پیشگیری ، آمادگی و پشتیبانی

با افزایش تهدید آتشسوزی بزرگ که ایالت ما با آن مواجه است، شرکت PG&E در حال ارتقاء و گستردهسازی تلاشهای ما در جهت کاهش خطرات آتشسوزی بزرگ و حفظ امنیت مشتریان و جوامع ما است.

همین امروز این کارها را انجام دهید
اطلاعات تماس خود را به​روز کنید

مهم است که PG&E اطلاعات تماس بهروز شما را داشته باشد تا بتوانید از «خاموشی برق برای محافظت از ایمنی عمومی» (PSPS) که میتواند بر خانه یا کسبوکارتان تأثیر داشته باشد مطلع شوید. برای بهروزرسانی اطلاعات تماس خود، به pge.com/mywildfirealerts بروید یا با شماره 6589-743-866-1 تماس بگیرید.

با PSPS آشنا شوید

برای مطالعه سؤالات متداول و منابع مفیدی که شما را برای PSPS آماده میکند، از pge.com/psps بازدید کنید.

برای خاموشی چندروزه آماده شوید

میدانیم PSPS میتواند مشتریان و ما را به شدت تحت فشار قرار دهد. تنها زمانی برق را وصل میکنیم که مطمئن باشیم ایمن است بنابراین توصیه میکنیم خودتان را برای قطعی برقی که ممکن است چندین روز ادامه داشته باشد آماده کنید. میتوانیم در آماده شدن برای این شرایط به شما کمک کنیم. برای اطلاع از نکات مهم، از آمادگی برای خاموشی یا safetyactioncenter.pge.com(در پنجره جدیدی باز میشود) بازدید کنید.

با «برنامه محافظت از ایمنی هنگام آتشسوزی جنگل» آشنا شوید

با افزایش تهدید آتشسوزی بزرگ که ایالت ما با آن مواجه است، شرکت PG&E در حال ارتقاء و گستردهسازی تلاشهای ما در جهت کاهش خطرات آتشسوزی بزرگ و حفظ امنیت مشتریان و جوامع ما است. برنامه جامعه ما برای ایمنی هنگام آتشسوزی جنگل حاوی طرحهای کوتاهمدت، میانمدت و طولانیمدت برای ایمنتر کردن سیستم ما است. در pge.com/cwsp اطلاعات بیشتری کسب کنید.

در وبینار ایمنی شرکت کنید

PG&E میزبان مجموعهای از وبینارهای آنلاین برای افرادی است که علاقهمندند با «برنامه محافظت از ایمنی هنگام آتشسوزی جنگل» بیشتر آشنا شوند. این گردهماییهای مجازی به اعضای جامعه امکان میدهد تا با ایمنی هنگام آتشسوزی جنگل و آمادگی برای شرایط اضطراری بیشتر آشنا شوند، با نمایندگان PG&E دیدار داشته باشند، سؤال بپرسند و بازخورد ارائه دهند. برای مشاهده جدول زمانی وبینار، اینجا کلیک کنید.

برای ثبتنام در «برنامه مرجع پزشکی» (Medical Baseline Program) درخواست دهید

آیا برای تأمین نیازهای پزشکی خود به برق متکی هستید؟

«برنامه مرجع پزشکی» PG&E با دریافت کمترین هزینه، سهمیه انرژی مازادی در اختیار مشترکین گاز و برق قرار میدهد که به تجهیزات پشتیبان حیات متکی هستند و/یا بهدلیل شرایط پزشکی خاصی که دارند به نیازهای گرمایشی یا سرمایشی ویژهای نیاز دارند.

مشترکین «مرجع پزشکی» همچنین خدماترسانی مازادی درطول PSPS دریافت میکنند که میتواند شامل اطلاعرسانیهای تکمیلی، تماسهای تلفنی یا مراجعه حضوری برای حصول اطمینان از اطلاع آنها از شرایط موجود و توانایی آنها برای آماده کردن مقدمات ایمن ماندن است.

میتوانید بهصورت آنلاین با مراجعه به pge.com/medicalbaseline یا ازطریق تماس تلفنی با شماره 5000-743-800-1 درخواست خود را برای ثبتنام در «برنامه مرجع پزشکی» (Medical Baseline Program) را ارائه دهید.

با «منبع برق پشتیبان» آشنا شوید

درک میکنیم نداشتن برق تا چه اندازه برای مشترکین مختلکننده است، بنابراین همه مشترکین را ترغیب میکنیم برای شرایط اضطراری برنامه داشته باشند و برای خاموشی طولانیمدتِ ناشی از وضعیت آبوهوایی غیرعادی یا بلایای طبیعی آماده باشند. برای کمک به شما در برنامهریزی، PG&E در نشانی pge.com/backuppower اطلاعاتی درباره راهکار منبع برق پشتیبان، نحوه خرید و نحوه استفاده ایمن از آن ارائه کرده است.

هشدارهای خاموشی PSPS در نشانی برای دارندگان حساب​های غیر PG&E

در مواقع نیاز به قطع برق به‌منظور کمک به جلوگیری از وقوع آتش‌سوزی گسترده، تماسی از PG&E دریافت کنید.


همین حالا اطلاعات بیشتری کسب کنید

حمایت بعد از آتشسوزی جنگل

در بخش حمایت بعد از آتش سوزی با محافظتهای ارائهشده برای مشترکین شامل حمایت مالی و نحوه شروع روند بازسازی آشنا شوید.

«مرکز اقدامات ایمنی» (Safety Action Center) PG&E

به دنبال نکاتی برای چگونگی آماده شدن برای شرایط اضطراری و خاموشی هستید؟ برای مرور منابع، ازجمله نحوه تهیه برنامه و جعبه ابزار اضطراری، به «مرکز اقدامات ایمنی» ما به نشانی safetyactioncenter.pge.com(در پنجره جدیدی باز میشود) سربزنید.

وبسایت PG&E برای وضعیت آبوهوا و پیشبینی هفت روزه وضعیت آبوهوا برای PSPS

برای مطلع شدن از وضعیت آبوهوایی که پایش میکنیم و دادههایی که ازطریق ایستگاههای هواشناسی و دوربینهای باکیفیت بالای خود جمعآوری میکنیم، به نشانی pge.com/weather بروید.

برنامه دسترسیِ ویژه معلولین هنگام بروز فاجعه

اگر شما یا یکی از آشنایانتان دچار معلولیت هستید یا نیازهای ویژه دیگری دارید، «بنیاد مراکز زندگی مستقل در کالیفرنیا» (California Foundation for Independent Living Centers) ممکن است بتواند با تهیه منبع برق پشتیبان، اقامتگاه موقتی و موارد دیگر درطول PSPS و شرایط اضطراری به شما کمک کند. برای اطلاعات بیشتر، از disabilitydisasteraccess.org(در پنجره جدیدی باز میشود) بازدید کنید.