English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਪਰੋਕਤ ਚੋਣਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ 250 ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 1-833-208-4167 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੀਐਸਪੀਐਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਉ


ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ਟਆਫ (ਪੀਐਸਪੀਐਸ) ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ. ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੀਐਸਪੀਐਸ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ।ਸਾਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪੀਐਸਪੀਐਸ ਅਪਡੇਟਸ


ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੀਐਸਪੀਐਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੀਐਸਪੀਐਸ ਅਪਡੇਟਸ ਪੇਜ ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਨਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੇ ਅਨੂਸਾਰ ਅਨੁਮਾਨਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਓਗੇ. ਤੁਸੀਂ ਪੀਐਸਪੀਐਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵੀ ਪਾਓਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਏਡੀਏ-ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਰੈਸਟਰੂਮਜ਼ ਅਤੇ ਹੈਂਡ-ਵਾਸ਼ਿਂਗ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਵਾਈ-ਫਾਈ, ਡਿਵਾਈਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।


ਪੀਐਸਪੀਐਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਅਰਬੀ, ਚੀਨੀ, ਫਾਰਸੀ, ਹਮੰਗ, ਜਪਾਨੀ, ਖਮੇਰ, ਕੋਰੀਅਨ, ਪੰਜਾਬੀ, ਰੂਸੀ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਤਾਗਾਲੋਗ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ।


ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੇਖਣਾ


ਡੈਸਕਟਾਪ ਤੋਂ ਵੇਖਣਾ

ਸਾਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਨੇ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਡਰਾਪ ਡਾਉਨ ਤੋਂ ਚੁਣੋ।


desktop view

ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਵੇਖਣਾ

ਮੀਨੂੰ ਚੁਣੋ

ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਡਰਾਪ ਡਾਉਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ।


mobile view

250 ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, 1-833-208-4167 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।


ਪੀਐਸਪੀਐਸ ਅਪਡੇਟਸ > ਤੇ ਜਾਓ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਜੀ ਐਂਡ ਈ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੇ ਨੂੰ ਪੀਐਸਪੀਐਸ ਆਉਟੇਜ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ (ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ) ਅਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਕਾਲ, ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ।.


ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੀਐਸਪੀਐਸ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ


ਕੈਂਟੋਨੀਜ਼, ਮੈਂਡਰਿਨ, ਕੋਰੀਅਨ, ਰੂਸੀ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਤਾਗਾਲੋਗ ਜਾਂ ਵੀਅਤਨਾਮੀ: ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ।
ਹਮੰਗ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕਾਉਂਟ ਸੈਟਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਮੰਗ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 2021 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੀਐਸਪੀਐਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ. ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਹਿੰਦੀ, ਜਾਪਾਨੀ, ਖਮੇਰ, ਪੁਰਤਗਾਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਥਾਈ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਕਾਉਂਟ ਸੈਟਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ 2021 ਤਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੀਐਸਪੀਐਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ. ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ.


ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ (ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ).
ਜਾਂ, ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲਈ 1-866-743-6589 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।


ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੀਐਸਪੀਐਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ


ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੀਐਸਪੀਐਸ ਟੈਕਸਟ, ਫੋਨ ਕਾਲ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਹੈ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:

ਗੈਰ-PG&E ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ PSPS ਪਤਾ ਸੂਚਨਾਵਾਂ


ਜੇ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ PG&E ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ।


ਹੁਣੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣੋ

Additional PSPS resources