบที่เกิดขึ้น และเกิดขึ้นก่อนวันที่ที่การตัดสิทธิ์ดังกล่าวมีผลบังคับใช้
 • ข้อจำกัดความรับผิดชอบในการรับประกัน
  • เว็บไซต์และเนื้อหา ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ฟังก์ชันและแอพเพล็ตใดๆ ที่มีตลอดในเว็บไซต์นี้ มีให้บริการบนพื้นฐาน “ตามสภาพ” และ “ตามที่เป็นอยู่” PG&E ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาใดๆ หรือบริการที่มีและเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้จะทันเวลา ปลอดภัย ไม่หยุดชะงัก หรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่องในเว็บไซต์หรือในเนื้อหาใดๆ หรือบริการที่มีผ่านเว็บไซต์นี้ หากมีสิ่งใดข้างต้นเกิดขึ้น จะมีการแก้ไขให้ถูกต้องเป็นครั้งคราว บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก การลบ ความบกพร่อง หรือความล่าช้าในการดำเนินการหรือการส่งข้อมูลของเว็บไซต์ บริการใดๆ หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง สำหรับความล้มเหลวในสายการสื่อสาร หรือสำหรับไวรัสคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเว็บไซต์ บริษัทไม่รับประกันเกี่ยวกับข้อมูลใดๆ ที่มีให้ผ่านหรือในเว็บไซต์ บริษัทไม่รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยกับเว็บไซต์นี้ รวมถึงการปราศจากข้อจำกัดในกรรมสิทธิ์ การไม่ละเมิด ความสามารถทางการค้า หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ คุณยอมรับอย่างชัดเจนว่าการใช้เว็บไซต์นี้ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง
  • ไม่มีพนักงาน ตัวแทน ผู้แทน หรือบุคคลที่สามใดๆ ของ PG&E ได้รับอนุญาตให้รับประกันชนิดใดๆ โดยไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในเงื่อนไขการใช้งาน
 • ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
  • PG&E บริษัทในเครือหรือบริษัทลูก และเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน ตัวแทน ผู้สืบทอด หรือผู้ได้รับมอบหมาย จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ สำหรับความเสียหายทางอ้อม ผลที่ตามมา โดยไม่ตั้งใจ เป็นแบบอย่าง พิเศษ หรือผลจากการลงโทษ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายที่เป็นผลมาจากข้อมูลสูญหาย สูญเสียผลกำไรหรือต้นทุนในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการทดแทน) ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ หรือบริการใดๆ ที่มีให้ผ่านหรือในเว็บไซต์นี้
  • ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดชอบของ PG&E บริษัทในเครือหรือบริษัทลูก หรือเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน ตัวแทน ผู้สืบทอด หรือผู้ได้รับมอบหมาย ภายใต้ทฤษฎีความรับผิดชอบ (ไม่ว่าจะในสัญญา การละเมิด ความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัดหรืออื่นๆ) จะต้องไม่เกิน $500 ไม่ว่าฝ่ายดังกล่าวจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวก่อนแล้วหรือไม่ กฎหมายของบางรัฐไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการรับประกันโดยนัย หรือการยกเว้น หรือการจำกัดความเสียหายบางส่วน หากกฎหมายเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับคุณ การปฏิเสธความรับผิดชอบบางส่วนหรือทั้งหมดในส่วนที่ 11 (“ข้อจำกัดความรับผิดชอบในการรับประกัน”) และในส่วนที่ 12 นี้ (“ข้อจำกัดความรับผิดชอบ”) อาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ และคุณอาจมีสิทธิ์เพิ่มเติมอื่น
 • การชดใช้
  คุณตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ และไม่ทำความลำบากต่อ PG&E บริษัทในเครือและบริษัทลูก เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน ตัวแทน ผู้สืบทอดหรือผู้ได้รับมอบหมาย จากการอ้าง ความรับผิดชอบ ราคา และค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าธรรมเนียมของทนายและผู้เชี่ยวชาญตามสมควร) ที่เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือจากการจัดวางหรือส่งข้อความ ข้อมูล ซอฟต์แวร์ หรือเอกสารอื่น หรือเนื้อหาในหรือผ่านทางเว็บไซต์นี้ โดยตัวคุณเองหรือผู้ใช้งานบัญชีผู้ใช้ของคุณ หรือเกี่ยวข้องกับการละเมิดเงื่อนไขการใช้โดยคุณหรือผู้ใช้งานบัญชีผู้ใช้ของคุณ
 • อื่นๆ
  • บริษัทควบคุมและดำเนินการเว็บไซต์นี้จากสำนักงานใหญ่ในโอ๊กแลนด์ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา หากคุณใช้เว็บไซต์นี้จากสถานที่อื่น คุณจะต้องรับผิดชอบสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายที่สำคัญของรัฐแคลิฟอร์เนีย ตามที่มีผลบังคับใช้กับสัญญาที่ทำระหว่างผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนียและดำเนินการในแคลิฟอร์เนีย โดยไม่คำนึงถึงว่าคุณจะอยู่อาศัยหรือทำธุรกรรมกับบริษัทในแคลิฟอร์เนียหรือที่อื่นๆ
  • การใช้เว็บไซต์นี้จะถือว่าเกิดขึ้นในแคลิฟอร์เนียเท่านั้น คุณยอมรับว่าศาลที่ตั้งอยู่ในอลาเมดา เคาน์ตี้ แคลิฟอร์เนีย จะมีเขตอำนาจศาลพิเศษเหนือข้อขัดแย้งใดๆ หรือทั้งหมดหากเกิดขึ้นจากหรือมีความเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้หรือการใช้งานของคุณในเว็บไซต์นี้ และคุณตกลงยอมรับอำนาจของศาลดังกล่าว ฝ่ายที่อยู่ในข้อพิพาทใดๆ จะมีสิทธิ์ได้รับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของทนายตามความเหมาะสม นอกเหนือจากการฟื้นฟูและการบรรเทาทุกข์อื่นๆ ที่มีอยู่ทั้งหมด
  • หากข้อกำหนดใดๆ ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ข้อกำหนดนั้นจะถูกแยกออกไปและจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและความสามารถในการบังคับใช้ของข้อกำหนดที่เหลือ
  • เงื่อนไขการใช้งานซึ่งรวมไว้โดยอ้างอิงนโยบายความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์ของ PG&E ระบุข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ PG&E ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ และข้อตกลงและความเข้าใจก่อนหน้านี้และในปัจจุบันทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ จะถูกแทนที่และรวมเข้ากับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขได้ ยกเว้นโดย PG&E ตามที่ได้ระบุไว้ในที่นี้

คุณสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ไปยัง:


Pacific Gas and Electric Company
Director, Digital Channels
300 Lakeside Drive, Suite 210
Oakland, CA 94612