មូលហេតុនៃ PSPS


រដ្ឋ California, Oregon, Washington, និងរដ្ឋនៅភាគខាងលិចផ្សេងទៀត បន្តប្រឈមនឹងកំណើនហានិភ័យភ្លើងឆេះព្រៃ និងរដូវកាលភ្លើងឆេះព្រៃដ៏យូរជាងមុន។ ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃអាកាសធាតុស្ងួត និងខ្យល់ខ្លាំងអាចបណ្ដាលឲ្យដើមឈើ និងកម្ទេចកម្ទីប៉ះជាមួយខ្សែថាមពល ធ្វើឱ្យខូចខាតនូវគ្រឿងបរិក្ខាររបស់យើង និងបង្កឲ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃ។ យើងអាចនឹងត្រូវបិទថាមពលក្នុងពេលមានអាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរ ដើម្បីជួយបង្ការភ្លើងឆេះព្រៃ នៅអំឡុងពេលមានអាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរ។ ការនេះហៅថា ការបិទថាមពលអគ្គិសនីដើម្បីសុវត្ថិភាពសាធារណៈ (PSPS)។របៀបកំណត់ PSPS


ដោយសារស្ថានភាពអាកាសធាតុនីមួយៗខុសប្លែកពីគ្នា យើងពិនិត្យមើលយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើធាតុផ្សំនៃកត្តាទាំងឡាយនៅពេលសម្រចចិត្តថាតើត្រូវតែបិទថាមពលអគ្គិសនីដែរឬទេ។ កត្តាទាំងនេះរួមមានជាអាទិ៍ដូចជា៖


សំណើមកម្រិតសំណើមទាប
កម្រិតសំណើមទាប ជាទូទៅចាប់ពី 30% ចុះក្រោម

ខ្យល់បក់ខ្លាំងខ្យល់បក់ខ្លាំង
ការព្យាករណ៍ពីខ្យល់បក់ខ្លាំងលើសពី 20 mph និង សន្ទុះខ្យល់ លើស​ពី 30-40 mph

ស្ថានភាពប្រេងឥន្ធនៈស្ថានភាពប្រេងឥន្ធនៈ
ស្ថានភាព​សារធាតុ​ស្ងួត​លើដី និងរុក្ខជាតិនៅជិតខ្សែ​បណ្តាញ​អគ្គិសនី

ការឡើងកម្ដៅការឡើងកម្ដៅ​ដល់​ទង់ក្រហម
ការឡើង​កម្ដៅ​សម្គាល់ដោយ​ទង់ក្រហម​ផ្សាយដោយ​សេវាអាកាសធាតុ​ជាតិ

ការសង្កេតមើលការសង្កេតមើល​
នៅលើដី ការសង្កេត​មើល​ទាន់ពេល​
ដំណើរការ​នៃការ​សម្រេចចិត្ត​របស់​យើង​គឺ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​គិតគូរដល់​វត្តមាននៃ​ដើមឈើខ្ពស់​ដែលអាច​ប៉ះដល់ខ្សែភ្លើងនៅពេល​កំណត់ថាតើ​ត្រូវធ្វើ PSPS ឬទេ


ព័ត៌មាន​អំពីអាកាសធាតុ​ និងការដាច់ថាមពល​សម្រាប់​តំបន់​របស់​អ្នក


ដើម្បីជួយអ្នកបន្តមានសុវត្ថិភាព និងជូនដំណឹង យើងបានបង្កើតឧបករណ៍ដូចខាងក្រោម ដើម្បីតាមដាន PSPS និងផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមាន។

ផែនទីនៃការព្យាករអំពី PSPS រយៈពេលប្រាំពីរថ្ងៃ

ផែនទីនៃការព្យាករអំពី PSPS រយៈពេលប្រាំពីរថ្ងៃ

ស្វែងរកព័ត៌មានអាកាសធាតុផ្សាយផ្ទាល់ រួមមានការក្រឡេកមើល PSPS 7 ថ្ងៃមុន។

ផែនទីអាកាសធាតុបច្ចុប្បន្ន

ផែនទីអាកាសធាតុបច្ចុប្បន្ន

ពិនិត្យមើលអាកាសធាតុបច្ចុប្បន្ន រួមទាំងសំណើម ស្ថានភាពអាចភ្លៀង ឬធ្លាក់ព្រិល សីតុណ្ហភាព ល្បឿនខ្យល់ សន្ទុះខ្យល់ និងការព្រមានទង់ក្រហម។

ផែនទីតំបន់ដាច់ចរន្តអគ្គិសនី

ផែនទីតំបន់ដាច់ចរន្តអគ្គិសនី

រាយការណ៍ និងពិនិត្យមើលការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីបច្ចុប្បន្នតាមតំបន់ និងពិនិត្យមើលព័ត៌មានជាក់លាក់អំពីការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីតាមអាសយដ្ឋាន។


ដើម្បីរាយការណ៍អំពីការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីបច្ចុប្បន្ន សូមមើលផែនទីតំបន់ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីរបស់យើង

General announcement

បច្ចុប្បន្នភាពពេលវេលាពិតប្រាកដ។

ស្វែងរកព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នស្ដីពី PSPS និងស្វែងយល់ថាតើអ្នកអាចនឹងរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្ដេច។

តំបន់ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់

 

គណៈកម្មការសេវាសាធារណៈកាលីហ្វ័រញ៉ាបានបែងចែកប្រភេទតំបន់ទៅតាមហានិភ័យនៃភ្លើងឆេះព្រៃរបស់ខ្លួន។ តំបន់ដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិខ្យល់បក់ខ្លាំង និងរុក្ខជាតិស្ងួតហួតហែងជាទូទៅស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ ផ្ទះ និងអាជីវកម្មដែលមានខ្សែថាមពលនៅក្នុងតំបន់មានហានិភ័យនៃភ្លើងឆេះព្រៃខ្ពស់ (កម្រិតទី 2) ឬធ្ងន់ធ្ងរ (កម្រិតទី 3) មានឱកាសកាន់តែខ្ពស់ក្នុងការប៉ះពាល់ដោយព្រឹត្តិការណ៍ PSPS។ ខ្សែថាមពលទាំងមូលអាចនឹងត្រូវបិទ ប្រសិនបើស្ថានភាពអគ្គិភ័យប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកណាមួយនៃខ្សែអគ្គិសនី។

 

ទោះជាអ្នកមិនរស់នៅ ឬធ្វើការនៅតំបន់ដែលមានការគំរាមកំហែងដោយភ្លើងឆេះព្រៃក៏ដោយ ឬតំបន់ដែលមានខ្យល់បកខ្លាំងក៏ដោយ ថាមពលរបស់អ្នកអាចត្រូវបានបិទប្រសិនបើសហគមន៍របស់អ្នកពឹងផ្អែកលើបណ្ដាញដែលឆ្លងកាត់តំបន់ដែលកំពុងជួបប្រទះអាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរ។

 

CPUC Fire Map Tier 3 fire-threat areas depict areas where there is an extreme risk (including likelihood and potential impacts on people and property) of wildfires.

Tier 2 fire-threat areas depict areas where there is an elevated risk (including likelihood and potential impacts on people and property) of wildfires.

To learn more about high fire-threat areas, visit the CPUC High Fire-Threat District map website.

Related links

ការ​កែលម្អ PSPS

ស្វែងយល់​អំពីអ្វី​ដែល​យើង​កំពុងធ្វើរាល់ថ្ងៃ ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យប្រព័ន្ធ​របស់​យើង​កាន់តែ​មាន​សុវត្ថិភាព និងកាន់តែមានភាពធន់។ ទន្ទឹមនេះ ស្វែងយល់​អំពី​របៀប​ដែល​យើង​កំពុង​កែលម្អ​ PSPS សម្រាប់​អតិថិជន និង​សហគមន៍​របស់​យើង។

ជំនួយពាក់ព័ន្ធនឹង PSPS

ស្វែងរកធនធានមុនពេល ក្នុងពេល និងក្រោយពេលមាន PSPS។