English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

به یک وبینار ایمنی در برابر آتش​سوزی PG&E بپیوندید


PG&E میزبان یک مجموعه وبینارهای آنلاین برای هر کسی است که به کسب اطلاعات بیشتر در مورد برنامه ایمنی در برابر آتش​سوزی جامعه ما علاقمند باشد. این گردهمایی​های مجازی به اعضای جامعه اجازه می​دهد تا در مورد ایمنی در برابر آتش​سوزی و آمادگی در وضعیت اضطراری اطلاعات بیشتری کسب کنند، با نمایندگان PG&E ملاقات کرده، سؤال خود را بپرسند و نظراتشان را در میان بگذارند.


توجه: PG&E همچنین در نظر دارد برای کسانی که علاقه​مند هستند اطلاعات بیشتری درباره برنامه ایمنی در برابر آتش سوزی در جامعه ما داشته باشند، میزبان مجموعه​ای از خانه​های باز حضوری منطقه​ای در سراسر منطقه خدماتی ما باشد. با توجه به محدودیت​های مربوط به رویدادهای حضوری اعمال شده ناشی از کووید 19، در حال حاضر برنامه خانه​های باز متوقف گردیده است.


ما ارائه‌​ها و فایل‌​های ضبط‌شده ویدیویی وبینارهای گذشته خود را در زیر برای کسانی که قادر به ملحق شدن به وبینار زنده نباشند، دردسترس قرار داده‌​ایم. ارائه‌های گذشته را مشاهده کنید.


لطفاً برای کسب آخرین اطلاعات مربوط به برنامه خانه باز و وبینارهای ما مرتباً به اینجا مراجعه کنید.
وبینارهای آینده


توجه: از همه مشتریان دعوت می‌​شود به هر رویدادی که در زیر ذکر شده است ملحق شوند. تا ۳۰ دقیقه قبل از شروع وبینار، مشتریان می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند. از شرکت‌کنندگانی که به اینترنت دسترسی ندارند اکیداً درخواست می‌شود تا از قابلیت‌های شماره‌گیری رایگان (جزئیات در زیر ارائه شده است) برای گوش دادن به ارائه و شنیدن نظرات متخصصان موضوعات مربوطه PG&E استفاده کنند.


در جدول

Date: تاریخ
Time: زمان
Event: رویداد
Counties Served: شهرستان‌های دریافت‌کننده خدمات
Details: جزئیات
Wildfire Safety Regional Webinar: وبینار منطقه‌ای ایمنی دربرابر آتش‌سوزی جنگل
Virtual Safety Town Hall: تالار شهر ایمنی مجازی
Sign up: ثبت‌نام
Join Webinar: پیوستن به وبینار
Toll-Free Attendee Dial-In: شماره‌گیری رایگان برای شرکت‌کنندگان
Conference ID: شناسه کنفرانس
Check back for a link to join this event: برای مشاهده لینک ملحق شدن به این رویداد، بعداً دوباره مراجعه کنید

DateTimeEventCounties ServedDetails

04/21/21

12:00 - 1:30 p.m.

Virtual Safety Town Hall

Sacramento, Solano, Yolo

Join Webinar
Toll-Free Attendee Dial-In: 1-866-501-6088
Conference ID: 7571274

04/22/21

6:00 - 7:30 p.m.

Wildfire Safety Regional Webinar

El Dorado

Join Webinar
Toll-Free Attendee Dial-In: 1-866-501-6088
Conference ID: 7466115

04/29/21

6:00 - 7:30 p.m.

Wildfire Safety Regional Webinar

Solano, Yolo

Join Webinar
Toll-Free Attendee Dial-In: 1-866-501-6088
Conference ID: 3094510

05/05/21

12:00 - 1:30 p.m.

Virtual Safety Town Hall

Alpine, Amador, Calaveras, Mariposa, Tuolumne

Join Webinar
Toll-Free Attendee Dial-In: 1-866-501-6088
Conference ID: 1613539

05/06/21*

6:00 - 7:30 p.m.

Wildfire Safety Regional Webinar

Nevada

Join Webinar
Toll-Free Attendee Dial-In: 1-866-501-6088
Conference ID: 6578859

05/13/21*

6:00 - 7:30 p.m.

Wildfire Safety Regional Webinar

Lassen, Plumas, Sierra, Tehama

Join Webinar
Toll-Free Attendee Dial-In: 1-866-501-6088
Conference ID: 3560416

05/19/21

12:00 - 1:30 p.m.

Virtual Safety Town Hall

El Dorado, Placer

Join Webinar
Toll-Free Attendee Dial-In: 1-866-501-6088
Conference ID: 4697161

05/20/21*

6:00 - 7:30 p.m.

Wildfire Safety Regional Webinar

Shasta

Join Webinar
Toll-Free Attendee Dial-In: 1-866-501-6088
Conference ID: 8974778

05/27/21*

6:00 - 7:30 p.m.

Wildfire Safety Regional Webinar

Humboldt, Mendocino, Siskiyou, Trinity

Join Webinar
Toll-Free Attendee Dial-In: 1-866-501-6088
Conference ID: 8080444

06/02/21

12:00 - 1:30 p.m.

Virtual Safety Town Hall

All Customers

Join Webinar
Toll-Free Attendee Dial-In: 1-866-501-6088
Conference ID: 2735534

06/03/21*

6:00 - 7:30 p.m.

Wildfire Safety Regional Webinar

Butte

Coming soon

06/10/21*

6:00 - 7:30 p.m.

Wildfire Safety Regional Webinar

Colusa, Glenn, Placer, Yuba

Coming soon

06/17/21*

6:00 - 7:30 p.m.

Wildfire Safety Regional Webinar

Lake

Coming soon

06/24/21*

6:00 - 7:30 p.m.

Wildfire Safety Regional Webinar

Napa

Coming soon

06/30/21*

6:00 - 7:30 p.m.

Wildfire Safety Regional Webinar

Marin, Sonoma

Coming soon

07/08/21*

6:00 - 7:30 p.m.

Wildfire Safety Regional Webinar

Alameda, Contra Costa, San Mateo

Coming soon

07/15/21*

6:00 - 7:30 p.m.

Wildfire Safety Regional Webinar

Santa Clara, Santa Cruz

Coming soon

07/22/21*

6:00 - 7:30 p.m.

Wildfire Safety Regional Webinar

Merced, San Joaquin, Stanislaus

Coming soon

07/29/21*

6:00 - 7:30 p.m.

Wildfire Safety Regional Webinar

Monterey, San Luis Obispo, Santa Barbara

Coming soon

*تاریخ برگزاری وبینار منطقه‌ای ایمنی دربرابر آتش‌سوزی جنگل ممکن است در آینده تغییر کند.رویدادهای گذشته


در جدول

Date: تاریخ
Counties Served: شهرستان‌های دریافت‌کننده خدمات
Webinar Presentation: ارائه وبینار
Webinar Video Recording: ویدئوی ضبط‌شده از وبینار
View the presentation: مشاهده ارائه
View the recording: مشاهده فایل ضبط‌شده
Coming soon: به‌زودی دردسترس قرار می‌گیرد

DateCounties ServedWebinar PresentationWebinar Video Recording

04/29/20

Butte, Plumas, Lassen

05/06/20

Sonoma, Napa

05/13/20

Placer, Nevada, Sierra, Yuba

05/20/20

Colusa, Yolo, Solano

05/27/20

Amador, Calaveras, El Dorado

06/03/20

San Mateo, Santa Clara

06/10/20

Alameda, Contra Costa, Marin

06/17/20

Lake, Mendocino

06/24/20

Santa Cruz, Monterey, San Benito

07/01/20

Humboldt, Trinity, Siskiyou

07/08/20

Glenn, Shasta, Tehama

07/15/20

Alpine, Mariposa, Tuolumne

07/22/20

Merced, San Joaquin, Stanislaus

07/29/20

San Luis Obispo, Santa Barbara

08/05/20

Tulare, Madera, Fresno, Kern

08/06/20

K-12 School Webinar

08/12/20

All-Customer Webinar

08/13/20

K-12 School Webinar

08/26/20

All-Customer Webinar and Safety Town Hall

08/31/20

Chinese-Language Webinar

09/02/20

Spanish-Language Webinar

12/16/20

Virtual Safety Town Hall

02/03/21

Virtual Safety Town Hall – Butte, Plumas

02/17/21

Virtual Safety Town Hall – Napa, Lake

03/03/21

Virtual Safety Town Hall – Sonoma, Marin

03/17/21

Virtual Safety Town Hall – Nevada, Sierra, YubPG&E 

03/31/21

Virtual Safety Town Hall – Shasta, Tehama, Lassen, Glenn

04/01/21

Wildfire Safety Webinar – Fresno, Kern, Tulare

جلسه‌های کاری ایمنی دربرابر آتش‌سوزی جنگل

PG&E با همکاری دفاتر شهرستانی و قبیله‌ای «خدمات اضطراری» میزبان مشترک «جلسات کاری ایمنی دربرابر آتش‌سوزی جنگل» بود. هدف از این جلسات ارائه برنامه‌های دقیق به سازمان‌های محلی راجع به فعالیت‌های PG&E برای ایمنی دربرابر آتش‌سوزی جنگل و بهسازی‌های PSPS برای سال ۲۰۲۰ بود.


فایل‌های ارائه‌شده در این جلسات در زیر قابل دسترسی است.


در جدول

Date: تاریخ
County Served: شهرستان دریافت کننده خدمات
Working Session Presentation: ارائه جلسه کاری
View the Presentation: مشاهده ارائه

DateCounty ServedWorking Session Presentation

03/31/20

Solano

04/08/20

Colusa

04/09/20

Sonoma

04/08/20

Tuolumne

04/23/20

Humboldt

04/30/20

Butte

05/06/20

Trinity

05/07/20

Lake

05/12/20

Mariposa

05/12/20

Mendocino

05/14/20

Lassen

05/19/20

Shasta

05/19/20

Yolo

05/20/20

Napa

05/21/20

Alpine

05/21/20

Calaveras

05/21/20

Plumas

05/26/20

Siskiyou

05/27/20

Placer

05/28/20

Contra Costa

05/28/20

City of San Jose

05/29/20

Santa Clara

06/01/20

Tehama

06/02/20

Alameda

06/02/20

Nevada

06/03/20

Marin

06/05/20

Madera

06/11/20

Santa Cruz

06/23/20

San Benito

06/25/20

Tuolumne Band of Me-Wuk Indians, Tuolumne County

07/02/20

Fresno

07/09/20

Santa Barbara

07/10/20

Kings

07/21/20

Tulare