ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ


ਸਰਵਿਸ ਟਰੱਕ ਪਲੇ ਬਟਨ

ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਮ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਵਰਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਟਿੰਗਾਂ (EPSS) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਚ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ (HFTD) ਦੇ ਟੀਅਰ 2 ਅਤੇ ਟੀਅਰ 3 ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ 2021 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, PG&E ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਗਨੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ EPSS ਸਰਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਊਟੇਜ (ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ) ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 90% ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕੁਝ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਾਰ ਆਊਟੇਜ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਟ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ – ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।– ਆਊਟੇਜ ਦਾ ਅਰਸਾ ਉਸਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਊਟੇਜ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਸਰਕਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੇ ਨੁਕਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਪਵੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਗਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੀਲਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਆਊਟੇਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਰਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਆਊਟੇਜਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਅਰਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਊਟੇਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ 43% ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਔਸਤ ਆਊਟੇਜ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ 25% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਆਊਟੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਧਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।


ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ

ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ

ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਵਰਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਟਿੰਗਾਂ

ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਲਈ ਆਡੀਓ ਵਰਣਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਲਿੱਪੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:

ਆਡੀਓ ਵਰਣਨ ਸੰਸਕਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
ਪ੍ਰਤੀਲਿੱਪੀ (ਨਕਲ) ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ (PDF, 125 KB)

ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਵਰਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਟਿੰਗਾਂ

1OF1

ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਲਈ ਆਡੀਓ ਵਰਣਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਲਿੱਪੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:

ਆਡੀਓ ਵਰਣਨ ਸੰਸਕਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
ਪ੍ਰਤੀਲਿੱਪੀ (ਨਕਲ) ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ (PDF, 125 KB)