Public Safety Power Shutoff ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ


ਪੋਲ ਮੈਨਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਊਰਜਾਵਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਗੰਭੀਰ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ Public Safety Power Shutoff ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।Public Safety Power
Shutoff ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਓ

ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਵਰਣਨਯੋਗ ਸੰਸਕਰਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ
ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ (PDF, 132 KB)

ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਾਂਰੇਖਾ: ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਅੱਪਡੇਟ ਜਿੰਵੇਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Public Safety Power Shutoff ਦੀ ਸਮਾਂਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੜਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਗੰਭੀਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ

ਗੰਭੀਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ

ਕਦੋਂ: ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ


ਕੀ: ਸਾਡੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸੰਭਾਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ

PSPS ਆਊਟੇਜ ਵਾਚ ਸੂਚਨਾਵਾਂ

Public Safety Power Shutoff ਵਾਚ ਸੂਚਨਾ (ਆਊਟੇਜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ)

ਕਦੋਂ: ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ


ਕੀ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

PSPS ਆਊਟੇਜ ਵਾਚ ਸੂਚਨਾਵਾਂ

Public Safety Power Shutoff ਵਾਚ ਸੂਚਨਾ (ਆਊਟੇਜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ)

ਕਦੋਂ: ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ


ਕੀ: ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਬਾਰੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

PSPS ਆਊਟੇਜ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ

Public Safety Power Shutoff ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ (ਆਊਟੇਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ)

ਕਦੋਂ: ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ


2022 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ – California Public Utilities Commission ਦੁਆਰਾ PG&E ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ “Public Safety Power Shutoff ਚੇਤਾਵਨੀ” ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ, SMS ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।


ਕੀ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ

ਪਾਵਰ ਸ਼ੱਟਆਫ਼

ਪਾਵਰ ਬੰਦ ਹੈ

ਕਦੋਂ: ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੱਦ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ


2022 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ – California Public Utilities Commission ਦੁਆਰਾ PG&E ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ “ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੈ” ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ, SMS ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।


ਕੀ: ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਕਦੋਂ: ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਮੁੜਬਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕੀ: ਸਾਡੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਕ੍ਰੂ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮੁੜਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। W

ਮੌਸਮ ਸੰਬੰਧੀ "ਸਭ-ਸਾਫ਼ ਹੈ" ਸੂਚਨਾ

ਕਦੋਂ: ਗੰਭੀਰ ਮੌਸਮ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ


2022 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ – California Public Utilities Commission ਦੁਆਰਾ PG&E ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ “ਸਭ-ਸਾਫ਼ ਹੈ” ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ, SMS ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।


ਕੀ: ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁੜਬਹਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ

ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਹਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ

ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਹਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ

ਕਦੋਂ: ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ


ਕੀ: ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

PSPS ਪਾਵਰ ਮੁੜਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੌ

ਬਿਜਲੀ ਮੁੜਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਕਦੋਂ: ਗੰਭੀਰ ਮੌਸਮ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ


2022 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ – California Public Utilities Commission ਦੁਆਰਾ PG&E ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ “ਬਿਜਲੀ ਮੁੜਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ” ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ, SMS ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।


ਕੀ: ਬਿਜਲੀ ਮੁੜਬਹਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

Public Safety Power Shutoffs ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ


ਹਰ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਕੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੌਸਮੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਊਟੇਜ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗਾਈਡ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ (PDF, 18.8 MB)। ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ:

Public Safety Power Shutoff ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ

ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ। ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਾਵਰ ਆਊਟੇਜ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ।

Public Safety Power Shutoff ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਝਾਅ ਲੱਭੋ। ਸ਼ੱਟਆਫ਼ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੋ।

Public Safety Power Shutoffs ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੋ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ੱਟਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Public Safety Power Shutoffs ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ

ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਲਈ ਸ਼ੱਟਆਫ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

Public Safety Power Shutoff ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ

Public Safety Power Shutoff ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨ ਲੱਭੋ।

Public Safety Power Shutoff ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਵਾਲੇ ਨਕਸ਼ੇ

ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ਲੱਭੋ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਆਊਟੇਜ ਦੇਖੋ।

ਹੋਰ ਸਰੋਤ