به یک وبینار ایمنی در برابر آتش​سوزی PG&E بپیوندید


PG&E میزبان یک مجموعه وبینارهای آنلاین برای هر کسی است که به کسب اطلاعات بیشتر در مورد برنامه ایمنی در برابر آتش​سوزی جامعه ما علاقمند باشد. این گردهمایی​های مجازی به اعضای جامعه اجازه می​دهد تا در مورد ایمنی در برابر آتش​سوزی و آمادگی در وضعیت اضطراری اطلاعات بیشتری کسب کنند، با نمایندگان PG&E ملاقات کرده، سؤال خود را بپرسند و نظراتشان را در میان بگذارند.


توجه: PG&E همچنین در نظر دارد برای کسانی که علاقه​مند هستند اطلاعات بیشتری درباره برنامه ایمنی در برابر آتش سوزی در جامعه ما داشته باشند، میزبان مجموعه​ای از خانه​های باز حضوری منطقه​ای در سراسر منطقه خدماتی ما باشد. با توجه به محدودیت​های مربوط به رویدادهای حضوری اعمال شده ناشی از کووید 19، در حال حاضر برنامه خانه​های باز متوقف گردیده است.


ما ارائه‌​ها و فایل‌​های ضبط‌شده ویدیویی وبینارهای گذشته خود را در زیر برای کسانی که قادر به ملحق شدن به وبینار زنده نباشند، دردسترس قرار داده‌​ایم. ارائه‌های گذشته را مشاهده کنید.


لطفاً برای کسب آخرین اطلاعات مربوط به برنامه خانه باز و وبینارهای ما مرتباً به اینجا مراجعه کنید.


فعلاً هیچ وبیناری وجود ندارد.رویدادهای گذشته


در جدول

Date: تاریخ
Counties Served: شهرستان‌های دریافت‌کننده خدمات
Webinar Presentation: ارائه وبینار
Webinar Video Recording: ویدئوی ضبط‌شده از وبینار
View the presentation: مشاهده ارائه
View the recording: مشاهده فایل ضبط‌شده
Coming soon: به‌زودی دردسترس قرار می‌گیرد

DateCounties ServedWebinar PresentationWebinar Video Recording

02/03/21

Virtual Safety Town Hall – Butte, Plumas

02/17/21

Virtual Safety Town Hall – Napa, Lake

03/03/21

Virtual Safety Town Hall – Sonoma, Marin

03/17/21

Virtual Safety Town Hall – Nevada, Sierra, Yuba

03/31/21

Virtual Safety Town Hall – Shasta, Tehama, Lassen, Glenn

04/01/21

Wildfire Safety Webinar – Fresno, Kern, Tulare

04/07/21

Virtual Safety Town Hall – Mendocino, Humboldt, Trinity, Siskiyou

04/08/21

Wildfire Safety Webinar – Madera, Mariposa, Tuolumne

04/15/21

Wildfire Safety Webinar – Alpine, Amador, Calaveras

04/21/21

Virtual Safety Town Hall – Sacramento, Solano, Yolo

04/22/21

Wildfire Safety Webinar – El Dorado

04/29/21

Wildfire Safety Webinar – Solano, Yolo

05/05/21

Virtual Safety Town Hall – Alpine, Amador, Calaveras, Mariposa, Tuolumne

05/06/21

Wildfire Safety Webinar – Nevada

05/13/21

Wildfire Safety Webinar – Lassen, Plumas, Sierra, Tehama

05/19/21

Virtual Safety Town Hall – El Dorado, Placer

05/20/21

Wildfire Safety Webinar – Shasta

05/25/21

All Customer - Spanish

05/26/21

Wildfire Safety Regional Webinar - Humboldt, Mendocino, Siskiyou, Trinity

05/26/21

All Customer - Chinese

Coming soon

06/02/21

Virtual Safety Town Hall – All Customer

06/03/21

Wildfire Safety Regional Webinar – Butte County

06/10/21

Wildfire Safety Regional Webinar – Colusa, Glenn, Placer and Yuba County

06/17/21

Wildfire Safety Regional Webinar – Lake County

06/22/21

Community Based Organizations - Webinar

06/23/21

Community Based Organizations - Webinar

06/24/21

Wildfire Safety Regional Webinar – Napa County

06/29/21

Educational Stakeholders

06/30/21

Wildfire Safety Regional Webinar – Marin and Sonoma Counties

07/08/21

Wildfire Safety Regional Webinar – Alameda, Contra Costa and San Mateo Counties

07/15/21

Wildfire Safety Regional Webinar – Santa Clara and Santa Cruz

07/22/21

Wildfire Safety Regional Webinar – Merced, San Joaquin and Stanislaus

07/27/21

Customers with Disabilities and Access and Functional Needs Webinar

07/29/21

Wildfire Safety Regional Webinar - Monterey, San Luis Obispo, Santa Barbara

09/23/21

Corralitos/Watsonville Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

09/23/21

San Lorenzo Valley Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

09/29/21

El Dorado County Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

09/30/21

Tuolumne County Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

10/04/21

Madera County Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

10/05/21

San Mateo County Community Meeting

10/06/21

Napa County Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

10/07/21

Lake County Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

10/12/21

San Luis Obispo and Santa Barbara County Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

10/18/21

Amador, Calaveras and Mariposa County Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

10/19/21

Placer, Nevada and Sierra County Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

10/20/21

Marin and Sonoma County Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

10/28/21

Santa Cruz Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

Coming soon

11/02/21

All County Enhanced Powerline Safety Settings Webinar

Coming soon

جلسه‌های کاری ایمنی دربرابر آتش‌سوزی جنگل

PG&E با همکاری دفاتر شهرستانی و قبیله‌ای «خدمات اضطراری» میزبان مشترک «جلسات کاری ایمنی دربرابر آتش‌سوزی جنگل» بود. هدف از این جلسات ارائه برنامه‌های دقیق به سازمان‌های محلی راجع به فعالیت‌های PG&E برای ایمنی دربرابر آتش‌سوزی جنگل و بهسازی‌های PSPS برای سال ۲۰۲۰ بود.


فایل‌های ارائه‌شده در این جلسات در زیر قابل دسترسی است.


در جدول

Date: تاریخ
County Served: شهرستان دریافت کننده خدمات
Working Session Presentation: ارائه جلسه کاری
View the Presentation: مشاهده ارائه

DateCounty ServedWorking Session Presentation

03/31/20

Solano

04/08/20

Colusa

04/09/20

Sonoma

04/08/20

Tuolumne

04/23/20

Humboldt

04/30/20

Butte

05/06/20

Trinity

05/07/20

Lake

05/12/20

Mariposa

05/12/20

Mendocino

05/14/20

Lassen

05/19/20

Shasta

05/19/20

Yolo

05/20/20

Napa

05/21/20

Alpine

05/21/20

Calaveras

05/21/20

Plumas

05/26/20

Siskiyou

05/27/20

Placer

05/28/20

Contra Costa

05/28/20

City of San Jose

05/29/20

Santa Clara

06/01/20

Tehama

06/02/20

Alameda

06/02/20

Nevada

06/03/20

Marin

06/05/20

Madera

06/11/20

Santa Cruz

06/23/20

San Benito

06/25/20

Tuolumne Band of Me-Wuk Indians, Tuolumne County

07/02/20

Fresno

07/09/20

Santa Barbara

07/10/20

Kings

07/21/20

Tulare