PG&E ਵਲ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ

PG&E ਵਿਖੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਬਣਾਓ। ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ੈਕਸਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ

Visit Wildfire Safety

ਵਾਈਲਡਫਾਯਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਰਹੋ

ਵਾਈਲਡਫਾਯਰ ਰੋਕਥਾਮ, ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ।

ਰੁੱਖ-ਸਬੰਧਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖਮਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ

ਰੁੱਖ-ਸਬੰਧਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖਮਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ

ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟੀ ਜਾਣ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟੀ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ

ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ

ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਪਾਤਕਾਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਯਾਰਡ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਯਾਰਡ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਲਈ ਸਹੀ ਰੁੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।

Stay safe with electricity

ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ (Mind the lines)

ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ

ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ

ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ PG&E ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਜਲੀ, ਗੈਸ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ

ਅਤਿਰਿਕਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੋ PG&E ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Get more scam details and prevention tips

ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਾਂ ਜਾਂ PG&E ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, PG&E ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੋਟਾਲੇਬਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ।