یک کمک یک‎باره برای پرداخت دریافت کنید

ممکن است واجد شرایط ثبت‎نام در برنامه کمک یک‎باره برای پرداخت باشید تا به شما کمک کند از پس مشکلات مالی برآیید.

payment arrangements

ترتیباتی برای پرداخت فراهم کنید

می‎توانید بدهی فعلی‎تان را طی چند ماه پرداخت کنید تا بهتر بتوانید به فشارهای مالی موقتی رسیدگی کنید. گزینه‎های دردسترس برای پرداخت‎های تمدیدشده را ببینید.ورود به سیستم «YOUR ACCOUNT» (حساب شما)

 

استفاده از ONE-TIME ACCESS (دسترسی یک‎باره)
relief for energy assistance

«دریافت مساعدت در پرداخت هزینه انرژی ازطریق کمک جامعه»

برنامه «دریافت مساعدت در پرداخت هزینه انرژی ازطریق کمک جامعه» (REACH) به مشترکین واجد شرایط و کم‎درآمدی که با مشکلات مالی خارج از کنترل‎ یا پیش‎بینی‎نشده‎ای مواجه هستند کمک می‎کند. جزئیات کامل برنامه را دریافت کنید.

enroll in energy assistance program

در «برنامه کمکی تأمین انرژی خانه‎های مربوط به افراد کم‎درآمد» ثبت‎نام کنید

«برنامه کمکی فدرال برای تأمین انرژی خانه‎های مربوط به افراد کم‎درآمد» (LIHEAP) با ارائه کمک مالی به متعادل‎سازی هزینه انرژی خانوارهای واجد شرایط کمک می‎کند، که شامل هزینه‎های گرمایش، سرمایش و مقاوم‎سازی خانه در برابر شرایط آب‎وهوایی است.با LIHEAP بیشتر آشنا شوید.