Medical Baseline Program ទិដ្ឋភាពទូទៅ


Medical Baseline Program ដែលគេស្គាល់ថាជា Medical Baseline Allowance គឺជាកម្មវិធីជំនួយសម្រាប់អតិថិជនតាមលំនៅដ្ឋានដែលពឹងផ្អែកលើថាមពលសម្រាប់តម្រូវការវេជ្ជសាស្ត្រមួយចំនួន។ ស្វែងយល់បន្ថែមនៅក្នុងវីដេអូខ្លី


អតិថិជនដែលចាប់អារម្មណ៍នឹងកម្មវិធីនេះនឹងរកឃើញព័ត៌មានលម្អិតអំពីសិទ្ធិទទួលបាន និងការដាក់ពាក្យសុំនៅលើទំព័រនេះ។


Medical Baseline PCIA សំណួរសួរញឹកញាប់ (ភាសាអង់គ្លេស) (PDF, 419 KB)

តើអ្នកជាគ្រូពេទ្យជំនាញឬ?


ស្វែងយល់អំពីរបៀបដែលអ្នកអាចជួយផ្សព្វផ្សាយការយល់ដឹង និងលើកទឹកចិត្តការចុះឈ្មោះក្នុងកម្មវិធីដើម្បីបន្ដគាំទ្រអ្នកជំងឺរបស់អ្នក។ សូមពិនិត្យមើល សំណួរសួរញឹកញាប់សម្រាប់អ្នកជំនាញផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត (PDF, 169 KB) និង សៀវភៅណែនាំផតថលអ្នកអនុវត្តការថែទាំវេជ្ជសាស្រ្ត (PDF, 1.52 MB)


កម្មវិធីនេះផ្ដល់ជូនជំនួយពីរប្រភេទ

ការដាក់ពាក្យសុំចូលកម្មវិធី

ដើម្បីមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ Medical Baseline Programអ្នកស្នាក់នៅក្នុងលំនៅដ្ឋានពេញម៉ោងក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកត្រូវតែមានស្ថានភាពសុខភាពដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ និង/ឬតម្រូវឱ្យមានការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីព្យាបាលស្ថានភាពសុខភាពកំពុងបន្ត។ តម្រូវឱ្យមានការដាក់ពាក្យសុំចូលក្នុងMedical Baseline តែមួយប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយគ្រួសារ។

Woman in wheel chair

ស្ថានភាពសុខភាពដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់

ឧទាហរណ៍ខ្លះៗនៃ ស្ថានភាពសុខភាពដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ រួមមានដូចជា៖


 • ការពិការមួយកំណាត់ខ្លួន ការពិការមួយចំហៀងខ្លួន ឬស្ថានភាពពិការអវៈយវៈទាំងបួន
 • ជំងឺក្រិនច្រើនប្រភេទដែលមានតម្រូវការកម្ដៅ និង/ឬភាពត្រជាក់បន្ថែម
 • ជំងឺក្រិនស្បែកដែលមានតម្រូវការកម្ដៅបន្ថែម
 • ជំងឺដែលគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិត ឬប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចុះខ្សោយ និងកម្ដៅ និង/ឬភាពត្រជាក់បន្ថែមគឺចាំបាច់ក្នុងការបន្តជីវិត ឬបង្ការការចុះខ្សោយសុខភាព
 • ជំងឺហឺត និង/ឬការអត់ដង្ហើមពេលគេង
Man using a medical device

ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់

ឧទាហរណ៍ខ្លះៗនៃ ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់រួមមានដូចជា៖

 

 • រទេះរុញ/ស្គុតទ័រដែលប្រើម៉ាស៊ីន
 • គ្រឿងម៉ាស៊ីនIPPB ឬ CPAP
 • ឧបករណ៍ដកដង្ហើម (គ្រប់ប្រភេទ)
 • ម៉ាស៊ីនលាងឈាម
 • សួតដែក

 

ពិនិត្យមើលបញ្ជីពេញលេញបន្ថែមនៃឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់

សូមចំណាំ៖សិទ្ធិទទួលបាន Medical Baseline គឺផ្អែកលើស្ថានភាព ឬតម្រូវការផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ មិនមែនផ្អែកលើចំណូលទេ។


ទាញយក ឬបោះពុម្ពសន្លឹកព័ត៌មានសង្ខេបអំពី (PDF, 240 KB)

ដាក់ពាក្យសុំតាមអនឡាញ

 

 1. បំពេញ និងដាក់បញ្ជូនទម្រង់បែបបទដាក់ពាក្យសុំតាមអនឡាញ
 2. ក្រោយពេលបំពេញទម្រង់បែបបទរួច អ្នកនឹងទទួលបានអ៊ីមែលដែលមានលេខបញ្ជាក់ និងសេចក្ដីណែនាំសម្រាប់គ្រូពេទ្យរបស់អ្នក។
 3. ចែករំលែកសេចក្ដីណែនាំ និងលេខបញ្ជាក់របស់អ្នកនៅក្នុងអ៊ីមែលដែលអ្នកបានទទួលជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យរបស់អ្នក។
 4. បន្ទាប់ពីគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកបំពេញផ្នែករបស់ពួកនៃទម្រង់បែបបទ និងបញ្ជាក់សិទ្ធិទទួលបានរបស់អ្នករួច អ្នកនឹងត្រូវបានចុះឈ្មោះក្នុង Medical Baseline Program។

 

ចំណុចសំខាន់៖ : នៅពេលអ្នកដាក់បញ្ជូនទម្រង់បែបបទដាក់ពាក្យសុំតាមអនឡាញ គ្រូពេទ្យរបស់អ្នកក៏ត្រូវបញ្ជាក់សិទ្ធិទទួលបានរបស់អ្នកតាមអនឡាញផងដែរ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ យើងនឹងមិនអាចដំណើរការការដាក់ពាក្យសុំជាក្រដាសបានទេ នៅពេលដែលការដាក់ពាក្យសុំតាមអនឡាញមិនទាន់បានបញ្ចប់។

 

ឬ ដាក់បញ្ជូនទម្រង់បែបបទដាក់ពាក្យសុំជាក្រដាសតាមរយៈអ៊ីមែល៖

 

 1. ទាញយក និងបោះពុម្ពទម្រង់បែបបទដាក់ពាក្យសុំ (PDF, 572 KB)
 2. បំពេញផ្នែក ក នៃទម្រង់បែបបទដាក់ពាក្យសុំ និងចុះហត្ថលេខា
 3. ឱ្យគ្រូពេទ្យបំពេញទម្រង់ពាក្យសុំផ្នែក ខ របស់អ្នក ហើយចុះហត្ថលេខា។
 4. ផ្ញើទម្រង់បែបបទដែលបានបំពេញរួចរបស់អ្នកតាមសំបុត្រទៅ៖

  PG&E Billing Center
  Medical Baseline
  P.O. Box 8329
  Stockton, CA 95208

 

អ្នកអាចស្នើសុំការដាក់ពាក្យ និងទទួលព័ត៌មានបន្ថែមអំពី Medical Baseline Program ដោយការទាក់ទង PG&E តាមលេខ 1-800-743-5000

 

អ្នកក៏អាចស្នើសុំការដាក់ពាក្យជាទ្រង់ទ្រាយផ្សេងបានផងដែរ ដូចជាអក្សរធំ Braille ឬជាសំឡេង។ ផ្ញើសំណើរបស់អ្នកតាមអ៊ីមែលទៅ៖ CIACMC@pge.com។ រួមបញ្ចូលឈ្មោះ អាសយដ្ឋានប្រៃសណីយ៍ និងលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នក។ សូមទុកពេល 5-7 ថ្ងៃធ្វើការសម្រាប់ការដំណើរការ។ ឬទូរស័ព្ទទៅលេខ 1-800-743-5000 ដើម្បីស្នើសុំទ្រង់ទ្រាយផ្សេង។

 

អតិថិជនដែលថ្លង់/ពិបាកក្នុងការស្ដាប់ដែលប្រើប្រាស់ TTY (ឧបករណ៍ឯកទេសសម្រាប់មនុស្សថ្លង់ និងពិបាកក្នុងការស្ដាប់) អាចទូរស័ព្ទទៅផ្នែក California Relay Service តាមលេខ 7-1-1

អតិថិជនដែលបានបញ្ជាក់ដោយគ្រូពេទ្យដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់របស់ពួកគេថា មានស្ថានភាពសុខភាពដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ជាអចិន្ត្រៃយ៍ ត្រូវតែបញ្ជាក់សិទ្ធិទទួលបានរបស់ពួកគេដោយខ្លួនឯងរៀងរាល់ពីរឆ្នាំម្ដង។ នេះគឺដើម្បីបញ្ជាក់ថា ពួកគេរស់នៅក្នុងលំនៅដ្ឋានបន្តរបស់ពួកគេនៅអាសយដ្ឋានសេវាកម្មរបស់ពួកគេ និងមិនតម្រូវឱ្យមានហត្ថលេខារបស់គ្រូពេទ្យដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ទេ។


អតិថិជនដែលមិនមានស្ថានភាពសុខភាពដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ជាអចិន្ត្រៃយ៍ នឹងបំពេញទម្រង់បែបបទបញ្ជាក់ដោយដោយខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីឆ្នាំដំបូង ហើយនឹងត្រូវបានតម្រូវឱ្យបញ្ជាក់ម្ដងទៀតដោយមានហត្ថលេខារបស់គ្រូពេទ្យចំពោះឆ្នាំបន្ទាប់។


ចំណាំ៖ វដ្ដនៃការបញ្ជាក់ដោយដោយខ្លួនឯងនេះ ដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីការបញ្ជាក់ម្ដងទៀត ធ្វើឡើងវិញរហូតដល់អតិថិជនបានចុះឈ្មោះក្នុងកម្មវិធី។


ប្រសិនបើអ្នកជាអតិថិជន Medical Baseline សកម្មដែលមានស្ថានភាពសុខភាពដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់មិនអចិន្ត្រៃយ៍ និងត្រូវការបញ្ជាក់ឡើងវិញសម្រាប់សិទ្ធិទទួលបានជាបន្ត សូមបើកទៅផ្នែកដាក់ពាក្យសុំនៃទំព័រនេះ ហើយអនុវត្តតាមជំហានដើម្បីបំពេញការដាក់ពាក្យសុំ។


អតិថិជន PG&E Medical Baseline សកម្មដែលបានទទួលការជូនដំណឹងក្នុងការបញ្ជាក់ដោយខ្លួនឯង អាចបញ្ជាក់ដោយខ្លួនឯងតាមអនឡាញ និងទទួលបានការបញ្ជាក់ការបន្តជាថ្មីភ្លាមៗ៖


 1. ចុះឈ្មោះចូលដើម្បីបន្តការរ៉ាប់ រងជាថ្មីជាមួយព័ត៌មានគណនី PG&E តាមអនឡាញរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានគណនី PG&E តាមអនឡាញទេ សូមចុចលើ "One-Time Access"។
 2. បំពេញ ទម្រង់បែបបទ ហើយដាក់បញ្ជូន។

ឬ ដាក់បញ្ជូនទម្រង់បែបបទដាក់ពាក្យសុំជាក្រដាសតាមរយៈអ៊ីមែល៖ :


 1. Medical Baseline ទម្រង់បែបបទបញ្ជាក់ដោយខ្លួនឯងត្រូវបានរួមបញ្ចូលក្នុងលិខិតជូនដំណឹងអំពីការបន្តជាថ្មីរបស់អ្នក។ អ្នកក៏អាច បោះពុម្ពច្បាប់ចម្លងនៃទម្រង់បែបបទបញ្ជាក់ដោយលិខិតដោយខ្លួនឯង បានផងដែរ។ (PDF, 521 KB)
 2. បំពេញទម្រង់បែបបទ ហើយចុះហត្ថលេខា
 3. ផ្ញើទម្រង់បែបបទដែលបានបំពេញរួចរបស់អ្នកតាមសំបុត្រទៅ៖

  PG&E Billing Center
  Medical Baseline
  P.O. Box 8329
  Stockton, CA 95208

ជ្រើសរើសមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងកម្មវិធី Medical Baseline/Life Support របស់អ្នក


តើអ្នកចង់ឱ្យគេជូនដំណឹងក្នុងករណីដែលមានការផ្ដាច់ថាមពលដែលបានគ្រោងទុក ឬមិនបានគ្រោងទុកដែលប៉ះពាល់ដល់លំនៅដ្ឋានរបស់អ្នកដោយរបៀបណា? កំណត់ចំណូលចិត្តទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកឥឡូវនេះ

សំណួរដែលសួរញឹកញាប់អំពីMedical Baseline ចំពោះគ្រូពេទ្យជំនាញ


ប្រសិនបើអ្នកជាគ្រូពេទ្យ ឬអ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាព សូមពិនិត្យមើលសំណួរដែលសួរញឹកញាប់ទៅគ្រូពេទ្យ (PDF, 170 KB)។ ស្វែងយល់អំពីរបៀបដែលអ្នកអាចជួយផ្សព្វផ្សាយការយល់ដឹង និងជម្រុញការចុះឈ្មោះក្នុង Medical Baseline Program ដើម្បីបន្តគាំទ្រអ្នកជំងឺរបស់អ្នក។

ត្រូវការជំនួយបន្ថែម ប៉ុន្តែមិនមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ Medical Baseline?


ប្រសិនបើអ្នក ឬអ្នកដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកមានជំងឺ ឬស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវីត ក្នុងករណីដែលសេវាកម្មរបស់អ្នកត្រូវបានផ្ដាច់ អ្នកអាចបញ្ជាក់ដោយខ្លួនឯងថាជាអតិថិជនដែលងាយរងគ្រោះ។ ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីកម្មវិធីអតិថិជនងាយរងគ្រោះ

ធនធានសុវត្ថិភាព

ស្វែងរកការគាំទ្រ និងសេវាកម្ម PG&E ក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍ PSPS


ស្វែងយល់អំពីការគាំទ្រ និងសេវាកម្មដែលមានក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍ Public Safety Power Shutoff ។ ចូលទៅធនធានសម្រាប់លទ្ធភាពប្រើប្រាស់ ហិរញ្ញវត្ថុ ភាសា និងតម្រូវការសម្រាប់មនុស្សចាស់

ស្វែងយល់អំពីសេវាកម្មគាំទ្ររបស់ភាគីទីបី


PG&E កំពុងធ្វើការជាមួយ California Foundation for Independent Living Centers (CFILC) ដើម្បីផ្ដល់មូលនិធិធនធាន ដើម្បីជួយត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់គ្រោះមហន្តរាយ និងការផ្ដាច់ថាមពលរយៈពេលយូរ។ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម សូមចូលមើលគេហទំព័រ CFILC


ទទួលជំនួយបន្ថែមពី Disability Disaster Access and Resource Program. សូមចូលមើល disabilitydisasteraccess.org

ត្រៀមទុកជាមុនសម្រាប់ការដាច់ថាមពលអគ្គិសនី


មើល ព័ត៌មានជំនួយការធ្វើផែនការឧបករណ៍វេជ្ជសាស្រ្ត ប្រសិនបើអ្នកពឹងផ្អែកលើឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រដែលពឹងផ្អែកលើអគ្គិសនី ឬថ្ម។


ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយថាមពលបម្រុងទុក ព័ត៌មានជំនួយអំពីសុវត្ថិភាព ហិរញ្ញវត្ថុ និងព័ត៌មានអំពីអ្នកលក់រាយ សូមចូលមើលទំព័រថាមពលបម្រុងរបស់យើង

ស្វែងយល់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ និងសុវត្ថិភាពភ្លើងឆេះព្រៃ PSPS


ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីសុវត្ថិភាពភ្លើងឆេះព្រៃ សូមចូលមើលទិដ្ឋភាពទូទៅ PSPS


ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីសុវត្ថិភាពភ្លើងឆេះព្រៃ សូមចូលមើល Community Wildfire Safety Program

ស្វែងយល់បន្ថែមនៅក្នុងវីដេអូ Medical Baseline

Medical Baseline Program

មាន​ការពណ៌នាជាសំឡេង និងប្រតិចារឹកសម្រាប់​វីដេអូនេះ៖ 

ចូលប្រើកំណែពណ៌នាជាសំឡេង
ទាញយក​ប្រតិចារឹក (PDF, 97 KB)

Medical Baseline Program

1OF2

មាន​ការពណ៌នាជាសំឡេង និងប្រតិចារឹកសម្រាប់​វីដេអូនេះ៖ 

ចូលប្រើកំណែពណ៌នាជាសំឡេង
ទាញយក​ប្រតិចារឹក (PDF, 97 KB)

Medical Baseline Program (ASL)

 

Medical Baseline Program (ASL)

2OF2