ធនធាន PG&E


យើងយល់ពីសារៈសំខាន់នៃការបំភ្លឺភ្លើង ជាពិសេសគឺនៅក្នុងបទបញ្ជាឱ្យស្នាក់នៅផ្ទះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ យើងប្តេជ្ញាថានឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលអាចធ្វើទៅបាន ដើម្បីដោះស្រាយទាំងផលប៉ះពាល់នៃការ រាតត្បាតសកលនៃ COVID-19 និងការគំរាមកំហែងនៃភ្លើងឆេះព្រៃដ៏មហន្តរាយ។ គោលដៅរបស់យើងគឺដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពរបស់អ្នក ហើយព្រឹត្តិការណ៍បិទថាមពលដើម្បីសុវត្ថិភាពសាធារណៈ (PSPS) គឺជាឧបករណ៍សំខាន់នៅក្នុងការអនុវត្តកិច្ចការនេះ។


មជ្ឈមណ្ឌលធនធានសហគមន៍ PG&E ទាំងអស់ អនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់រដ្ឋ និងខោនធី ដើម្បីកាត់បន្ថយ COVID-19 រួមទាំងការតម្រូវឲ្យពាក់របាំងមុខ ការរក្សាគម្លាតសង្គម និងការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនផ្សេងៗទៀត។


យើងផ្ដល់ជូនធនធានខាងក្រោម ដើម្បីជួយអ្នកអំឡុង PSPS។

Community Resource Centers

មជ្ឈមណ្ឌលធនធានក្នុងសហគមន៍

PG&E បើកមជ្ឈមណ្ឌលធនធានក្នុងសហគមន៍នៅពេលថ្ងៃ ក្នុងតំបន់ដែលរងការប៉ះពាល់ដោយសារការផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនី។ មជ្ឈមណ្ឌលនីមួយៗផ្តល់ជូនបន្ទប់ទឹកដែលមានសម្ភារជំនួយដល់ជនពិការ និងកន្លែងលាងដៃ, ការសាកថ្មឧបករណ៍វេជ្ជសាស្រ្តធម្មតា, ការសាកថ្មឧបករណ៍, Wi-Fi និងសេវាកម្មផ្សេងទៀត។


ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីមជ្ឈមណ្ឌលធនធានក្នុងសហគមន៍។

ទាញយកទីតាំងមជ្ឈមណ្ឌលធនធានសហគមន៍ដែលអាចរកបាន (PDF, 544 KB)
Medical Baseline program

កម្មវិធី Medical Baseline

តើអ្នកត្រូវប្រើថាមពលអគ្គិសនីសម្រាប់តម្រូវការផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តដែរឬទេ? ស្វែងយល់ថាតើ អ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចូលរួមកម្មវិធី Medical Baseline ដែរឬទេ, របៀបចុះឈ្មោះ ព្រមទាំងអត្ថប្រយោជន៍នៃកម្មវិធី។

តើអ្នកនឹងត្រូវការជំនួយបន្ថែម អំឡុងពេលនៃការបិទថាមពលដើម្បីសុវត្ថិភាពសាធារណៈដែរឬទេ?

តើអ្នកនឹងត្រូវការជំនួយបន្ថែម អំឡុងពេលនៃការបិទថាមពលដើម្បីសុវត្ថិភាពសាធារណៈដែរឬទេ?

ប្រសិនបើអ្នក ឬមនុស្សដែលអ្នកស្គាល់មានពិការភាព ឬត្រូវការជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ភាសា ឬការធ្វើដំណើរ PG&E មានដៃគូសហការ សម្រាប់ផ្ដល់ធនធានដល់បុគ្គលដែលត្រូវការជំនួយទាំងនោះបំផុត។


ធនធានសម្រាប់អ្នកដែលមានភាពងាយស្រួលផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុភាសានិងតម្រូវការចាស់
Generators and backup power

ម៉ាស៊ីនភ្លើង និងថាមពលបម្រុង

ស្វែងយល់ថាតើម៉ាស៊ីនភ្លើង ឬទម្រង់ថាមពលបម្រុងផ្សេងទៀតស័ក្តិសមសម្រាប់អ្នកឬអត់ ស្វែងរកជម្រើសថាមពលបម្រុង និងស្វែងយល់អំពីជម្រើសហិរញ្ញវត្ថុ។

ធនធានរបស់ភាគីទីបី


Related links

ការ​កែលម្អ PSPS

ស្វែងយល់​អំពីអ្វី​ដែល​យើង​កំពុងធ្វើរាល់ថ្ងៃ ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យប្រព័ន្ធ​របស់​យើង​កាន់តែ​មាន​សុវត្ថិភាព និងកាន់តែមានភាពធន់។ ទន្ទឹមនេះ ស្វែងយល់​អំពី​របៀប​ដែល​យើង​កំពុង​កែលម្អ​ PSPS សម្រាប់​អតិថិជន និង​សហគមន៍​របស់​យើង។

ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ PSPS

ស្វែងរករបៀបត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ PSPS នាពេលខាងមុខ និងគន្លឹះសុវត្ថិភាពសម្រាប់អនុវត្តតាមប្រសិនបើថាមពលរបស់អ្នកត្រូវបានបិទ។

ព័ត៌មានថ្មីៗ និងការជូនដំណឹងអំពី PSPS

ស្វែងរកព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃព្រឹត្តិការណ៍ PSPS, ចុះឈ្មោះប្រើការជូនដំណឹងអំពី PSPS និងស្វែងយល់អំពីរបៀប និងពេលវេលាដែលអ្នកទទួលការជូនដំណឹងពីយើងក្នុងករណី PSPS កើតឡើង។