English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

علت رویدادهای PSPS


شرایط آتش سوزی در سراسر کالیفرنیا به دلیل افزایش دما و خشکی شدت یافته است. ترکیبی از پوشش گیاهی خشک و وزش باد شدید میتواند درختان را از ریشه بکند، شاخه ها را بر روی خطوط برق بیندازد و یا در صورت تماس خطوط برق با یکدیگر،جرقه ایجاد کند. وقتی جرقه ها با پوشش گیاهی خشک برخورد میکنند و وزش باد شدید است، آتش میتواند به سرعت گسترش یابد و مهار آنها دشوارتر شود. این شرایط منجر به قطع برق جهت حفظ ایمنی عمومی (PSPS) میشود. خاموشی PSPS در سراسر ایالت و برای جلوگیری از آتش سوزی و حفظ ایمنی جوامع رخ میدهد.چگونگی تعیین یک PSPS


مرکز عملیات ایمنی در برابر آتش سوزی ما عوامل آب و هوایی زیر را برای تعیین اینکه آیا PSPS برای ایمن نگه داشتن جوامع مورد نیاز است یا خیر، مد نظر قرار میدهد. با اینکه ممکن است در منطقه ای پرخطر از نظر احتمال آتش سوزی یا منطقه ای بادخیر زندگی نکنید، اگر تأمین برق جامعه شما از طریق خطوطی باشد که از منطقه ای این چنینی عبور میکند، ممکن است برق شما قطع شود.


warningاخطارهای پرچم برق
هشداری توسط خدمات ملی هواشناسی اعلام شده است مبنی بر اینکه شرایط آب و هوایی میتواند منجر به آتش سوزی و گسترش سریع آن شود.
humidityرطوبت پایین
رطوبت 20% یا کمتر. رطوبت پایین موجب ایجاد شاخهها و پوششهای گیاهی خشک میشود که به منبع آتش سوزی تبدیل میشوند.
high windsباد شدید
سرعت باد پایدار بالای 25 MPH و وزش باد بالای 45 MPH میتواند باعث آتش سوزی و گسترش آن شود.
observationsمشاهدات PG&E
اطلاعات زمینه ای از سوی کارکنان PG&E
اطلاعات خاموشی و هواشناسی برای منطقه شما


ما ابزارهایی را ایجاد کردیم تا ببینید آیا منطقه شما تحت تأثیر PSPS قرار دارد یا خیر.

نقشه پیشبینی هفت روزه PSPS

نقشه پیشبینی هفت روزه PSPS

مشاهده نقشه پیش بینی هفت روزه PSPS بر اساس منطقه جغرافیایی. اطلاع از این که آیا منطقه شما در معرض خطر رو به افزایش، نظارت یا هشدار PSPS قرار دارد یا خیر.

نقشه آب و هوای فعلی

نقشه آب و هوای فعلی

مشاهده آب و هوای فعلی از جمله رطوبت، بارش، دمای هوا، سرعت باد، وزش باد و اخطارهای پرچم قرمز برق.

نقشه قطعی برق

نقشه قطعی برق

گزارش و مشاهده خاموشیهای فعلی بر اساس منطقه و جستجوی اطلاعات مربوط به خاموشی مختص یک نشانی.


برای گزارش و مشاهده خاموشیهای فعلی، به نقشه خاموشیهای ما مراجعه کنید

مناطق پرخطر

 

کمیسیون خدمات عمومی برق و گاز کالیفرنیا، مناطق را بر اساس میزان خطر آتش سوزی دسته بندی کرده است. مناطقی که دارای سابقه وزش باد شدید و پوشش گیاهی خشک هستند به طور کلی در ردههایی با خطر بالاتر قرار دارند. خانه ها و مشاغل دارای خطوط برق در مناطقی با خطر آتش سوزی رو به افزایش (رده 2) یا شدید (رده 3) دارای احتمال بیشتری هستند که تحت تأثیر PSPS قرار بگیرند. اگر شرایط آتش سوزی بر بخشی از خط تأثیر بگذارد، ممکن است به قطع کامل خطوط برق نیاز باشد.

CPUC Fire Map

مناطق با خطر آتش سوزی در رده 3، مناطقی هستند که با خطر شدید آتش سوزی (از جمله احتمال و تأثیرات احتمالی بر مردم و املاک) رو به رو هستند.


مناطق با خطر آتش سوزی در رده 2، مناطقی هستند که با خطر رو به افزایش آتش سوزی (از جمله احتمال و تأثیرات احتمالی بر مردم و املاک) رو به رو هستند.


رده 1، مناطق خطرناک یعنی مناطقی با تعداد بالای درختان خشک شده و در حال خشک شدن هستند.


برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مناطق با خطر آتش سوزی بالا، به وبسایت کمیسیون خدمات عمومی برق و گاز کالیفرنیا مراجعه کنید.

پیوندهای مرتبط

کاهش رویدادهای PSPS

اطلاع از این که ما برای به حداقل رساندن تأثیر PSPS چه کاری انجام میدهیم.

پشتیبانی PSPS

یافتن منابع از جمله شارژ دستگاهها، ی چرا اتفاقات بندی و وای فای برای پشتیبانی از شما در طول PSPS.