ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਸਹੀ ਬੈਠਦੇ ਹਨ

PG&E ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ, ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।

Energy Savings Assistance Program

ਊਰਜਾ ਬੱਚਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਸਧਾਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਊਰਜਾ-ਬੱਚਤ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ

ਊਰਜਾ ਬੱਚਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

PG&E ਡੀਡ-ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ, ਬਹੁ-ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਊਰਜਾ ਬੱਚਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਡੀਡ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ESA ਆਮਦਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।


ਮੌਜੂਦਾ ESA ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਆਗਾਮੀ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ESA ਬਹੁ-ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ
Home upgrades icon

ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਬਣਾਵਟ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ

ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਨੈੱਟ ਊਰਜਾ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

Lighting icon

ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ, ਵਧੇਰੇ ਚਮਕਦਾਰ ਚੋਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

LED ਲਾਈਟਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਬਲਬਾਂ ਨਾਲੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ 20 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

Dollar sign icon

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ AC ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੋ

ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਉਪਾਅ, ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤਿਯੋਗੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਓ

PG&E ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਸੇਵਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ 100% ਗਾਹਕੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ-ਯੋਗ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ 20% ਤੱਕ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੈਨ ਜੌਕਿਨ ਘਾਟੀ (SJV) ਸਹਿਣ ਯੋਗ ਖ਼ਰਚੇ ਵਾਲਾ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

PG&E ਚੋਣਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਅਤੇ ਵੁੱਡ-ਬਰਨਿੰਗ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੇਲ੍ਫ਼ ਹੈਲਪ ਇੰਟਰਪਰਿਸੇਸ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਊਰਜਾ ਬੱਚਤ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਐਨਰਜੀ ਰਿਸੋਰਸ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਪਾਇਲਟ

ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਐਨਰਜੀ ਰਿਸੋਰਸ (Distributed Energy Resources, DER) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਰਜੀ, ਸਟੋਰੇਜ, ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ DER ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਉਪਯੋਗਤਾ ਵੰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।