یک کیت لوازم تهیه کنید

لوازم کافی برای یک هفته را در اختیار داشته باشید. وسایل را در داخل محفظههای ضدآب قرار دهید و آنها را در مکانی نگهداری کنید که دسترسی به آنها آسان باشد. صرفنظر از اینکه در خانه پناه گرفتهاید یا در حال تخلیه آن هستید، در وضعیت فاجعهبار ممکن است لازم باشد سریعاً به لوازمتان دسترسی پیدا کنید. آنچه که بدان نیاز دارید در اینجا آمده است.

غذا و آب

آب آشامیدنی

1 گالن آب به ازای هر نفر، در هر روز

غذا

فاسدنشدنی و قابلیت آمادهسازی آسان بدون استفاده از برق

ابزار و لوازم غذاخوری

درببازکن غیربرقی، و چنگال، قاشق و چاقو

غذای کودک و حیوان خانگی

حتماً غذای تمام اعضای خانوار خود را در نظر بگیرید

تجهیزات

چراغ قوه

از شمع استفاده نکنید

باتریهای اضافی

شامل دو مجموعه اضافی

رادیو

رادیوی هواشناسی دارای باتری یا هندل دستی

تلفن همراه

یک شارژر قابل حمل را در نظر بگیرید

لوازم بهداشتی و شخصی

جعبه کمکهای اولیه ابتدایی

از پمادهای آنتیبیوتیک و پانسمان گرفته تا بستههای سرد و غیره

دارو و عینک

با نسخه و بدون نسخه

پتو و لباس

پتو، لباس گرم، کفش مقاوم و دستکش مناسب کارهای سنگین

لوازم آرایشی و بهداشتی

صابون، مسواک، خمیر دندان، دستمال توالت و غیره.

فعالیتهایی برای کودکان

اسباببازی، کتاب، بازی و کارت

پول نقد و کارت اعتباری

در صورت امکان حداقل 100 دلار کنار بگذارید

اسناد مهم

کپی کارتهای شناسایی، سوابق پزشکی، واکسیناسیون حیوانات خانگی و عکسهای خانوادگی

سایر اقلام مفید

حوله کاغذی، کیسه زباله، ابزار چندمنظوره که شامل چاقو باشد

به یاد داشته باشید حداقل یک بار در سال کیت موارد اضطراری خود را بهروز کنید.