‬ការក្រើនរំលឹក៖ ការផ្អាកសកម្មភាព​ជាបណ្ដោះអាសន្ន​ស្តីពី​ការផ្ដាច់​ចរន្ត​អគ្គិសនីចំពោះ​ការ​មិន​បង់ប្រាក់ ដែល​ត្រូវ​បាន​ដាក់ចេញ​ដោយ California Public Utilities Commission (CPUC) កាលពីខែ​មីនា ឆ្នាំ 2020 បាន​បញ្ចប់​ជា​ផ្លូវការ​ហើយ។ យើងនៅតែបន្តប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការគាំទ្រអតិថិជន។ បន្ថែម​ពីលើ​ធនធាន​ជំនួយ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ និង​ការ​គាំទ្រ​ផ្សេងទៀត​ដែលមាន កម្មវិធី​រដ្ឋ​ថ្មី California Arrearage Payment Program (CAPP) Bill Credit នឹង​ជួយ​ទូទាត់​វិក្កយបត្រ​ថាមពល​ផុត​កំណត់​ត្រូវ​បង់​កន្លងមក​សម្រាប់​អតិថិជន​ដែលមាន​សិទ្ធិ​​ដែលមាន​ប្រាក់​ជំពាក់​ត្រូវ​បង់ផុត​កំណត់​កាន់តែកើនឡើង ក្នុងពេល​ជំងឺរាតត្បាត​ COVID-19 ។ សូមពិនិត្យមើលសមតុល្យគណនីរបស់អ្នក និងបង់ប្រាក់ជំពាក់របស់អ្នកឲ្យបានទាន់ពេលដើម្បីជៀសវាងភាពរអាក់រអួលណាមួយក្នុងសេវាកម្ម។

ស្វែងរក​កម្មវិធី​គាំទ្រ​សម្រាប់ជំងឺ COVID របស់​យើង


តើអ្នកជាមនុស្សនៅក្នុងចំណោមអ្នករស់នៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ដែលកំពុងពុះពារជំនះក្នុងពេលលំបាកទាំងនេះឬ? ក្នុងនាមជាអ្នកផ្ដល់សេវាក្នុងមូលដ្ឋាន និងតំបន់ជិតខាងរបស់អ្នក យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយ។ កម្មវិធី​ជំនួយ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ទាំងនេះ​ផ្ដល់​ជូន​នូវ​ដំណោះស្រាយ​សម្រាប់​បង់​ថ្លៃ​វិក្កយបត្រ​ដែល​ផុត​កំណត់​ត្រូវ​បង់​នៅពេល​នេះ។ កម្មវិធី​គាំទ្រ​បន្ថែម​ផ្ដល់​ជូន​នូវ​ការ​ណែនាំ​អំពី​របៀប​កាត់​បន្ថយ​ចំណាយ​ក្នុង​គ្រួសារ​នៅពេលអនាគត។ អ្នក​អាច​មាន​សិទ្ធិ​ចូលរួម​ក្នុង​កម្មវិធី​ជាច្រើន​នៅ​ក្នុង​ពេល​តែមួយ ហើយ​អ្នក​អាច​ចាប់ផ្ដើមដាក់​ពាក្យសុំ ឬ​ចុះឈ្មោះ​ឥឡូវនេះ។


CALIFORNIA ARREARAGE PAYMENT PLAN (CAPP)

COVID RELIEF PAYMENT PLAN

California Arrearage Payment Program (CAPP)

អ្នក​អាច​នឹង​មាន​សិទ្ធិ​ទទួល​បាន California Arrearage Payment Program (CAPP)។ CAPP គឺជា​កម្មវិធី​របស់​រដ្ឋ​ដែលផ្ដល់​ជំនួយ​ហិរញ្ញវត្ថុ​​សម្រាប់​អតិថិជន​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​ ដែលធ្លាក់​ចំណូល​ក្នុង​ពេលមាន​ជំងឺ​រាតត្បាត។


អតិថិជន​មិន​ចាំបាច់​ដាក់ពាក្យសុំ​ជំនួយ CAPP។ ឥណទាន​តែមួយ​ពេល​នឹង​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ចំពោះ​គណនី​អតថិជន​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​នៅក្នុង​ខែនេះ។ មាន​តែ​សមតុល្យ​វិក្កយប័ត្រ​ថាមពល​សម្រាប់​ការ​ប្រើប្រាស់​ថាមពល​ពីថ្ងៃទី 4 ខែមីនា ឆ្នាំ 2020 ដល់​ថ្ងៃទី 15 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2021 —ដែល​ហួសថ្ងៃបង់ 60 ថ្ងៃ ប៉ុណ្ណោះ—ដែលមាន​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​នៅ​ក្រោម CAPP។ អតិថិជន​ដែលមាន​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​នឹង​មើល​ឃើញ​ទឹកប្រាក់​ឥណទាន​សរុប​នៅលើ​វិក្កយបត្រ​ថាមពល​របស់​ពួកគេ។


កំណត់ដោយ​គោលការណ៍​ណែនាំ​របស់​រដ្ឋ ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ជំនួយ​របស់ CAPP ដែល​អនុវត្ត​លើ​វិក្កយបត្រ​ថាមពល​កន្លងមកនឹង​មាន​តម្លៃ​ខុសគ្នា​អាស្រ័យ​លើ​សមតុល្យ​ដែល​អតិថិជន​មិនទាន់បានបង់។ ការប្រើប្រាស់​ថាមពល​ដែលបាន​ទទួល​មូលនិធិ​ចែក​រំលែក​របស់​ CAPP គឺអាស្រ័យ​លើ​ភាគរយ​នៃ​វិក្កយបត្រ​ថាមពល​ជំពាក់​សរុប​ទូទាំង​រដ្ឋ​ដែល​កើតមាន​នៅ​អំឡុងពេល​ត្រូវ​ផ្ដល់ជំនួយ​ក្នុងពេល​មាន​រោគរាតត្បាត។


ទឹកប្រាក់​ដែលបង់ជូន​គឺ​អាស្រ័យ​លើ​កត្តា​ជាច្រើន។ ទាំងនេះ​រួមមាន​មូលនិធិ ចំនួន​អតិថិជន​ដែលមានលក្ខណៈ​សម្បត្តិ និង​ហានិភ័យ​នៃការ​ផ្ដាច់​ចរន្ត​របស់​អតិថិជន។ អតិថិជន​ដែល​ទទួលឥណទាន​ CAPP គី​មាន​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​សម្រាប់​គម្រោង​បង់ប្រាក់​ដែលមាន​ភាព​បត់បែន សម្រាប់​សមតុល្យ​នៅ​សល់​ណាមួយ។ អតិថិជន​ដែល​ទទួល​ឥណទាន CAPP នឹង​ទទួល​បាន​ការ​ការពារ​ពីការ​ផ្ដាច់​ថាមពល​រយៈពេល 90 ថ្ងៃ។

COVID Relief Payment Plan

របស់ PG&E ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់​នឹងត្រូវបានចុះឈ្មោះដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុង COVID Relief Payment Plan របស់យើង។ ប្រសិនបើអ្នកបានចុះឈ្មោះ គម្រោងនេះនឹងជួយអ្នកក្នុងការទូទាត់សមតុល្យរបស់អ្នកនៅពេលកន្លងមក។ គម្រោងក៏នឹងការពារអ្នកពីការផ្តាច់ថាមពល បន្ទាប់ពីការផ្អាកការផ្តាច់ថាមពលបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី 30 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2021 ប៉ុន្តែលុះត្រាតែអ្នកបង់ប្រាក់តាមដំណាក់កាល និងការផ្លាស់ប្តូរបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកនៅរៀងរាល់ខែ។

General Residential

អតិថិជនជាអ្នករស់នៅប្រចាំ៖


  • សមតុល្យត្រូវសងដែលមានសិទ្ធិទទួលសរុបរបស់អ្នកអាចត្រូវបង់ក្នុងរយៈពេល 24 ខែ។
  • ចំនួនទឹកប្រាក់បង់ជាដំណាក់កាលនៃគម្រោងទូទាត់ប្រចាំខែរបស់អ្នក ដែលជាសមតុល្យត្រូវសងរបស់អ្នកដែលត្រូវបានបែងចែកស្មើគ្នាក្នុងរយៈពេល 24 ខែ ត្រូវបង់រៀងរាល់ខែ រួមជាមួយ Total Current Charges របស់អ្នក។ 
  • Total Current Charges របស់អ្នកអាចរកបាននៅទំព័រមួយនៃ វិក្កយបត្រ PG&E របស់អ្នក។
  • ប្រសិនបើអ្នកមិនបានបង់តាមដំណាក់កាលនៃគម្រោងទូទាត់លើសពីពីរដង នោះអ្នកនឹងត្រូវបានដកឈ្មោះចេញពីគម្រោង។
Handshake

អតិថិជនជាអាជីវកម្មខ្នាតតូច៖


  • ដំណាក់កាលនៃការបង់ប្រាក់ប្រចាំខែរបស់អ្នកត្រូវបានគណនាដោយផ្អែកលើ 10% នៃវិក្កយបត្រជាមធ្យមរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេល 24 ខែចុងក្រោយ។
  • ចំនួនទឹកប្រាក់នៃដំណាក់កាលទូទាត់ប្រចាំខែរបស់អ្នកគឺត្រូវបង់រៀងរាល់ខែរួមជាមួយនឹង Total Current Charges របស់អ្នក។
  • Total Current Charges របស់អ្នកអាចរកបាននៅលើទំព័រមួយនៃវិក្ក័យបត្រ PG&E របស់អ្នក។
  • ប្រសិនបើអ្នកមិនបានបង់តាមដំណាក់កាលនៃគម្រោងទូទាត់លើសពីម្តងក្នុងរយៈពេល 12 ខែ នោះអ្នកនឹងត្រូវបានដកឈ្មោះចេញពីគម្រោង។
Group of business people icon


អតិថិជនអាជីវកម្មខ្នាតតូចនៅក្នុង Disadvantaged Communities ៖


ដំណាក់កាលទូទាត់គឺមិនលើសពី5% នៃវិក្កយបត្រជាមធ្យមរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេល 24 ខែចុងក្រោយទេ។ ចំណាំ៖ Disadvantaged Communities សំដៅលើសហគមន៍ជាក់លាក់ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយ California Public Utilities Commission (CPUC) ភាគច្រើនត្រូវការការវិនិយោគដើម្បីកែលម្អសុខភាពសាធារណៈ គុណភាពជីវិត និងកាលានុវត្តភាពសេដ្ឋកិច្ច។ ស្វែងយល់បន្ថែមអំពី Disadvantaged Communities ។

ជំនួយ​ផ្នែក​វិក្កយបត្រ និង​ការ​គាំទ្រ​បន្ថែម

general customer service

ត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែមឬ?

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ សូមកុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទូរស័ព្ទទៅលេខ 1-800-743-5000

general business

ធនធាននានាសម្រាប់អាជីវកម្ម

ធនធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក៏មានផងដែរសម្រាប់អាជីវកម្មនានា។


មាន​ជាភាសា​អង់គ្លេសតែ​ប៉ុណ្ណោះ