Medical Baseline Program ទិដ្ឋភាពទូទៅ


Medical Baseline Program ដែលគេស្គាល់ថាជា Medical Baseline Allowance គឺជាកម្មវិធីជំនួយសម្រាប់អតិថិជនតាមលំនៅដ្ឋានដែលពឹងផ្អែកលើថាមពលសម្រាប់តម្រូវការវេជ្ជសាស្ត្រមួយចំនួន។ ស្វែងយល់បន្ថែមនៅក្នុងវីដេអូខ្លី


អតិថិជនដែលចាប់អារម្មណ៍នឹងកម្មវិធីនេះនឹងរកឃើញព័ត៌មានលម្អិតអំពីសិទ្ធិទទួលបាន និងការដាក់ពាក្យសុំនៅលើទំព័រនេះ។


Medical Baseline PCIA សំណួរសួរញឹកញាប់ (ភាសាអង់គ្លេស) (PDF, 419 KB)

តើអ្នកជាគ្រូពេទ្យជំនាញឬ?


ស្វែងយល់អំពីរបៀបដែលអ្នកអាចជួយផ្សព្វផ្សាយការយល់ដឹង និងលើកទឹកចិត្តការចុះឈ្មោះក្នុងកម្មវិធីដើម្បីបន្ដគាំទ្រអ្នកជំងឺរបស់អ្នក។ សូមពិនិត្យមើល សំណួរសួរញឹកញាប់សម្រាប់អ្នកជំនាញផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត (PDF, 169 KB) និង សៀវភៅណែនាំផតថលអ្នកអនុវត្តការថែទាំវេជ្ជសាស្រ្ត (PDF, 1.52 MB)


កម្មវិធីនេះផ្ដល់ជូនជំនួយពីរប្រភេទ

ការដាក់ពាក្យសុំចូលកម្មវិធី

ដើម្បីមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ Medical Baseline Programអ្នកស្នាក់នៅក្នុងលំនៅដ្ឋានពេញម៉ោងក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកត្រូវតែមានស្ថានភាពសុខភាពដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ និង/ឬតម្រូវឱ្យមានការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីព្យាបាលស្ថានភាពសុខភាពកំពុងបន្ត។ តម្រូវឱ្យមានការដាក់ពាក្យសុំចូលក្នុងMedical Baseline តែមួយប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយគ្រួសារ។

Woman in wheel chair

ស្ថានភាពសុខភាពដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់

ឧទាហរណ៍ខ្លះៗនៃ ស្ថានភាពសុខភាពដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ រួមមានដូចជា៖


 • ការពិការមួយកំណាត់ខ្លួន ការពិការមួយចំហៀងខ្លួន ឬស្ថានភាពពិការអវៈយវៈទាំងបួន
 • ជំងឺក្រិនច្រើនប្រភេទដែលមានតម្រូវការកម្ដៅ និង/ឬភាពត្រជាក់បន្ថែម
 • ជំងឺក្រិនស្បែកដែលមានតម្រូវការកម្ដៅបន្ថែម
 • ជំងឺដែលគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិត ឬប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចុះខ្សោយ និងកម្ដៅ និង/ឬភាពត្រជាក់បន្ថែមគឺចាំបាច់ក្នុងការបន្តជីវិត ឬបង្ការការចុះខ្សោយសុខភាព
 • ជំងឺហឺត និង/ឬការអត់ដង្ហើមពេលគេង
Man using a medical device

ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់

ឧទាហរណ៍ខ្លះៗនៃ ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់រួមមានដូចជា៖

 

 • រទេះរុញ/ស្គុតទ័រដែលប្រើម៉ាស៊ីន
 • គ្រឿងម៉ាស៊ីនIPPB ឬ CPAP
 • ឧបករណ៍ដកដង្ហើម (គ្រប់ប្រភេទ)
 • ម៉ាស៊ីនលាងឈាម
 • សួតដែក

 

ពិនិត្យមើលបញ្ជីពេញលេញបន្ថែមនៃឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់

សូមចំណាំ៖សិទ្ធិទទួលបាន Medical Baseline គឺផ្អែកលើស្ថានភាព ឬតម្រូវការផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ មិនមែនផ្អែកលើចំណូលទេ។


ទាញយក ឬបោះពុម្ពសន្លឹកព័ត៌មានសង្ខេបអំពី (PDF, 662 KB)

ដាក់ពាក្យសុំ ឬបញ្ជាក់ឡើងវិញតាមអនឡាញ


 1. បំពេញ និងដាក់បញ្ជូនទម្រង់បែបបទពាក្យសុំ / លិខិតបញ្ជាក់ឡើងវិញតាមអនឡាញ
  ចំណាំ៖ ស្ថិតក្រោមខ&លក្ខខណ្ឌនៃទម្រង់បែបបទ ប្រសិនបើ"ខ្ញុំទទួលស្គាល់"អត់ដំណើរការដោយក្លាយជាពណ៍លឿង សូមសាកល្បងវិធីនេះលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក៖
  • ចូលទៅកាន់ Zoom (ជាធម្មតាវានៅក្នុងការកំណត់នៃកម្មវិធីរុករករកដែលស្ថិតនៅកែងខាងស្តាំដៃផ្នែកខាងលើនៃអេក្រង់របស់អ្នក)។
  • ចុច “+” ដើម្បីពង្រីកអត្ថបទ និងបើកវីនដូអំពីខ&លក្ខខណ្ឌ ឡើងវិញ។
 2. ក្រោយពេលបំពេញទម្រង់បែបបទរួច អ្នកនឹងទទួលបានអ៊ីមែលដែលមានលេខបញ្ជាក់ និងសេចក្ដីណែនាំសម្រាប់គ្រូពេទ្យរបស់អ្នក។
 3. ចែករំលែកសេចក្ដីណែនាំ និងលេខបញ្ជាក់របស់អ្នកនៅក្នុងអ៊ីមែលដែលអ្នកបានទទួលជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យរបស់អ្នក។
 4. បន្ទាប់ពីគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកបំពេញផ្នែកនៃទម្រង់បែបបទរបស់ខ្លួន និងបញ្ជាក់សិទ្ធិទទួលបានរបស់អ្នករួច អ្នកនឹងត្រូវបានចុះឈ្មោះក្នុងកម្មវិធី Medical Baseline Program។

ចំណុចសំខាន់៖ នៅពេលអ្នកដាក់បញ្ជូនទម្រង់បែបបទពាក្យសុំ / លិខិតបញ្ជាក់ឡើងវិញតាមអនឡាញ គ្រូពេទ្យរបស់អ្នកក៏ត្រូវបញ្ជាក់សិទ្ធិទទួលបានរបស់អ្នកតាមអនឡាញផងដែរ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ យើងនឹងមិនអាចដំណើរការការដាក់ពាក្យសុំជាក្រដាសបានទេ នៅពេលដែលការដាក់ពាក្យសុំតាមអនឡាញមិនទាន់បាន​បញ្ចប់។


ឬ ដាក់បញ្ជូនទម្រង់បែបបទដាក់ពាក្យសុំ​ / លិខិតបញ្ជាក់ឡើងវិញជាក្រដាសតាមរយៈអ៊ីមែល៖


 1. ទាញយក និងបោះពុម្ពទម្រង់បែបបទពាក្យសុំ​ / លិខិតបញ្ជាក់ឡើងវិញ (PDF, 171 KB)
 2. បំពេញផ្នែក ក នៃទម្រង់បែបបទពាក្យសុំ​ / លិខិតបញ្ជាក់ឡើងវិញ រួចចុះហត្ថលេខា
 3. ឱ្យគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកបំពេញផ្នែក ខ នៃទម្រង់បែបបទពាក្យសុំ / លិខិតបញ្ជាក់ឡើងវិញ រួចចុះហត្ថលេខា
 4. ផ្ញើទម្រង់បែបបទដែលបានបំពេញរួចទៅកាន់៖

  PG&E Billing Center
  Medical Baseline
  P.O. Box 8329
  Stockton, CA 95208


អតិថិជនដែលមិនមានស្ថានភាពវេជ្ជសាស្រ្តដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ជាអចិន្ត្រៃយ៍ នឹងបំពេញបែបបទបញ្ជាក់ពីខ្លួនឯងក្រោយឆ្នាំដំបូង ហើយនឹងត្រូវតម្រូវឱ្យបញ្ជាក់ជាថ្មីដោយមានហត្ថលេខារបស់គ្រូពេទ្យដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ទៀត។


អ្នកអាចស្នើសុំទម្រង់បែបបទពាក្យសុំ​ / លិខិតបញ្ជាក់ឡើងវិញ និងទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីកម្មវិធី Medical Baseline Program ដោយទាក់ទងទៅ PG&E តាមលេខ 1-800-743-5000


អ្នកក៏អាចស្នើសុំទម្រង់បែបបទ Medical Baseline ជាទ្រង់ទ្រាយផ្សេងបានផងដែរ ដូចជាអក្សរធំ អក្សរសម្រាប់អ្នកពិការភ្នែក ឬជាសំឡេង។ ផ្ញើសំណើរបស់អ្នកតាមអ៊ីមែលទៅកាន់៖ CIACMC@pge.com។ បញ្ចូលឈ្មោះ អាសយដ្ឋានប្រៃសណីយ៍ និងលេខទូរសព្ទរបស់អ្នក។ សូមទុកពេល 5-7 ថ្ងៃធ្វើការសម្រាប់ការដំណើរការ។ ឬ ទូរសព្ទទៅលេខ 1-800-743-5000 ដើម្បីស្នើសុំទ្រង់ទ្រាយផ្សេង។


អតិថិជនដែលថ្លង់ / បញ្ហាក្នុងការស្ដាប់ដែលប្រើប្រាស់ TTY (ឧបករណ៍ឯកទេសសម្រាប់មនុស្សថ្លង់ និងបញ្ហាក្នុងការស្ដាប់) អាចទូរសព្ទទៅផ្នែក California Relay Service តាមលេខ7-1-1

អតិថិជនដែលបានបញ្ជាក់ដោយគ្រូពេទ្យដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់របស់ពួកគេថា មានស្ថានភាពសុខភាពដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ជាអចិន្ត្រៃយ៍ ត្រូវតែបញ្ជាក់សិទ្ធិទទួលបានរបស់ពួកគេដោយខ្លួនឯងរៀងរាល់ពីរឆ្នាំម្ដង។ នេះគឺដើម្បីបញ្ជាក់ថា ពួកគេរស់នៅក្នុងលំនៅដ្ឋានបន្តរបស់ពួកគេនៅអាសយដ្ឋានសេវាកម្មរបស់ពួកគេ និងមិនតម្រូវឱ្យមានហត្ថលេខារបស់គ្រូពេទ្យដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ទេ។


អតិថិជនដែលមិនមានស្ថានភាពសុខភាពដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ជាអចិន្ត្រៃយ៍ នឹងបំពេញទម្រង់បែបបទបញ្ជាក់ដោយដោយខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីឆ្នាំដំបូង ហើយនឹងត្រូវបានតម្រូវឱ្យបញ្ជាក់ម្ដងទៀតដោយមានហត្ថលេខារបស់គ្រូពេទ្យចំពោះឆ្នាំបន្ទាប់។


ចំណាំ៖ វដ្ដនៃការបញ្ជាក់ដោយដោយខ្លួនឯងនេះ ដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីការបញ្ជាក់ម្ដងទៀត ធ្វើឡើងវិញរហូតដល់អតិថិជនបានចុះឈ្មោះក្នុងកម្មវិធី។


ប្រសិនបើអ្នកជាអតិថិជនសកម្មនៃកម្មវិធី Medical Baseline ដែលមានស្ថានភាពវេជ្ជសាស្រ្តមិនអចិន្ត្រៃយ៍ ហើយត្រូវការបញ្ជាក់ជាថ្មីសម្រាប់សិទ្ធិទទួលបានជាបន្ត សូមចូលទៅកាន់ផ្នែកដាក់ពាក្យសុំ/បញ្ជាក់ជាថ្មីនៃទំព័រនេះ ហើយអនុវត្តតាមជំហានដើម្បីបំពេញការដាក់ពាក្យសុំ។


អតិថិជន PG&E Medical Baseline សកម្មដែលបានទទួលការជូនដំណឹងក្នុងការបញ្ជាក់ដោយខ្លួនឯង អាចបញ្ជាក់ដោយខ្លួនឯងតាមអនឡាញ និងទទួលបានការបញ្ជាក់ការបន្តជាថ្មីភ្លាមៗ៖


 1. ចុះឈ្មោះចូលដើម្បីបន្តការរ៉ាប់ រងជាថ្មីជាមួយព័ត៌មានគណនី PG&E តាមអនឡាញរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានគណនី PG&E តាមអនឡាញទេ សូមចុចលើ "One-Time Access"។
 2. បំពេញ ទម្រង់បែបបទ ហើយដាក់បញ្ជូន។

ឬ ដាក់ស្នើទម្រង់បែបបទបញ្ជាក់ខ្លួនឯងតាមប្រៃសណីយ៍៖


 1. ទម្រង់បែបបទបញ្ជាក់ដោយខ្លួនឯងនៃកម្មវិធី Medical Baselineត្រូវបានរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងលិខិតជូនដំណឹងអំពីការបន្តជាថ្មីរបស់អ្នក។ អ្នកក៏អាច បោះពុម្ពច្បាប់ចម្លងនៃទម្រង់បែបបទបញ្ជាក់ដោយលិខិតដោយខ្លួនឯង បានផងដែរ។ (PDF, 521 KB)
 2. បំពេញទម្រង់បែបបទ ហើយចុះហត្ថលេខា
 3. ផ្ញើទម្រង់បែបបទដែលបានបំពេញរួចរបស់អ្នកតាមសំបុត្រទៅ៖

  PG&E Billing Center
  Medical Baseline
  P.O. Box 8329
  Stockton, CA 95208

ជ្រើសរើសមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងកម្មវិធី Medical Baseline/Life Support របស់អ្នក


តើអ្នកចង់ឱ្យគេជូនដំណឹងក្នុងករណីដែលមានការផ្ដាច់ថាមពលដែលបានគ្រោងទុក ឬមិនបានគ្រោងទុកដែលប៉ះពាល់ដល់លំនៅដ្ឋានរបស់អ្នកដោយរបៀបណា? កំណត់ចំណូលចិត្តទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកឥឡូវនេះ

សំណួរដែលសួរញឹកញាប់អំពីMedical Baseline ចំពោះគ្រូពេទ្យជំនាញ


ប្រសិនបើអ្នកជាគ្រូពេទ្យ ឬអ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាព សូមពិនិត្យមើលសំណួរដែលសួរញឹកញាប់ទៅគ្រូពេទ្យ (PDF, 170 KB)។ ស្វែងយល់អំពីរបៀបដែលអ្នកអាចជួយផ្សព្វផ្សាយការយល់ដឹង និងជម្រុញការចុះឈ្មោះក្នុង Medical Baseline Program ដើម្បីបន្តគាំទ្រអ្នកជំងឺរបស់អ្នក។

ត្រូវការជំនួយបន្ថែម ប៉ុន្តែមិនមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ Medical Baseline?


ប្រសិនបើអ្នក ឬអ្នកដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកមានជំងឺ ឬស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវីត ក្នុងករណីដែលសេវាកម្មរបស់អ្នកត្រូវបានផ្ដាច់ អ្នកអាចបញ្ជាក់ដោយខ្លួនឯងថាជាអតិថិជនដែលងាយរងគ្រោះ។ ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីកម្មវិធីអតិថិជនងាយរងគ្រោះ

ស្វែងយល់បន្ថែមនៅក្នុងវីដេអូ Medical Baseline

Medical Baseline Program

មាន​ការពណ៌នាជាសំឡេង និងប្រតិចារឹកសម្រាប់​វីដេអូនេះ៖ 

ចូលប្រើកំណែពណ៌នាជាសំឡេង
ទាញយក​ប្រតិចារឹក (PDF, 97 KB)

Medical Baseline Program

1OF2

មាន​ការពណ៌នាជាសំឡេង និងប្រតិចារឹកសម្រាប់​វីដេអូនេះ៖ 

ចូលប្រើកំណែពណ៌នាជាសំឡេង
ទាញយក​ប្រតិចារឹក (PDF, 97 KB)

Medical Baseline Program (ASL)

 

Medical Baseline Program (ASL)

2OF2