ប្រសិនបើភាសារបស់អ្នកមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងអង្គជ្រើសរើសខាងលើ សូមទូរស័ព្ទទៅលេខ 1-833-208-4167 សម្រាប់ជំនួយច្រើនជាង 250 ភាសាផ្សេងៗទៀត។ស្វែងរកព័ត៌មាន PSPS ជាភាសាដែលអ្នកចង់បាន


យើងចង់ឱ្យអតិថិជនទាំងអស់មានព័ត៌មានដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីឱ្យទាន់ពេលវេលាមុនពេល ក្នុងអំឡុងពេល និងបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ផ្តាច់ថាមពលដើម្បីសុវត្ថិភាពសាធារណៈ (PSPS)។ ស្វែងយល់ពីវិធីស្វែងរកធនធាន PSPS ជាភាសាដែលអ្នកចង់បាន។PSPS ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅលើគេហទំព័រសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់យើង


នៅពេលព្រឹត្តិការណ៍ PSPS ត្រូវបានប្រកាស ទំព័របច្ចុប្បន្នភាព PSPS របស់យើងត្រូវបានរីហ្វ្រែសជាទៀងទាត់ដើម្បីជូនដំណឹងដល់អ្នក។


  • ស្វែងរកការបិទថាមពលដែលបានប៉ាន់ស្មាន និងពេលវេលាស្ដារឡើងវិញជាក់លាក់ចំពោះអាសយដ្ឋានរបស់អ្នក។
  • មើលផែនទីបង្ហាញតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់។
  • កំណត់ទីតាំងមជ្ឈមណ្ឌលធនធានសហគមន៍ នៅតាមតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយ PSPS នីមួយៗផ្តល់ជូនបន្ទប់ទឹក និងកន្លែងលាងដៃដែលអាចចូលទៅកាន់ ADA, Wi-Fi, ឧបករណ៍សាកថ្ម និងការគាំទ្រផ្សេងទៀត។

គេហទំព័រសេចក្តីជូនដំណឹង PSPS មានជាភាសាទាំងនេះ៖ អង់គ្លេស អារ៉ាប់ ចិន ហ្វាស៊ី ហិណ្ឌូ ជប៉ុន ខ្មែរ កូរ៉េ ព័រទុយហ្កាល់ ប៉ុនចាប៊ី រ៉ុស្ស៊ី អេស្ប៉ាញ តាហ្គាឡក ថៃ និងវៀតណាម។


មើលគេហទំព័រជាភាសាដែលអ្នកចង់បាន


ទិដ្ឋភាពដែសថប

ពីផ្នែកខាងលើនៃទំព័រណាមួយនៅលើគេហទំព័រសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់យើង សូមជ្រើសរើសភាសាដែលអ្នកចង់បានពីផ្នែកខាងក្រោមនៅខាងស្តាំខាងលើនៃអេក្រង់។


ទិដ្ឋភាពដែសថប

ទិដ្ឋភាពឧបករណ៍ចល័ត

1. ជ្រើសរើសម៉ឺនុយ

2. ជ្រើសរើសភាសាដែលអ្នកចង់បានពីផ្នែកខាងក្រោមនៅខាងស្តាំផ្នែកខាងលើនៃអេក្រង់។


ទិដ្ឋភាពឧបករណ៍ចល័ត

សម្រាប់ជំនួយច្រើនជាង 250 ភាសាផ្សេងៗទៀត សូមទូរស័ព្ទទៅលេខ 1-833-208-4167


ទៅកាន់បច្ចុប្បន្នភាព PSPS

ប្រសិនបើអ្នកជាម្ចាស់គណនី PG&E ហើយយើងរំពឹងថា អាស័យដ្ឋានរបស់អ្នកនឹងរងផលប៉ះពាល់ពីការដាច់ថាមពល PSPS យើងនឹងផ្ញើការជូនដំណឹងតាមទូរស័ព្ទ សារ និងអ៊ីម៉ែលដោយស្វ័យប្រវត្តិដល់អ្នក ដោយចាប់ផ្តើមពីរថ្ងៃមុនពេលបិទ (បើអាច) និងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់ថាមពលត្រូវបានស្តារឡើងវិញ។ ចុះឈ្មោះចូលដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកទទួលបានការទំនាក់ទំនង PSPS ជាភាសាដែលអ្នកចង់បាន


ដោយជ្រើសរើសភាសាជាក់លាក់មួយដែលជាការចង់បានរបស់អ្នកនៅក្នុងផ្នែកកម្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននៃការកំណត់គណនីរបស់អ្នក អ្នកអាចទទួលបានការជូនដំណឹង PSPS ដោយស្វ័យប្រវត្តិជាភាសាដែលបានជ្រើសរើស។


ចុះឈ្មោះចូលដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពការចង់បានភាសារបស់អ្នក (ភាសាអង់គ្លេសតែប៉ុណ្ណោះ)
ឬហៅទូរស័ព្ទទៅលេខ 1-866-743-6589 សម្រាប់ជំនួយជាង 250 ភាសាដើម្បីកំណត់ការចង់បានភាសារបស់អ្នក។អ្វីដែលត្រូវធ្វើ ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានការជូនដំណឹង PSPS ជាភាសាអង់គ្លេស


ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានការជូនដំណឹងអំពី PSPS ជាសារ ទូរស័ព្ទ ឬអ៊ីម៉ែល មានវិធីមួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានជាភាសាផ្សេងៗទៀត។ ដើម្បីស្វែងយល់ពីរបៀប សូមអនុវត្តតាមជំហានៗសម្រាប់ប្រភេទនៃការជូនដំណឹងដែលអ្នកបានទទួល៖

សេចក្តីជូនដំណឹងអាសយដ្ឋាន PSPS សម្រាប់មិនមែនម្ចាស់គណនី PG&E


សេចក្តីជូនដំណឹងអាសយដ្ឋាន អាចជួយអ្នកឱ្យមានសុវត្ថិភាពដោយជូនដំណឹងដល់អ្នកតាមរយៈការហៅទូរស័ព្ទ ឬសារអំពីព្រឹត្តិការណ៍ PSPS នៅអាសយដ្ឋានណាមួយដែលសំខាន់សម្រាប់អ្នក។


អាសយដ្ឋានបែបនេះអាចនឹងរួមបញ្ចូលសាលាកូនរបស់អ្នក ផ្ទះឪពុកម្ដាយរបស់អ្នក ឬឧទ្យានផ្ទះចល័ត ឬផ្ទះជួលដែលម្ចាស់ផ្ទះរបស់អ្នកបង់ថ្លៃវិក័យបត្រ PG&E។ ការជូនដំណឹងទាំងនេះអាចរកបានជាភាសាជាច្រើន។ អ្នកមិនចាំបាច់មានគណនី PG&E នៅអាសយដ្ឋានដើម្បីទទួលបានការក្រើនរំលឹកនេះទេ។ស្វែងយល់បន្ថែមទៀត

ធនធាន PSPS បន្ថែម