កន្លែងដែលត្រូវស្វែងរកព័ត៌មានអំពី Public Safety Power Shutoff


នៅពេល Public Safety Power Shutoff ត្រូវបានប្រកាស យើងរីហ្វ្រែសគេហទំព័ររបស់យើងឡើងវិញជាទៀងទាត់ដើម្បីជូនដំណឹងដល់អ្នក។ អ្នក​នឹង​រក​ឃើញ​ការ​ប៉ាន់​ប្រមាណ​នៃ​ការបិទថាមពល និង​រយៈពេល​ស្ដារ​ឡើង​វិញ និង​តំបន់​ដែល​មានការប៉ះពាល់។ សម្រាប់ព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតអំពី Public Safety Power Shutoff នៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក សូមចូលមើលទំព័រអំពីបច្ចុប្បន្នភាព

ការជូនដំណឹងអំពីការដាច់ចរន្តអគ្គិសនី


យើងដឹងថាការដាច់ចរន្តអគ្គិសនី Public Safety Power Shutoff គឺជាការរំខាន ហើយអ្នកត្រូវការព័ត៌មានឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ដើម្បី​​ជួយអ្នករៀបចំផែនការ និងត្រៀមសម្រាប់ Public Safety Power Shutoff យើងនឹងផ្ញើការជូនដំណឹងតាមអ៊ីម៉ែល ការហៅទូរសព្ទ ឬការផ្ញើសារជាអក្សរឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានទាំងពេលថ្ងៃ និងពេលយប់ តាមតម្រូវការ។ នេះគឺជាតម្រូវការពី California Public Utilities Commission។ ការជូនដំណឹងរួមមានការបិទថាមពលដែលបានប៉ាន់ស្មាន និងពេលវេលាស្តារថាមពល ដូច្នេះអតិថិជនអាចត្រៀមសម្រាប់ Public Safety Power Shutoff។


ការព្យាករណ៍អាកាសធាតុអាចផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរពេលវេលាបិទ ឬចំនួនអតិថិជនដែលរងផលប៉ះពាល់។ អាស្រ័យហេតុនេះ នៅក្នុងករណីខ្លះ យើងអាចនឹងមិនផ្ញើការជូនដំណឹងដំបូងឡើយ រហូតដល់ថ្ងៃតែមួយ ថាមពលរបស់អ្នកត្រូវបានបិទ។


គោលដៅពេលវេលារបស់យើងក្នុងអំឡុងពេល Public Safety Power Shutoff សម្រាប់ការជូនដំណឹង៖


  • 48-24 ម៉ោងមុនពេលបិទថាមពល
  • 4-1 ម៉ោងមុនពេលបិទថាមពល
  • នៅពេលដែលថាមពលត្រូវបានបិទ
  • បន្ទាប់ពីអាកាសធាតុបានកន្លងផុតទៅ
  • ប្រសិនបើពេលវេលាប៉ាន់ស្មាននៃការស្ដារឡើងវិញផ្លាស់ប្តូរ
  • នៅពេលដែលថាមពលត្រូវបានស្តារឡើងវិញ

យើងក៏នឹងផ្សព្វផ្សាយផងដែរអំពី Public Safety Power Shutoff តាមរយៈបណ្តាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម PG&E។តាមដានពួកយើងនៅលើ TWITTER សម្រាប់បច្ចុប្បន្នភាព

តាមដានពួកយើងនៅលើ FACEBOOK សម្រាប់បច្ចុប្បន្នភាព

តាមដានពួកយើងនៅលើ INSTAGRAM សម្រាប់បច្ចុប្បន្នភាព

តាមដានពួកយើងនៅ NEXTDOOR សម្រាប់បច្ចុប្បន្នភាព

ព័ត៌មានអំពីការដាច់ចរន្តអគ្គិសនី PG&E


ការជូនដំណឹងអំពីគណនី PG&E

ប្រសិនបើអ្នកជាម្ចាស់គណនី PG&E អ្នកមិនត្រូវចុះឈ្មោះសម្រាប់ការក្រើនរំលឹក Public Safety Power Shutoff។ ប្រសិនបើយើងរំពឹងថា អាសយដ្ឋានរបស់អ្នកនឹងរងផលប៉ះពាល់ដោយការបិទ យើងនឹងផ្ញើការក្រើនរំលឹកតាមការហៅទូរសព្ទ ការផ្ញើសារជាអក្សរ និងការផ្ញើអ៊ីម៉ែលដោយស្វ័យប្រវត្តិជូនអ្នកទាំងពេលថ្ងៃ និងពេលយប់ តាមតម្រូវការ។ ការក្រើនរំលឹកនឹងចាប់ផ្តើមរយៈពេលពីរថ្ងៃមុនពេលបិទ (ប្រសិនបើអាចធ្វើទៅបាន) ហើយនឹងត្រូវបានផ្ញើជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់ថាមពលត្រូវបានស្តារឡើងវិញ។


មើលដំណើរការជូនដំណឹង

ការជូនដំណឹងអាជីវកម្ម

ប្រសិនបើអ្នកជាអតិថិជនអាជីវកម្មខ្នាតតូច មធ្យម ឬធំ យើងនឹងទាក់ទងទៅលេខទូរសព្ទ និងអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលទាំងអស់នៅលើឯកសារទាំងពេលថ្ងៃ និងពេលយប់ តាមតម្រូវការ។ ប្រសិនបើនិយោជិតច្រើននាក់ត្រូវដឹងពីការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីដែលអាចកើតមាន អ្នកអាចបន្ថែមព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក។


ចុះឈ្មោះចូល

ការក្រើនរំលឹកដំណឹងអំពីអាសយដ្ឋាន

ក្នុងនាមជាម្ចាស់គណនី អ្នកនឹងទទួលបានការជូនដំណឹងដោយស្វ័យប្រវត្តិអំពីការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីដែលអាចប៉ះពាល់ដល់អាសយដ្ឋានសេវាកម្មរបស់អ្នក។ ការក្រើនរំលឹកដល់អាសយដ្ឋាន​អាច​ជូន​ដំណឹង​ដល់​អ្នក​អំពី Public Safety Power Shutoff ដែលអាច​មាន​នៅ​អាសយដ្ឋាន​ណាមួយ​​ដែល​សំខាន់​ចំពោះ​អ្នក​ ឬ​មនុស្ស​ជាទីស្រលាញ់​របស់អ្នក។ ការជូនដំណឹងទាំងនេះអាចរកបានជាភាសាជាច្រើនតាមទូរសព្ទនិងតាមអត្ថបទ។ ទោះបីជា​អ្នក​មិនមាន​គណនី PG&E ក៏ដោយ អ្នក​នៅតែ​អាច​ចុះឈ្មោះ​សម្រាប់​ការក្រើនរំលឹក​ដល់​អាសយដ្ឋាន។


ចុះឈ្មោះសម្រាប់ការក្រើនរំលឹកដល់អាសយដ្ឋាន

Medical Baseline Program

ក្នុងនាមជាអតិថិជន Medical Baseline អ្នកនឹងទទួលបានការជូនដំណឹងតាមរយៈការហៅទូរសព្ទ ការផ្ញើសារជាអក្សរ និងតាមការផ្ញើអ៊ីម៉ែលមុន Public Safety Power Shutoff។ អ្នកត្រូវតែបញ្ជាក់ការទទួលការជូនដំណឹងទាំងនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនឆ្លើយតបទេ យើងនឹងធ្វើការជូនដំណឹងបន្ថែមរៀងរាល់ម៉ោងម្តង ឬទាក់ទងអ្នកដោយផ្ទាល់ រហូតដល់យើងទៅដល់អ្នក។


មើលថាតើអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបាន MEDICAL BASELINE PROGRAM

Vulnerable Customer Program

ប្រសិនបើអ្នកមិនមានសិទ្ធិទទួលបាន Medical Baseline Program អ្នកអាចបញ្ជាក់ដោយខ្លួនឯងសម្រាប់ Vulnerable Customer Status ប្រសិនបើអ្នក ឬសមាជិកគ្រួសារមានជំងឺ ឬស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិត ប្រសិនបើសេវាអគ្គិសនីត្រូវបានបិទដោយសារមានអាសន្ន។ អ្នកអាចនឹង​ទទួល​ការ​ជូនដំណឹង​អំពីការបិទ​ រួមមាន​ការ​រោទិ៍​កន្ដឹងនៅទ្វារ ​ប្រសិនបើ​មិនទទួលស្គាល់​ការ​ជូនដំណឹង ដើម្បីប្រាកដថា​អ្នក​ដឹង​អំពី​ការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីដើម្បីសុវត្ថិភាពសាធារណៈដែលអាចកើតមាន។


ស្វែងយល់បន្ថែមអំពី VULNERABLE CUSTOMER PROGRAM

ការគាំទ្រដែលបានបកប្រែ

យើងផ្តល់ព័ត៌មានតាមរយៈទូរសព្ទ អ៊ីម៉ែល និងសារជាអក្សរអំពីពេលដែលថាមពលនឹងត្រូវបានបិទ និងបើកឡើងវិញ។ ជំនួយដែលមិនមែនជាភាសាអង់គ្លេសរួមបញ្ចូលព័ត៌មានសង្គ្រោះបន្ទាន់ជា 15 ភាសា។ យើង​ក៏​កំពុង​សហការ​ជាមួយ​អង្គការ​សហគមន៍​ដើម្បី​ធ្វើការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ពហុភាសា។


ទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតសម្រាប់ព័ត៌មានដែលមិនមែនជាភាសាអង់គ្លេស

តំណភ្ជាប់ដែលពាក់ព័ន្ធ

ត្រៀមសម្រាប់ Public Safety Power Shutoff

ស្វែងរកគន្លឹះសុវត្ថិភាព។ ស្វែងយល់ពីរបៀបត្រៀមសម្រាប់ការបិទចរន្តអគ្គិសនី។

ហេតុអ្វី​ Public Safety Power Shutoffs កើតឡើង

ស្វែងយល់​អំពី​កត្តា​នៃការ​គិតគូរ​សម្រាប់ការ​សម្រេចចិត្ត​របស់​យើង​ក្នុងការ​បិទថាមពល។

ការគាំទ្រ​ Public Safety Power Shutoff

ស្វែងរកធនធានមុនពេល ក្នុងអំឡុងពេល និងក្រោយពេល Public Safety Power Shutoff។