ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ


PG&E ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ Enhanced Powerline Safety Settings (EPSS) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। EPSS 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੋ

ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ

 • EPSS ਉੱਨਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਟਿੰਗਸ ਹਨ।
 • ਇਹ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਇਨਫੋਗ੍ਰਾਫ਼ਿਕ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: ਇਸ ਗਰਮ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਪਕਰਣ ਕਰੰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।; ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ

 • ਅਸੀਂ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ EPSS ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ, ਅਸੀਂ ਸੈਟਿੰਗਸ ਸਮਰੱਥ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਗੀਆਂ।
 • ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, High Fire-Threat Districts (HFTDs) ਵਿੱਚ EPSS-ਸਮਰੱਥ ਸਰਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਇਗਨੀਸ਼ਨ* ਵਿੱਚ 80% ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਹੈ।
  *CPUC-ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਇਗਨੀਸ਼ਨ, 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ।
 • ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਚ ਜ਼ੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲਾਈਨ ਮੀਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।


ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

 • ਜਦੋਂ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਮਈ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
 • ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।


ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ

 • ਸਮਰੱਥ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਟਿੰਗਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਤੱਕ।
 • ਸਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਚਾਲਕ ਦਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਅਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਰਨ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂਕਿ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਕਿ ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਹ ਖਤਰੇ ਗਸ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।


ਗਾਹਕ ਸਮਰਥਨ

ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ

ਇਹ ਸਮਾਯੋਜਨ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਹੋਰ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:Enhanced Powerline Safety Settings ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ

ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ

ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਆਊਟੇਜ – Enhanced Powerline Safety Settings (EPSS)

ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਲਈ ਆਡੀਓ ਵਰਣਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਲਿੱਪੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:  

 

ਆਡੀਓ ਵਰਣਨ ਸੰਸਕਰਣ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ
ਪ੍ਰਤੀਲਿੱਪੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ (PDF, 88 KB)

ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਆਊਟੇਜ – Enhanced Powerline Safety Settings (EPSS)

1OF2

ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਲਈ ਆਡੀਓ ਵਰਣਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਲਿੱਪੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:  

 

ਆਡੀਓ ਵਰਣਨ ਸੰਸਕਰਣ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ
ਪ੍ਰਤੀਲਿੱਪੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ (PDF, 88 KB)

Enhanced Powerline Safety Settings

ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਲਈ ਆਡੀਓ ਵਰਣਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਲਿੱਪੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:    

 

ਆਡੀਓ ਵਰਣਨ ਸੰਸਕਰਣ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ
ਪ੍ਰਤੀਲਿੱਪੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ (PDF, 109 KB)

Enhanced Powerline Safety Settings

2OF2

ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਲਈ ਆਡੀਓ ਵਰਣਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਲਿੱਪੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:    

 

ਆਡੀਓ ਵਰਣਨ ਸੰਸਕਰਣ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ
ਪ੍ਰਤੀਲਿੱਪੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ (PDF, 109 KB)