راهکارهایی برای کمک و صرفه‎جویی پیدا کنید


PG&E برنامه‎های زیادی ارائه می‎دهد که می‎توانند برای صرفه‎جویی در انرژی و پول به شما کمک کنند. در این زمانه دشوار، متعهد هستیم در خدمت نیازهای مشترکین خود باشیم.PG&E افتخار می‎کند که بخشی از جوامعی است که به آن‎ها خدمت می‎کند. با هم، می‎توانیم راهکارهایی پیدا کنیم.


برای مدیریت قبوض و مصرف انرژی خود کمک دریافت کنید


بخش‎های زیر توضیح می‎دهند چگونه می‎توانید در ارتباط با هزینه‎ها و مصرف انرژی خود کمک دریافت کنید. 

با راهکارهای کمک به پرداخت و صرفه‎جویی در مصرف آشنا شوید

PG&E برنامه‎هایی برای منطبق شدن با شرایط مالی همه مشترکین دارد.


این برنامه‎ها شامل «نرخ‎های جایگزین برای انرژی در کالیفرنیا» (CARE) و «کمک به صرفه‎جویی در مصرف انرژی» هستند.


مشتریان واجد شرایط می‎توانند صرفه‎جویی قابل ‎توجهی در هزینه قبض‎های انرژی خود داشته باشند.


نسخه توصیف صوتی و نوشتاری نیز برای این ویدیو موجود است.


دسترسی به نسخه توصیفی صوتی
دانلود رونوشت (فایل PDF‏، ‎حجم ۶۰ کیلوبایت)

با راهکارهای کمک به پرداخت و صرفه‎جویی در مصرف آشنا شوید

1OF1

PG&E برنامه‎هایی برای منطبق شدن با شرایط مالی همه مشترکین دارد.


این برنامه‎ها شامل «نرخ‎های جایگزین برای انرژی در کالیفرنیا» (CARE) و «کمک به صرفه‎جویی در مصرف انرژی» هستند.


مشتریان واجد شرایط می‎توانند صرفه‎جویی قابل ‎توجهی در هزینه قبض‎های انرژی خود داشته باشند.


نسخه توصیف صوتی و نوشتاری نیز برای این ویدیو موجود است.


دسترسی به نسخه توصیفی صوتی
دانلود رونوشت (فایل PDF‏، ‎حجم ۶۰ کیلوبایت)