دیگر منابع PG&E


اهمیت روشن بودن چراغهای خانه، به خصوص با توجه به دستورهای فعلی «ماندن در خانه» را درک میکنیم. مصمم هستیم همه کارهای ممکن را انجام دهیم تا هم به تأثیر همهگیری کووید-19 و هم به خطر آتش سوزی ها رسیدگی کنیم. هدف ما این است که ایمنی شما را حفظ کنیم و رویدادهای خاموشی برق برای حفظ ایمنی عمومی (PSPS)، ابزاری مهم در انجام این کار است.


تمامی مراکز منابع اجتماعی PG&E از دستورالعمل‌های ایالتی و شهرستان برای کاهش COVID-19 از جمله نیاز به پوشش صورت، فاصله‌گذاری اجتماعی و سایر اقدامات احتیاطی پیروی می‌کنند.


ما منابع زیر را برای پشتیبانی از شما در طول PSPS در اختیار داریم.

Community Resource Centers

مراکز عرضه منابع به جامعه

در طول یک PSPS، ما مراکز منابع اجتماعی را باز می‌کنیم تا در آنجا بتوانید در یک مکان امن به منابع دسترسی داشته باشید. در هر یک از مراکز یک سرویس بهداشتی منطبق با ADA و ایستگاه شستشوی دست، شارژ تجهیزات پزشکی اولیه، شارژ دستگاه، وای‌فای و سایر امکانات ارائه می‌شوند.


کسب اطلاعات بیشتر درباره مراکز عرضه منابع به جامعه

مکان‌های بالقوه مراکز منابع اجتماعی را دانلود کنید (PDF, 576 KB)

ویدئوی مرکز منابع اجتماعی (Community Resource Center) را مشاهده کنید
Medical Baseline program

برنامه مرجع پزشکی

آیا برای تامین نیازهای پزشکی به برق نیاز دارید؟ برای برنامه پزشکی پایه (Medical Baseline Program) تقاضا دهید تا مزایایی مانند اعلان‌های اضافی PSPS را دریافت کنید.

آیا درطول قطع برق جهت حفظ ایمنی عمومی به کمک بیشتری نیاز خواهید داشت؟

آیا در یک PSPS به کمک فوق‌العاده نیاز دارید؟

اگر شما یا فردی که می‌شناسید دارای معلولیت است، یا به امکانات دسترسی، پشتیبانی مالی یا زبانی نیاز دارید، PG&E شرکایی دارد که منابع را به افراد به شدت نیازمند ارائه می‌دهند. منابع عبارتست از حمل و نقل، اقامت در هتل و جایگزین‌های غذایی.


منابع برای افراد با نیازهای پزشکی و زندگی مستقل، دسترسی، مالی، زبانی و نیازهای سالمندی
Generators and backup power

منبع برق پشتیبان و ژنراتور

دریابید که آیا برق پشتیبان برای شما مناسب است یا خیر، با خرده‌فروشان آشنا شوید و درباره گزینه‌های مالی اطلاعات کسب کنید.

منابع شخص ثالث


پیوندهای مرتبط

بهبود PSPS

ببینید ما هر روز برای ایمن‌تر و مقاوم‌تر کردن سیستم خود چه کارهای انجام می‌دهیم. به علاوه، دریابید که چگونه PSPS را برای مشتریان و جوامع خود بهبود می‌بخشیم.

آماده شدن برای PSPS

با نکات ایمنی آشنا شوید و دریابید که چگونه باید خود را برای یک PSPS آماده کنید.

هشدارها و به روزرسانیهای PSPS

وضعیت یک PSPS فعلی را دنبال کنید. برای دریافت اعلان‌های PSPS ثبت نام کنید و دریابید که چگونه و چه زمانی مطلع خواهید شد.