برای PSPS آماده شوید


قطع برق میتواند یک اختلال ناخواسته در زندگی، خانواده و کار شما باشد، بنابراین ما نکات آمادهسازی را برای ایمن نگه داشتن شما و عادی نگه داشتن زندگی شما در حد امکان هنگام قطع برق جهت حفظ ایمنی عمومی (PSPS) ایجاد کردهایم. ما پس از قطعی برق، پشتیبانیهایی از جمله وای فای رایگان، شارژ دستگاه، یخ بسته بندی شده، ایستگاه های دستشویی و سرویسهای بهداشتی مطابق با استاندارد ADA در مراکز منابع اجتماعی در جوامع تحت تاثیر را ارائه میدهیم.

PSPS به این معنی است که ممکن است شما تا چند روز برق نداشته باشید. ما میدانیم که این امر موجب دشواری است و میخواهیم به آماده شدن از قبل کمک کنیم. از نکات زیر استفاده کنید تا برای PSPS آماده شوید و در طول PSPS ایمن بمانید.

Canned food

غذا

 

 • .یخ خود را از قبل آماده کنید. ظرفهایی حاوی آب را منجمد کنید تا در طول قطعی برق، غذاها را خنک نگه دارید
 • .قبل از شروع خاموشی، یخچال و فریزر خود را روی سردترین تنظیمات خود قرار دهید تا برق دوباره وصل شود
 • .از خنک کنندهها استفاده کنید تا در طول قطعی برق، غذاها را خنک نگه دارید
 • .بازکردن درهای فریزر و یخچال را محدود کنید. هنگامی که برق قطع است، میتوان مواد غذایی را تا چهار ساعت در یخچال و تا 48 ساعت در فریزر، سرد نگه داشت
 • .مواد غذایی ماندگار در دمای اتاق را خریداری کنید
Solar Charger

تکنولوژی

 

 • .یک کلید پشتیبان به عنوان جایگزینی برای قفلها و کلیدهای الکترونیکی که کار نمیکنند، داشته باشید
 • .وسایل الکتریکی یا وسایل برقی، مانند تلویزیونها و رایانهها که ممکن است هنگام اتصال مجدد برق جرقه بزنند یا اتصالی کنند را خاموش/قطع کنید
 • .رادیو باتری دار یا هندلی تهیه کنید
 • .اسناد مورد نیاز احتمالی خود را بارگیری یا چاپ کنید
 • .محلهای وای فای رایگان را در مناطق مجاور پیدا کنید
 • .شارژرهای باتری لپ تاپ و موبایلهای قابل حمل تهیه کنید
 • .تلفنهای همراه و شارژرهای پشتیبان را از قبل شارژ کنید
 • .تعداد کافی باتری برای دستگاههایی که به آنها متکی هستید ذخیره کنید
Flashlight

منزل


 • .تهیه چراغهای LED دارای باتری و یا فانوسهای خورشیدی را در نظر بگیرید
 • .هرگونه نیاز مربوط به حیوانات خانگی را مد نظر قرار دهید
 • .پول نقد داشته باشید و باکهای بنزین را پر کنید. ممکن است دستگاه های خودپرداز و پمپ بنزین های محلی در حین قطعی برق بسته شوند
 • .تنها یک لامپ را روشن بگذارید تا از وصل شدن مجدد برق مطلع شوید.
 • .چراغ قوه ها را در دسترس قرار دهید
 • .باز کردن دستی درهای گاراژ را تمرین کنید
Emergency Plan Checklist

ایمنی

 

 • .فضایی را در بیرون برای استفاده از ژنراتور، پیکنیک و کباب پزهای ذغالی پیدا کنید
 • .شماره های اضطراری را در جایی که قابل دسترسی است بنویسید
 • .وضعیت همسایگان خود را بررسی کنید
 • .اطمینان حاصل کنید که منبع برق پشتیبان و ژنراتورها برای عملکردی ایمن آماده هستند. برای کسب اطلاعات بیشتر، به صفحه منبع برق پشتیبان ما مراجعه کنید
Medical Equipment

سلامت


منابع اضافی:


.از منابع زیر استفاده کنید تا برای فصل آتش سوزی آماده شوید

Garage Door
Backup Generator

منابع آماده سازی مناطق پرخطر از نظر احتمال آتش سوزی


.ایمنی شما اولویت اصلی ما میباشد. ممکن است خانه شما در یک منطقه پر خطر یا به شدت خطرناک از نظر احتمال آتش سوزی قرار داشته باشد


.منابع زیر میتواند به شما کمک کنند تا برنامه تخلیه خود را تهیه و تمرین کنید، خانه خود را ارزیابی کنید و یک جعبه ملزومات اضطراری فراهم کنیداز خطر احتمال آتش سوزی در خانه خود مطلع شوید>

برای تخلیه کردن آماده شوید

پیوندهای مرتبط

چرا اتفاقات PSPSرخ می دهد.

.PSPS یافتن منابع از جمله شارژ دستگاهها، یخ بسته بندی و وی فای برای پشتیبانی از شما در طول

PSPS کاهش رویدادهای

اطلاع از این که ما برای به حداقل رساندن تأثیر PSPS چه کاری انجام میدهیم.

چرا رویداد PSPS رخ میدهد

بدانید که چه عواملی در تصمیم​ گیری برای اعلان رویداد PSPS نقش دارند و ابزارهای هواشناسی را پیدا کنید که نشان می​دهند آیا PSPS در منطقه شما رخ می​دهد یا خیر.