English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

به یک وبینار ایمنی در برابر آتش​سوزی PG&E بپیوندید


PG&E میزبان یک مجموعه وبینارهای آنلاین برای هر کسی است که به کسب اطلاعات بیشتر در مورد برنامه ایمنی در برابر آتش​سوزی جامعه ما علاقمند باشد. این گردهمایی​های مجازی به اعضای جامعه اجازه می​دهد تا در مورد ایمنی در برابر آتش​سوزی و آمادگی در وضعیت اضطراری اطلاعات بیشتری کسب کنند، با نمایندگان PG&E ملاقات کرده، سؤال خود را بپرسند و نظراتشان را در میان بگذارند.


توجه: PG&E همچنین در نظر دارد برای کسانی که علاقه​مند هستند اطلاعات بیشتری درباره برنامه ایمنی در برابر آتش سوزی در جامعه ما داشته باشند، میزبان مجموعه​ای از خانه​های باز حضوری منطقه​ای در سراسر منطقه خدماتی ما باشد. با توجه به محدودیت​های مربوط به رویدادهای حضوری اعمال شده ناشی از کووید 19، در حال حاضر برنامه خانه​های باز متوقف گردیده است.


ما ارائه‌​ها و فایل‌​های ضبط‌شده ویدیویی وبینارهای گذشته خود را در زیر برای کسانی که قادر به ملحق شدن به وبینار زنده نباشند، دردسترس قرار داده‌​ایم. ارائه‌های گذشته را مشاهده کنید.


لطفاً برای کسب آخرین اطلاعات مربوط به برنامه خانه باز و وبینارهای ما مرتباً به اینجا مراجعه کنید.
وبینارهای آینده


توجه: از همه مشتریان دعوت می‌​شود به هر رویدادی که در زیر ذکر شده است ملحق شوند. تا ۳۰ دقیقه قبل از شروع وبینار، مشتریان می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند. از شرکت‌کنندگانی که به اینترنت دسترسی ندارند اکیداً درخواست می‌شود تا از قابلیت‌های شماره‌گیری رایگان (جزئیات در زیر ارائه شده است) برای گوش دادن به ارائه و شنیدن نظرات متخصصان موضوعات مربوطه PG&E استفاده کنند.


در جدول

Date: تاریخ
Time: زمان
Event: رویداد
Counties Served: شهرستان‌های دریافت‌کننده خدمات
Details: جزئیات
Wildfire Safety Regional Webinar: وبینار منطقه‌ای ایمنی دربرابر آتش‌سوزی جنگل
Virtual Safety Town Hall: تالار شهر ایمنی مجازی
Sign up: ثبت‌نام
Join Webinar: پیوستن به وبینار
Toll-Free Attendee Dial-In: شماره‌گیری رایگان برای شرکت‌کنندگان
Conference ID: شناسه کنفرانس
Check back for a link to join this event: برای مشاهده لینک ملحق شدن به این رویداد، بعداً دوباره مراجعه کنید

DateTimeEventCounties ServedDetails

10/13/21

Butte, Plumas, Shasta, Tehama and Yuba County Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

Butte, Plumas, Shasta, Tehama, Yuba

POSTPONED

10/14/21

Sonoma County Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

Sonoma

POSTPONED

10/18/21

5:30 - 7:00 p.m.

Calaveras, Amador and Mariposa County Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

Calaveras, Amador, Mariposa

Join Webinar
Toll-Free Attendee Dial-In: 1-888-989-9725
Conference ID: 3665191

10/19/21

5:30 - 7:00 p.m.

Placer, Nevada and Sierra County Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

Placer, Nevada, Sierra

Join Webinar
Toll-Free Attendee Dial-In: 1-888-455-0046
Conference ID: 1743304

10/20/21

5:30 - 7:00 p.m.

Marin and Sonoma County Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

Marin, Sonoma

Join Webinar
Toll-Free Attendee Dial-In: 1-888-790-3445
Conference ID: 4626715

*تاریخ برگزاری وبینار منطقه‌ای ایمنی دربرابر آتش‌سوزی جنگل ممکن است در آینده تغییر کند.رویدادهای گذشته


در جدول

Date: تاریخ
Counties Served: شهرستان‌های دریافت‌کننده خدمات
Webinar Presentation: ارائه وبینار
Webinar Video Recording: ویدئوی ضبط‌شده از وبینار
View the presentation: مشاهده ارائه
View the recording: مشاهده فایل ضبط‌شده
Coming soon: به‌زودی دردسترس قرار می‌گیرد

DateCounties ServedWebinar PresentationWebinar Video Recording

02/03/21

Virtual Safety Town Hall – Butte, Plumas

02/17/21

Virtual Safety Town Hall – Napa, Lake

03/03/21

Virtual Safety Town Hall – Sonoma, Marin

03/17/21

Virtual Safety Town Hall – Nevada, Sierra, Yuba

03/31/21

Virtual Safety Town Hall – Shasta, Tehama, Lassen, Glenn

04/01/21

Wildfire Safety Webinar – Fresno, Kern, Tulare

04/07/21

Virtual Safety Town Hall – Mendocino, Humboldt, Trinity, Siskiyou

04/08/21

Wildfire Safety Webinar – Madera, Mariposa, Tuolumne

04/15/21

Wildfire Safety Webinar – Alpine, Amador, Calaveras

04/21/21

Virtual Safety Town Hall – Sacramento, Solano, Yolo

04/22/21

Wildfire Safety Webinar – El Dorado

04/29/21

Wildfire Safety Webinar – Solano, Yolo

05/05/21

Virtual Safety Town Hall – Alpine, Amador, Calaveras, Mariposa, Tuolumne

05/06/21

Wildfire Safety Webinar – Nevada

05/13/21

Wildfire Safety Webinar – Lassen, Plumas, Sierra, Tehama

05/19/21

Virtual Safety Town Hall – El Dorado, Placer

05/20/21

Wildfire Safety Webinar – Shasta

05/25/21

All Customer - Spanish

05/26/21

Wildfire Safety Regional Webinar - Humboldt, Mendocino, Siskiyou, Trinity

05/26/21

All Customer - Chinese

Coming soon

06/02/21

Virtual Safety Town Hall – All Customer

06/03/21

Wildfire Safety Regional Webinar – Butte County

06/10/21

Wildfire Safety Regional Webinar – Colusa, Glenn, Placer and Yuba County

06/17/21

Wildfire Safety Regional Webinar – Lake County

06/22/21

Community Based Organizations - Webinar

06/23/21

Community Based Organizations - Webinar

06/24/21

Wildfire Safety Regional Webinar – Napa County

06/29/21

Educational Stakeholders

06/30/21

Wildfire Safety Regional Webinar – Marin and Sonoma Counties

07/08/21

Wildfire Safety Regional Webinar – Alameda, Contra Costa and San Mateo Counties

07/15/21

Wildfire Safety Regional Webinar – Santa Clara and Santa Cruz

07/22/21

Wildfire Safety Regional Webinar – Merced, San Joaquin and Stanislaus

07/27/21

Customers with Disabilities and Access and Functional Needs Webinar

07/29/21

Wildfire Safety Regional Webinar - Monterey, San Luis Obispo, Santa Barbara

09/23/21

Corralitos/Watsonville Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

09/23/21

San Lorenzo Valley Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

09/29/21

El Dorado County Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

09/30/21

Tuolumne County Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

10/04/21

Madera County Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

10/05/21

San Mateo County Community Meeting

10/06/21

Napa County Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

10/07/21

Lake County Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

10/12/21

San Luis Obispo and Santa Barbara County Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

Coming soon

جلسه‌های کاری ایمنی دربرابر آتش‌سوزی جنگل

PG&E با همکاری دفاتر شهرستانی و قبیله‌ای «خدمات اضطراری» میزبان مشترک «جلسات کاری ایمنی دربرابر آتش‌سوزی جنگل» بود. هدف از این جلسات ارائه برنامه‌های دقیق به سازمان‌های محلی راجع به فعالیت‌های PG&E برای ایمنی دربرابر آتش‌سوزی جنگل و بهسازی‌های PSPS برای سال ۲۰۲۰ بود.


فایل‌های ارائه‌شده در این جلسات در زیر قابل دسترسی است.


در جدول

Date: تاریخ
County Served: شهرستان دریافت کننده خدمات
Working Session Presentation: ارائه جلسه کاری
View the Presentation: مشاهده ارائه

DateCounty ServedWorking Session Presentation

03/31/20

Solano

04/08/20

Colusa

04/09/20

Sonoma

04/08/20

Tuolumne

04/23/20

Humboldt

04/30/20

Butte

05/06/20

Trinity

05/07/20

Lake

05/12/20

Mariposa

05/12/20

Mendocino

05/14/20

Lassen

05/19/20

Shasta

05/19/20

Yolo

05/20/20

Napa

05/21/20

Alpine

05/21/20

Calaveras

05/21/20

Plumas

05/26/20

Siskiyou

05/27/20

Placer

05/28/20

Contra Costa

05/28/20

City of San Jose

05/29/20

Santa Clara

06/01/20

Tehama

06/02/20

Alameda

06/02/20

Nevada

06/03/20

Marin

06/05/20

Madera

06/11/20

Santa Cruz

06/23/20

San Benito

06/25/20

Tuolumne Band of Me-Wuk Indians, Tuolumne County

07/02/20

Fresno

07/09/20

Santa Barbara

07/10/20

Kings

07/21/20

Tulare