ਸਾਵਧਾਨ: ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ California Public Utilities Commission (CPUC) ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਮੋਹਲਤ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵਾਂ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, California Arrearage Payment Program (CAPP) ਬਿੱਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆ ਊਰਜਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ।

ਸਾਡੇ COVID ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ


ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਜੋ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।


CALIFORNIA ARREARAGE PAYMENT PLAN (CAPP)

COVID RELIEF PAYMENT PLAN

California Arrearage Payment Program (CAPP)

ਤੁਸੀਂ California Arrearage Payment Program (CAPP) ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। CAPP ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ।


ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ CAPP ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਯੋਗ ਗਾਹਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 4 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ 15 ਜੂਨ, 2021 ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਊਰਜਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਕਾਏ—ਜੋ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਹਨ—, CAPP ਅਧੀਨ ਰਾਹਤ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਯੋਗ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਕਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।


ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ, ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆ ਊਰਜਾ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ CAPP ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਕੀ ਗਾਹਕ ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰਾਹਤ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਊਰਜਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ CAPP ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।


ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡਿੰਗ, ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। CAPP ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਗਾਹਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਬਕਾਏ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਗਾਹਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ CAPP ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 90-ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ।

COVID Relief Payment Plan

ਯੋਗ PG&E ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ COVID Relief Payment Plan ਵਿੱਚ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਲਾਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ 30 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਸ਼ੱਟਆਫ਼ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਰਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋਗੇ।

General Residential

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਗਾਹਕ:


  • ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਯੋਗ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਤੁਹਾਡੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਰਕਮ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ Total Current Charges ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣਯੋਗ (ਬਕਾਇਆ) ਹੈ।
  • ਤੁਹਾਡੇ Total Current Charges ਤੁਹਾਡੇ PG&E ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Handshake

ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਕ ਗਾਹਕ:


  • ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਪਿਛਲੇ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਔਸਤ ਬਿੱਲ ਦੇ 10% ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  • ਤੁਹਾਡੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਰਕਮ ਤੁਹਾਡੇ Total Current Charges ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣਯੋਗ (ਬਕਾਇਆ) ਹੈ।
  • ਤੁਹਾਡੇ Total Current Charges ਤੁਹਾਡੇ PG&E ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 12-ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Group of business people icon


Disadvantaged Communities ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਕ ਗਾਹਕ:


ਪਿਛਲੇ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਔਸਤ ਬਿੱਲ ਦੇ5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨੋਟ: Disadvantaged Communities ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਮਿਉਨਿਟੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪਬਲਿਕ ਯੂਟੀਲਿਟੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ (CPUC) ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਵਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। Disadvantaged Communities ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

ਬਿੱਲ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਮਰਥਨ

general customer service

ਕੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ 1-800-743-5000 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

general business

ਵਪਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰੋਤ

ਵਪਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।


ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ