ស្វែងរកវិធីដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពដោយមានជំនួយពី PG&E

នៅ PG&E មិនមានអ្វីសំខាន់ជាងសុវត្ថិភាពឡើយ។ យើងចង់អោយអ្នកយកចិត្តទុកដាក់លើសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកផងដែរ។

Visit Wildfire Safety

ត្រៀមខ្លួនក្នុងរដូវភ្លើងឆេះព្រៃ

ស្វែងរកព័ត៌មានអំពីសុវត្ថិភាពព័ត៌មានអំពីការការពារការត្រៀមលក្ខណៈនិងការត្រៀមបម្រុងសម្រាប់ភ្លើងឆេះព្រៃ។

ការការពារហានិភ័យសុវត្ថិភាពទាក់ទងនឹងដើមឈើ

ការការពារហានិភ័យសុវត្ថិភាពទាក់ទងនឹងដើមឈើ

ដើមឈើដែលធ្លាក់ឬលូតលាស់ទៅរកខ្សែថាមពលអាចបណ្តាលឱ្យដាច់ភ្លើងឬនាំឱ្យមានហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរ។ យើងផ្តល់ជូនព័ត៌មាននិងសេវាកម្មយ៉ាងច្រើនដើម្បីការពារការដាច់ភ្លើងនិងគ្រោះថ្នាក់។

មានសុវត្ថិភាពក្នុងពេលមានគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ

មានសុវត្ថិភាពក្នុងពេលមានគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ

គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិអាចបំផ្លេចបំផ្លាញ។ រៀនពីរបៀបការពារខ្លួនអ្នកនិងគ្រួសារអ្នកក្នុងគ្រាអាសន្ន។

ស្វែងយល់អំពីការជីកនិងសុវត្ថិភាពទីធ្លា

ស្វែងយល់អំពីការជីកនិងសុវត្ថិភាពទីធ្លា

ស្វែងយល់ពីវិធីដើម្បីជៀសវាងការប៉ះខ្សែក្រោមដី។ រៀនពីរបៀបកាត់រុក្ខជាតិនៅជុំវិញខ្សែថាមពលនិងរកដើមឈើត្រឹមត្រូវសម្រាប់កន្លែងដែលត្រឹមត្រូវ។

Stay safe with electricity

គិតពីខ្សែអគ្គិសនី

រៀនអំពីគោលការណ៍សម្រាប់ការរក្សាសុវត្ថិភាពនៅពេលធ្វើការនៅជិតខ្សែថាមពលអគ្គិសនី។ ស្វែងយល់ពីវិធីដែលយើងអាចជួយបាន។

រក្សាសុវត្ថិភាពជាមួយហ្គាសធម្មជាតិ

រក្សាសុវត្ថិភាពជាមួយហ្គាសធម្មជាតិ

មើលអ្វីដែល PG&E កំពុងធ្វើហើយឈ្វេងយល់អ្វីដែលអ្នកគួរធ្វើ។

ស្វែងយល់ពីវារីអគ្គិសនីនិងសុវត្ថិភាពទឹក

ស្វែងយល់ពីវារីអគ្គិសនីនិងសុវត្ថិភាពទឹក

មានសុវត្ថិភាពនៅជិតទំនប់អាងស្តុកទឹកនិងផ្លូវទឹកផ្សេងទៀត។

ស្វែងយល់ពីរបៀបដែលប្រព័ន្ធរបស់យើងដំណើរការ

ស្វែងយល់អំពីអគ្គិសនី, ហ្គាស,វារីអគ្គិសនី, រោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរនិងប្រេកង់វិទ្យុ។

ស្វែងយល់ពីសុវត្ថិភាពនុយក្លេអ៊ែរ

ឈ្វេងយល់អំពីការត្រៀមលក្ខណៈបន្ទាន់សម្រាប់នុយក្លេអ៊ែរ។

ស្វែងរកធនធានអប់រំផ្សេងទៀត

មើលធនធានអប់រំបន្ថែមដែល PG&E ផ្តល់ជូនសិស្ស, គ្រូ, ឪពុកម្តាយនិងអ្នកដទៃទៀត។

ទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមនិងដំបូន្មានសម្រាប់ការការពារការបោកប្រាស់

ការពារប្រឆាំងនឹងការបោកប្រាស់

ប្រយ័ត្នអ្នកបោកប្រាស់ដែលបន្លំខ្លួនជា PG&E ដើម្បីចូលប្រើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកក៏ដូចជាអ៊ីមែលនិងការហៅទូរស័ព្ទស្នើសុំព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកឬប៉ុនប៉ងប្រមូលប្រាក់ជំនួសឱ្យក្រុមហ៊ុន PG&E។