English     español     中文      tiếng việt     Tagalog      한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

ទទួលបានការគាំទ្រ និងសេវាកម្មក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍នៃការផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីសម្រាប់សុវត្ថិភាពសាធារណៈ (Public Safety Power Shutoff, PSPS)


ហៅទូរសព្ទ ឬផ្ញើសារលេខ ២១១ រយៈពេល ២៤ ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ


ទទួលបានផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត ទីជម្រក អាហារ និងជំនួយផ្សេងៗទៀតដែលអាចរកបានសម្រាប់ប្រជាជនពិការនិងមនុស្សចាស់ជរានៅក្នុងករណីមានការប្រកាសពី ការផ្ដាច់ចរន្តអគ្កិសនីសម្រាប់សុវត្ថិភាពសាធារណៈ (Public Safety Power Shutoff, PSPS) នៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក។


211 ទូរសព្ទទៅលេខ 211 ឬផ្ញើសារ “PSPS” ទៅលេខ 211211 រយៈពេល 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ ប្រាំពីរថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍។ សេវាកម្មឥតគិតថ្លៃនេះក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយ PG&E អាចជួយអ្នកឱ្យស្វែងរកសេវាកម្មសុខភាពក្នុងតំបន់ និងសង្គមក្នុងអំឡុងព្រឹត្តិការណ៍ PSPS ក៏ដូចជាក្នុងអំឡុងគ្រោះធម្មជាតិ និងគ្រោះអាសន្នផ្សេងទៀត។ ការគាំទ្រមានជាភាសាអង់គ្លេស អេស៉្បាញ ចិនកន្តាំង ចិនកុកងឺ និងភាសាជិត 200 ភាសាផ្សេងទៀតតាមរយៈសេវាកម្មអ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់។


ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង។ ទទួលយកជំនួយ។™

ត្រូវប្រាកដថាអ្នកអាចទទួលបានការជូនដំណឹង PSPS


នៅពេលដែលអាចធ្វើទៅបាន យើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកជាមុនអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលប៉ះពាល់ដល់សេវាកម្មរបស់អ្នក - រួមទាំងតម្រូវការដែលអាចធ្វើទៅបាន ដើម្បីបិទចរន្តអគ្គិសនីយ៉ាងសកម្មសម្រាប់សុវត្ថិភាពសាធារណៈ។ ត្រូវប្រាកដថាអ៊ីមែល លេខទូរសព្ទ ចំណូលចិត្តភាសា និងអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកមាននៅក្នុងគណនីលើអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក។ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកឥឡូវនេះ។


ការជូនដំណឹងតាមអាសយដ្ឋានអំពី PSPS សម្រាប់ម្ចាស់គណនីដែលមិនមែនជាអតិថិជនរបស់ PG&E


ទទួលការហៅទូរសព្ទចូល​ពី PG&E ប្រសិនបើត្រូវការផ្ដាច់ភ្លើង ដើម្បីជួយ​ទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃ។ ស្វែងយល់បន្ថែមឥឡូវវនេះ


ការសាកថ្មឧបករណ៍ ការបើក Wi-Fi និងការគាំទ្រផ្សេងទៀត


PG&E មជ្ឈមណ្ឌលធនធានសហគមន៍ នៅក្នុងតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយការផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនី។ មជ្ឍមណ្ឌលធនធានសហគមន៍ទាំងអស់អនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់រដ្ឋ និងខោនធី ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID- 19។ មជ្ឈមណ្ឌលទាំងនេះផ្តល់ជូនបន្ទប់សម្រាក និងកន្លែងសម្អាតដៃដែលអាចចូលប្រើប្រាស់បានដោយ ADA ការសាកថ្មឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រ ការសាកថ្មឧបករណ៍ Wi-Fi ទឹកដប និងអាហារសម្រន់។ មជ្ឈមណ្ឌលខាងក្នុងអគារក៏ផ្តល់នូវម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ឬម៉ាស៊ីនកម្ដៅ កន្លែងអង្គុយ និងទឹកកកផងដែរ។

ប្រសិនបើអ្នកពឹងផ្អែកលើចរន្តអគ្គិសនីសម្រាប់តម្រូវការវេជ្ជសាស្រ្ត និង/ឬការរស់នៅឯករាជ្យ


កម្មវិធី Medical Baseline


កម្មវិធី Medical Baseline ផ្តល់ការគាំទ្រដល់អតិថិជននៅតាមទីប្រជុំជនដែលពឹងផ្អែកលើចរន្តអគ្គិសនីសម្រាប់ស្ថានភាពវេជ្ជសាស្រ្តជាក់លាក់។ កម្មវិធីនេះរួមមានជំនួយពីរប្រភេទផ្សេងៗគ្នា៖


  • អត្រាទាបជាងនៅលើវិក្កយបត្រថាមពលអគ្គិសនីប្រចាំខែរបស់អ្នក (ថាមពលអគ្គិសនីកាន់តែច្រើននៅអត្រាទាបបំផុត)។
  • ការជូនដំណឹងបន្ថែមមុនពេលមានព្រឹត្តិការណ៍ PSPS ដែលរួមទាំងការហៅទូរសព្ទផ្ទាល់ និងគោះទ្វារ។

ស្វែងយល់ថាតើអ្នកមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កម្មវិធី Medical Baseline ឬអត់

ដាក់ពាក្យនៅថ្ងៃនេះ

Portable Battery Program


Portable Battery Program (PBP) របស់ PG&E ផ្ដល់ជូនដោយ​ឥតគិតថ្លៃ​នូវ​អាគុយចល័តបម្រុងសម្រាប់​អតិថិជន​ដែលមានសិទ្ធិ ដែលបំពេញ​លក្ខណវិនិច្ឆ័យ​ដូចខាងក្រោម៖

  • បានចុះឈ្មោះនៅក្នុងកម្មវិធី Medical Baseline និង
  • បានចុះឈ្មោះ​នៅក្នុង California Alternate Rates for Energy (CARE) ឬ Family Electric Rate Assistance (FERA) និង
  • រស់នៅ​ក្នុង​ស្រុក​ដែលមាន​ការ​គំរាម​កំហែងខ្លាំង​ដោយ​ភ្លើងឆេះ (HFTD) ដូចបាន​កំណត់​ដោយ CPUC Fire Mapនេះ។

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ​អំពី​សិទ្ធិ​បន្ថែម រួមមាន​ការ​ពឹងផ្អែកលើ​ឧបករណ៍​វេជ្ជសាស្រ្ត​ ដែល​ដំណើរការ​ដោយ​អគ្គិសនីដើម្បី​ទ្រទ្រង់ជីវិត។ ដោយធ្វើការក្នុងការ​សម្របសម្រួល​ជាមួយអង្គការដែលមានមូលដ្ឋាននៅតាមសហគមន៍ (CBOs) PG&E បាន​កំណត់​អត្តសញ្ញាណ​អតិថិជនដែលមាន​លក្ខណសម្បត្តិ​សម្រាប់​កម្មវិធីនេះ និង​ដែលមិនបាន​ទទួល​អាគុយកាលពីឆ្នាំ 2020 ។ អតិថិជន​ដែលមាន​លក្ខណសម្បត្តិ​នឹង​ទទួលសំបុត្រ​ពី PG&E និងការផ្សព្វផ្សាយដោយផ្ទាល់​ពី CBOs។


CBOs កំពុងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ​ជំហានដំបូង​ដល់​អតិថិជន​ទាំងអស់​ដែលបំពេញ​លក្ខណសម្បត្តិ​នៃការមានសិទ្ធិទទួល ដើម្បី​ពិភាក្សា​អំពី​ការ​ត្រៀម​បម្រុង​សម្រាប់ពេលមានអាសន្ន និង​វាយតម្លៃតម្រូវ​ការ​ដោយប្រើការ​ស្ទង់មតិ។ អាស្រ័យ​លើ​លទ្ធផលនៃការ​ស្ទង់មតិ CBOs កំណត់​ថាតើអតិថិជនមួយណា​ដែលមាន​លក្ខណសម្បត្តិ​ទទួលអាគុយ។ បន្ទាប់មក CBOs ប្រគល់អាគុយទៅដល់​ផ្ទះ​របស់​អតិថិជន​ដែលមាន​លក្ខណសម្បត្តិ ដំឡើងអាគុយ និង​អប់រំ​ដល់​អតិថិជន​អំពី​របៀបប្រើប្រាស់ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព និងរបៀបថែទាំ​ឧបករណ៍។ ការ​ប្រគល់​អាគុយ​នឹង​ធ្វើឡើង​ចាប់ពីខែ​មិថុនា ​ដល់​ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ 2021 ។


អតិថិជន​ដែល​បាន​ទទួល​អាគុយ​កាលពីឆ្នាំ 2020 គួរ​សាកអាគុយ​របស់​ពួកគេ​ និង​ពិនិត្យមើលឡើងវិញ​លើផែនការ​ពេលគ្រាអាសន្ន​របស់​ពួកគេ។ ប្រសិនបើអ្នកមាន​សំណួរណាមួយ​អំពីអាគុយ អ្នកអាច​ទាក់ទង​ទៅ CBO ដែល​បម្រើការនៅខោនធី​របស់អ្នក​ដូចមាន​នៅលើបញ្ជីខាងក្រោម។

California Foundation for Independent Living Centers


ដោយមានកិច្ចសហការ​ជាមួយ PG&E California Foundation for Independent Living Centers គ្រប់គ្រងកម្មវិធី Disability Disaster Access & Resources (DDAR) ដែលផ្ដល់នូវធនធានសម្រាប់មនុស្សដែលពឹងផ្អែកលើថាមពលសម្រាប់តម្រូវការវេជ្ជសាស្ត្រមួយចំនួន អំឡុងពេលមានព្រឹត្តិការណ៍ PSPS ។


កម្មវិធី DDAR នឹងកំណត់បុគ្គលដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទទួលបានធនធាន​តាមរយៈ​ដំណើរការទទួលយក។ ការវិនិច្ឆ័យលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់រួមមានមនុស្ស ដែលមានពិការភាព និង​ស្ថានភាព​សុខភាព​រ៉ាំរ៉ៃ ដែលទាមទារឱ្យមានអគ្គិសនីដើម្បីរស់នៅដោយឯករាជ្យ។ ធនធាន ដែលបានផ្ដល់ឱ្យតាមរយៈកម្មវិធី រាប់បញ្ចូលទាំងអាគុយបម្រុងទុកចល័ត ការស្នាក់នៅក្នុងសណ្ឋាគារ ការធ្វើដំណើរដែលអាចចូលប្រើបាន និងប័ណ្ណទទួលស្បៀងអាហារ។


អតិថិជន​អាច​ដាក់ពាក្យសុំ​ដោយ​ផ្ទាល់​ទៅ disabilitydisasteraccess.org ឬអាច​ទាក់ទង​ Disability Disaster Access & Resources Center នៅក្នុង​ខោនធី​របស់អ្នក។


ការសម្របសម្រួល​ជាមួយ​ Disability Disaster Access& Resources Center ដើម្បីទទួលបាន​ជំនួយ គឺត្រូវប្រើពេលវេលា ដូច្នេះ​យើងសូមណែនាំ​ឱ្យអ្នកទាក់ទង​ទៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​ក្នុងមូលដ្ឋាន​របស់អ្នក​ជាមុន មុនពេលមានព្រឹត្តិការណ៍ PSPS ។ ទោះជាមជ្ឈមណ្ឌលទាំងនេះ​ផ្ដល់​ជំនួយ​គ្រាអាសន្ន​ក៏ដោយ ពួកគេ​មិនបើក 24 ម៉ោង​ក្នុងមួយថ្ងៃ និង 7 ថ្ងៃ​ក្នុងមួយ​សប្ដាហ៍ទេ។ ម៉ោងធ្វើការធម្មតាគឺពីថ្ងៃចន្ទ - ថ្ងៃសុក្រ ម៉ោង 8:30 ព្រឹក – 4 រសៀល


ប្រសិនបើ​អ្នក​កំពុងស្ថិតក្នុងគ្រាមានអាសន្ន​ដែល​គំរាម​កំហែងដល់​អាយុជីវិត សូមហៅទៅលេខ 9-1-1 ។


អង្គការនេះ​ក៏ជួយ​អ្នកឱ្យ​ត្រៀមខ្លួន​រួចរាល់​សម្រាប់​ព្រឹត្តិការណ៍ PSPS ទាំងនេះ​ជាមួយនឹង​ការរៀបចំផែនការ​សម្រាប់ពេលមានអាសន្ន និង​ការអប់រំ ព្រមទាំងជំនួយ​ក្នុងការ​ចុះឈ្មោះចូលកម្មវិធី Medical Baseline Program ។ ទៅជួប California Foundation for Independent Living Centers Disability Disaster Access & Resources ដើម្បី​វាយតម្លៃ​ធនធានធ្វើផែនការ​សម្រាប់​ត្រៀម​គ្រោះមហន្តរាយទាំងនេះ។

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ


អត្រាថាមពលអគ្គិសនីផ្សេងសម្រាប់រដ្ឋ California (California Alternative Rates for Energy, CARE) និងជំនួយអត្រាអគ្គិសនីសម្រាប់គ្រួសារ (Family Electric Rate Assistance, FERA)


ក្រុមគ្រួសារដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រាក់ចំណូល អាចទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃប្រចាំខែលើវិក្កយបត្រថាមពលអគ្គិសនីរបស់ពួកគេតាមរយៈកម្មវិធី CARE និង FERA។


ស្វែងយល់ថាតើអ្នកមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កម្មវិធី CARE ឬ FERA ទេ


ធនធានជំនួសអាហារ


ប្រសិនបើអ្នកជួបប្រទះការបាត់បង់ស្បៀងអាហារដោយសារព្រឹត្តិការណ៍ PSPS ធនាគារស្បៀងអាហារដែលចូលរួមនឹងផ្តល់ជូនគ្រួសាររបស់អ្នកនូវគ្រឿងទេសក្នុងអំឡុងពេល PSPS នៅក្នុងខោនធីរបស់អ្នក ហើយបីថ្ងៃក្រោយចរន្តអគ្គិសនីត្រូវបានស្តារឡើងវិញ។

ប្រសិនបើអ្នកគឺជាជនពិការ ឬមនុស្សវ័យចំណាស់


Meals on Wheels


Meals on Wheels ផ្តល់ឱ្យមនុស្សវ័យចំណាស់ដែលមិនអាចចេញពីផ្ទះបាននូវអាហារបំប៉នដល់ផ្ទះរបស់ពួកគេ។ ប្រសិនបើអ្នករស់នៅក្នុងខោនធីដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយព្រឹត្តិការណ៍ PSPS ហើយចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Meals on Wheels អ្នកនឹងត្រូវបានផ្តល់អាហារបន្ថែមមួយពេលក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ PSPS រាល់ថ្ងៃ។


ដើម្បីមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ អ្នកត្រូវតែមានអាយុ 60 ឆ្នាំ ឬច្រើនជាងនេះ (ឬប្តីឬប្រពន្ធរបស់មនុស្សដែលមានអាយុ 60 ឆ្នាំឡើងទៅ) ដែលប្រឈមនឹងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ និងមិនអាចមកមជ្ឈមណ្ឌល Meals on Wheels ដើម្បីស្វែងរកអាហារបាន។ ទាក់ទងផ្នែកសេវាកម្មវិធី Meals on Wheels ក្នុងតំបន់របស់អ្នកឥឡូវនេះ ដើម្បីមើលថាតើអ្នកមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេ។

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការផ្នែកជំនួយភាសា


ប្រសិនបើអ្នក ឬអ្នកផ្សេងទៀតដែលអ្នកស្គាល់ត្រូវការជំនួយក្នុងការស្វែងយល់ និងរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ PSPS ធនធានភាសា និងភាពជាដៃគូដែលមាននៅខាងក្រោមអាចរកបានសម្រាប់ការគាំទ្រ។ ការគាំទ្របន្ថែមមានជាង 200 ភាសា។ ទូរសព្ទទៅលេខ១-៨៦៦-៧៤៣-៦៥៨៩ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម។


សម្រាប់ព័ត៌មានជាទម្រង់ផ្សេងដូចជាអក្សរពុម្ពធំ អក្សរសម្រាប់មនុស្សពិការ ឬអូឌីយ៉ូ សូមផ្ញើអ៊ីមែលទៅ PG&E តាមរយៈប្រអប់សំបុត្រនេះ CIACMC@pge.com និងបញ្ចូលឈ្មោះ អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល និងលេខទូរសព្ទរបស់អ្នក។

ធនធានសម្រាប់សុវត្ថិភាពភ្លើងឆេះព្រៃ


ប្រើប្រអប់ឧបករណ៍សុវត្ថិភាពសម្រាប់ភ្លើងឆេះព្រៃ ដែលមានច្រើនភាសា ដើម្បីជួយអ្នក ឬនរណាម្នាក់ដែលអ្នកស្រឡាញ់ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ PSPS។ ប្រអប់ឧបករណ៍នេះរួមមានធនធានដែលមានប្រយោជន៍ ដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីសម្រាប់សុវត្ថិភាពសាធារណៈដូចជាសន្លឹកកិច្ចការ និងកម្មវិធីដែលអាចបោះពុម្ពបានសម្រាប់កម្មវិធី Medical Baseline។