English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

COVID-19


ដោយសារតម្រូវការកន្លែងស្នាក់នៅអំឡុង COVID-19 និង​ការផ្លាស់ប្ដូរអាទិភាពរបស់គ្រូពេទ្យ ឥឡូវនេះអតិថិជន PG&E អាចបញ្ជាក់ដោយខ្លួនឯងនូវសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការចុះឈ្មោះក្នុងកម្មវិធី Medical Baseline។

 • បញ្ចប់ជំហានទាំងអស់នៅលើពាក្យស្នើសុំកម្មវិធី Medical Baseline លើកលែងតែគ្រូពេទ្យ ជំហានទី 5 ផ្នែកទី 3 (កំណត់សម្គាល់៖ មិនតម្រូវឱ្យមានហត្ថលេខារបស់គ្រូពេទ្យដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅពេលនេះឡើយ។)
 • ផ្ញើពាក្យស្នើសុំដែលបំពេញរួចទៅអាសយដ្ឋានដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃទម្រង់បែបបទនេះ
 • នៅខួបគម្រប់មួយឆ្នាំរបស់អ្នកនៅក្នុងកម្មវិធី Medical Baseline អ្នកនឹងចាំបាច់ត្រូវបញ្ជាក់ឡើងវិញ។ នៅមុនពេលបញ្ជាក់ឡើងវិញរយៈពេល 1 ឆ្នាំ PG&E នឹងផ្ញើការជូន​ដំណឹងអំពីការរំឭកទៅកាន់អតិថិជនដែលបានចុះឈ្មោះ រួមទាំងព័ត៌មានថ្មីៗអំពីថាតើចាំបាច់ត្រូវមានហត្ថលេខារបស់គ្រូពេទ្យដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ឬអត់ ​ដើម្បីបញ្ជាក់ឡើងវិញ។

Medical Baseline Program overview

កម្មវិធី Medical Baseline ដែលហៅថា Medical Baseline Allowance គឺជាកម្មវិធីជំនួយសម្រាប់អតិថិជននៅផ្ទះដែលពឹងផ្អែកលើ​ថាមពលអគ្គិសនីសម្រាប់តម្រូវការវេជ្ជសាស្រ្តជាក់លាក់ និងការស់នៅដោយ​ឯករាជ្យ។ កម្មវិធីនេះរួមមានជំនួយពីរប្រភេទផ្សេងៗគ្នា៖


 1. អត្រាទាបជាងមុនលើវិក្កយបត្រថាមពលប្រចាំខែរបស់អ្នក
 2. ការជូនដំណឹងបន្ថែមជាមុនអំពីការ បិទថាមពលដើម្បីសុវត្ថិភាពសាធារណៈ។

របៀបដែលកម្មវិធី Medical Baseline និងអត្រាទាបជាងមុនដំណើរការ


អតិថិជននៅផ្ទះទាំងអស់ទទួលបានការបែងចែកថាមពលជារៀងរាល់ខែនៅក្នុងតម្លៃទាបបំផុតដែលមាននៅលើអត្រាតម្លៃរបស់ខ្លួន។ នេះហៅថាកម្មវិធី Baseline Allowance


អតិថិជនដែលមានសិទ្ធិចូលរួមកម្មវិធី Medical Baseline ទទួលបានការបែងចែកអគ្គិសនី និង/ឬហ្គាសបន្ថែមក្នុងមួយខែ (អគ្គិសនីប្រមាណ 500 គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង (kwh) និង/ឬហ្គាសចំនួន 25 ធើមក្នុងមួយខែ)។ សកម្មភាពនេះជួយធានាថា មានថាមពលបន្ថែមដើម្បីគាំទ្រដល់​ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្រ្តនៅក្នុងតម្លៃទាប។


គួរកត់សម្គាល់ថា ការយល់ព្រមចំពោះពាក្យស្នើសុំចូលរួមកម្មវិធី Medical Baseline របស់អ្នកនៅតែតម្រូវឱ្យអ្នកបន្តបង់ប្រាក់ PG&E ប្រចាំខែ​របស់អ្នកដដែល។ ប្រសិនបើអ្នកខកខានមិនបានបង់ប្រាក់ នោះសេវាកម្មប្រើប្រាស់របស់អ្នក​អាចនឹងត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់។


តើអ្វីទៅជាការបិទថាមពលដើម្បីសុវត្ថិភាពសាធារណៈ ហើយតើការ​ជូនដំណឹងបន្ថែមមានន័យដូចម្ដេចសម្រាប់អតិថិជន Medical Baseline?


ដើម្បីសុវតិ្ថភាព PG&E អាចនឹងត្រូវបិទថាមពលសម្រាប់សហគមន៍​ដែលប្រើខ្សែបណ្ដាញចរន្តអគ្គិសនី ឬខ្សែបណ្ដាញចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងកាត់តំបន់​ដែលរងការគំរាមកំហែងដោយអគ្គិភ័យ នៅពេលខ្យល់បក់​ខ្លាំង និងស្ថានភាពហួតហែង គួបផ្សំជាមួយហានិភ័យអគ្គិភ័យដែល​កើនឡើង ដែលគំរាមកំហែងដល់ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី។ នេះត្រូវបានគេហៅថាការបិទថាមពលដើម្បីសុវត្ថិភាពសាធារណៈ។


ការគំរាមកំហែងពីអាកាសធាតុដ៏អាក្រក់អាចមានការប្រែប្រួលភ្លាមៗ។ គោលដៅរបស់យើងដែលផ្អែកលើអាកាសធាតុ គឺត្រូវជូនដំណឹងដល់​អតិថិជនរយៈពេល 48 ម៉ោង, 24 ម៉ោង និងមុនពេលបិទថាមពល​បន្តិច។ PG&E នឹងធ្វើបែបនេះតាមរយៈសារជាអក្សរ អ៊ីមែល និងការហៅទូរសព្ទដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ការជូនដំណឹងត្រូវបានផ្ញើតាមទូរសព្ទ សារជាអក្សរ និងអ៊ីមែល។


អតិថិជន Medical Baseline ក៏ទទួលបានការជូនដំណឹងបន្ថែមផងដែរ ក្នុងកំឡុងពេល PSPS ដែលអាចរួមមាន ការហៅទូរសព្ទបន្ថែម ឬការគោះទ្វារដើម្បីធានាថាពួកគេបានដឹង និងអាចត្រៀមខ្លួនដើម្បីឱ្យមានសុវត្ថិភាព។ អតិថិជនកម្មវិធី Medical Baseline ចាំបាច់ត្រូវទទួលស្គាល់ថា ខ្លួន​ទទួល​បាន​ការជូនដំណឹង ដោយលើកទូរសព្ទ និងនិយាយ ឬ​ឆ្លើយតបសារជាអក្សរ។សូមស្វែងយល់បន្ថែមអំពីសុវត្ថិភាពពីភ្លើងឆេះព្រៃ

ធនធានសម្រាប់បុគ្គលដែលមានសិទ្ធិទទួលបាន និងមានតម្រូវការចាំបាច់

1OF 4

សូមពិនិត្យមើលថាតើអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានឬអត់

ដើម្បីមានសិទ្ធិទទួលបាន អ្នករស់នៅពេញម៉ោងនៅ​ក្នុងផ្ទះ​របស់​អ្នកត្រូវមានស្ថានភាពវេជ្ជសាស្រ្តស្របតាមលក្ខខណ្ឌ និង/ឬត្រូវការប្រើឧបករណ៍វេជ្ជសាស្រ្ត ដើម្បីព្យាបាលជំងឺដែលកំពុងកើតមាន។

ឧទាហរណ៍មួយចំនួនអំពី ស្ថានភាពវេជ្ជសាស្រ្តស្របតាមលក្ខខណ្ឌ រួមមាន៖

 • ខ្វិនដៃជើង ស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួន ឬខ្វិនអវៈយវៈទាំងបួន
 • ក្រិនកោសិកាចម្រុះ ដែលត្រូវការចាំបាច់ប្រព័ន្ធត្រជាក់ និង/ឬប្រព័ន្ធកម្ដៅ។
 • ជំងឺក្រិនស្បែក ដែលមានតម្រូវការប្រព័ន្ធក​ម្ដៅ​ពិសេស
 • ជំងឺគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិត ឬប្រព័ន្ធការពាររាងកាយទន់ខ្សោយ ហើយចាំបាច់ត្រូវមានប្រព័ន្ធកម្ដៅ និង/ឬប្រព័ន្ធត្រជាក់ដើម្បីទ្រទ្រង់អាយុជីវិត ឬការពារមិនឱ្យស្ថានភាពជំងឺធ្លាក់ដុនដាប។
 • ជំងឺហឺត និង/ឬការស្ទះដង្ហើមពេលដេក


ហើយឧទាហរណ៍មួយចំនួនអំពី ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្រ្តស្របតាមលក្ខខណ្ឌ រួមមាន៖

 • រទេះរុញប្រើម៉ូទ័រ
 • ម៉ាស៊ីន IPPB ឬ CPAP
 • ម៉ាស៊ីនជំនួយដកដង្ហើម (គ្រប់ប្រភេទ)
 • ម៉ាស៊ីនលាងឈាម
 • ជំងឺសួត


ពិនិត្យមើលបញ្ជីពេញលេញបន្ថែមទៀតនៃឧបករណ៍វេជ្ជសាស្រ្តស្របតាមលក្ខខណ្ឌ។.

2OF 4

ដាក់ពាក្យស្នើសុំ

អ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំចូលរួមកម្មវិធី Medical Baseline ដោយបំពេញ​ពាក្យស្នើសុំតាមអនឡាញ ឬផ្ញើពាក្យស្នើសុំ។

ពាក្យស្នើសុំតាមអនឡាញ៖

ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

ទាញយក និងបោះពុម្ពពាក្យស្នើសុំ៖
ត្រូវប្រាកដថា ជំហានទី 5 នៃពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នកត្រូវបាន​បំពេញទៅតាមលទ្ធភាពរបស់អ្នក។ កំណត់សម្គាល់៖ ដោយសារតម្រូវការកន្លែងស្នាក់នៅអំឡុង COVID-19 និង​ការផ្លាស់ប្ដូរអាទិភាពគ្រូពេទ្យ ទើបមិនតម្រូវឱ្យមានហត្ថលេខារបស់​គ្រូពេទ្យដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅ​ពេលនេះឡើយ (ផ្នែកទី 3)។

ផ្ញើពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នក


សូមផ្ញើពាក្យស្នើសុំដែលបំពេញរួចរបស់អ្នកទៅកាន់៖

PG&E
ផ្ញើជូន៖ Medical Baseline
ប្រអប់សំបុត្រ Box 8329
Stockton, CA 95208

អ្នកអាចស្នើសុំពាក្យសុំ និងទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីកម្មវិធី Medical Baseline ដោយទាក់ទងទៅកាន់ PG&E តាមរយៈ 1-800-743-5000 ឬដោយបំពេញទម្រង់បែបបទទំនាក់ទំនងតាមអនឡាញរបស់យើង។

អតិថិជនដែលមានបញ្ហាក្នុងការស្ដាប់ ដែលប្រើឧបករណ៍ជំនួយទំនាក់ទំនងសម្រាប់មនុស្សគរថ្លង់ (TDD) អាចទូរសព្ទទៅផ្នែកសេវា California Relay Service តាមរយៈលេខ 7-1-1

សូមចំណាំថា៖ សិទ្ធិចួលរួមកម្មវិធី Medical Baseline គឺផ្អែកលើស្ថានភាព ឬតម្រូវការផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត មិនមែនផ្អែក​លើ​ប្រាក់ចំណូលទេ។

3OF 4

ជ្រើសរើសរបៀបទំនាក់ទំនងសម្រាប់កម្មវិធី Medical Baseline/Life Support របស់អ្នក

សូមកំណត់ចំណូលចិត្តនៃទំនាក់ទំនងតាមអនឡាញរបស់អ្នក សម្រាប់របៀបដែលអ្នកចង់ទទួលបានការជូនដំណឹង ក្នុងករណីដែលមានការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីដែលបានគ្រោងទុក ឬមិនបានគ្រោងទុក ដែលប៉ះពាល់ដល់​លំនៅដ្ឋានរបស់អ្នក។ សូមចូលមើលចំណូលចិត្តទំនាក់ទំនងសម្រាប់កម្មវិធី Medical Baseline/Life Support

4OF 4

ចាប់ផ្ដើមសន្សំសំចៃ

នៅពេលពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នកត្រូវបានយល់ព្រម អ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមទទួល​បានអគ្គិសនីប្រមាណ 500 គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង និង/ឬ ហ្គាស ចំនួន 25 បន្ថែមក្នុងមួយខែពីកម្មវិធី Medical Baseline។

ដាក់ពាក្យចូលរួមកម្មវិធី MEDICAL BASELINE/LIFE SUPPORT

ទាញយក និងបោះពុម្ពពាក្យស្នើសុំ