ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការបិទថាមពលដើម្បីសុវត្ថិភាពសាធារណៈ


pole manខ្យល់កន្ត្រាក់អាចបណ្ដាលឲ្យដើមឈើ ឬកំទេចកំទីបង្កការខូចខាតដល់ខ្សែភ្លើង និងបង្កឲ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃ។ ជាលទ្ធផល យើងអាចនឹងត្រូវបិទថាមពលអំឡុងពេលមានអាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរ។ ការនេះហៅថា ការបិទថាមពលអគ្គិសនីដើម្បីសុវត្ថិភាពសាធារណៈ (PSPS)។


ចាក់វីដេអូអំពីទិដ្ឋភាពទូទៅនៃ PSPS
ចូលប្រើកំណែបែបពិពណ៌នាជាសំឡេង
ទាញយកឯកសារប្រតិចារិក (PDF, 127 KB)

បន្ទាត់ពេលវេលានៃការដាច់ចរន្ត និងអ្វីដែលត្រូវរំពឹងទុក

យើងនឹងព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីចែករំលែកនូវអ្វីដែលយើងដឹងអំពីអាកាសធាតុ និងឧបករណ៍ ឱ្យបានឆាប់តាមដែលយើងអាចធ្វើទៅបាន ដោយចងចាំថា ស្ថានភាពអាកាសធាតុអាចមិនទៀងទាត់ឡើយ។ បន្ទាត់ពេលវេលាសម្រាប់ PSPS រួមមាន៖

បានព្យាករថាមានអាកាសធាតុដ៏អាក្រក់

បានព្យាករថាមានអាកាសធាតុដ៏អាក្រក់

ពេលវេលា៖ រហូតដល់មួយសប្ដាហ៍មុន


អ្វី៖ អ្នកជំនាញផ្នែកអាកាសធាតុរបស់យើងព្យាករអំពីអាកាសធាតុដ៏អាក្រក់ដែលអាចកើតឡើង។

ការជូនដំណឹងអំពីការតាមដានការដាច់ចរន្តអគ្គិសនី PSPS

ការជូនដំណឹងអំពីការតាមដានការដាច់ចរន្តអគ្គិសនី PSPS (ការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីដែលអាចកើតឡើង)

ពេលវេលា៖ ពីរថ្ងៃមុន


អ្វី៖ យើងជូនដំណឹងដល់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលអាចរងការប៉ះពាល់ដោយសារ PSPS។ យើងប្រាប់អ្នកឱ្យបានដឹងអំពីពេលវេលាចាប់ផ្ដើមបិទថាមពលដែលបានប៉ាន់ស្មាន និង ពេលវេលាភ្ជាប់ថាមពលឡើងវិញដែលអាចកើតមាន។

ការជូនដំណឹងអំពីការព្រមានអំពីការផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនី PSPS

PSPS ការជូនដំណឹងប្រកាសអាសន្ន (ត្រូវធ្វើការផ្ដាច់ចរន្ត)

ពេលវេលា៖ មួយថ្ងៃមុន


អ្វី៖ យើងជូនដំណឹងដល់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលនឹងរងការប៉ះពាល់ដោយសារ PSPS។ យើងប្រាប់អ្នកឱ្យបានដឹងអំពីពេលវេលាចាប់ផ្ដើមបិទថាមពលដែលបានប៉ាន់ស្មាន និង ពេលវេលាភ្ជាប់ថាមពលឡើងវិញដែលអាចកើតមាន។

ការបិទថាមពលអគ្គីសនី៖

ការបិទថាមពលអគ្គីសនី៖

ពេលវេលា៖ អំឡុងពេលមានអាកាសធាតុដ៏អាក្រក់


អ្វី៖ ថាមពលត្រូវបានបិទនៅក្នុងតំបន់ដែលរងការប៉ះពាល់ ដើម្បីការពារភ្លើងឆេះព្រៃ។

ព័ត៌មានថ្មីៗ និងការត្រួតពិនិត្យ

ការត្រួតពិនិត្យ និងការជួសជុល

ពេលវេលា៖ ក្រោយពេលអាកាសធាតុប្រសើរឡើង


អ្វី៖ បុគ្គលិកផ្នែកថាមពលរបស់យើងត្រួតពិនិត្យខ្សែបណ្ដាញថាមពលដើម្បីភ្ជាប់អគ្គិសនីឡើងវិញទៅកាន់សហគមន៍ដែលរងការប៉ះពាល់ឱ្យបានឆាប់ និងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពខ្ពស់បំផុត។ យើងជូនដំណឹងដល់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃអំពីពេលវេលាប៉ាន់ស្មាននៃការភ្ជាប់ថាមពលឡើងវិញ តាមរយៈការជូនដំណឹង បណ្ដាញសង្គម ព័ត៌មានក្នុងស្រុក វិទ្យុ និងគេហទំព័ររបស់យើង។

បានភ្ជាប់ថាមពល PSPS ឡើងវិញ

បានភ្ជាប់ថាមពល PSPS ឡើងវិញ

ពេលវេលា៖ ក្នុងរយៈពេល 12 ម៉ោងនៅពេលថ្ងៃ បន្ទាប់ពីអាកាសធាតុដ៏អាក្រក់បានកន្លងផុតទៅ


អ្វី៖ ថាមពលត្រូវបានភ្ជាប់ឡើងវិញសម្រាប់សហគមន៍ទាំងអស់ដែលរងការប៉ះពាល់។


ស្វែងយល់បន្ថែមក្នុងវីដេអូអំពី "ការស្តារ PSPS".

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពី PSPS

ដូចអាកាសធាតុដែរ PSPS អាចមិនទៀងទាត់ និងស្មុគ្រស្មាញ។ ធនធានខាងក្រោមអាចជួយអ្នកស្វែងយល់និងត្រៀមខ្លួន។

ព័ត៌មានថ្មីៗ និងការជូនដំណឹងអំពី PSPS

តាមដានស្ថានភាព PSPS បច្ចុប្បន្ន។ ចុះឈ្មោះសម្រាប់ការជូនដំណឹងអំពី PSPS និងស្វែងយល់អំពីរបៀប និងពេលដែលអ្នកនឹងទទួលបានការជូនដំណឹង។

ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ PSPS

ស្វែងរកគន្លឹះសុវត្ថិភាព និងស្វែងយល់របៀបត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ PSPS។

ហេតុអ្វី PSPS បានកើតឡើង

ស្វែងរកកត្តាអ្វីខ្លះដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តបិទថាមពល ដើម្បីជួយបង្ការភ្លើងឆេះព្រៃ និងស្វែងរកឧបករណ៍អាកាសធាតុដែលបង្ហាញថាតើ PSPS នឹងកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់របស់អ្នកឬទេ។

ការ​កែលម្អ PSPS

ស្វែងយល់​អំពីអ្វី​ដែល​យើង​កំពុងធ្វើរាល់ថ្ងៃ ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យប្រព័ន្ធ​របស់​យើង​កាន់តែ​មាន​សុវត្ថិភាព និងកាន់តែមានភាពធន់។ ទន្ទឹមនេះ ស្វែងយល់​អំពី​របៀប​ដែល​យើង​កំពុង​កែលម្អ​ PSPS សម្រាប់​អតិថិជន និង​សហគមន៍​របស់​យើង។

ជំនួយពាក់ព័ន្ធនឹង PSPS

ស្វែងរកធនធានមុនពេល ក្នុងពេល និងក្រោយពេលមាន PSPS។

ធនធានបន្ថែម