پیشگیری، آمادگی و پشتیبانی


برای حفظ ایمنی مشتریان و جوامع، جریان برق را در مواقعی که احتمال وقوع آتش‌سوزی بالا باشد، قطع می‌کنیم. با گسترش تهدید وقوع آتش‌سوزی در ایالت، اعمال این خاموشی‌ها برای حفظ ایمنی ضروری است.برای کسب آمادگی در ساعات خاموشی، این اقدامات را همین امروز انجام دهید

ایمنی در برابر آتش‌سوزی

PG&E Safety Action Center


تاییدمی‌خواهید بدانید که چگونه باید خود را برای شرایط اضطراری و ساعات خاموشی آماده کنید؟ برای کسب اطلاعات بیشتر، به «مرکز اقدام ایمنی» ما مراجعه کنید.پیش بینی 7 روزه هواشناسی وPublic Safety Power Shutoff

PG&E


آتش‌سوزی گستردهبرای مشاهده اقدامات پایش وضع هوا، به صفحه هواشناسی ما مراجعه کنید.
Disability Disaster Access Program


فوریت عمومیما با California Foundation for Independent Living Centers Disability Disaster Access and Resources Program برای حمایت از جامعه Access and Functional Needs همکاری می‌کنیم. به the Disability Disaster Access & Resources Program مراجعه کنید.
211PG&E برای کمک‌رسانی به مشتریانی که برای رفع مشکلات بهداشتی خود به برق نیاز دارند، با شبکه 211 کالیفرنیا همکاری می‌کند. 211 خدمتی رایگان و محرمانه‌ برای ارائه امکانات ارتباطی 24/7 به مراکز محلی و کمک به برنامه‌ریزی برای حفظ آمادگی در شرایط اضطراری است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد 211، با 211 تماس بگیرید، متن “PSPS” را به 211-211 پیامک بزنید، یا به سایت 211.org مراجعه کنید.