PG&E ਸਰੋਤ


ਅਸੀਂ ਲਾਈਟਾਂ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ। ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ (Public Safety Power Shutoff) (PSPS) ਵਰਤਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹਨ।


ਸਾਰੇ PG&E ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰੋਤ ਸੈਂਟਰ COVID-19ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਢਕਣਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।


ਕਿਸੇ PSPS ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

Community Resource Centers

ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ (Community Resource Centers)

PSPS ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ADA-ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਢਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ ਚਾਰਜਿੰਗ, ਉਪਕਰਨ ਚਾਰਜਿੰਗ, Wi-Fi ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰਾਂ (Community Resource Centers) ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

ਸੰਭਾਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰੋਤ ਸੈਂਟਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ (PDF, 662 KB)
Medical Baseline program

ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ? ਲਾਭ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਧੂ PSPS ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Medical Baseline Program) ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ।

ਕੀ ਜਨਤਕ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੱਟ (Public Safety Power shutoff) ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ?

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ PSPS ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਲਾਂਗ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਸਬੰਧੀ, ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ PG&E ਦੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਜੋ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਸਾਧਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਆਵਾਜਾਈ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਖਾਣਾ।


ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ, ਪਹੁੰਚ ਸਬੰਧੀ, ਆਰਥਿਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਧਨ

Generators and backup power

ਜਰਨੇਟਰ ਅਤੇ ਬੈਕਅੱਪ ਪਾਵਰ

ਜਾਚੋ ਕਿ ਬੈਕਅੱਪ ਪਾਵਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਰੋਤ


Related links

PSPS ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ PSPS ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

PSPS ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ

PSPS ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

PSPS ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ

PSPS ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। PSPS ਦੀਆਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।