យើងកំពុងធ្វើការពេញ​មួយ​ឆ្នាំ​ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​ផលប៉ះពាល់​នៃ​ PSPS


គោលដៅរបស់យើងគឺធ្វើឱ្យអ្នកមានសុវត្ថិភាព។ យើងដឹងថា ការបាត់បង់ថាមពលរំខានដល់ការរស់នៅ។ នោះគឺជាមូលហេតុដែលយើងកំពុងស្ដាប់អតិថិជនរបស់យើង និងកំពុងស្វែងរកវិធីដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃ ការផ្តាច់ថាមពលដើម្បីសុវត្ថិភាពសាធារណៈ (Public Safety Power Shutoffs, PSPS) ដោយមិនប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាព។ការខូចខាត​ដោយ​អាកាសធាតុ និង​គ្រោះថ្នាក់​ផ្សេង​ៗទៀត

Worker working on a power line

ក្រោយពីកន្លងផុតអាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរ យើងត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធអគ្គិសនីក្រែងមានការខូចខាតដដែលបណ្ដាលមកពីខ្យល់និងកំទេចកំទី ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រាកដថា វាមានសុវត្ថិភាពដើម្បីបើកថាមពលមកវិញ។ ការខូចខាតខាងក្រោមបង្ហាញអំពីប្រភពដែលអាចបង្កឲ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃ ប្រសិនបើមិនបានបិទថាមពល៖


 • ដើមឈើគងលើខ្សែអគ្គិសនី
 • ខ្សែអគ្គិសនីរមូលគ្នា
 • ដើមឈើដែលដួលទៅលើខ្សែអគ្គិសនី
 • បង្គោលសេវាប្រើប្រាស់ដួល

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការតាមដាន និងការត្រួតពិនិត្យ។

ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងក្នុងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវ PSPS

បុគ្គលិក PG&E កំពុងធ្វើការលើ​បណ្ដាញ​ថាមពល

ការធ្វើកិច្ចការកាន់តែច្រើន​ដើម្បីជួយ​ដល់​អតិថិជន

ដើម្បីកែលម្អ PSPS យើងកំពុងស្ដាប់អតិថិជនរបស់យើង និងកំពុងឆ្លើយតបវិញចំពោះយោបល់ត្រឡប់ ដោយការផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែម និងធនធានដែលកាន់តែប្រសើរ នៅមុន នៅពេល និងក្រោយពីមាន PSPS។


ធនធាន​សម្រាប់​អតិថិជនរួមមាន៖


 • ជំនួយ​បន្ថែម​សម្រាប់​អតិថិជន Medical Baseline
 • ថ្មចល័ត
 • ការស្នាក់នៅ​សណ្ឋាគារ
 • ជំនួយដល់​ការ​ធ្វើដំណើរ
 • ការជូនដំណឹង​អំពី​ការដាច់ចរន្ត​សម្រាប់​អ្នក​ដែលមិនមាន​គណនី
 • ការទូទាត់ប្រាក់​សម្រាប់ថាមពល​បម្រុងផ្សេងៗ
 • ព័ត៌មាន​អំពីភាព​អាសន្ន​ជា 16 ភាសា
 • ជំនួយ​ពេលមាន​អាសន្ន​ពហុភាសា
 • ការជំនួស​ម្ហូបអាហារ
ឧត្ថម្ភាគ្គជៈ​កំពុងហោះនៅលើ​ព្រៃ

ការ​កែលម្អ​កម្មវិធី PSPS របស់​យើង

យើង​កំពុង​បន្ត​វិវឌ្ឍ​និង​កែលម្អ​ដើម្បីរក្សា​អតិថិជន​របស់​យើង​ឲ្យមាន​សុវត្ថិភាព និងកាត់បន្ថយ​ផលប៉ះពាល់ពី PSPS ៕ មិនមាន​ដំណោះស្រាយតែមួយ​ដើម្បីកាត់​បន្ថយ​ហានិភ័យ​នៃ​ភ្លើងឆេះព្រៃទេ។ នោះជាមូលហេតុ​ដែល​យើង​កំពុង៖

 

 • បន្ត​កែលម្អ​បណ្ដាញ​អគ្គិសនី​ដោយ​ការ​ពង្រឹង​បណ្ដាញ​ថាមពលដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​ហានិភ័យ
 • ក្នុងការដំឡើង​ឧបករណ៍​បែងចែក​តំបន់​ដើម្បី​បង្រួម​វិសាលភាព​នៃ​ PSPS ដើម្បី​កាត់បន្ថយ​ចំនួនអតិថិជន​ដាច់ចរន្ត​អគ្គិសនី
 • សាកល្បងប្រើ​បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ​ដើម្បីរកឃើញ​ការ​គំរាម​កំហែង​ចំពោះ​បណ្ដាញ​អគ្គិសនី និង​កាត់បន្ថយ​ឲ្យបាន​រហ័ស ឬ​បិទថាមពល ដូច្នេះ​កាត់បន្ថយ​តម្រូវការសម្រាប់​ការផ្ដាច់ចរន្ត​ទ្រង់ទ្រាយធំ
 • ដំឡើង​បណ្ដាញ​តូចៗ PSPS ​ដែលប្រើប្រាស់​ម៉ាស៊ីនភ្លើងដើម្បីរក្សា​អគ្គិសនី​ក្នុងពេល PSPS
PG&E worker working on a power line

បង្កើនការយល់ដឹងអំពីអាកាសធាតុ

 • ដំឡើងស្ថានីយអាកាសធាតុបន្ថែម ដើម្បីព្យាករបានកាន់តែប្រសើរជាងមុនអំពីតម្រូវការសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ PSPS
 • ដំឡើងកាមេរ៉ាដែលមានកម្រិតច្បាស់ខ្ពស់ ដើម្បីកំណត់ភ្លើងឆេះព្រៃដែលអាចមាន
 • ត្រួតពិនិត្យហានិភ័យនៃភ្លើងឆេះព្រៃក្នុងពេលជាក់ស្ដែង

ធនធាន​បន្ថែម


ដើម្បី​ការពារ​សុវត្ថិភាព​សាធារណៈ យើង​កំពុងចាត់វិធានការ​រាល់ថ្ងៃ​ដើម្បី​កែលម្អ​សុវត្ថិភាព និង​ភាពអាច​ទុកចិត្តបាន​នៃ​ប្រព័ន្ធ​អគ្គិសនី។


ស្វែងយល់​អំពី​ការគ្រប់គ្រងដើមឈើ

កម្មវិធីរក្សាសុវត្ថិភាពភ្លើងឆេះព្រៃរបស់យើងកំពុងវិវត្តជារៀងរាល់ឆ្នាំ ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពី​មេរៀន​ដែលបានរៀន និងបញ្ចូលនូវព័ត៌មានថ្មីៗ។ សកម្មភាព​ជាក់លាក់​ដែល​យើង​កំពុងអនុវត្ត​នៅឆ្នាំនេះ​មានដូចជា៖


ឧបករណ៍បំបែកចរន្ត


ការរក្សាសហគមន៍ឲ្យមានថាមពលប្រើប្រាស់អំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍ PSPS តាមរយៈ​ការ​បំបែកបណ្តាញអគ្គិសនីទៅជាផ្នែកតូចៗ

ការរក្សាសហគមន៍ឲ្យមានថាមពលប្រើប្រាស់អំឡុងពេល PSPS តាមរយៈ​ការ​បំបែកបណ្តាញអគ្គិសនីទៅជាផ្នែកតូចៗ


គោលដៅឆ្នាំ 2021៖ 250 ឧបករណ៍


ការពង្រឹងប្រព័ន្ធ


ការពង្រឹងប្រព័ន្ធដែលមាន​បង្គោលភ្លើងរឹងមាំជាងមុន ខ្សែភ្លើងដែលស្រោប​បាន​ល្អ និងខ្សែភ្លើងក្រោមដីគោលដៅដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យភ្លើងឆេះព្រៃ

ការពង្រឹងប្រព័ន្ធដែលមាន​បង្គោលភ្លើងរឹងមាំជាងមុន ខ្សែភ្លើងដែលស្រោប​បាន​ល្អ និងខ្សែភ្លើងក្រោមដីគោលដៅដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យភ្លើងឆេះព្រៃ


គោលដៅឆ្នាំ 2021៖ បានពង្រឹង 180 ម៉ាយ


កុងតាក់បញ្ជូន


ការប្ដូរទិសដៅថាមពលទៅអតិថិជនអំឡុងពេល PSPS ដោយការដំឡើង​កុង​តាក់​នៅលើខ្សែភ្លើងដែលមានវ៉ុលខ្ពស់

ការប្ដូរទិសដៅថាមពលទៅអតិថិជនអំឡុងពេល PSPS ដោយការដំឡើង​កុង​តាក់​នៅលើខ្សែភ្លើងដែលមានវ៉ុលខ្ពស់


គោលដៅឆ្នាំ 2021៖ 29 កុងតាក់


ការគ្រប់គ្រងការលូតលាស់នៃរុក្ខជាតិដែលបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង


ការធ្វើឲ្យលើសពីស្តង់ដាររបស់រដ្ឋសម្រាប់ការរសម្អាតជម្រះអប្បបរមា ដើម្បីដោះស្រាយការលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិដែលបណ្ដាលឱ្យមានហានិភ័យខ្ពស់នៅក្នុងតំបន់ដែលមានការគំរាមកំហែងដោយអគ្គិភ័យ

ការធ្វើឲ្យលើសពីស្តង់ដាររបស់រដ្ឋសម្រាប់ការរសម្អាតជម្រះអប្បបរមា ដើម្បីដោះស្រាយការលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិដែលបណ្ដាលឱ្យមានហានិភ័យខ្ពស់នៅក្នុងតំបន់ដែលមានការគំរាមកំហែងដោយអគ្គិភ័យ


គោលដៅឆ្នាំ 2021៖ 1,800 ម៉ាយ​ត្រូវ​បាន​សម្អាត


ស្ថានីយ​អាកាសធាតុ


ការបង្ការ និងការឆ្លើយតប​ទៅនឹងហានិភ័យនៃភ្លើងឆេះព្រៃតាមរយៈការកែ​លម្អ​សមត្ថភាព​ក្នុង​ការព្យាករណ៍

ការបង្ការ និងការឆ្លើយតប​ទៅនឹងហានិភ័យនៃភ្លើងឆេះព្រៃតាមរយៈការកែ​លម្អ​សមត្ថភាព​ក្នុង​ការព្យាករណ៍


គោលដៅឆ្នាំ 2021៖ 300 ស្ថានីយ


កាមេរ៉ា​កម្រិត​គុណភាព​ខ្ពស់


ការដំឡើងកាមេរ៉ាក្នុងការកែលម្អសមត្ថភាពរបស់យើង ដើម្បីពិនិត្យតាមដានដែន​ដី​សេវាកម្ម​របស់យើង និងឆ្លើយតបយ៉ាងសកម្មជាមុនទៅនឹងភ្លើងឆេះព្រៃ

ការដំឡើងកាមេរ៉ាក្នុងការកែលម្អសមត្ថភាពរបស់យើង ដើម្បីពិនិត្យតាមដានដែន​ដី​សេវាកម្ម​របស់យើង និងឆ្លើយតបយ៉ាងសកម្មជាមុនទៅនឹងភ្លើងឆេះព្រៃ


គោលដៅឆ្នាំ 2021៖ 135 កាមេរ៉ា


ធនធាន​កាន់តែច្រើន

Related links

ហេតុអ្វី PSPS បានកើតឡើង

ស្វែងរកកត្តាអ្វីខ្លះដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តបិទថាមពល ដើម្បីជួយបង្ការភ្លើងឆេះព្រៃ និងស្វែងរកឧបករណ៍អាកាសធាតុដែលបង្ហាញថាតើ PSPS នឹងកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់របស់អ្នកឬទេ។

ជំនួយពាក់ព័ន្ធនឹង PSPS

ស្វែងរកធនធានមុនពេល ក្នុងពេល និងក្រោយពេលមាន PSPS។