ស្វែងរកកម្មវិធីដែលសមស្របសម្រាប់គេហដ្ឋាន និងជីវិតរស់នៅរបស់អ្នក

ស្វែងយល់អំពីកម្មវិធីរបស់ PG&E និងចាប់ផ្ដើមសន្សំសំចៃថាមពល និងប្រាក់។

កម្មវិធីជំនួយក្នុងការសន្សំថាមពល

កម្មវិធីជំនួយក្នុងការសន្សំថាមពល

ការកែលម្អ​ប្រសិទ្ធផល​ថាមពល​នៅផ្ទះ​អាច​ជួយកាត់​បន្ថយ​ថ្លៃ​វិក្កយបត្រ​ថាមពល​បាន​ជាច្រើន។ ទោះយ៉ាងណា មិនមែន​មនុស្ស​គ្រប់គ្នា​សុទ្ធតែអាច​មានលទ្ធភាព​ទទួលបាន​បច្ចុប្បន្នភាព​នេះទេ។ ទទួលបាន​ការកែកលម្អ​ការសន្សំថាមពល​ដោយ​មិន​គិតថ្លៃ។

មនុស្ស​ច្រើន​នាក់

ជំនួយ​ផ្នែកសន្សំថាមពល​ កម្មវិធី​កសាង​ពហុគ្រួសារ​ទាំងមូល​នៅភាគខាងជើង

កម្មវិធីនេះ​ផ្ដល់ជូន​វិធានការ​ពេញលេញ​សម្រាប់​ប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ថាមពល និងទប់ទល់នឹង​អាកាសធាតុ សម្រាប់​ម្ចាស់ផ្ទះ និងអ្នកជួលផ្ទះ​ដែលមានចំណូលទាប មានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ និង​មានការ​រឹតបន្តឹង។


ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីកម្មវិធី​កសាង​ពហុគ្រួសារទាំងមូល​ ESA នៅ​ទូទាំង​រដ្ឋ
Home upgrades icon

ស្វែងយល់អំពីគំនិតរចនាស និងសាងសង់ទំនើបៗសម្រាប់ផ្ទះថ្មី

ស្វែងយល់អំពីកម្មវិធីសាកល្បងរបស់យើង ដើម្បីគាំទ្រដល់គោលដៅថាមពលសុទ្ធសូន្យនៃផែនការយុទ្ធសាស្រ្តប្រសិទ្ធភាពថាមពលរយៈពេលវែងនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសម្រាប់ផ្ទះថ្មី។

Lighting icon

ប្រើប្រាស់ជម្រើសអំពូលកាន់តែភ្លឺ ដែលប្រសើរជាងមុន

អំពូល LED មិនត្រឹមតែប្រើប្រាស់ថាមពលតិចជាងអំពូលធម្មតាចំនួន 75 ភាគរយប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏ប្រើប្រាស់បានយូរជាងរហូតដល់ 20 ដង និងផ្ដល់នូវពន្លឺគុណភាពកាន់តែល្អផងដែរ។ ទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត។

រូបសញ្ញា​ដុល្លារ

បង្កើនជំនាន់ AC របស់អ្នក និង​ច្រើនទៀត​តាម​រយៈ​ហិរញ្ញប្បទាន​ដែលគាំទ្រ​ដោយ​រដ្ឋ California

វិធានការ​ប្រសិទ្ធផល​ថាមពល​អាច​ផ្ដល់​លក្ខណៈ​សម្រាប់​ហិរញ្ញប្បទាន​នៅក្នុង​អត្រា​ប្រកួតប្រជែង​តាម​រយៈ​កម្មវិធី Residential Energy Efficiency Loan ដែល​គ្រប់គ្រង​ដោយ​រដ្ឋ California ដែលមាន​សម្រាប់​ខោនធីទាំងអស់។

ស្រលាញ់​បរិស្ថាន និង​សន្សំ​ថាមពល

Green Saver Program របស់

PG&E ជួយ​ឲ្យ​អតិថិជន​នៅតាមផ្ទះ​ដែលមានចំណូលទាប​នៅតាម​សហគមន៍​សន្សំ​ប្រាក់បាន 20% លើ​វិក្កយបត្រ​អគ្គិសនី​របស់​ពួកគេ​ដោយ​ការ​ជាវ​ថាមពល​ពន្លឺព្រះអាទិត្យ​ 100%។

គម្រោងថាមពលតម្លៃសមរម្យ San Joaquin Valley (SJV)‎

PG&E ផ្ដល់ជូនការផ្លាស់ប្ដូរឧបករណ៍ប្រូប៉ាន និងដុតអុស ជាមួយនឹងឧបករណ៍សន្សំសំចៃថាមពលនៅក្នុងសហគមន៍ដែលបានជ្រើសរើស។ សហគ្រាសជួយខ្លួនឯង , ដែលជាស្ថាប័នដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយថ្នាក់ជាតិ ត្រូវបានជ្រើសរើសជាដៃគូសន្សំសំចៃថាមពលរបស់យើង ដើម្បីជួយណែនាំអតិថិជនតាមរយៈដំណើរការ។

គម្រោងសាកល្បង Distributed Energy Resources Partnership

ចុះឈ្មោះ​នៅក្នុង​កម្មវិធី Enroll Distributed Energy Resources (DER) ដូចជា​ពន្លឺព្រះអាទិត្យ ការស្តុកទុកថាមពល ការរក្សា​ប្រសិទ្ធផលថាមពល និង​ការឆ្លើយតបនឹង​តម្រូវការ​នៅក្នុង​កម្មវិធី​ដែលបានផ្ដល់ជូនដោយ​អ្នកផ្ដល់សេវាកម្ម DER របស់​ភាគីទីបី។ អ្នកនឹង​ត្រូវ​បាន​ទូទាត់ប្រាក់ជូន​សម្រាប់​ការ​ចូលរួម​ ខណៈពេល​ដែលជួយ​បញ្ជៀស​សេចក្ដីត្រូវការ​សម្រាប់​គម្រោង​ចែកចាយ​ថាមពល​ថ្មី។