ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ


ਸਰਵਿਸ ਟਰੱਕ ਪਲੇ ਬਟਨ

ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, PG&E ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ Enhanced Powerline Safety Settings (EPSS) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।


ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ

 • EPSS ਨਵੀਆਂ, ਉੱਨਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਹਨ।
 • ਇਹ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਇਨਫੋਗ੍ਰਾਫ਼ਿਕ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: ਇਸ ਗਰਮ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਪਕਰਣ ਕਰੰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।; ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ

 • ਅਸੀਂ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ EPSS ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
 • ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, High Fire-Threat Districts (HFTDs) ਵਿੱਚ EPSS-ਸਮਰੱਥ ਸਰਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਇਗਨੀਸ਼ਨ* ਵਿੱਚ 80% ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਹੈ।
  *CPUC-ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਇਗਨੀਸ਼ਨ, 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ।
 • ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ HFTD ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 45% ਲਾਈਨ ਮੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 100% ਲਾਈਨ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।


ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

 • ਜਦੋਂ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਮਈ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
 • ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।


ਗਾਹਕ ਸਮਰਥਨ

ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ

ਇਹ ਸਮਾਯੋਜਨ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਹੋਰ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:Enhanced Powerline Safety Settings ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ

ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ

ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਵਰਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਟਿੰਗਾਂ

ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਲਈ ਆਡੀਓ ਵਰਣਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਲਿੱਪੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:

ਆਡੀਓ ਵਰਣਨ ਸੰਸਕਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
ਪ੍ਰਤੀਲਿੱਪੀ (ਨਕਲ) ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ (PDF, 125 KB)

ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਵਰਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਟਿੰਗਾਂ

1OF1

ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਲਈ ਆਡੀਓ ਵਰਣਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਲਿੱਪੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:

ਆਡੀਓ ਵਰਣਨ ਸੰਸਕਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
ਪ੍ਰਤੀਲਿੱਪੀ (ਨਕਲ) ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ (PDF, 125 KB)