English     español     中文      tiếng việt     Tagalog      한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

ទទួលបានការគាំទ្រ និងសេវាកម្មក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍នៃការផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីសម្រាប់សុវត្ថិភាពសាធារណៈ (Public Safety Power Shutoff, PSPS)


ហៅទូរសព្ទ ឬផ្ញើសារលេខ ២១១ រយៈពេល ២៤ ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ


ទទួលបានផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត ទីជម្រក អាហារ និងជំនួយផ្សេងៗទៀតដែលអាចរកបានសម្រាប់ប្រជាជនពិការនិងមនុស្សចាស់ជរានៅក្នុងករណីមានការប្រកាសពី ការផ្ដាច់ចរន្តអគ្កិសនីសម្រាប់សុវត្ថិភាពសាធារណៈ (Public Safety Power Shutoff, PSPS) នៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក។


211 ទូរសព្ទទៅលេខ 211 ឬផ្ញើសារ “PSPS” ទៅលេខ 211211 រយៈពេល 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ ប្រាំពីរថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍។ សេវាកម្មឥតគិតថ្លៃនេះក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយ PG&E អាចជួយអ្នកឱ្យស្វែងរកសេវាកម្មសុខភាពក្នុងតំបន់ និងសង្គមក្នុងអំឡុងព្រឹត្តិការណ៍ PSPS ក៏ដូចជាក្នុងអំឡុងគ្រោះធម្មជាតិ និងគ្រោះអាសន្នផ្សេងទៀត។ ការគាំទ្រមានជាភាសាអង់គ្លេស អេស៉្បាញ ចិនកន្តាំង ចិនកុកងឺ និងភាសាជិត 200 ភាសាផ្សេងទៀតតាមរយៈសេវាកម្មអ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់។


ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង។ ទទួលយកជំនួយ។™

ត្រូវប្រាកដថាអ្នកអាចទទួលបានការជូនដំណឹង PSPS


នៅពេលដែលអាចធ្វើទៅបាន យើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកជាមុនអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលប៉ះពាល់ដល់សេវាកម្មរបស់អ្នក - រួមទាំងតម្រូវការដែលអាចធ្វើទៅបាន ដើម្បីបិទចរន្តអគ្គិសនីយ៉ាងសកម្មសម្រាប់សុវត្ថិភាពសាធារណៈ។ ត្រូវប្រាកដថាអ៊ីមែល លេខទូរសព្ទ ចំណូលចិត្តភាសា និងអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកមាននៅក្នុងគណនីលើអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក។ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកឥឡូវនេះ។


ការជូនដំណឹងតាមអាសយដ្ឋានអំពី PSPS សម្រាប់ម្ចាស់គណនីដែលមិនមែនជាអតិថិជនរបស់ PG&E


ទទួលការហៅទូរសព្ទចូល​ពី PG&E ប្រសិនបើត្រូវការផ្ដាច់ភ្លើង ដើម្បីជួយ​ទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃ។ ស្វែងយល់បន្ថែមឥឡូវវនេះ


ការសាកថ្មឧបករណ៍ ការបើក Wi-Fi និងការគាំទ្រផ្សេងទៀត


PG&E មជ្ឈមណ្ឌលធនធានសហគមន៍ នៅក្នុងតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយការផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនី។ មជ្ឍមណ្ឌលធនធានសហគមន៍ទាំងអស់អនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់រដ្ឋ និងខោនធី ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID- 19។ មជ្ឈមណ្ឌលទាំងនេះផ្តល់ជូនបន្ទប់សម្រាក និងកន្លែងសម្អាតដៃដែលអាចចូលប្រើប្រាស់បានដោយ ADA ការសាកថ្មឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រ ការសាកថ្មឧបករណ៍ Wi-Fi ទឹកដប និងអាហារសម្រន់។ មជ្ឈមណ្ឌលខាងក្នុងអគារក៏ផ្តល់នូវម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ឬម៉ាស៊ីនកម្ដៅ កន្លែងអង្គុយ និងទឹកកកផងដែរ។

ប្រសិនបើអ្នកពឹងផ្អែកលើចរន្តអគ្គិសនីសម្រាប់តម្រូវការវេជ្ជសាស្រ្ត និង/ឬការរស់នៅឯករាជ្យ


កម្មវិធី Medical Baseline


កម្មវិធី Medical Baseline ផ្តល់ការគាំទ្រដល់អតិថិជននៅតាមទីប្រជុំជនដែលពឹងផ្អែកលើចរន្តអគ្គិសនីសម្រាប់ស្ថានភាពវេជ្ជសាស្រ្តជាក់លាក់។ កម្មវិធីនេះរួមមានជំនួយពីរប្រភេទផ្សេងៗគ្នា៖


  • អត្រាទាបជាងនៅលើវិក្កយបត្រថាមពលអគ្គិសនីប្រចាំខែរបស់អ្នក (ថាមពលអគ្គិសនីកាន់តែច្រើននៅអត្រាទាបបំផុត)។
  • ការជូនដំណឹងបន្ថែមមុនពេលមានព្រឹត្តិការណ៍ PSPS ដែលរួមទាំងការហៅទូរសព្ទផ្ទាល់ និងគោះទ្វារ។

ស្វែងយល់ថាតើអ្នកមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កម្មវិធី Medical Baseline ឬអត់។

ដាក់ពាក្យនៅថ្ងៃនេះ

កម្មវិធីថ្មចល័ត

 

ដោយបញ្ចប់រដូវកាលដែលរវល់ខ្លាំងរបស់ PSPS កម្មវិធីថ្មចល័ត (Portable Battery Program) ត្រូវបានបិទចាប់ពីថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2020។ ក្នុងករណីដែល PG&E ត្រូវចាប់ផ្ដើមព្រឹត្តិការណ៍ PSPS អំឡុងពេលរដូវកាលមិនសូវរវល់ មូលនិធិរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលរស់នៅដោយឯករាជ្យ (CFILC) នឹងនៅតែអាចផ្ដល់ជំនួយផ្នែកធនធានដដែល រួមទាំងសណ្ឋាគារ និងថ្មសម្រាប់អតិថិជនដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ (សូមមើលព័ត៌មានលម្អិតអំពីកម្មវិធីនៅខាងក្រោម)។ កម្មវិធីថ្មចល័តនឹងបើកឡើងវិញនៅពេលក្រោយក្នុងឆ្នាំ 2021 មុនពេលចាប់ផ្ដើមរដូវកាលដែលរវល់ខ្លាំងរបស់ PSPS។ គេហទំព័រនឹងត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដោយមានព័ត៌មានអំពីកម្មវិធីឆ្នាំ 2021 មុនពេលបើកឡើងវិញ។

 

កម្មវិធីថ្មចល័ត (Portable Battery Program, PBP) របស់ PG&E ផ្តល់ជូនថ្មចល័តបម្រុងទុកដោយមិនគិតថ្លៃសម្រាប់អតិថិជនដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដែលបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដូចខាងក្រោម៖

  • បានចុះឈ្មោះនៅក្នុងកម្មវិធី Medical Baseline និង
  • បានចុះឈ្មោះនៅក្នុង (CARE) ឬ (FERA) និង
  • រស់នៅក្នុងស្រុកដែលមានការគំរាមកំហែងភ្លើងខ្ពស់ (high fire-threat districts, HFTD) ដូចបានកំនត់ដោយ CPUC Fire នេះ។

 

តម្រូវការដែលអាចទទួលបានបន្ថែមរួមមានការពឹងផ្អែកលើឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រដែលដំណើរការលើអគ្គិសនីដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវិត។ ការធ្វើការសម្របសម្រួលជាមួយអង្គការដែលមានមូលដ្ឋានលើសហគមន៍ (Community Based Organizations, CBO) នោះ PG&E បានកំណត់អត្តសញ្ញាណអតិថិជនប្រមាណ 10,500 នាក់ ដែលអាចមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កម្មវិធីនេះ។

 

CBO កំពុងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដល់អតិថិជនទាំង 10,500 នាក់ដំបូង ដើម្បីវាយតម្លៃតម្រូវការរបស់ពួកគេជាមួយនឹងការស្ទង់មតិ និងផ្អែកលើលទ្ធផលទាំងនេះ CBO កំណត់ថាតើអតិថិជនណាមានសិទ្ធិទទួលបានថ្មទាំងនោះ។ បន្ទាប់មក CBO បញ្ជូនថ្មទៅផ្ទះរបស់អតិថិជនដែលមានលក្ខណសម្បត្តិទាំងនេះ ដំឡើងថ្ម និងបង្រៀនអតិថិជនអំពីរបៀបប្រតិបត្តិការ និងថែរក្សាឧបករណ៍ដោយសុវត្ថិភាព។ ការចែកចាយថ្មនឹងធ្វើឡើងនៅចន្លោះខែកញ្ញារហូតដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2020។

មជ្ឈមណ្ឌលមូលនិធិ California ដើម្បីការរស់នៅឯករាជ្យ (California Foundation for Independent Living Centers)


មជ្ឈមណ្ឌលមូលនិធិ California ដើម្បីការរស់នៅឯករាជ្យផ្តល់ជំនួយបន្ថែមដល់ប្រជាជនដែលពឹងផ្អែកលើចរន្តអគ្គិសនី ដើម្បីជាតម្រូវការក្នុងការរស់នៅខាងវេជ្ជសាស្ត្រ ឬឯករាជ្យក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ PSPS។ នៅពេលដែលអ្នកមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ អ្នកនឹងទទួលបាននូវអាគុយចល័ត និងធនធានផ្សេងទៀតដូចជាឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងជំនួយ និងបណ្ណសណ្ឋាគារ និងអាហារផ្សេងៗនៅឯមជ្ឈមណ្ឌល ដើម្បីការរស់នៅឯករាជ្យក្នុងខោនធីរបស់អ្នក។


មជ្ឍមណ្ឌលទាំងនេះក៏អាចរ៉ាប់រងលើថ្លៃចំណាយដែលទាក់ទងទៅនឹងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដែលអាចចូលរកបាន និងមកពីមជ្ឈមណ្ឌលធនធានសហគមន៍ PG&E។


ការសម្របសម្រួលជាមួយមជ្ឍមណ្ឌល ដើម្បីការរស់នៅឯករាជ្យសម្រាប់ការគាំទ្រត្រូវការពេលវេលា ដូច្នេះយើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកទៅដល់មជ្ឈមណ្ឌលក្នុងតំបន់របស់អ្នក មុននឹងកើតមានព្រឹត្តិការណ៍ PSPS។ ទោះជាមជ្ឈមណ្ឌលទាំងនេះអាចផ្តល់ជំនួយបន្ទាន់ក៏ដោយ ក៏ពួកគេមិនបើកធ្វើការ 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ ៧ ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ដែរ។ ម៉ោងធ្វើការធម្មតាគឺចាប់ពីថ្ងៃចន្ទដល់សុក្រ ម៉ោង ៨:៣០ ព្រឹក -៤ ល្ងាច។


ប្រសិនបើអ្នកកំពុងមានបញ្ហាអាសន្នដែលគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិត សូមចុចលេខ 911។


អង្គការនេះក៏ជួយអ្នកឱ្យត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ PSPS ទាំងនេះដោយមានការរៀបចំផែនការបន្ទាន់ និងការអប់រំ ក៏ដូចជាជំនួយក្នុងការចុះឈ្មោះកម្មវិធី Medical Baseline ផងដែរ។ ចូលទៅកាន់ លទ្ធភាពទទួលបាន និងធនធានសម្រាប់ជនពិការ និងគ្រោះមហន្តរាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលមូលនិធិ California ដើម្បីការរស់នៅឯករាជ្យដើម្បីទទួលបានធនធាននៃការរៀបចំផែនការសម្រាប់គ្រោះមហន្តរាយទាំងនេះ។

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ


អត្រាថាមពលអគ្គិសនីផ្សេងសម្រាប់រដ្ឋ California (California Alternative Rates for Energy, CARE) និងជំនួយអត្រាអគ្គិសនីសម្រាប់គ្រួសារ (Family Electric Rate Assistance, FERA)


ក្រុមគ្រួសារដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រាក់ចំណូល អាចទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃប្រចាំខែលើវិក្កយបត្រថាមពលអគ្គិសនីរបស់ពួកគេតាមរយៈកម្មវិធី CARE និង FERA។


ស្វែងយល់ថាតើអ្នកមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កម្មវិធី CARE ឬ FERA ទេ។  


ធនធានជំនួសអាហារ


ប្រសិនបើអ្នកជួបប្រទះការបាត់បង់ស្បៀងអាហារដោយសារព្រឹត្តិការណ៍ PSPS ធនាគារស្បៀងអាហារដែលចូលរួមនឹងផ្តល់ជូនគ្រួសាររបស់អ្នកនូវគ្រឿងទេសក្នុងអំឡុងពេល PSPS នៅក្នុងខោនធីរបស់អ្នក ហើយបីថ្ងៃក្រោយចរន្តអគ្គិសនីត្រូវបានស្តារឡើងវិញ។

ប្រសិនបើអ្នកគឺជាជនពិការ ឬមនុស្សវ័យចំណាស់


Meals on Wheels


Meals on Wheels ផ្តល់ឱ្យមនុស្សវ័យចំណាស់ដែលមិនអាចចេញពីផ្ទះបាននូវអាហារបំប៉នដល់ផ្ទះរបស់ពួកគេ។ ប្រសិនបើអ្នករស់នៅក្នុងខោនធីដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយព្រឹត្តិការណ៍ PSPS ហើយចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Meals on Wheels អ្នកនឹងត្រូវបានផ្តល់អាហារបន្ថែមមួយពេលក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ PSPS រាល់ថ្ងៃ។


ដើម្បីមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ អ្នកត្រូវតែមានអាយុ 60 ឆ្នាំ ឬច្រើនជាងនេះ (ឬប្តីឬប្រពន្ធរបស់មនុស្សដែលមានអាយុ 60 ឆ្នាំឡើងទៅ) ដែលប្រឈមនឹងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ និងមិនអាចមកមជ្ឈមណ្ឌល Meals on Wheels ដើម្បីស្វែងរកអាហារបាន។ ទាក់ទងផ្នែកសេវាកម្មវិធី Meals on Wheels ក្នុងតំបន់របស់អ្នកឥឡូវនេះ ដើម្បីមើលថាតើអ្នកមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេ។

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការផ្នែកជំនួយភាសា


ប្រសិនបើអ្នក ឬអ្នកផ្សេងទៀតដែលអ្នកស្គាល់ត្រូវការជំនួយក្នុងការស្វែងយល់ និងរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ PSPS ធនធានភាសា និងភាពជាដៃគូដែលមាននៅខាងក្រោមអាចរកបានសម្រាប់ការគាំទ្រ។ ការគាំទ្របន្ថែមមានជាង 200 ភាសា។ ទូរសព្ទទៅលេខ១-៨៦៦-៧៤៣-៦៥៨៩ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម។


សម្រាប់ព័ត៌មានជាទម្រង់ផ្សេងដូចជាអក្សរពុម្ពធំ អក្សរសម្រាប់មនុស្សពិការ ឬអូឌីយ៉ូ សូមផ្ញើអ៊ីមែលទៅ PG&E តាមរយៈប្រអប់សំបុត្រនេះ CIACMC@pge.com និងបញ្ចូលឈ្មោះ អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល និងលេខទូរសព្ទរបស់អ្នក។

ធនធានសម្រាប់សុវត្ថិភាពភ្លើងឆេះព្រៃ


ប្រើប្រអប់ឧបករណ៍សុវត្ថិភាពសម្រាប់ភ្លើងឆេះព្រៃ ដែលមានច្រើនភាសា ដើម្បីជួយអ្នក ឬនរណាម្នាក់ដែលអ្នកស្រឡាញ់ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ PSPS។ ប្រអប់ឧបករណ៍នេះរួមមានធនធានដែលមានប្រយោជន៍ ដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីសម្រាប់សុវត្ថិភាពសាធារណៈដូចជាសន្លឹកកិច្ចការ និងកម្មវិធីដែលអាចបោះពុម្ពបានសម្រាប់កម្មវិធី Medical Baseline។