Medical Baseline Program ទិដ្ឋភាពទូទៅ


Medical Baseline Program ដែលគេស្គាល់ថាជា Medical Baseline Allowance គឺជាកម្មវិធីជំនួយសម្រាប់អតិថិជនតាមលំនៅដ្ឋានដែលពឹងផ្អែកលើថាមពលសម្រាប់តម្រូវការវេជ្ជសាស្ត្រមួយចំនួន។ ស្វែងយល់បន្ថែមនៅក្នុងវីដេអូខ្លី


អតិថិជនដែលចាប់អារម្មណ៍នឹងកម្មវិធីនេះនឹងរកឃើញព័ត៌មានលម្អិតអំពីសិទ្ធិទទួលបាន និងការដាក់ពាក្យសុំនៅលើទំព័រនេះ។


Medical Baseline PCIA សំណួរសួរញឹកញាប់ (ភាសាអង់គ្លេស) (PDF, 419 KB)

តើអ្នកជាគ្រូពេទ្យជំនាញឬ?


ស្វែងយល់អំពីរបៀបដែលអ្នកអាចជួយផ្សព្វផ្សាយការយល់ដឹង និងលើកទឹកចិត្តការចុះឈ្មោះក្នុងកម្មវិធីដើម្បីបន្ដគាំទ្រអ្នកជំងឺរបស់អ្នក។ សូមពិនិត្យមើល សំណួរសួរញឹកញាប់សម្រាប់អ្នកជំនាញផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត (PDF, 169 KB) និង សៀវភៅណែនាំផតថលអ្នកអនុវត្តការថែទាំវេជ្ជសាស្រ្ត (PDF, 1.52 MB)


កម្មវិធីនេះផ្ដល់ជូនជំនួយពីរប្រភេទ

ការដាក់ពាក្យសុំចូលកម្មវិធី

ដើម្បីមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ Medical Baseline Programអ្នកស្នាក់នៅក្នុងលំនៅដ្ឋានពេញម៉ោងក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកត្រូវតែមានស្ថានភាពសុខភាពដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ និង/ឬតម្រូវឱ្យមានការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីព្យាបាលស្ថានភាពសុខភាពកំពុងបន្ត។ តម្រូវឱ្យមានការដាក់ពាក្យសុំចូលក្នុងMedical Baseline តែមួយប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយគ្រួសារ។

Woman in wheel chair

ស្ថានភាពសុខភាពដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់

ឧទាហរណ៍ខ្លះៗនៃ ស្ថានភាពសុខភាពដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ រួមមានដូចជា៖


 • ការពិការមួយកំណាត់ខ្លួន ការពិការមួយចំហៀងខ្លួន ឬស្ថានភាពពិការអវៈយវៈទាំងបួន
 • ជំងឺក្រិនច្រើនប្រភេទដែលមានតម្រូវការកម្ដៅ និង/ឬភាពត្រជាក់បន្ថែម
 • ជំងឺក្រិនស្បែកដែលមានតម្រូវការកម្ដៅបន្ថែម
 • ជំងឺដែលគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិត ឬប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចុះខ្សោយ និងកម្ដៅ និង/ឬភាពត្រជាក់បន្ថែមគឺចាំបាច់ក្នុងការបន្តជីវិត ឬបង្ការការចុះខ្សោយសុខភាព
 • ជំងឺហឺត និង/ឬការអត់ដង្ហើមពេលគេង
Man using a medical device

ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់

ឧទាហរណ៍ខ្លះៗនៃ ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់រួមមានដូចជា៖

 

 • រទេះរុញ/ស្គុតទ័រដែលប្រើម៉ាស៊ីន
 • គ្រឿងម៉ាស៊ីនIPPB ឬ CPAP
 • ឧបករណ៍ដកដង្ហើម (គ្រប់ប្រភេទ)
 • ម៉ាស៊ីនលាងឈាម
 • សួតដែក

 

ពិនិត្យមើលបញ្ជីពេញលេញបន្ថែមនៃឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់

សូមចំណាំ៖សិទ្ធិទទួលបាន Medical Baseline គឺផ្អែកលើស្ថានភាព ឬតម្រូវការផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ មិនមែនផ្អែកលើចំណូលទេ។


ទាញយក ឬបោះពុម្ពសន្លឹកព័ត៌មានសង្ខេបអំពី (PDF, 240 KB)

ដាក់ពាក្យសុំតាមអនឡាញ

 

 1. បំពេញ និងដាក់បញ្ជូនទម្រង់បែបបទដាក់ពាក្យសុំតាមអនឡាញ
 2. ក្រោយពេលបំពេញទម្រង់បែបបទរួច អ្នកនឹងទទួលបានអ៊ីមែលដែលមានលេខបញ្ជាក់ និងសេចក្ដីណែនាំសម្រាប់គ្រូពេទ្យរបស់អ្នក។
 3. ចែករំលែកសេចក្ដីណែនាំ និងលេខបញ្ជាក់របស់អ្នកនៅក្នុងអ៊ីមែលដែលអ្នកបានទទួលជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យរបស់អ្នក។
 4. បន្ទាប់ពីគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកបំពេញផ្នែករបស់ពួកនៃទម្រង់បែបបទ និងបញ្ជាក់សិទ្ធិទទួលបានរបស់អ្នករួច អ្នកនឹងត្រូវបានចុះឈ្មោះក្នុង Medical Baseline Program។

 

ចំណុចសំខាន់៖ : នៅពេលអ្នកដាក់បញ្ជូនទម្រង់បែបបទដាក់ពាក្យសុំតាមអនឡាញ គ្រូពេទ្យរបស់អ្នកក៏ត្រូវបញ្ជាក់សិទ្ធិទទួលបានរបស់អ្នកតាមអនឡាញផងដែរ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ យើងនឹងមិនអាចដំណើរការការដាក់ពាក្យសុំជាក្រដាសបានទេ នៅពេលដែលការដាក់ពាក្យសុំតាមអនឡាញមិនទាន់បានបញ្ចប់។

 

ឬ ដាក់បញ្ជូនទម្រង់បែបបទដាក់ពាក្យសុំជាក្រដាសតាមរយៈអ៊ីមែល៖

 

 1. ទាញយក និងបោះពុម្ពទម្រង់បែបបទដាក់ពាក្យសុំ (PDF, 572 KB)
 2. បំពេញផ្នែក ក នៃទម្រង់បែបបទដាក់ពាក្យសុំ និងចុះហត្ថលេខា
 3. ឱ្យគ្រូពេទ្យបំពេញទម្រង់ពាក្យសុំផ្នែក ខ របស់អ្នក ហើយចុះហត្ថលេខា។
 4. ផ្ញើទម្រង់បែបបទដែលបានបំពេញរួចរបស់អ្នកតាមសំបុត្រទៅ៖

  PG&E Billing Center
  Medical Baseline
  P.O. Box 8329
  Stockton, CA 95208

 

អ្នកអាចស្នើសុំការដាក់ពាក្យ និងទទួលព័ត៌មានបន្ថែមអំពី Medical Baseline Program ដោយការទាក់ទង PG&E តាមលេខ 1-800-743-5000

 

អ្នកក៏អាចស្នើសុំការដាក់ពាក្យជាទ្រង់ទ្រាយផ្សេងបានផងដែរ ដូចជាអក្សរធំ Braille ឬជាសំឡេង។ ផ្ញើសំណើរបស់អ្នកតាមអ៊ីមែលទៅ៖ CIACMC@pge.com។ រួមបញ្ចូលឈ្មោះ អាសយដ្ឋានប្រៃសណីយ៍ និងលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នក។ សូមទុកពេល 5-7 ថ្ងៃធ្វើការសម្រាប់ការដំណើរការ។ ឬទូរស័ព្ទទៅលេខ 1-800-743-5000 ដើម្បីស្នើសុំទ្រង់ទ្រាយផ្សេង។

 

អតិថិជនដែលថ្លង់/ពិបាកក្នុងការស្ដាប់ដែលប្រើប្រាស់ TTY (ឧបករណ៍ឯកទេសសម្រាប់មនុស្សថ្លង់ និងពិបាកក្នុងការស្ដាប់) អាចទូរស័ព្ទទៅផ្នែក California Relay Service តាមលេខ 7-1-1

អតិថិជនដែលបានបញ្ជាក់ដោយគ្រូពេទ្យដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់របស់ពួកគេថា មានស្ថានភាពសុខភាពដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ជាអចិន្ត្រៃយ៍ ត្រូវតែបញ្ជាក់សិទ្ធិទទួលបានរបស់ពួកគេដោយខ្លួនឯងរៀងរាល់ពីរឆ្នាំម្ដង។ នេះគឺដើម្បីបញ្ជាក់ថា ពួកគេរស់នៅក្នុងលំនៅដ្ឋានបន្តរបស់ពួកគេនៅអាសយដ្ឋានសេវាកម្មរបស់ពួកគេ និងមិនតម្រូវឱ្យមានហត្ថលេខារបស់គ្រូពេទ្យដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ទេ។


អតិថិជនដែលមិនមានស្ថានភាពសុខភាពដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ជាអចិន្ត្រៃយ៍ នឹងបំពេញទម្រង់បែបបទបញ្ជាក់ដោយដោយខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីឆ្នាំដំបូង ហើយនឹងត្រូវបានតម្រូវឱ្យបញ្ជាក់ម្ដងទៀតដោយមានហត្ថលេខារបស់គ្រូពេទ្យចំពោះឆ្នាំបន្ទាប់។


ចំណាំ៖ វដ្ដនៃការបញ្ជាក់ដោយដោយខ្លួនឯងនេះ ដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីការបញ្ជាក់ម្ដងទៀត ធ្វើឡើងវិញរហូតដល់អតិថិជនបានចុះឈ្មោះក្នុងកម្មវិធី។


ប្រសិនបើអ្នកជាអតិថិជន Medical Baseline សកម្មដែលមានស្ថានភាពសុខភាពដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់មិនអចិន្ត្រៃយ៍ និងត្រូវការបញ្ជាក់ឡើងវិញសម្រាប់សិទ្ធិទទួលបានជាបន្ត សូមបើកទៅផ្នែកដាក់ពាក្យសុំនៃទំព័រនេះ ហើយអនុវត្តតាមជំហានដើម្បីបំពេញការដាក់ពាក្យសុំ។


អតិថិជន PG&E Medical Baseline សកម្មដែលបានទទួលការជូនដំណឹងក្នុងការបញ្ជាក់ដោយខ្លួនឯង អាចបញ្ជាក់ដោយខ្លួនឯងតាមអនឡាញ និងទទួលបានការបញ្ជាក់ការបន្តជាថ្មីភ្លាមៗ៖


 1. ចុះឈ្មោះចូលដើម្បីបន្តការរ៉ាប់ រងជាថ្មីជាមួយព័ត៌មានគណនី PG&E តាមអនឡាញរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានគណនី PG&E តាមអនឡាញទេ សូមចុចលើ "One-Time Access"។
 2. បំពេញ ទម្រង់បែបបទ ហើយដាក់បញ្ជូន។

ឬ ដាក់បញ្ជូនទម្រង់បែបបទដាក់ពាក្យសុំជាក្រដាសតាមរយៈអ៊ីមែល៖ :


 1. Medical Baseline ទម្រង់បែបបទបញ្ជាក់ដោយខ្លួនឯងត្រូវបានរួមបញ្ចូលក្នុងលិខិតជូនដំណឹងអំពីការបន្តជាថ្មីរបស់អ្នក។ អ្នកក៏អាច បោះពុម្ពច្បាប់ចម្លងនៃទម្រង់បែបបទបញ្ជាក់ដោយលិខិតដោយខ្លួនឯង បានផងដែរ។ (PDF, 521 KB)
 2. បំពេញទម្រង់បែបបទ ហើយចុះហត្ថលេខា
 3. ផ្ញើទម្រង់បែបបទដែលបានបំពេញរួចរបស់អ្នកតាមសំបុត្រទៅ៖

  PG&E Billing Center
  Medical Baseline
  P.O. Box 8329
  Stockton, CA 95208

ជ្រើសរើសមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងកម្មវិធី Medical Baseline/Life Support របស់អ្នក


តើអ្នកចង់ឱ្យគេជូនដំណឹងក្នុងករណីដែលមានការផ្ដាច់ថាមពលដែលបានគ្រោងទុក ឬមិនបានគ្រោងទុកដែលប៉ះពាល់ដល់លំនៅដ្ឋានរបស់អ្នកដោយរបៀបណា? កំណត់ចំណូលចិត្តទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកឥឡូវនេះ

សំណួរដែលសួរញឹកញាប់អំពីMedical Baseline ចំពោះគ្រូពេទ្យជំនាញ


ប្រសិនបើអ្នកជាគ្រូពេទ្យ ឬអ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាព សូមពិនិត្យមើលសំណួរដែលសួរញឹកញាប់ទៅគ្រូពេទ្យ (PDF, 170 KB)។ ស្វែងយល់អំពីរបៀបដែលអ្នកអាចជួយផ្សព្វផ្សាយការយល់ដឹង និងជម្រុញការចុះឈ្មោះក្នុង Medical Baseline Program ដើម្បីបន្តគាំទ្រអ្នកជំងឺរបស់អ្នក។

ត្រូវការជំនួយបន្ថែម ប៉ុន្តែមិនមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ Medical Baseline?


ប្រសិនបើអ្នក ឬអ្នកដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកមានជំងឺ ឬស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវីត ក្នុងករណីដែលសេវាកម្មរបស់អ្នកត្រូវបានផ្ដាច់ អ្នកអាចបញ្ជាក់ដោយខ្លួនឯងថាជាអតិថិជនដែលងាយរងគ្រោះ។ ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីកម្មវិធីអតិថិជនងាយរងគ្រោះ

ធនធានសុវត្ថិភាព

ស្វែងរកការគាំទ្រ និងសេវាកម្ម PG&E ក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍ PSPS


ស្វែងយល់អំពីការគាំទ្រ និងសេវាកម្មដែលមានក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍ Public Safety Power Shutoff ។ ចូលទៅធនធានសម្រាប់លទ្ធភាពប្រើប្រាស់ ហិរញ្ញវត្ថុ ភាសា និងតម្រូវការសម្រាប់មនុស្សចាស់

ស្វែងយល់អំពីសេវាកម្មគាំទ្ររបស់ភាគីទីបី


PG&E កំពុងធ្វើការជាមួយ California Foundation for Independent Living Centers (CFILC) ដើម្បីផ្ដល់មូលនិធិធនធាន ដើម្បីជួយត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់គ្រោះមហន្តរាយ និងការផ្ដាច់ថាមពលរយៈពេលយូរ។ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម សូមចូលមើលគេហទំព័រ CFILC


ទទួលជំនួយបន្ថែមពី Disability Disaster Access and Resource Program. សូមចូលមើល disabilitydisasteraccess.org

ត្រៀមទុកជាមុនសម្រាប់ការដាច់ថាមពលអគ្គិសនី


មើល ព័ត៌មានជំនួយការធ្វើផែនការឧបករណ៍វេជ្ជសាស្រ្ត ប្រសិនបើអ្នកពឹងផ្អែកលើឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រដែលពឹងផ្អែកលើអគ្គិសនី ឬថ្ម។


ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយថាមពលបម្រុងទុក ព័ត៌មានជំនួយអំពីសុវត្ថិភាព ហិរញ្ញវត្ថុ និងព័ត៌មានអំពីអ្នកលក់រាយ សូមចូលមើលទំព័រថាមពលបម្រុងរបស់យើង

ស្វែងយល់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ និងសុវត្ថិភាពភ្លើងឆេះព្រៃ PSPS


ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីសុវត្ថិភាពភ្លើងឆេះព្រៃ សូមចូលមើលទិដ្ឋភាពទូទៅ PSPS


ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីសុវត្ថិភាពភ្លើងឆេះព្រៃ សូមចូលមើល Community Wildfire Safety Program

ស្វែងយល់បន្ថែមនៅក្នុងវីដេអូ Medical Baseline

Medical Baseline Program

Audio description and transcript are available for this video:

Access an audio descriptive version
Download a transcript (PDF, 66 KB)

Medical Baseline Program

1OF1

Audio description and transcript are available for this video:

Access an audio descriptive version
Download a transcript (PDF, 66 KB)